אין באפשרותך להפעיל מחשבים וירטואליים במחשב שפועלת בו מערכת Windows Server 2008 R2 ומותקן בו CPU שתומך בתכונה AVX

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2517374 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

עיין בתרחיש הבא:
 • ברשותך CPU של Intel שתומך בתכונה Advanced Vector Extensions (AVX) במחשב שבו פועלת מערכת Windows Server 2008 R2.

  הערה
  Intel מציעה תמיכה עבור התכונה AVX במשפחת המעבדים Sandy Bridge בלבד.
 • התקנת את תפקיד השרת Hyper-V במחשב.
 • ניסית להפעיל מחשב וירטואלי לאחר יצירת המחשב הווירטואלי במחשב.
בתרחיש זה, אין באפשרותך להפעיל את המחשב הווירטואלי. בנוסף, מתקבלת הודעת שגיאה הדומה לאחת מהודעות השגיאה הבאות:
An error occurred while attempting to start the selected virtual machine(s).
<virtual machine name> could not initialize (אירעה שגיאה בעת ניסיון להפעיל את המחשבים הווירטואליים שנבחרו. לא ניתן לאתחל את <virtual machine name>)

<שם מחשב וירטואלי> אין אפשרות לאתחל. (מזהה מחשב וירטואלי <מחשב וירטואלי GUID>)
בנוסף, אירוע Event 3040 נרשם בצומת Hyper-V-Worker תחת Applications and Services Logs שמכיל הודעת שגיאה שדומה להודעה הבאה:
<שם מחשב וירטואלי> נכשלה שינוי/ערכת המאפיינים מחיצה

סיבה

בעיה זו מתרחשת מאחר ש- Windows Server 2008 R2 אינו תומך בתכונה AVX.

פתרון הבעיה

הערה חבילת תיקון חם זו הופכת את התכונה AVX לבלתי זמינה במעבדים הווירטואליים כך שניתן להפעיל את המחשבים הווירטואליים בהצלחה. עליך לשדרג ל- Windows Server 2008 R2 SP1 כדי לתמוך בתכונה AVX כך שהמחשבים הווירטואליים יכולים לפעול כצפוי ולנצל את היתרונות של הוראות ה- AVX.

מידע על תיקון חם

תיקון חם נתמך זמין מטעם Microsoft. אולם, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. החל תיקון חם זה רק במערכות שבהן מתרחשת הבעיה המתוארת במאמר זה. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שלך אינה מושפעת באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין לעדכון התוכנה הבא המכיל תיקון זה.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם סעיף זה אינו מופיע, פנה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת התיקון החם.

הערה אם תיתקל בבעיות נוספות, או שיהיה צורך בהליך של פתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו על שאלות ונושאי תמיכה אחרים שאינם קשורים לתיקון החם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=he&ws=support#tab0
הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיים תיקון חם זמין עבור שפה זו.

תנאים מוקדמים

כדי להחיל תיקון חם זה, במחשב חייבת לפעול מערכת Windows Server 2008 R2 ותפקיד השרת Hyper-V חייב להיות מותק.

מידע על הרישום

כדי להשתמש בתיקון החם הכלול בחבילה זו, אינך צריך לבצע שינויים ברישום.

חובת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת התיקון החם.

מידע על החלפת תיקונים חמים

תיקון חם זה אינו מחליף שום תיקון חם שפורסם בעבר.

פרטי קובץ

הגירסה הגלובלית של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
הערות על פרטי קבצים של Windows Server 2008 R2
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים חשובים במיוחד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16774634,36805-Mar-201103:40x64
Hvboot.sys6.1.7600.16774117,63205-Mar-201106:26x64
Hvix64.exe6.1.7600.16774686,59205-Mar-201103:40x64
Hvax64.exe6.1.7600.20916634,36805-Mar-201103:41x64
Hvboot.sys6.1.7600.20916117,63205-Mar-201106:30x64
Hvix64.exe6.1.7600.20916686,59205-Mar-201103:41x64

דרכים לעקיפת הבעיה

דרך לעקיפת הבעיה עבור Windows Server 2008 R2

כד לעקוף בעיה זו, תוכל לאכוף דגלי CPU תואמים על-ידי הגדרת מאפיין WMI. מאפיין זה אינו נגיש מכל ממשק משתמש (UI). עם זאת, מאפיין זה מתועד באתר האינטרנט של Microsoft Software Developer Network (MSDN). ייתכן שיהיה עליך לבצע דרך זו לעקיפת הבעיה עבור כל המחשבים הווירטואליים שנוצרו. השינוי הוא קבוע לאחר הפעלה מחדש של המחשב. עם זאת, קיימות שתי בעיות מוכרות בעת ביצוע דרך זו לעקיפת הבעיה. בנוסף, עיין בדוגמה הבאה לקובץ Script של Windows PowerShell.
 • הדרך לעקיפת הבעיה מגדירה גם תאימות עבור תכונות CPU אחרות כגון גודל קו המטמון. לכן, המחשבים הווירטואליים לא יכולים להשתמש ביכולות המלאות של ה-CPU.
 • יש להפעיל את הדרך לעקיפת הבעיה בכל פעם שנוצר מחשב וירטואלי חדש.
להלן דוגמה לקובץ Script של Windows PowerShell.
        LimitProcFeatures.ps1:

$VirtualMachines = gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ComputerSystem $VMManagementService = Get-WmiObject -Namespace "root\virtualization" -Class Msvm_VirtualSystemManagementService

foreach ($vm in $VirtualMachines) { $vmName = $vm.Name $vmElementName = $vm.ElementName if(!$vm.Caption.Contains("Hosting Computer System")) { Write-Output "Limiting $vmElementName CPU features" $VMProcessors = (gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ProcessorSettingData) | where { $_.InstanceID -match "Microsoft:$vmName.*" } $VMProcessors | foreach { $_.LimitProcessorFeatures = $true} $retValue = $VMProcessors | foreach {$VMManagementService.ModifyVirtualSystemResources($vm.__PATH, $_.GetText([System.Management.TextFormat]::WmiDtd20) )} if(!$retValue.ReturnValue) { Write-Output "Success"; } } }

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft. Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות התכונה AVX, בקר באתר האינטרנט הבא של Intel:
מידע כללי אודות התכונה AVX
לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.

מידע נוסף על קובץ


מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_7592163787ae17c6846e4fb2b40f8f5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_7de78a62dc4f2890.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f19b40c4485ced443925c7cae3f5dd26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_1c5e1475a6ccebec.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_8c501c427f2f0db2.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_8d1c9b0f981a35ab.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:13
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,462
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2517374 - Last Review: יום רביעי 24 אוגוסט 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
מילות מפתח 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter KB2517374

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com