Article ID: 2528233 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

האצת חומרה היא פונקציונליות חדשה של Internet Explorer 9 המאפשרת ל-Internet Explorer להעביר את כל העיבוד של גרפיקה וטקסט מיחידת העיבוד המרכזית (CPU) אל יחידת העיבוד הגרפית (GPU). במקרים מסוימים יש צורך להפעיל או להשבית האצת חומרה כדי לבדוק בעיות תאימות חומרה או תוכנה בעת צפייה באתרי אינטרנט מסוימים, כגון אתרי אינטרנט המכילים הזרמה או וידאו על מסך מלא.

כדי שאנחנו נפעיל או נשבית עבורך את האצת החומרה, עבור אל הסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. אז לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.

אפשר האצת חומרה
Microsoft Fix it 50763

השבת האצת חומרה
Microsoft Fix it 50762


הערות
 • פתרון התיקון לא יפעל אם כרטיס המסך או מנהל התקן המסך אינם תומכים בהאצת חומרה על GPU.
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי להשבית האצת חומרה ולהשתמש בעיבוד תוכנה במקום בעיבוד חומרה להצגת דף האינטרנט, בצע את השלבים הבאים:

 1. לחץ על התחל, לוח הבקרה, רשת ואבטחה ואז לחץ על אפשרויות אינטרנט
 2. לחץ על הכרטיסייה מתקדם, ואז מצא את הסעיף גרפיקה מואצת.
 3. לחץ לסימון התיבה השתמש במצב עיבוד תמונה בתוכנה במקום עיבוד תמונה GPU.
 4. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. סגור את כל החלונות הפתוחים של Internet Explorer 9 ולאחר מכן הפעל מחדש את Internet Explorer 9.
 6. הצג את דף האינטרנט ב- Internet Explorer 9.
כדי להפעיל מחדש האצת חומרה, בצע את השלבים לעיל ובטל את הסימון בתיבת הסימון השתמש בעיבוד תוכנה במקום בעיבוד תמונה GPU.


האם הבעיה נפתרה?

 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.

מידע נוסף

האם כרטיס המסך שלי ומנהל התקן המסך שלי תומכים בהאצת חומרה?

אם Internet Explorer מזהה שכרטיס המסך או מנהל התקן המסך שלך אינם תומכים בהאצת חומרה על GPU, האפשרות המתקדמת של השתמש בעיבוד תוכנה במקום בעיבוד תמונה GPU תהיה מסומנת ולא תהיה זמינה. Internet Explorer 9 יכפה עיבוד בתוכנה במקום עיבוד GPU מהסיבות הבאות:
 1. אם Internet Explorer 9 פועל בהפעלת שולחן עבודה מרוחק
 2. אם ה-GPU של המחשב ומנהל ההתקן מופיעים ברשימת תמיכת התוכנה עבור Internet Explorer 9. מעבד GPU ומנהל ההתקן שלו יכולים להופיע ברשימת תמיכת התוכנה מהסיבות הבאות:
  • ה-GPU ומנהל ההתקן איטיים יותר בעיבוד תוכן אינטרנט נפוץ בהשוואה לעיבוד בתוכנה.
  • מנהל התקן GPU סובל מבעיות יציבות או אבטחה קשות. לדוגמה, Internet Explorer קורס בעת עיבוד של אתרי אינטרנט בהם אתה מבקר לעתים קרובות.
  • ה-GPU או מנהל ההתקן שלו סובלים מבעיות איכות עיבוד קשות בעת עיבוד תוכן אינטרנט (כולל תכונות חדשות כגון אלו של HTML5, CSS3, SVG, <canvas>, וגם <וידאו>) או פקדי ActiveX נפוצים כגון Adobe Flash.

אם Internet Explorer 9 קובע שכרטיס המסך או מנהל התקן המסך הנוכחיים שלך אינם תומכים בהאצת חומרה ב-GPU, ייתכן שתוכל למצוא ולהוריד גירסה עדכנית יותר של מנהל התקן המסך התומכת בהאצת חומרה. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

מידע זה חל על מחשבים שולחניים. אם אתה משתמש במחשב נייד, בקר באתר האינטרנט של יצרן כרטיס המסך והתקן את מנהל התקן המסך העדכני ביותר התומך בהאצת חומרה GPU. לקבלת מידע על אופן הפנייה ליצרן החומרה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה

 1. פתח את Windows Update על-ידי לחיצה על לחצן התחל, לחיצה על כל התוכניות ולאחר מכן לחיצה על Windows Update. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
 2. בחלונית השמאלית, לחץ על בדוק אם יש עדכונים.
 3. כדי לראות אם זמינים מנהלי התקן GPU מעודכנים, לחץ על הקישור עבור עדכונים אופציונליים. Windows Update יפרט את כל מנהלי ההתקנים המעודכנים הזמינים.
 4. אם קיימים עדכונים זמינים, לחץ על מנהל ההתקן שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על התקן. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
כדי להוריד ולהתקין את מנהל ההתקן בעצמך

אם Windows אינו מוצא מנהל התקן לכרטיס המסך שלך וההתקן לא סופק עם תוכנת מנהל התקן, תוכל לחפש מנהל התקן באתר האינטרנט של היצרן. עדכונים של מנהלי התקנים זמינים לרוב במדור התמיכה של אתרי אינטרנט כאלה.

 1. פתח את הגדרות תצוגה באמצעות לחיצה על הלחצן התחל, לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מראה והתאמה אישית, לחיצה על התאמה אישית, ואז לחיצה על תצוגה.
 2. לחץ על שנה הגדרות תצוגה ואז לחץ על הגדרות מתקדמות, ואז לחץ על הכרטיסייה מתאם.
 3. לחץ על הכרטיסייה מתאם ושים לב לסוג מתאם.
 4. לאחר מכן, לחץ על הלחצן מאפיינים ואז על הכרטיסייה מנהל התקן ושים לב לגירסת מנהל התקן הנוכחית.
כדי לאתר מנהל התקן מעודכן, בקר באתר האינטרנט פרטי קשר של ספקי תוכנה וחומרה. לאחר איתור היצרן, עבור לאתר האינטרנט שלו כדי למצוא ולהוריד את מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור כרטיס המסך שברשותך.

אם מצאת מנהל התקן מעודכן, בצע את הוראות ההתקנה שבאתר האינטרנט. מרבית מנהלי ההתקנים מתקינים את עצמם - לאחר שתוריד אותם, בדרך כלל עליך רק ללחוץ לחיצה כפולה על הקובץ כדי להתחיל בהתקנה, ואז מנהל ההתקן מתקין את עצמו במחשב שלך.

התקנים מסוימים כוללים מנהלי התקנים שעליך להתקין בעצמך. אם הורדת מנהל התקן שאינו בעל התקנה עצמית, בצע את השלבים הבאים.

כדי לבצע שלבים אלה יש להתחבר למחשב כמנהל מערכת.

 1. פתח את מנהל ההתקנים על-ידי לחיצה על לחצן התחל, לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ואבטחה, ואז, תחת מערכת, לחיצה על מנהל ההתקנים. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
 2. פתח את מנהל ההתקנים על-ידי לחיצה על לחצן התחל, לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ואבטחה, ואז, תחת מערכת, לחיצה על מנהל ההתקנים. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
 3. לחץ על הכרטיסייה מנהל התקן, לחץ על עדכון מנהל התקן ולאחר מכן בצע את ההוראות. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
הערה: אם התקנת מנהל התקן הווידאו העדכני ביותר אינה פותרת את הבעיה, ייתכן שתצטרך גם לשדרג את כרטיס המסך שלך לכרטיס מסך התומך בהאצת חומרה GPU.

Microsoft פועלת עם שותפי מחשבים ו-GPU לעדכון אוטומטי של כמה שיותר מחשבים לפעולה עם מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר.הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2528233 - Last Review: יום שלישי 22 נובמבר 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 9
מילות מפתח 
kbfixme kbmsifixme KB2528233

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com