คำอธิบายของ Microsoft Office สำหรับ Mac 2011 14.1 การปรับปรุง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2525412 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บุลเลตินการรักษาความปลอดภัย MS11 021 และ MS11-022 บุลเลตินการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ประกอบด้วยทั้งหมดในข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office สำหรับ Mac 2011 สำหรับ Mac. เมื่อต้องการดูกระดานข่าวการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS11-021.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS11-022.mspx

ปรับปรุงรายละเอียด

Office สำหรับ Mac 2011 14.1 การปรับปรุงประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงาน และการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ความเสถียร ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ การปรับปรุงนี้มีการแก้ไขสำหรับช่องโหว่ที่ผู้โจมตีสามารถใช้ในการเขียนทับเนื้อหาของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ โดยใช้โค้ดที่เป็นอันตราย

การปรับปรุงที่รวมอยู่ในการปรับปรุง

Office สำหรับ Mac 2011 14.1 การปรับปรุงรวมถึงการปรับปรุงต่อไปนี้

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office ทั้งหมดสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac 2011

 • รักษาความปลอดภัยจะดีขึ้น
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขช่องโหว่ใน Office 2011 ที่ผู้โจมตีสามารถใช้ในการเขียนทับเนื้อหาของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณ มีโค้ดที่เป็นอันตราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในรายการก่อนหน้านี้ในเอกสารนี้
 • ความเสถียรจะดีขึ้น
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์ Office 2011 เพื่อปิดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณเปิด หรือใช้โปรแกรมประยุกต์ Office 2011
 • การเขียนแก้ข้อความ alt ถูกรวมไว้
  โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยให้การเขียนข้อความ Alt สำหรับออบเจ็กต์ เช่นรูปร่าง รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ SmartArt และภาพยนตร์ในโปรแกรมประยุกต์ Office 2011

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Excel สำหรับ Mac 2011

 • Solver add-in ที่มีการรวม
  โปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้คุณติดตั้งเครื่องมือการวิเคราะห์ Solver ใน Excel 2011
 • ความน่าเชื่อถือจะดีขึ้นเมื่อมีการเปิดใช้งานตัวเลือกแบบอ่านอย่างเดียว
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้ตัวเลือกเปิดล้มเหลวเมื่อเปิดแบบอ่านอย่างเดียวจะพร้อมใช้งาน
 • มีการปรับปรุงเสถียรภาพเมื่อวาง datasets ขนาดใหญ่
  โปรแกรมปรับปรุงนี้ปรับปรุงเสถียรภาพเมื่อชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่จะถูกวางลงในช่วงที่ถูกกรอง
 • บันทึกหน้าที่การใช้งานจะดีขึ้น
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ป้องกันไม่ให้เอกสารบางอย่างกำลังบันทึกถ้าพวกเขาประกอบด้วยข้อคิดเห็น
 • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะดีขึ้น
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขล้มเหลวเมื่อมีใช้กฎเพื่อรายงาน PivotTable
 • ตั้งค่าหน้ากระดาษจะถูกคงไว้
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุให้การตั้งค่าหน้ากระดาษที่ไม่ถูกต้องถูกประยุกต์ใช้
 • การพิมพ์จะดีขึ้น
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของเพจต่าง ๆ ไม่ถูกต้องเมื่อต้องการพิมพ์เมื่อมีเลือกเพจที่ระบุ

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft PowerPoint สำหรับ Mac 2011

 • ฟังก์ชันการทำงานที่ใช้ในการป้องกันด้วยรหัสผ่านมา
  โปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้คุณป้องกันงานนำเสนอใน PowerPoint 2011 โดยใช้รหัสผ่าน
 • ตัวอย่างก่อนพิมพ์จะดีขึ้น
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของตัวอย่างก่อนพิมพ์ไม่ได้ต้องการปรับปรุงอย่างถูกต้อง
 • บันทึกเป็นรูปภาพแต่ขนาดภาพนิ่ง
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่สาเหตุภาพนิ่งขนาดไม่ไป respected เมื่อบันทึกเป็นรูปภาพถูกใช้
 • การเล่นคำบรรยายที่บันทึกไว้จะดีขึ้น
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของการบรรยายเพื่อปล่อยไม่เพียงพอในระหว่างการเล่น
 • ทดสอบโหมดที่ถูกพัฒนาขึ้น
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของการนำเสนอภาพนิ่งไม่เพื่อเลื่อนภาพนิ่งโดยอัตโนมัติเมื่อมีใช้โหมด Rehearse

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Outlook สำหรับ Mac 2011

 • ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานให้ตรงกัน
  โปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการบริการซิงค์ และเพิ่มปฏิทิน บันทึกย่อ และงานต่าง ๆ ทำให้ตรงกัน
 • ฟังก์ชันการทำงานของกฎจะดีขึ้น
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แนะนำสนับสนุนสำหรับกฎการแลกเปลี่ยนโดยใช้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft
 • ฟังก์ชันการทำงานส่งซ้ำไม่ได้มีการรวม
  โปรแกรมปรับปรุงนี้ reintroduces ฟังก์ชันการทำงานเมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล์ไปยังผู้รับเดียวกัน หรือใหม่
 • ฟังก์ชันการทำงานการเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้มีการรวม
  โปรแกรมปรับปรุงนี้ reintroduces หน้าที่การใช้งานการเปลี่ยนเส้นทางข้อความอีเมลขาเข้าไปยังผู้รับอื่น
 • ฟังก์ชันการทำงานของคำเชิญการประชุมจะดีขึ้น
  โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยปรับปรุงการเชิญเข้าร่วมประชุมการสร้าง โดยรวมถึงรายการของตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Word สำหรับ Mac 2011

 • ความเสถียรจะดีขึ้นเมื่อคุณเปิด หรือบันทึกแฟ้มบางแฟ้ม
  โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยปรับปรุงเสถียรภาพกับบางเส้นทางแฟ้มที่ประกอบด้วยอักขระที่ nonalphanumeric
 • สะกดตรวจสอบข้อผิดพลาดข้อความที่ถูกปรับปรุงขึ้น.
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดกาสะกดจะแสดงซ้ำ ๆ ถ้าโปรแกรมการสะกดไม่โหลด
 • ระยะห่างตัวอักขระในมุมมองแบบร่างจะดีขึ้น
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขระยะห่างตัวอักขระที่ไม่ถูกต้องในมุมมองแบบร่าง
 • ฟังก์ชันการค้นหาและแทนจะดีขึ้น
  โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยปรับปรุงความง่ายในการใช้งานสำหรับการค้นหาและแทน
 • แถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง เมนู และแป้นพิมพ์ลัดจะยังคงอยู่
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของการตั้งค่าแบบกำหนดเองจะสูญหายไปเมื่อคุณบันทึกเอกสารในรูปแบบบางอย่างของ Word
 • มุมมองหน้าจอเต็มรูปแบบแสดงทุกหน้า
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้บางหน้าไม่ได้ที่จะเห็นได้หลังจากที่จอแสดงผลใช้โหมดเต็มหน้าจอ ด้วยมุมมองเพจ--เคียงข้างกัน
 • การพิมพ์รูปภาพจะดีขึ้น
  โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ทำให้รูปภาพบางรูปไม่เมื่อต้องการพิมพ์ในกรณีนี้ภายในรูปร่าง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณติดตั้ง Office สำหรับ Mac 2011 14.1 Update ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Mac OS X v10.5.8 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของระบบปฏิบัติการ Mac OS X

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามนี้ข้อกำหนดเบื้องต้น บนAppleเมนู คลิกเกี่ยวกับ Mac นี้.

วิธีการขอรับการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้คือสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Microsoft Office สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 14.1 Mac

วันออกจำหน่าย: 12 เมษายน 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันแฟ้มนั้นถูกลงรายการบัญชี แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

แฟ้มที่ปรับปรุงแล้ว

สำหรับรายการที่สมบูรณ์ ของแฟ้มโปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง การคลิกสองครั้งที่โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุง แล้วบนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกแสดงแฟ้ม.

บันทึกย่อ

 • ยังมี Office สำหรับ Mac 2011 14.1 การปรับปรุงจาก Microsoft AutoUpdate AutoUpdate เป็นโปรแกรมที่โดยอัตโนมัติเก็บซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่ทันสมัยอยู่เสมอ

  เมื่อต้องการใช้ AutoUpdate เริ่มโปรแกรม Microsoft Office แล้ว นี้บนเครื่องความช่วยเหลือเมนู คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรสำหรับ Office สำหรับ Mac 2011 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/mac

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2525412 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 เมษายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
 • Microsoft Office Communicator 2011 for Mac
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB2525412 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2525412

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com