Raksta ID: 2526307
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Microsoft Office valodu interfeisa pakotnes 2007 3. servisa pakotne (SP3) nodro?ina jaun?kos Office valodu interfeisa pakotnes 2007 atjaunin?jumus. ?aj? servisa pakotn? ietvertas divas galven?s labojumu kategorijas.
  • Iepriek? neizlaistie labojumi, kas tika izveidoti ?pa?i ?ai servisa pakotnei. Papildus visp?r?jiem produktu labojumiem ?ie labojumi ietver stabilit?tes, veiktsp?jas un dro??bas uzlabojumus.
  • Visi publiskie atjaunin?jumi, dro??bas atjaunin?jumi, kumulat?vie atjaunin?jumi un labojumfaili, kas tika izlaisti 2011. gada august?.
Office sist?mas servisa pakotnes ir kumulat?vas, t?d?? pirms 3. servisa pakotnes instal??anas 1. un 2. servisa pakotnes nav j?instal?. 3. servisa pakotne ietver visus 1. un 2. servisa pakotn? iek?autos labojumus.

PAPILDINDORM?CIJA


K? ieg?t un instal?t servisa pakotnes

Lejupiel?d?t SP3 pakotni no Microsoft lejupiel?des centra

Microsoft lejupiel?des centr? varat lejupiel?d?t t?l?k nor?d?tos failus.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
ValodaValodas kodsDarb?bas vietaLejupiel?des saite
Afrikandu(af-za)Dienvid?frika
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Amharu(am-et)Etiopija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Asamie?u(as-in)Indija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Bangla(bn-bd)Banglade?a
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Beng??u(bn-in)Indija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Bosnie?u (lat??u alfab?ts)(bs-latn-ba)Bosnija un Hercegovina
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Bosnie?u (kirilica) (bs-cyrl-ba)Bosnija un Hercegovina
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Katalonie?u(ca-es)Katalonija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Velsie?u(cy-gb)Apvienot? Karaliste
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Basku(eu-es)Basku zeme
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Persie?u(fa-ir)Ir?na
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
?ru(ga-ie)?rija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Galisie?u(gl-es)Sp?nija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Gud?aratu(gu-in)Indija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Hausu(ha-latn-ng)Nig?rija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Arm??u(hy-am)Arm?nija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Indon?zie?u(id-id)Indon?zija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Igbo(ig-ng)Nig?rija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
?slandie?u(is-is)?slande
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Inu?tu(iu-latn-ca)Kan?da
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Gruz?nu(ka-ge)Gruzija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Khmeru(km-kh)Kambod?a
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Kannaru(kn-in)Indija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Konkanu(kok-in)Indija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Kirg?zu(ky-kg)Kirgizst?na
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Luksemburgie?u(lb-lu)Luksemburga
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Laosie?u(lo-la)Laosa
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Maoru(mi-nz)Jaunz?lande
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Ma?edonie?u(mk-mk)Bijus? Dienvidsl?vijas Ma?edonijas Republika
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Malajalu(ml-in)Indija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Marathu(mr-in)Indija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Malajie?u(ms-bn)Bruneja Darusalama
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Malajie?u(ms-my)Malaizija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Nep?lie?u(ne-np)Nep?la
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Norv??u (jaunnorv??u)(nn-no)Norv??ija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Sesoto(nso-za)Dienvid?frika
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Oriju(or-in)Indija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Pand?abu(pa-in)Pakist?na
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Pand?abu (Gurmukhi)(pa-in)Indija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Ke?vu(quz-pe)Peru
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Sing??u(si-lk)?rilanka
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Alb??u(sq-al)Alb?nija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Serbu (kirilica)(sr-cyrl-cs)Biju??s Dienvidsl?vijas Serbijas un Melnkalnes Republikas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Svahili(sw-ke)Kenija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Tamilu(ta-in)Indija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Telugu(te-in)Indija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Filip?nie?u(fil-ph)Filip?nas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Setsvana(tn-za)Dienvid?frika
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Tat?ru(tt-ru)Krievija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Urdu(ur-pk)Pakist?na
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Uzbeku (lat??u alfab?ts)(uz-latn-uz)Uzbekist?na
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Vjetnamie?u(vi-vn)Vjetnama
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Kosa(xh-za)Dienvid?frika
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Jorubu(yo-ng)Nig?rija
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t
Zulu(zu-za)Dienvid?frika
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet to Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Valodu interfeisa pakotn? ietvert?s valodas

?? servisa pakotne ir to valodu interfeisa pakotn? ietverto valodu atjaunin?jums, kuras ir nor?d?tas t?l?k redzamaj? tabul?. Sarakst? ir nor?d?ta ar? valodu interfeisa pakotnes atjaunin?juma darb?bas valsts.


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
ValodaDarb?bas vieta
AfrikanduDienvid?frika
AmharuEtiopija
Asamie?uIndija
BanglaBanglade?a
Beng??uIndija
Bosnie?u (lat??u alfab?ts)Bosnija un Hercegovina
Bosnie?u (kirilica) Bosnija un Hercegovina
Katalonie?uKatalonija
Velsie?uApvienot? Karaliste
BaskuBasku zeme
Persie?uIr?na
?ru?rija
Galisie?uSp?nija
Gud?aratuIndija
HausuNig?rija
Arm??uArm?nija
Indon?zie?uIndon?zija
IgboNig?rija
?slandie?u?slande
Inu?tuKan?da
Gruz?nuGruzija
KhmeruKambod?a
KannaruIndija
KonkanuIndija
Kirg?zuKirgizst?na
Luksemburgie?uLuksemburga
Laosie?uLaosa
MaoruJaunz?lande
Ma?edonie?uBijus? Dienvidsl?vijas Ma?edonijas Republika
MalajaluIndija
MarathuIndija
Malajie?uBruneja Darusalama
Malajie?uMalaizija
Nep?lie?uNep?la
Norv??u (Nynorsk)Norv??ija
SesotoDienvid?frika
OrijuIndija
Pand?abuPakist?na
Pand?abu (Gurmukhi)Indija
Ke?vuPeru
Sing??u?rilanka
Alb??uAlb?nija
Serbu (kirilica)Biju??s Dienvidsl?vijas Serbijas un Melnkalnes Republikas
SvahiliKenija
TamiluIndija
TeluguIndija
Filip?nie?uFilip?nas
SetsvanaDienvid?frika
Tat?ruKrievija
UrduPakist?na
Uzbeku (lat??u alfab?ts)Uzbekist?na
Vjetnamie?uVjetnama
KosaDienvid?frika
JorubuNig?rija
ZuluDienvid?frika


Zin?m?s probl?m?s un darb?bas izmai?as
2591067 Zin?m?s probl?mas, kas var rasties, instal?jot Office 2007 programmu komplekta SP3 un Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Tehnisk? inform?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o servisa pakotni, tostarp ietekm?to failu sarakstu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
2591039 Detaliz?ta tehnisk? inform?cija par Office 2007. gada sist?mas SP3 laidieniem


Servisa pakotnes no?em?ana

Microsoft Office 2007 3. servisa pakotn? tiek atbalst?ta klienta atjaunin?jumu no?em?ana, izmantojot gan komandrindu, gan Microsoft Office 2007 programmu komplekta Microsoft servisa pakot?u atinstal??anas r?ku. Servisa pakot?u atinstal??anas r?ks ir pieejams k? atsevi??a lejupiel?de. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o r?ku, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet to Microsoft zin??anu b?z?:

954914 Microsoft servisa pakot?u atinstal??anas r?ks, kas ir paredz?ts Microsoft Office 2007. gada programmu komplektam
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2526307 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 10. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526307

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com