Exchange Server 2010 อยู่ในโหมดการประเมินผลหลังจากการติดตั้งหรือซ่อมแซมใน SBS 2011 มาตรฐาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2527626 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้ใน Windows Small Business Server (SBS) 2011 อย่างน้อยหนึ่งอย่าง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เมื่อคุณติดตั้ง Windows SBS 2011 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • การตั้งค่า: นอกจากนี่คือรายการของข้อผิดพลาดที่เราพบระหว่างการติดตั้ง
 • การตั้งค่า: Exchange Server 2010 ไม่สามารถติดตั้ง
 • ConfigureWSSOutgoingEmailTask: อีเมล์ขาเข้า และขาออกสำหรับ Microsoft SharePoint พื้นฐานไม่ได้ถูกกำหนดไว้
หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows SBS 2011 ปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • Exchange Server 2010 ทำงานในโหมดการประเมินผล และต้องใช้คีย์การเปิดใช้งาน
 • คุณไม่สามารถสร้างผู้ใช้ใหม่ใน Windows SBS คอนโซล
 • คุณไม่สามารถใช้บทบาทผู้ใช้ใน Windows SBS คอนโซล
 • คุณไม่สามารถดำเนินการตัวช่วยสร้าง "เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต" หรือ "การจัดการที่อยู่อินเทอร์เน็ต" ตัวช่วยสร้าง
เมื่อคุณเปิดคอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยนบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows SBS 2011 คุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้ในองค์กรของคุณใช้ Exchange Server 2010 unlicensed อยู่ในขณะนี้ได้
หมายเหตุ ข้อความนี้ยังแสดงชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows SBS 2011 มาตรฐาน

สาเหตุ

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • เงื่อนไขที่ 1

  ระหว่างการติดตั้งของ Windows SBS 2011, Exchange Server 2010 ไม่ได้ติดตั้ง Exchange Server 2010 ถูกติดตั้งในภายหลังด้วยตนเอง
 • เงื่อนไขที่ 2

  Exchange Server 2010 ถูกถอนการติดตั้งจาก Windows SBS 2011 และถูกติดตั้งแล้ว
 • เงื่อนไขที่ 3

  การติดตั้งซ่อมแซมของ Exchange Server 2010 เสร็จสมบูรณ์บนเซิร์ฟเวอร์ Windows SBS 2011

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้คุณพบเงื่อนไขที่ 1 หรือ 2 เงื่อนไข ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วน "สคริปต์ PowerShell Exchange Server การแก้ปัญหา" ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน" แล้ว

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้หากคุณพบเงื่อนไข 3 ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน"

สคริปต์ PowerShell เพื่อแก้ไขปัญหาของ Exchange Serverสิ่งสำคัญ
ก่อนทำตามขั้นตอนเหล่านี้ Exchange Server 2010 ต้องถูกติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง ห้ามทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้หากมีการติดตั้งบทบาทของ Exchange Server 2010 ดังต่อไปนี้อย่างไม่ถูกต้อง:
 • กล่องจดหมาย
 • ฮับ/ขนส่ง
 • CAS (เซิร์ฟเวอร์ Client Access)
 • การจัดการ
ขั้นตอนต่อไปนี้กำหนดค่า Exchange Server 2010 การตั้งค่าเริ่มต้นของการสำเร็จ Windows SBS 2011 Setup

หมายเหตุ ถ้าคุณได้กำหนดค่าได้ในอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง อาจจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า และการรับส่งจดหมายอาจหยุดจน กว่าคุณเสร็จสิ้นตัวช่วยสร้างถูกต้องของ Windows SBS หรือ Exchange Server อยู่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ คุณต้องมีโครงสร้างเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุน ของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายเดียว และ ของเครือข่ายย่อยคลาส C

ขั้นตอนเหล่านี้ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

 • ชุด ฐานข้อมูลกล่องจดหมาย ชื่อในรีจิสทรี
 • แก้ไขรุ่น Admin เครื่องมือบทบาทในรีจิสทรี
 • เพิ่มค่าเริ่มต้นของการ msSBSEmailQuota แอตทริบิวต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่สำหรับ Windows SBS หน้าที่เริ่มต้นที่สาม
 • การกำหนดค่าหน้าที่การรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องเพื่อจัดการเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server
 • เพิ่มสิทธิ์ในระดับองค์กรให้สามารถเข้าถึงบัญชีของระบบ
 • สร้างกลุ่มต่อไปนี้ไม่ได้สร้างขึ้นในกลุ่ม:
  • SBSAdmins
  • Allusers
  • Postmaster
  • FSRMReports
 • ตั้งค่าสมาชิกและการตั้งค่าสำหรับแต่ละกลุ่มเหล่านี้เหมือนกัน
 • การกำหนดค่าการตั้งค่าขนส่งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ภายในและที่อยู่ postmaster
 • Rebinds เริ่มต้นได้รับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายใน ไม่รวม IP ที่ภายในเราเตอร์
 • ลบค่าเริ่มต้นไคลเอนต์ได้รับการเชื่อมต่อ
 • ใบรับรอง self-issued Windows SBS ที่มีการเปิดใช้งาน CN =ไซต์
 • ออกใบรับรองด้วยตนเองของ Exchange Server
 • การกำหนดค่าการตั้งค่าข้อความอีเมลขาออกใน Microsoft SharePoint
 • เพิ่มระเบียนโฮสต์ใน DNS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint อย่างง่ายจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP)
 • เพิ่มคีย์รีจิสทรีเบ็ดเตล็ดเพื่อเอาปัญหาการติดตั้ง
 • เรียกใช้งาน Exchange server โดยใช้เครื่องมือที่ให้มา
เมื่อต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Exchange Server 2010 ถูกติดตั้งด้วยตนเองหลัง จากที่มีการติดตั้ง Windows SBS 2011 หรือ ถ้ามีการติดตั้งใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ Windows SBS 2011 Exchange Server 2010 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล คำสั่งเรียกใช้ Exchange Management Shell ในโหมดการยกระดับ
 2. ใน Exchange Management Shell เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับดังนี้:

  มาตรฐานศูนย์ควบคุมการ 2011 #SBS
  # เริ่มจาก Exchange Management Shell มีฐานะผู้
  # สคริปต์นี้เสร็จสิ้นงานขาดหายไปหลังจากการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ล้มเหลวในระหว่างการโยกย้าย

  # เรียกใช้แต่ละส่วน คั่น ด้วยข้อคิดเห็นแต่ละครั้ง

  ## การตั้งค่าการแลกเปลี่ยนควรเสร็จสมบูรณ์โดยใช้พารามิเตอร์เหมาะสมก่อนที่จะเรียกใช้สคริปต์


  ## ตั้งค่าคอนฟิกชื่อกล่องจดหมายในรีจิสทรี
  $ mbx =รับ-MailboxDatabase-เซิร์ฟเวอร์$ env: ชื่อคอมพิวเตอร์
  ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Messaging" ชุด-ชื่อ "MailboxDatabaseName"-ค่า$ mbxชื่อ

  ## Reg เพิ่มคีย์สำหรับเครื่องมือ admin การนี้จำเป็นเนื่องจากการ SBSSetup เป็นแพคเกจ
  รุ่น$ =รับ-itemproperty "HKLM:\Software\Microsoft\ExchangeServer\V14\AdminTools"
  ItemProperty "HKLM:\Software\Microsoft\ExchangeServer\V14\AdminTools" ชุด-ชื่อ "ConfiguredVersion"-ค่า $Version.UnpackedVersion

  ## กำหนดค่าแอตทริบิวต์การแลกเปลี่ยนในบทบาทผู้ใช้ นี่อาจล้มเหลวได้หากบทบาทผู้ใช้ขาดหายไป
  -นำเข้าโมดู ActiveDirectory
  aduser "ผู้ใช้มาตรฐาน" ชุด-เพิ่ม@ { msSBSEmailQuota = 2097152 }
  aduser "WebWorkplaceTools" ชุด-เพิ่ม@ { msSBSEmailQuota = 2097152 }
  "ผู้ดูแลเครือข่าย" การตั้งค่า-aduser-เพิ่ม@ { msSBSEmailQuota = 2097152 }

  ## ExchangeAdminPrep
  RoleGroupMember เพิ่ม-รหัสประจำตัว "การบริหารองค์กร" -สมาชิก "$ env: USERDOMAIN\Domain Admins " - BypassSecurityGroupManagerCheck
  RoleGroupMember เพิ่ม-รหัสประจำตัว "การบริหารองค์กร View-Only"-สมาชิก "$ env: USERDOMAIN\ $ env: COMPUTERNAME $" - BypassSecurityGroupManagerCheck
  $ org =รับ-OrganizationConfig
  adpermission เพิ่ม-ชื่อ$รหัสประจำตัวDistinguishedName-ผู้ใช้ "ระบบ" - AccessRights "GenericAll" - InheritanceType "ทั้งหมด"

  ## CreateMailDisributionGroupsTask
  # ถ้ากลุ่มมีอยู่ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ที่ตกลง เป็นเพียงเครื่องหมายที่ทำการติดตั้ง SBS หลายครั้งและแหล่งมาที่ไม่เคยไม่เคยมีการคืนค่าจากสำเนาสำรอง

  "Sbsadmins" DistributionGroup ใหม่ - SamAccountName-นามแฝง "sbsadmins"-OrganizationalUnit - ชื่อ "Windows SBS ผู้ดูแล" $ env: USERDNSDOMAIN "/ MyBusiness/กลุ่ม การแจกจ่าย" -พิมพ์ "กระจาย" - ErrorAction SilentlyContinue

  "Allusers" DistributionGroup ใหม่ - SamAccountName-นามแฝง "allusers"- "ผู้ใช้ทั้งหมด" ชื่อ - OrganizationalUnit $ env: USERDNSDOMAIN "/ MyBusiness/กลุ่ม การแจกจ่าย" -พิมพ์ "กระจาย" - ErrorAction SilentlyContinue

  เปิดใช้งาน-DistributionGroup-รหัสประจำตัว "ผู้ใช้ทั้งหมด" -นามแฝง "allusers" - WarningAction SilentlyContinue - ErrorAction SilentlyContinue

  เปิดใช้งาน-DistributionGroup-รหัสประจำตัว "Windows SBS ผู้ดูแล" -นามแฝง "sbsadmins" - WarningAction SilentlyContinue - ErrorAction SilentlyContinue

  ชุด-DistributionGroup - RequireSenderAuthenticationEnabled $ false - ForceUpgrade - รหัสประจำตัว "Windows SBS ผู้ดูแล"

  "Postmaster" ใหม่ DistributionGroup - SamAccountName-นามแฝง "postmaster"-ชื่อ "Postmaster และ Abuse รายงาน" - OrganizationalUnit $ env: USERDNSDOMAIN "/ MyBusiness/กลุ่ม การแจกจ่าย" -พิมพ์ "กระจาย" - WarningAction SilentlyContinue - ErrorAction SilentlyContinue

  ชุด-DistributionGroup-รหัสประจำตัว "Postmaster และ Abuse รายงาน" - RequireSenderAuthenticationEnabled $ false - HiddenFromAddressListsEnabled $จริง - EmailAddresses - EmailAddressPolicyEnabled "SMTP:postmaster@$env:USERDNSDOMAIN","SMTP:abuse@$env:USERDNSDOMAIN" $ false - ForceUpgrade - WarningAction SilentlyContinue - ErrorAction SilentlyContinue

  DistributionGroupMember เพิ่ม-รหัสประจำตัว "การ Postmaster และการรายงาน Abuse"-สมาชิก "Windows SBS ผู้ดูแล"

  "Fsrmreports" DistributionGroup ใหม่ - SamAccountName-นามแฝง "fsrmreports"-OrganizationalUnit - ชื่อ "แฟ้มเซิร์ฟเวอร์ทรัพยากรโปรแกรมจัดการรายงาน" $ env: USERDNSDOMAIN "/ MyBusiness/กลุ่ม การแจกจ่าย" -พิมพ์ "กระจาย" - WarningAction SilentlyContinue - ErrorAction SilentlyContinue

  ชุด-DistributionGroup-true Identity $ "แฟ้มเซิร์ฟเวอร์ทรัพยากรโปรแกรมจัดการรายงาน" - HiddenFromAddressListsEnabled - ForceUpgrade
  DistributionGroupMember เพิ่ม-รหัสประจำตัว "ตัวจัดการทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์แฟ้มรายงาน" -สมาชิก "Windows SBS ผู้ดูแล"

  ## ConfigureIntranetSMTPTask

  ชุด-TransportConfig - InternalSMTPServers 127.0.0.1
  ชุด-transportconfig - ExternalPostmasterAddress "postmaster@$env:USERDNSDOMAIN"

  ##rebind เริ่มต้นได้รับการเชื่อมต่อ
  # ส่วนนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นได้รับการเชื่อมต่อเพื่อฟังเฉพาะ บนเครือข่ายภายใน (เครื่องหมายลบเราเตอร์) อาจหยุดการรับส่งจดหมายณจุดนี้

  $ ip = (gwmi Win32_NetworkAdapterConfiguration | หรือไม่ { $_.IPAddress - แบบก$ null }) .ipaddress.get(0)
  เกตเวย์$ = (gwmi Win32_NetworkAdapterConfiguration | หรือไม่ { $_.IPAddress - แบบก$ null })DefaultIPGateway
  $ gw = "$เกตเวย์"
  $gwIp=$gw.split('.')
  เครือข่ายย่อย$ =$ gwเอาออก ($ gwLastIndexOf('.'))+".0"
  ช่วง$ =$ซับเน็ต + "-" + $ gwเอาออก ($ gwLastIndexOf('.'))+"."+ ($gwIp.get (3) - 1) + + $ gwเอาออก ($ gwLastIndexOf('.'))+"."+ ([int] $gwIp.get (3) + 1) + "-" + $ gwเอาออก ($ gwLastIndexOf('.'))+ " 255 "

  $ con =รับ-receiveconnector-รหัสประจำตัว "เริ่มต้น$ env: computername "
  $ ip += ": 25 "
  $ conรวม =$ ip
  ชุด-receiveconnector-รหัสประจำตัว "เริ่มต้น$ env: computername " -con $รวมรวม

  $ ipAdd =$ช่วงSplit(',')
  $con.remoteipranges =$ ipAdd [0]
  ipAdd การ$+= $con.remoteipranges [1]

  ชุด-receiveconnector-รหัสประจำตัว "เริ่มต้น$ env: computername " $con.remoteipranges - RemoteIpRanges


  ไคลเอ็นต์เริ่มต้นของ ##delete ได้รับการเชื่อมต่อ
  # ถ้าในที่ใช้ในตอนนี้ ต้องถูกข้ามขั้นตอนนี้ หรือตัวเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นใหม่
  เอา-receiveconnector-รหัสประจำตัว "ไคลเอนต์$ env: computername " -ยืนยัน: $ false

  ## เอาออกใบรับรองการแลกเปลี่ยนเริ่มต้น และเปิดใช้งาน ours
  รับ-ExchangeCertificate | หรือไม่ {$_.เรื่อง - eq " CN =ไซต์" } | เปิดใช้งาน-ExchangeCertificate-บริการ SMTP-บังคับ: $ true
  #remove
  รับ-ExchangeCertificate | หรือไม่ {$_.FriendlyName - eq "Microsoft Exchange" } | เอา-ExchangeCertificate

  ## ใหม่ได้รับการเชื่อมต่อ
  # สร้างภายในรับตัวเชื่อมต่อสำหรับ SharePoint โทรสาร และตัวเชื่อม ต่อของ POP3

  receiveconnector ใหม่-ชื่อ "โทรสาร SBS Windows Sharepoint รับ$ env: computername " 127.0.0.1-127.0.0.1 - RemoteIPRanges-รวม "127.0.0.1:25" - "BasicAuth" AuthMechanism - PermissionGroups "AnonymousUsers, ExchangeUsers"-การใช้งาน "เอง" - เซิร์ฟเวอร์ "$ env: COMPUTERNAME " - ConnectionTimeout "00.06:00:00"


  ## ConfigureWSSOutgoingEmailTask
  # กำหนดค่า SharePoint อีเมล์ขาออกที่กำหนดเส้นทางการใช้อัตราแลกเปลี่ยน
  # นี้อาจไม่ทำงานถ้า SharePoint ไม่ได้ใช้การตั้งค่าเริ่มต้น หรือทำงานไม่

  PsSnapin เพิ่ม Microsoft.SharePoint.PowerShell
  $ spWebApp =รับ-SPWebApplication
  $mail="CompanyWebAdmin@"+$env:userdnsdomain
  $spWebApp.UpdateMailSettings("SharepointSMTPServer",$mail,$mail,65001)
  dnscmd $ env: env $ /recordadd ของชื่อคอมพิวเตอร์: userdnsdomain SharepointSMTPServer A 127.0.0.1

  ## เพิ่ม reg ประกอบการส่งข้อความหลัก
  $ val =รับ-itemproperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Components\"
  ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Components" ชุด-ชื่อ "ข้อความ" - ค่า $val.administration

  ## แก้ไขปัญหาการแสดงผล
  ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Setup" ชุด-ชื่อ "DisplayIssues"-ค่า False

  ## เกณฑ์วัดระดับค่าสคริปต์แท็ก
  วัน$ =-วันรับ
  ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Setup" ชุด-ชื่อ "RepairScript"-ค่า "ExchangeFailureCompleteSetup $วัน"
 3. เพิ่มผู้ใช้ โดยใช้ Windows SBS คอนโซล
 4. ดำเนินการตัวช่วยสร้าง "การจัดการที่อยู่อินเทอร์เน็ต"
 5. ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน realted เพื่อเปิดใช้งาน Exchange server
ไปที่ส่วนถัดไปเพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อเปิดใช้งาน Exchange server

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ Windows Small Business Server 2011

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2527626 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มีนาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Small Business Server 2011 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2527626 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2527626

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com