Cach khc phuc s khng tng thich b tr Trinh quan ly Tai xung Xunlei Thunder va Internet Explorer 9

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2520403 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B tr Trinh quan ly Tai xung Xunlei Thunder se lam cho Internet Explorer 9 ngng phan hi hoc bi treo

GI?I PHP

? gi?i quy?t s? khng tng thich nay, h?y s? d?ng m?t trong cc phng php sau:

Phng phap 1: Cp nht ln phin ban mi nht cua b tr Trinh quan ly Tai xung Xunlei Thunder.

cp nht ln phin ban mi nht cua b tr Trinh quan ly Tai xung, hay truy cp trang web sau:http://dl.xunlei.com/xl7.html
Ban cp nht nay cho b tr Trinh quan ly Tai xung Xunlei Thunder khc phuc c s c tng thich.

Microsoft cung cp thng tin lin lac c?a bn th? ba ? gip b?n t?m ki?m tr? gip k? thu?t. Thng tin lin h? ny c th? thay ?i m khng cn thng bo. Microsoft khng ?m b?o ? chnh xc v? thng tin lin h? c?a bn th? ba ny.

Phng phap 2: V hiu hoa b tr Trinh quan ly Tai xung Xunlei Thunder

v hiu hoa b tr Trinh quan ly Tai xung Xunlei Thunder, hay lam theo cac bc sau:
  1. ong tt ca ca s Internet Explorer.
  2. M ca s Internet Explorer mi.
  3. Khi ban nhn c thng bao v s khng tng thich cua b trTrinh quan ly Tai xungXunlei Thunder, nhp vaoGi b tr v hiu hoa hoc bo qua thng bao.

Lu ?: B trTrinh quan ly Tai xung Xunlei Thunder khng th hoat ng ung cach khi b tr bi v hiu hoa.

THNG TIN THM

bit thm thng tin v b tr trinh duyt, hay tham khao trang web Microsoft sau:
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2520403 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Nm 2012 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Windows Internet Explorer 9
T? kha:
KB2520403

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com