คุณได้รับข้อผิดพลาด "แท็กสิ้นสุด" เมื่อคุณเปิดแฟ้ม DOCX ใน Word 2007, 2010 หรือ 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2528942 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการเมื่อคุณพยายามเปิดเอกสาร Microsoft Word 2007, 2010 หรือ 2013 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้:ใน Word 2007 และ Word 2010:

แฟ้ม<document filename="">ไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากมีปัญหากับเนื้อหาได้</document>

คลิกปุ่มรายละเอียดแสดงข้อมูลเพิ่มเติมนี้:

ชื่อในแท็กสิ้นสุดขององค์ประกอบต้องตรงกันกับชนิดขององค์ประกอบในแท็กเริ่มต้น


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2528944ใน Word 2013:

ขออภัย เราไม่สามารถเปิด<document filename.docx="">เนื่องจากเราพบปัญหากับเนื้อหาได้</document>

คลิกปุ่มรายละเอียดแสดงข้อมูลเพิ่มเติมนี้:

ชื่อในแท็กสิ้นสุดขององค์ประกอบต้องตรงกันกับชนิดขององค์ประกอบในแท็กเริ่มต้น


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2800322


สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกี่ยวข้องกับแท็ก oMath เคร่งครัด และเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเป็นรูปภาพหรือกล่องข้อความตัวยึดในย่อหน้าเดียวที่ประกอบด้วยสมการ เอกสารจะแสดงสมการและวัตถุบนบรรทัดเดียวกันตามที่สาธิตในรูปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2528945


ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นไม่ได้จนกว่าเอกสารถูกบันทึก การแก้ไข และบันทึกอีกครั้ง


การแก้ไข

Office 2013 และ 1 ของ Service Pack 2010 Office ช่วยแก้ไขปัญหานี้สำหรับแฟ้มใหม่ นั้นจะยังป้องกันปัญหาเกิดกับแฟ้มใด ๆ ที่ถูกกู้คืน ด้วยการแก้ไขจะแก้ไขปัญหาในบทความนี้

ถ้าขณะนี้คุณมี Office 2010 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เราขอแนะนำให้ คุณปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

ขั้นตอนที่ 1
ดาวน์โหลด Office 2010 Service Pack 1 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้:

2460049 -คำอธิบายของ Office 2010 SP1

ขั้นตอนที่ 2
ใช้การแก้ไขนั้นโซลูชัน (หรือขั้นตอนด้วยตนเอง) ในบทความนี้ลงในเอกสาร Word recoveryour ที่แสดงข้อผิดพลาดระบุไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้

เมื่อต้องการให้เรากู้คืนแฟ้มเสียหายคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มคลิกเรียกใช้จากนั้น ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขแฟ้มตัวช่วยสร้าง


แก้ไขแฟ้มโซลูชันจะทำให้คุณสามารถกู้คืนแฟ้มของคุณ อย่างไรก็ตาม ดังกล่าวอาจไม่ได้แก้ไขสาเหตุราก คุณอาจพบอาการเดียวกันหากเกิดการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในเอกสาร

หมายเหตุ: นี้แก้ไขได้โซลูชันควรจะใช้ได้เฉพาะถ้าเอกสาร Word เสียหายประกอบด้วยสมการเท่านั้น ถ้าเอกสารประกอบด้วยสมการโปรดค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับบทความอื่นที่แก้ไขปัญหา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง


หากคุณคุ้นเคยกับการแก้ไข XML คุณสามารถลองแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โดยการแก้ไขแท็ก oMath ไม่ตรงกันในเอกสาร ดูตัวอย่างต่อไปนี้:

ต้องแท็ก:

<mc:AlternateContent>

<mc:Choice requires="”wps”">

<m:oMath>

…

</m:oMath></mc:Choice></mc:AlternateContent>

แท็กที่ถูกต้อง:

<m:oMath>

<mc:AlternateContent>

<mc:Choice requires="”wps”">

…

</mc:Choice></mc:AlternateContent>

</m:oMath>

หมายเหตุ: คุณจะต้องใช้โปรแกรมประยุกต์เช่น Notepad เพื่อแก้ไข XML

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นส่วนนี้แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล .

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขจะแก้ไขปัญหาในบทความนี้ควรช่วยให้คุณสามารถกู้คืนเอกสาร Word ของคุณ อย่างไรก็ตาม อาการต่าง ๆ จะปรากฏขึ้นใหม่เมื่อคุณทำการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในเอกสารจนกว่าจะแก้ปัญหาในโครงสร้างของเอกสารหลัก

เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาหลัก ปฏิบัติตามหนึ่งในวิธีการเหล่านี้:

การติดตั้ง Office 2013 หรือ 1 ของ Service Pack 2010 Office ที่ติดตั้ง

Office 2013 และ 1 ของ Service Pack 2010 Office ช่วยแก้ไขปัญหานี้สำหรับแฟ้มใหม่ นั้นจะยังป้องกันปัญหาเกิดกับแฟ้มใด ๆ ที่ถูกกู้คืน ด้วยการแก้ไขจะแก้ไขปัญหาในบทความนี้

เมื่อต้องการดาวน์โหลด 1 ของ Service Pack 2010 Office ให้ทำตามขั้นตอนระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้:

2460049 -คำอธิบายของ Office 2010 SP1

จัดกลุ่มวัตถุ

ขั้นตอนต่าง ๆ ให้ทำงานเหมาะสมที่สุดภายใต้ Word 2010 และ Word 2013:
 1. หลังจากที่คุณเปิดเอกสารกู้คืน เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ซึ่งสามารถพบได้ในแท็บหน้าแรกของ ribbon แก้ไขกลุ่มของแท็บหน้าแรกมีปุ่มแบบหล่นลงเลือกที่มีชื่อ
 2. คลิกปุ่มเลือกและจากนั้น คลิกบานหน้าต่างส่วนที่เลือก...
 3. กดปุ่ม Ctrl บนแป้นพิมพ์ของคุณแล้ว คลิ กกล่องข้อความแต่ละกล่องในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก
 4. คลิกปุ่มกลุ่มภายใต้แท็บรูปแบบ ซึ่งจะจัดกลุ่มวัตถุทั้งหมดเข้าด้วยกัน
 5. ทันทีที่คุณมีวัตถุทั้งหมดที่ถูกจัดกลุ่มบนแต่ละหน้า บันทึกเอกสารภายใต้ชื่อใหม่


บันทึกเอกสารนี้รูปแบบแฟ้ม RTF


ขั้นตอนจัดเตรียมงานสำหรับ Word 2007, Word 2010 และ Word 2013:
 1. หลังจากที่คุณเปิดเอกสารกู้คืนแฟ้มคลิก และเลือกบันทึก(สำหรับ Word 2007 คลิกปุ่ม Office และเลือกบันทึกเป็น)
 2. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นคลิก "บันทึกเป็นชนิด: " รายการแบบหล่นลง และเลือกรูปแบบ Rich Text (*.rtf)
 3. คลิกบันทึก

คลิกเพื่อดูข้อมูลนี้ บล็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2528942 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กันยายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
Keywords: 
kbfixme kbmt KB2528942 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2528942

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com