Article ID: 2520403 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

ההרחבה Xunlei Thunder Download Manager תגרום לעצירה או קריסה של Internet Explorer 9

פתרון הבעיה

כדי לפתור חוסר תאימות זה, השתמש באחת מהשיטות שלהלן.

שיטה 1: עדכן לגירסה האחרונה של ההרחבה Xunlei Thunder Download Manager. 

כדי לעדכן לגירסה האחרונה של ההרחבה Xunlei Thunder Download Manager, בקר באתר האינטרנט הבא: http://dl.xunlei.com/xl7.html
עדכון זה של ההרחבה Xunlei Thunder Download Manager מתקן את בעיית התאימות.

מיקרוסופט מספקת פרטי הקשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש. מיקרוסופט אינה ערבה לרמת הדיוק בפרטי הקשר של הספק האמור.

שיטה 2: הפוך את ההרחבה Xunlei Thunder Download Manager ללא זמינה

כדי להפוך את ההרחבה Xunlei Thunder Download Manager ללא זמינה, בצע את השלבים הבאים: 
  1. סגור את כל החלונות של Internet Explorer.
  2. פתח חלון Internet Explorer חדש.
  3. כאשר תקבל את הודעות אי-התאימות של ההרחבה Xunlei Thunder Download Manager, לחץ על השאר לא זמין או התעלם מההודעה.

הערה: ההרחבה Xunlei Thunder Download Manager עלולה שלא לעבוד כראוי כאשר ההרחבה אינה זמינה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על הרחבות דפדפן, בקר באתרי אינטרנט אלה של Microsoft:
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2520403 - Last Review: יום שני 21 מאי 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Windows Internet Explorer 9
מילות מפתח 
KB2520403

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com