วิธีการเอาคอมโพเนนต์ทั้งหมดของ Office 2000 CD2 ใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 252613 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเอา CD2 2000 Office Microsoft ออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 อย่างสมบูรณ์ บทความนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่มีการติดตั้งจาก CD2 และไม่สามารถใช้ไปยังซีดีอื่น ๆ ที่มาพร้อมกับ Microsoft Office 2000 รุ่นของคุณ

CD2 รวมถึงโปรแกรมของ Office ต่อไปนี้:

  Publisher
  Small Business Tools
   - Small Business Customer Manager
   - Direct Mail Manager
   - Small Business Financial Manager
   - Business Planner
   - Business Planner for United Kingdom and Australia

หมายเหตุ:: ถ้าระบบปฏิบัติการของคุณจะไม่ Windows 2000 โปรดดูบทความต่อไปนี้ของ Knowledge Base สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่จะเอา 2 ดิสก์ 2000 Office ทั้งหมด:
247684OFF2000: วิธีการที่ลบ CD2 Microsoft Office ทั้งหมด

office 2000 แฟ้มและโปรแกรมการเข้าถึงรีจิสทรียางลบ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ automates กระบวนการลบได้ ใน Office 2000 แฟ้มและ Utility ยางลบรีจิสทรีสำหรับ Microsoft Office CD2 ถูกออกแบบมาเพื่อรันเฉพาะหลังจากคุณรันโปรแกรมติดตั้งสำหรับ Office 2000 CD2 แล้วคลิกเอา Office. ยูทิลิตีนี้จะเอารายการรีจิสทรีที่เหลือ โดย CD2 ของ Microsoft Office 2000 การติดตั้งทั้งหมดออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำในการดาวน์โหลดเกี่ยวกับยางลบ 2000 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
247674OFF2000: โปรแกรมการเข้าถึงเมื่อต้องการลบทั้งหมดที่เหลืออยู่ แฟ้ม Office CD2

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:: หลังจากคุณได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมที่ใช้คอมโพเนนต์ที่ใช้ร่วมกันที่ใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น การใช้ ใดของโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Microsoft Visual Basic 6.0 หรือผู้เผยแพร่ Microsoft คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้ใหม่ก่อนที่คุณสามารถใช้แฟ้มเหล่านั้นอีกครั้ง

เมื่อต้องการเอา Microsoft Office 2000 2 ดิสก์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกMicrosoft Office 2000 ที่ดิสก์ 2แล้ว คลิกเอาออก. หากคุณติดตั้ง Microsoft Office จากซีดีรอม คุณได้รับพร้อมท์เพื่อใส่ CD2 ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 3. ใช้ Windows Explorer ลบแฟ้มในโฟลเดอร์ต่อไปนี้
    Windows Folder
    --------------
  
    Shelliconcache     Twain.dll     Twain_32.dll
    Twunk_16.exe      Twunk_32.exe    Oewablog.txt
  
  
    Windows\System Folder
    ---------------------
  
    Big5.nls    Bopomofo.nls  Comctl32.oca  Comctl32.ocx
    Comdlg32.oca  Comdlg32.ocx  Ddao36.dll   Emdaz32.dll
    Emlcns32.dll  Fm20enu.dll   Imeshare.dll  Ksc.nls
    Mdt2Fw95.dll  Msdatgrd.ocx  Msrtedit.dll  Pcdlib32.dll
    Prc.nls     Prcp.nls    Psapi.dll    Pub3Brsh.ani
    Pubdlg.dll   Ssdpms.scr   Ssgpcdef.hlp  Ssgpcdef.rsc
    Tabctl32.ocx  Vb5Db.dll    Xjis.nls    Crswpp.dll
    Ctype.nls    Fpwpp.dll    Ftpwpp.dll   Ils.dll
    Lhacm.acm    Mfc42.dll    Mlang.dat    Mscomctl.ocx
    Msconf.dll   Msdatsrc.tlb  Msencode.dll  Msexcl40.dll
    Msg723.acm   Msh261.drv   Msh263.drv   Msls31.dll
    Msrdo20.dll   Msrpjt40.dll  Msstdfmt.dll  Msvbvm60.dll
    Nmpgmgrp.exe  Piparse.dll   Postwpp.dll   Sortkey.nls
    Sorttbls.nls  Webpost.dll   Wpwizdll.dll  Xmsconf.ocx
  
  
    Windows\Help Folder
    -------------------
  
    Agt0409.hlp   Conf.cnt    Conf.hlp    Flupl.hlp
    Msica.cnt    Msica.hlp    Msident.chm   Msident.hlp
    Wpwiz.cnt    Wpwiz.hlp
  
  
    Windows\Fonts Folder
    --------------------
  
    Agencyb.ttf    Agencyr.ttf    Alger.ttf    Antquab.ttf
    Antquabi.ttf    Antquai.ttf    Arlrdbd.ttf   Baskvill.ttf
    Bauhs93.ttf    Bell.ttf      Bellb.ttf    Belli.ttf
    Bernhc.ttf     Bkant.ttf     Bookos.ttf    Bookosb.ttf
    Bookosbi.ttf    Bookosi.ttf    Bradhitc.ttf   Britanic.ttf
    Brlnsb.ttf     Brlnsdb.ttf    Brlnsr.ttf    Broadw.ttf
    Brushsci.ttf    Califb.ttf     Califi.ttf    Califr.ttf
    Calist.ttf     Calistb.ttf    Calistbi.ttf   Calisti.ttf
    Castelar.ttf    Censcbk.ttf    Centaur.ttf   Chiller.ttf
    Colonna.ttf    Coopbl.ttf     Coprgtb.ttf   Coprgtl.ttf
    Curlz___.ttf    Elephnt.ttf    Elephnti.ttf   Engr.ttf
    Erasbd.ttf     Erasdemi.ttf    Eraslght.ttf   Erasmd.ttf
    Felixti.ttf    Forte.ttf     Frabk.ttf    Frabkit.ttf
    Fradm.ttf     Fradmcn.ttf    Fradmit.ttf   Frahv.ttf
    Frahvit.ttf    Framd.ttf     Framdcn.ttf   Framdit.ttf
    Freescpt.ttf    Frscript.ttf    Ftltlt.ttf    Gara.ttf
    Garabd.ttf     Garait.ttf     Georgia.ttf   Georgiab.ttf
    Georgiai.ttf    Georgiaz.ttf    Gigi.ttf     Gil_____.ttf
    Gilb____.ttf    Gilbi___.ttf    Gilc____.ttf   Gili____.ttf
    Gillubcd.ttf    Gilsanub.ttf    Glecb.ttf    Glsnecb.ttf
    Gothic.ttf     Gothicb.ttf    Gothicbi.ttf   Gothici.ttf
    Goudos.ttf     Goudosb.ttf    Goudosi.ttf   Goudysto.ttf
    Harlowsi.ttf    Harngton.ttf    Hatten.ttf    Htowert.ttf
    Htowerti.ttf    Imprisha.ttf    Infroman.ttf   Itcblkad.ttf
    Itcedscr.ttf    Itckrist.ttf    Jokerman.ttf   Juice___.ttf
    Kunstler.ttf    Latinwd.ttf    Lbrite.ttf    Lbrited.ttf
    Lbritedi.ttf    Lbritei.ttf    Lcallig.ttf   Lfax.ttf
    Lfaxd.ttf     Lfaxdi.ttf     Lfaxi.ttf    Lhandw.ttf
    Lsans.ttf     Lsansd.ttf     Lsansdi.ttf   Lsansi.ttf
    Ltype.ttf     Ltypeb.ttf     Ltypebo.ttf   Ltypeo.ttf
    Magnetob.ttf    Maian.ttf     Maturasc.ttf   Mistral.ttf
    Mod20.ttf     Mtcorsva.ttf    Niageng.ttf   Niagsol.ttf
    Ocraext.ttf    Oldengl.ttf    Onyx.ttf     Palscri.ttf
    Papyrus.ttf    Parchm.ttf     Per_____.ttf   Perb____.ttf
    Perbi___.ttf    Peri____.ttf    Pertibd.ttf   Pertili.ttf
    Playbill.ttf    Poorich.ttf    Pristina.ttf   Rage.ttf
    Ravie.ttf     Rocc____.ttf    Roccb___.ttf   Rock.ttf
    Rockb.ttf     Rockbi.ttf     Rockeb.ttf    Rocki.ttf
    Schlbkb.ttf    Schlbkbi.ttf    Schlbki.ttf   Scriptbl.ttf
    Showg.ttf     Snap____.ttf    Stencil.ttf   Tcb_____.ttf
    Tcbi____.ttf    Tccb____.ttf    Tcceb.ttf    Tccm____.ttf
    Tcm_____.ttf    Tcmi____.ttf    Tempsitc.ttf   Verdref.ttf
    Vineritc.ttf    Vivaldii.ttf    Vladimir.ttf   Wingdng2.ttf
    Wingdng3.ttf               
  
  
    Files in Other Folders (optional)
    ---------------------------------
  
    Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery Folder
  
     Baby News Bkgrd.gif     Balloon Party Invitation Bkgrd.jpg
     Chess.gif          Chess.htm
     Chicken Soup Bkgrd.gif    Chicken Soup.htm
     Christmas Trees.gif     For Sale Bkgrd.gif
     For Sale.htm         Formal Announcement Bkgrd.gif
     Formal Announcement.htm   Fun Bus.htm
     FunBus.gif          Holiday Letter Bkgrd.gif
     Holiday Letter.htm      Ivy.gif
     Ivy.htm           Mabel.htm
     MabelB.gif          MabelT.gif
     New Baby Announcement.htm  One Green Balloon.gif
     Party Invitation.htm     Running Birthday.htm
     Running.gif         Santa Workshop.gif
     Soup Bowl.gif        Squiggles.gif
     Story Book.htm        StoryBook.gif
     Tech.gif           Technical.htm
     Tiki Lounge.htm       Tiki.gif
  
  
    Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders Folder
  
     Msonsext.dll     Ragent.dll
  
  
    Program Files\System Folder
  
     Directdb.dll
  
  
    Program Files\Common Files\System\Ole Db Folder
  
     Msdaipp.dll     Msdapml.dll     Msdaurl.dll
  
  
    Program Files\Web Publish Folder
  
     Flupl.ocx     Wpwiz.exe
  
  
    Program Files\Web Publish\LogFiles Folder
  
     Crswpp.Old    Crswpp.Log
  
 4. ในการเริ่มการทำงานเมนู คลิกเรียกใช้. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.

  คำเตือน: ถ้าคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง คุณอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 5. เลือกแป้นต่าง ๆ ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\CMA

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Publisher

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\SBFM

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\CMA

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Publisher

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\SBFM

  ด้วยคีย์ที่เลือก คลิกลบในการแก้ไขเมนู เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ลบคีย์ คลิกใช่.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 252613 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbuninstall kbsetup kbmt KB252613 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:252613

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com