แก้ไข: การดำเนินการสำรองข้อมูลบนฐานข้อมูล SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 ไม่ถ้าคุณเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในฐานข้อมูลนี้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2522893 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 คุณพยายามสำรองฐานข้อมูล โดยใช้คำสั่งการสำรองข้อมูล อย่างไรก็ตาม การดำเนินการสำรองข้อมูลล้มเหลว และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server:
<Date><Time> <spid>ข้อผิดพลาด: 2601 ความรุนแรง: 14 สถานะ: 1</spid></Time></Date>
<Date><Time> <spid>ไม่สามารถแทรกแถวคีย์ที่ซ้ำกันในวัตถุ 'sys.syscommittab' มีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน '<Index name="">' </Index></spid></Time></Date>
<Date><Time> <spid>ข้อผิดพลาด: 3999 ความรุนแรง: 17 สถานะ: 1</spid></Time></Date>
<Date><Time> <spid>ล้มเหลวในการล้างตารางส่งไปยังดิสก์ใน dbid<Database id="">เนื่องจากข้อผิดพลาด 2601 ตรวจสอบ errorlog สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม</Database></spid></Time></Date>

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณได้เปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงของ SQL Server การติดตามในฐานข้อมูลนี้
 • หลังจากที่เปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง ฐานข้อมูลได้รับการกู้คืนฐานข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

  หมายเหตุ สถานการณ์สมมติทั่วไปมากที่สุดเมื่อมีการเรียกใช้การกู้คืนฐานข้อมูลมีดังนี้:
  • เมื่อเริ่มบริการ SQL Server
  • เมื่อฐานข้อมูลถูกคืนค่าจากสำเนาสำรอง

นอกจากนี้ ข้อผิดพลาด 2601 สามารถยังจะพบเมื่อ SQL Server พยายามดำเนินการกับจุดตรวจสอบกับฐานข้อมูลนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำให้เป็นจุดตรวจสอบฐานข้อมูล อ้างถึง subtopic "จุดตรวจกิจกรรมที่ทำให้แบบสอบ" ในส่วน "จุดตรวจและการใช้งานส่วนของตัวล็อก" ของเอกสารประกอบของ SQL Server 2008 ดังต่อไปนี้:


หมายเหตุ อาการเหมือนกับที่อธิบายไว้ ในบทความนี้ และ ในบทความ 978839 มีสาเหตุรากที่แตกต่างกัน ปรับปรุงนี้แก้ไขทั้งสองสาเหตุราก

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 Service Pack 3

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกก่อนใน 2 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2633143 แพคเกจการปรับปรุงการ 2 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม แต่ละการแก้ไขที่ออกใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 3
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 จะถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 3 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกครั้งแรกใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2544793 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม แต่ละการแก้ไขที่ออกใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

SQL Server 2008 R2

แก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 8 ปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2534352 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 8 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม แต่ละการแก้ไขที่ออกใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2522893 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2522893 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2522893

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com