การแก้ไข: การปรับปรุงที่สะสมจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับ DB2 ในโฮสต์รวม Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2525082
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงที่สะสมสำหรับผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับ DB2 ใน Microsoft โฮสต์รวม Server 2010 โปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่ม v3 Microsoft DB2 บริการ OLE DB และบางโปรแกรมแก้ไขด่วนของโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 เพื่อโฮสต์รวม Server 2010

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงนี้

การแก้ไขปัญหาต่อไปนี้จะรวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงนี้:
2462208 การแก้ไข: การปรับปรุงจะพร้อมใช้งานที่ส่งกลับค่าสายอักขระของข้อผิดพลาดเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับ DB2 ในโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 และ ในโฮสต์รวม Server 2010

2357947 การแก้ไข: การใบสั่งที่ไม่ถูกต้องของอักขระและตัวเลขเมื่อคุณใช้บริการ OLE DB สำหรับ DB2 เวอร์ชัน 3.0 ถ้าคอลัมน์ประกอบด้วยอักขระบางตัวภาษาฮิบรู

2405163 การแทรกระเบียนในฐานข้อมูล SSIS ล้มเหลว และคุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในสภาพแวดล้อมแบบโฮสต์รวม Server 2010

2420803 บริการการรวมของ SQL Server อาจล้มเหลวเมื่อมีใช้วัตถุปลายทางหลายเขียนข้อมูลไปยัง DB2 บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวให้บริการข้อมูล DB2 จากโฮสต์รวม Server 2010

2432402 การแก้ไข: ผู้ให้บริการ OLE DB สำหรับ DB2 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อมีส่งข้อความ CNTQRY และ QRYDTA ในโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 หรือ 2010 เซิร์ฟเวอร์การรวมกันของโฮสต์

2437104 การปรับปรุงสำหรับ Microsoft บริการ OLE DB สำหรับ DB2 v3 และ สำหรับโฮสต์รวม Server 2010 จะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการเปิดการใช้งานไคลเอนต์ธุรกรรม load balancing

2445823 การแก้ไข: เชื่อมต่อร่วมกันสำหรับตัวให้บริการข้อมูล DB2 ไม่ทำงานหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ClientAccounting, ClientWorkstationName หรือ ClientUserID ในโฮสต์รวม Server 2010

2449456 การแก้ไข: หน่วยความจำรั่วในกระบวนการ UpdateFields ในเมื่อคุณใช้ที่ Microsoft บริการ OLE DB สำหรับ DB2

2456717 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดการหมดเวลาในสภาพแวดล้อม Microsoft โฮสต์รวม Server 2010 แบบเมื่อคุณส่งแบบสอบถามเทียบกับ schema ประกอบด้วยเป็นร้อย ๆ รายการของตารางฐานข้อมูล "DB2 สำหรับ z/OS": "SQLCODE - 905"

2462203 การแก้ไข: คำสั่ง SQL แบบคงที่ผูกการดำเนินการอาจไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเมื่องบที่มีขนาดใหญ่กว่า 32 KB ในสภาพแวดล้อมแบบโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 หรือ 2010 เซิร์ฟเวอร์การรวมกันของโฮสต์

2462208 การแก้ไข: การปรับปรุงจะพร้อมใช้งานที่ส่งกลับค่าสายอักขระของข้อผิดพลาดเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับ DB2 ในโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 และ ในโฮสต์รวม Server 2010

2464256 การแก้ไข: ชื่อ Four-part สอบถามที่ประกอบด้วยคำสั่ง where อาจทำงานช้าลงบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยงของ sql SERVER ที่ใช้บริการ OLE DB สำหรับ DB2 เพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบ DB2

2465092 การแก้ไข: "SQLSTATE: HY000" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Microsoft บริการ OLE DB สำหรับ DB2 v3 โหลดข้อมูลใน SSIS โดยใช้ตัวเลือก FastLoad

2477806 การแก้ไข: ข้อความข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะใช้บริการการรวมของ SQL Server เพื่อย้ายข้อมูล Unicode หลายภาษาลงในชนิดข้อมูลสำหรับข้อมูลกราฟิกจาก IBM DB2 ฐานข้อมูลในสภาพแวดล้อมของ Microsoft รวม Host Server 2010

2483101 การแก้ไข: "SqlCode-302" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้คำสั่ง SQL แบบคงที่มีตัวแปรมากกว่า 84 ในสภาพแวดล้อมแบบโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์

2498740 การแก้ไข: ตารางและวิวจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องในโปรแกรมประยุกต์โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2010 เอนทิตีกรอบ

2502542 การแก้ไข: ข้อยกเว้นของ System.InvalidCastException อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Microsoft บริการ OLE DB สำหรับ DB2 ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft รวม Host Server 2010

2503205 การแก้ไข: "SSIS ข้อผิดพลาดรหัส DTS_E_OLEDBERROR" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะคัดลอกแถวจาก SQL Server ไป IBM DB2 โดยใช้ฟังก์ชัน OPENROWSET ร่วมกับ Fastload อ็อพชันที่เลือกไว้ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft รวม Host Server 2010

2504341 การแก้ไข: ค่าคอลัมน์อาจไม่ถูกต้องสร้างพร้อมกับค่าของแถวก่อนหน้านี้เมื่อมีใช้คำสั่ง RTRIM บนคอลัมน์ว่างเปล่าในสภาพแวดล้อมของ Microsoft รวม Host Server 2010

2504432 การแก้ไข: คุณสมบัติการเชื่อมต่อหมดเวลาจะไม่นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเมื่อเชื่อมต่อที่ควรจะพร้อมใช้งานในที่เก็บพักในสภาพแวดล้อมของ Microsoft รวม Host Server 2010

2508476 การแก้ไข: คุณสมบัติชื่อของแอพลิเคชันไคลเอนต์จะไม่ผ่านเป็น EXTNAM ในกรอบคำสั่ง EXCSAT DDM ในโฮสต์รวม Server 2010

2509746 วิธีแก้ไข: PrimaryKey คุณสมบัติสมาชิกใน DataTable ไม่ว่างเปล่าโดยไม่คาดคิดหลังจากคุณสมบัติ PrimaryKey ถูกตั้งค่าเมื่อคุณใช้ Microsoft บริการ OLE DB สำหรับ DB2 ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft รวม Host Server 2010


ปรับปรุงข้อมูล

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีโฮสต์รวม Server 2010 การติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บใน วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

สำหรับโฮสต์รวม Server 2010 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.5.4284.2640,84806-เมษายน-201115:19x 86
Ddmstr.dll8.5.4284.267,40806-เมษายน-201115:19x 86
Ipresync.dll8.5.4284.2530,26406-เมษายน-201115:19x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4284.21,300,37606-เมษายน-201115:19x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4284.258,76006-เมษายน-201115:19x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4284.2255,88806-เมษายน-201115:19x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4284.2395,16006-เมษายน-201115:19x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4284.2194,45606-เมษายน-201115:19x 86
Msdrda.dll8.5.4284.2980,81606-เมษายน-201115:19x 86
Trnsbidi.dll8.5.4284.275,60006-เมษายน-201115:19x 86
สำหรับโฮสต์รวม Server 2010 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.5.4284.2640,84806-เมษายน-201115:22x 86
Db2oledb.dll8.5.4284.2899,92006-เมษายน-201115:22x 64
Ddmstr.dll8.5.4284.255,63206-เมษายน-201115:22x 64
Ddmstr.dll8.5.4284.267,40806-เมษายน-201115:22x 86
Ipresync.dll8.5.4284.2719,70406-เมษายน-201115:22x 64
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4284.21,300,37606-เมษายน-201115:22x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4284.258,76006-เมษายน-201115:22x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4284.269,00006-เมษายน-201115:22x 64
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4284.2255,88806-เมษายน-201115:22x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4284.2395,16006-เมษายน-201115:22x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4284.2194,45606-เมษายน-201115:22x 86
Msdrda.dll8.5.4284.21,706,32006-เมษายน-201115:22x 64
Msdrda.dll8.5.4284.2980,81606-เมษายน-201115:22x 86
Trnsbidi.dll8.5.4284.267,92006-เมษายน-201115:22x 64
Trnsbidi.dll8.5.4284.275,60006-เมษายน-201115:22x 86
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นการอ้างอิงแฟ้ม แก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจยังประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2525082 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 พฤษภาคม 2554 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2525082 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2525082

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com