Straipsnio ID: 2520403 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

D?l ?Xunlei Thunder? atsisiuntimo tvarkytuvo priedo nesuderinamumo ?Internet Explorer 9? nustoja reaguoti arba sugenda

SPRENDIMAS

?? nesuderinamum? galite i?spr?sti vienu i? toliau nurodyt? b?d?.

1 b?das. Atnaujinkite ?Xunlei Thunder? atsisiuntimo tvarkytuvo pried? ? naujausi? versij?. 

Jei norite atnaujinti ?Xunlei Thunder? atsisiuntimo tvarkytuvo pried? ? naujausi? versij?, apsilankykite ?ioje svetain?je: http://dl.xunlei.com/xl7.html
?is ?Xunlei Thunder? atsisiuntimo tvarkytuvo priedo naujinimas i?sprend?ia suderinamumo problem?.

?Microsoft? teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? nor?dama pad?ti jums gauti technin? palaikym?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

2 b?das. I?junkite ?Xunlei Thunder? atsisiuntimo tvarkytuvo pried?

Nor?dami i?jungti ?Xunlei Thunder? atsisiuntimo tvarkytuvo pried?, atlikite toliau nurodytus veiksmus: 
  1. U?darykite visus ?Internet Explorer? langus.
  2. Atidarykite nauj? ?Internet Explorer? lang?.
  3. Gav? prane?im? apie ?Xunlei Thunder? atsisiuntimo tvarkytuvo priedo nesuderinamum?, spustel?kite Laikyti i?jungt? arba nepaisykite prane?imo.

Pastaba. I?jungus i?orin? pried?, ?Xunlei Thunder? atsisiuntimo tvarkytuvo priedas gali veikti netinkamai.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Daugiau informacijos apie nar?ykli? i?orinius priedus rasite toliau nurodytose ?Microsoft? svetain?se:
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2520403 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gegu??s 21 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
  • Windows Internet Explorer 9
Rakta?od?iai: 
KB2520403

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com