การแก้ไข: PowerPivot หน้าต่างเปิดเมื่อคุณเปิดแฟ้ม.xla หรือ.xlam ใน Excel 2010 ถ้ามีการติดตั้ง PowerPivot สำหรับ Excel 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2521127 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมี Microsoft SQL Server 2008 R2 PowerPivot สำหรับ Microsoft Office Excel 2010 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์
  • คุณเปิด.xla or.xlam เพิ่มในแฟ้มใน Excel 2010 และคุณคลิก หน้าต่าง PowerPivot บนเครื่อง PowerPivot แท็บ
ในสถานการณ์สมมตินี้ PowerPivot หน้าต่างไม่ถูกต้องไม่เปิดเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม

นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้ if แสดงข้อผิดพลาดของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้เพิ่มใน เลือกกล่องกาเครื่องหมาย:
มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นขณะกำลังเรียกฟังก์ชัน "ButtonClick" มีข้อยกเว้นข้อความ:
ข้อยกเว้นของชนิดของ System.NullReferenceException กับข้อความที่ส่งออกไป: "วัตถุไม่ได้ตั้งค่าให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุที่มีการอ้างอิง"
ติดตามสแต็ค:
ที่ Microsoft.AnalysisServices.Modeler.FieldList.EntryPoint.CreateNewClientWindow (สมุดงาน wb)
ที่ Microsoft.AnalysisServices.Modeler.FieldList.GeminRibbon.HandleLoadConnection (สมุดงาน activeWorkbook, hideClientWindow บูลีน)
ที่ Microsoft.AnalysisServices.Modeler.FieldList.GeminRibbon.btnDataModel_Click (ผู้ส่งวัตถุ RibbonControlEventArgs e)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือก แสดงข้อผิดพลาดของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้เพิ่มใน กล่องกาเครื่องหมาย การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกจำหน่ายใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2544793 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds โปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยวางจำหน่ายของแต่ละโปรแกรมแก้ไขใหม่ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจากมีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

SQL Server 2008 R2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 5 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2507770 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 5 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds โปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยวางจำหน่ายของแต่ละโปรแกรมแก้ไขใหม่ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
981356 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server 2008 R2 ถูกนำออกใช้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เพิ่ม.xla หรือ.xlam ในหนึ่งในโฟลเดอร์ต่อไปนี้เพื่อเริ่มการทำงาน.xla หรือแฟ้ม.xlam เมื่อเริ่มการทำงาน Excel:
  • <drive></drive>: \Program Files\Microsoft Office\Office14\Xlstart
  • <drive></drive>: \Documents และ Settings\<user_name></user_name>\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART
  • โฟลเดอร์ที่ระบุไว้ใน เมื่อเริ่มต้นโปรแกรม ให้เปิดแฟ้มทั้งหมดใน กล่องข้อความ
บันทึกย่อ
  • <drive></drive> มีตัวยึดที่หมายถึงไดรฟ์ระบบ
  • <user_name></user_name> มีตัวยึดที่แสดงถึงชื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server ที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2521127 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 PowerPivot for Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2521127 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2521127

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com