หมายเลขบทความ (Article ID): 2526307
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

Microsoft Office Language Interface Pack 2007 Service Pack 3 (SP3) จัดให้มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Office Language Interface Pack 2007 การปรับปรุงเหล่านี้รวมถึงการแก้ไขปัญหาในสองประเภทหลักดังต่อไปนี้:
  • การแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้เผยแพร่ก่อนหน้านี้ และจัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับ Service Pack นี้ นอกจากการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ทั่วไปแล้ว การแก้ไขปัญหายังรวมถึงการปรับปรุงในด้านเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
  • การปรับปรุงด้านสาธารณะ การปรับปรุงความปลอดภัย การปรับปรุงแบบสะสม และโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดที่นำออกใช้ตลอดเดือนสิงหาคม 2554
เนื่องจาก Office Service Pack เป็นแบบสะสม คุณจึงไม่ต้องติดตั้ง Service Pack 1 หรือ Service Pack 2 ก่อนที่จะติดตั้ง Service Pack 3 ทั้งนี้ Service Pack 3 จะประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ใน Service Pack 1 และ Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม


วิธีการขอรับและติดตั้ง Service Pack

ดาวน์โหลดแพคเกจ SP3 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ภาษารหัสภาษาตำแหน่งที่ตั้งการเชื่อมโยงสำหรับการดาวน์โหลด
แอฟริกานส์(af-za)แอฟริกาใต้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัมฮาริก(am-et)เอธิโอเปีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัสสัม(as-in)อินเดีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บังคลา(bn-bd)บังกลาเทศ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เบงกาลี(bn-in)อินเดีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บอสเนีย (ละติน)(bs-latn-ba)บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บอสเนีย (ซิริลลิก) (bs-cyrl-ba)บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
คาตาลัน(ca-es)คาตาลัน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เวลช์(cy-gb)สหราชอาณาจักร
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บาสก์(eu-es)บาสก์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เปอร์เซีย(fa-ir)อิหร่าน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ไอริช(ga-ie)ไอร์แลนด์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เกลิเซียน(gl-es)สเปน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
คุชราตี(gu-in)อินเดีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เฮาซา(ha-latn-ng)ไนจีเรีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อาร์เมเนีย(hy-am)อาร์เมเนีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อินโดนีเซีย(id-id)อินโดนีเซีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อิกโบ(ig-ng)ไนจีเรีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ไอซ์แลนด์(is-is)ไอซ์แลนด์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อินุกติตัต(iu-latn-ca)แคนาดา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
จอร์เจีย(ka-ge)จอร์เจีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เขมร(km-kh)กัมพูชา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
กัณณาท(kn-in)อินเดีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
คอนคานี(kok-in)อินเดีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
คีร์กีซ(ky-kg)คีร์กีซสถาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ลักเซมเบิร์ก(lb-lu)ลักเซมเบิร์ก
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ลาว(lo-la)ลาว
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เมารี(mi-nz)นิวซีแลนด์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
มาซิโดเนีย(mk-mk)สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยูโกสลาเวียเดิม)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
มะละยาลัม(ml-in)อินเดีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
มาราฐี(mr-in)อินเดีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
มลายู(ms-bn)บรูไนดารุสซาลาม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
มลายู(ms-my)มาเลเซีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เนปาล(ne-np)เนปาล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
นอร์เวย์ (ไนนอสก์)(nn-no)นอร์เวย์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เซโซโทซาเลบาว(nso-za)แอฟริกาใต้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
โอเดีย(or-in)อินเดีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ปัญจาบ(pa-in)ปากีสถาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ปัญจาบ (คุรุมุขคี)(pa-in)อินเดีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เคชวา(quz-pe)เปรู
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สิงอะลา(si-lk)ศรีลังกา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แอลเบเนีย(sq-al)แอลเบเนีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เซอร์เบีย (ซิริลลิก)(sr-cyrl-cs)สาธารณรัฐเซอร์เบีย (ยูโกสลาเวียเดิม) และมอนเตเนโกร
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
กีสวาฮีลี(sw-ke)เคนยา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ทมิฬ(ta-in)อินเดีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เตลุคู(te-in)อินเดีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ฟิลิปปินส์(fil-ph)ฟิลิปปินส์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เซซวานา(tn-za)แอฟริกาใต้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ตาตาร์(tt-ru)รัสเซีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อูรดู(ur-pk)ปากีสถาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อุซเบก (ละติน)(uz-latn-uz)อุซเบกิสถาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เวียดนาม(vi-vn)เวียดนาม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อีซีโซซา(xh-za)แอฟริกาใต้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
โยรูบา(yo-ng)ไนจีเรีย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อีซีซูลู(zu-za)แอฟริกาใต้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft ได้สแกนแฟ้มนี้เพื่อค้นหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดที่มีบริการ ณ วันที่มีการติดประกาศแฟ้มนั้น แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ภาษาของชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ

Service Pack จะปรับปรุงภาษาของ Language Interface Pack ที่แสดงรายการอยู่ในตารางดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ ตำแหน่งที่ตั้งที่มีการปรับปรุง Language Interface Pack ยังจะแสดงรายการอยู่ด้วย


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ภาษาตำแหน่งที่ตั้ง
แอฟริกานส์แอฟริกาใต้
อัมฮาริกเอธิโอเปีย
อัสสัมอินเดีย
บังคลาบังกลาเทศ
เบงกาลีอินเดีย
บอสเนีย (ละติน)บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บอสเนีย (ซิริลลิก) บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
คาตาลันคาตาลัน
เวลส์สหราชอาณาจักร
บาสก์บาสก์
เปอร์เซียอิหร่าน
ไอริชไอร์แลนด์
กาลิเซียสเปน
คุชราอินเดีย
เฮาซาไนจีเรีย
อาร์เมเนียอาร์เมเนีย
อินโดนีเซียอินโดนีเซีย
อิกโบไนจีเรีย
ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์
อินุกติตัตแคนาดา
จอร์เจียจอร์เจีย
เขมรกัมพูชา
กัณณาทอินเดีย
คอนคานีอินเดีย
คีร์กีซคีร์กีซสถาน
ลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์ก
ลาวลาว
เมารีนิวซีแลนด์
มาซิโดเนียอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟมาซิโดเนีย
มะละยาลัมอินเดีย
มราฐีอินเดีย
มลายูบรูไนดารุสซาลาม
มลายูมาเลเซีย
เนปาลเนปาล
นอร์เวย์ (นีนอสก์)นอร์เวย์
เซโซโทซาเลบาวแอฟริกาใต้
โอเดียอินเดีย
ปัญจาบปากีสถาน
ปัญจาบ (คุรุมุขคี)อินเดีย
เคชวาเปรู
สิงอะลาศรีลังกา
แอลเบเนียแอลเบเนีย
เซอร์เบีย (ซิริลลิก)สาธารณรัฐเซอร์เบีย (ยูโกสลาเวียเดิม) และมอนเตเนโกร
กีสวาฮีลีเคนยา
ทมิฬอินเดีย
เตลุคูอินเดีย
ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์
เซซวานาแอฟริกาใต้
ตาตาร์รัสเซีย
อูรดูปากีสถาน
อุซเบก (ละติน)อุซเบกิสถาน
เวียดนามเวียดนาม
อีซีโซซาแอฟริกาใต้
โยรูบาไนจีเรีย
อีซีซูลูแอฟริกาใต้


ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการทำงานที่พบ
2591067 ปัญหาที่คุณอาจพบเวลาที่คุณติดตั้ง SP3 ของชุดโปรแกรม Office 2007 และ Windows SharePoint Services 3.0 SP3

ข้อมูลด้านเทคนิค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack นี้ รวมถึงรายการของแฟ้มที่ได้รับผลกระทบ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2591039 รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับรุ่นที่นำออกใช้ของ SP3 ของระบบ Office 2007


การลบ Service Pack

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 รองรับการลบการปรับปรุงไคลเอ็นต์โดยใช้ทั้งบรรทัดคำสั่งและเครื่องมือถอนการติดตั้ง Service Pack ของ Microsoft สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 เครื่องมือถอนการติดตั้ง Service Pack มีให้บริการเป็นการดาวน์โหลดที่แยกต่างหาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

954914 เครื่องมือถอนการติดตั้ง Service Pack ของ Microsoft สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2526307 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 1.0
Keywords: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526307

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com