Straipsnio ID: 252464 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip pakeisti pagrindin? puslap? "Internet Explorer".

Daugiau informacijos

Keisti pagrindin? puslap? "Internet Explorer", naudokite atitinkam? priemoni? "Internet Explorer" versijai.

Internet Explorer 5 ir 6

 1. Paleiskite "Internet Explorer".
 2. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Interneto parinktys.
 3. Spustel?kite ? Bendrosios TAB.
 4. ? ? Adresas ?veskite tinklalapio adres?, kur? norite suteikti savo pagrindin? puslap?.

  PASTABA: Jei norite, kad puslapio, kur? per?i?rite b?ti j?s? pagrindin? puslap?, spustel?kite "Internet Explorer" Naudoti dabartin?.
 5. Spustel?kite gerai.

Internet Explorer 4

 1. Paleiskite "Internet Explorer"
 2. D?l to Rodyti meniu, spustel?kite Interneto parinktys.
 3. ? ? Adresas ?veskite tinklalapio adres?, kur? norite suteikti savo pagrindin? puslap?.

  PASTABA: Jei norite, kad puslapio, kur? per?i?rite b?ti j?s? pagrindin? puslap?, spustel?kite "Internet Explorer" Naudoti dabartin?.
 4. Spustel?kite gerai.
Atkreipkite d?mes?, kad kai kuri? interneto svetaini? Rodyti galimyb? padaryti savo puslap? numatyt?j? pagrindin? puslap?. Jei pasirinksite ?i? pasirinkt?, dabartin? pagrindin? puslap? galima pateikti be suteikti jums ?sp?jimas.

Papildomos informacijos, kaip nustatyti "Internet Explorer" versij? naudojate, paspauskite straipsnio numer? ?emiau ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
969393 Informacijos apie "Internet Explorer" versijos

Nuorodos

Daugiau informacijos apie tai, kaip pakeisti pagrindin? puslap? "Internet Explorer 7" ir "Internet Explorer 8", aplankykite ?ias Microsoft Websites:
Pakeisti savo "Internet Explorer" pagrindinis puslapis
Keisti "Internet Explorer 8" pagrindin? puslap?
Daugiau informacijos apie tai, kaip pakeisti pagrindin? puslap? Internet Explorer 9, aplankykite ?ias Microsoft Websites:
Pakeisti "Windows Internet Explorer 9" pagrindin? puslap?

Savyb?s

Straipsnio ID: 252464 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 26 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Rakta?od?iai: 
kbenv kbinfo kbcip kbmt KB252464 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 252464

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com