วิธีการใช้คำสั่ง Net ของผู้ใช้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 251394 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีใช้นี้ผู้ใช้สุทธิคำสั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงไวยากรณ์ของแบบผู้ใช้สุทธิคำสั่ง:
net user [username [password | *] [options]] [/domain]
     username {password | *} /add [options] [/domain]
     username [/delete] [/domain]
				
คุณสามารถใช้ได้ผู้ใช้สุทธิคำสั่งเพื่อสร้าง และปรับเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณใช้คำสั่งนี้ไม่ มีสวิตช์บรรทัดคำสั่ง บัญชีผู้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในรายการ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ถูกเก็บในฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้ คำสั่งนี้ทำงานได้เฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้กับผู้ใช้สุทธิคำสั่ง:
 • ชื่อผู้ใช้
  มีชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่ม ลบ แก้ไข หรือดู ชื่อของบัญชีผู้ใช้สามารถมีอักขระที่เป็นจำนวนเป็น 20
 • รหัสผ่าน:
  กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่านต้องเป็นไปตามความยาวต่ำสุดที่มีการตั้งค่านี้/minpwlenตัวเลือกของการบัญชีสุทธิคำสั่ง คุณสามารถประกอบด้วยอักขระตามจำนวนที่ 14
 • *
  สร้างพร้อมต์สำหรับรหัสผ่าน รหัสผ่านจะไม่แสดงขึ้นเมื่อคุณพิมพ์ที่พร้อมท์รับรหัสผ่าน
 • /domain
  ดำเนินการทำงานบนตัวควบคุมโดเมนหลัก (PDC) ของโดเมนปัจจุบัน พารามิเตอร์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้เวิร์กสเตชันของ Windows NT ซึ่งเป็นสมาชิกของโดเมน Windows NT Server โดยค่าเริ่มต้น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT Server ทำการดำเนินการบนแบบ PDC
 • / เพิ่ม
  เพิ่มบัญชีผู้ใช้ไปยังฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้
 • /delete
  เอาบัญชีผู้ใช้จากฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้

ตัวเลือกสำหรับคำสั่ง Net ของผู้ใช้

 • / การใช้งานอยู่: {ใช่ | ไม่}
  เรียกใช้ หรือ deactivates บัญชี ถ้าบัญชีผู้ใช้ไม่ทำงานอยู่ ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ ค่าเริ่มต้นคือ ใช่
 • / ข้อคิดเห็น: "ข้อความ"
  แสดงข้อคิดเห็นเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้ (สูงสุดของอักขระที่ 48) ให้แน่ใจว่าได้ใส่คำพูดรอบ ๆ ข้อความคุณใช้
 • /countrycode:nnn
  ใช้รหัสประเทศที่ใช้ระบบปฏิบัติการใช้แฟ้มภาษาที่ระบุสำหรับวิธีใช้ของผู้ใช้และข้อความแสดงข้อผิดพลาด ค่าเป็น 0 signifies รหัสประเทศที่ใช้เริ่มต้น
 • / หมดอายุ: {วัน | ไม่เคย}
  ทำให้บัญชีจะหมดอายุถ้ามีการตั้งค่าวัน กระบวนการไม่มีตัวเลือกตั้งค่าไม่มีขีดจำกัดเวลาในบัญชี วันหมดอายุที่อยู่ในแบบฟอร์ม mm/พิ่ม/ปป หรือพิ่ม/ม/ปป ขึ้นอยู่กับรหัสประเทศ เดือนสามารถเป็นหมายเลข สะกดออก หรือย่อว่า มีตัวอักษรที่สาม ปีที่สามารถเป็นหมายเลขที่สอง หรือ 4 ใช้ slashes (/) โดยไม่รวมช่องว่างในการแยกส่วนของวัน
 • / fullname: "ชื่อ:"
  เป็นชื่อเต็มของของผู้ใช้ (แทนชื่อผู้ใช้) ใส่ชื่อในการพูด
 • /homedir:ชื่อเส้นทาง
  การตั้งค่าเส้นทางไดเรกทอรีที่บ้านของผู้ใช้ เส้นทางต้องการมีอยู่
 • /passwordchg: {ใช่ | ไม่}
  ระบุว่า ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง ค่าเริ่มต้นคือ ใช่
 • /passwordreq: {ใช่ | ไม่}
  ระบุว่า บัญชีผู้ใช้ต้องมีรหัสผ่าน ค่าเริ่มต้นคือ ใช่
 • /profilepath [: เส้นทาง]
  การตั้งค่าเส้นทางสำหรับส่วนกำหนดค่าการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้
 • /scriptpath:ชื่อเส้นทาง
  เป็นตำแหน่งที่ตั้งของสคริปต์การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้
 • / เวลา: {เวลา | ทั้งหมด}
  มีชั่วโมงการเข้าสู่ระบบ กระบวนการเวลาตัวเลือกที่จะแสดงเป็นวัน [- วัน] [, วัน [- วัน]], เวลา [- เวลา] [, เวลา [- เวลา]], และมีการเพิ่มชั่วโมง 1 วันที่สามารถสะกดออก หรือย่อว่า ชั่วโมงจะแสดงแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง สำหรับการแสดงแบบ 12 ชั่วโมง ใช้ am, pm นาฬิกา หรือ p.m. ได้ทั้งหมดตัวระบุว่า ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบในเสมอ และเป็นค่าว่างระบุว่า ผู้ใช้ไม่ได้สามารถล็อกอิน แยกวัน และเวลาที่รายการที่ มีเครื่องหมายจุลภาค และแยกรายการวัน และเวลาที่หลาย ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค
 • /usercomment: "ข้อความ"
  อนุญาตให้ผู้ดูแลเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงข้อคิดเห็นของผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้
 • /workstations: { computername [...)] | * }
  แสดงคอมพิวเตอร์ที่เป็นจำนวนเป็นแปดที่ผู้ใช้สามารถเข้าสู่เครือข่าย ถ้าการ/workstationsตัวเลือกไม่มีรายการที่ได้ หรือถ้ารายการถูก *, ผู้ใช้สามารถเข้าสู่จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้
 • ผู้ใช้ความช่วยเหลือสุทธิ | เพิ่มเติม
  แสดงวิธีใช้หนึ่งหน้าจอในครั้งเดียว
หมายเหตุ:: คุณสามารถขอรับข้อมูลทั้งหมดมีอยู่ในบทความนี้ โดยการพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
ผู้ใช้ความช่วยเหลือสุทธิ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 251394 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB251394 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:251394

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com