MS11-050: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer??: 14 ביוני, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2530548 - View products that this article applies to.
העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. להתקנת העדכון העדכני ביותר, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspxhttp://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
למידע טכני נוסף אודות עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-050. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

תיקונים שאינם קשורים לאבטחה הכלולים בעדכון אבטחה זה

תיקוני מהדורת הפצה כללית (GDR)

ניתן או לא ניתן להתקין עדכונים בהתאם לגירסה של Windows ולגירסה של היישום המושפע. אנא הצג את המאמרים השונים כדי לקבוע את מצב העדכון.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מספר המאמרשם המאמר
2534409דף אינטרנט מפסיק להגיב לאחר סגירת תיבת דו-שיח מודאלית שמופעלת על-ידי פקד ActiveX של VB6 ב- Internet Explorer 9 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
2539352דליפת זיכרון כאשר פעולת השירות window.createPopup ופעולת השירות document.createStyleSheet נמצאות בשימוש ב- Internet Explorer 7 או ב- Internet Explorer 8 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
2555207ייתכן שמשימות לא יוצגו ברשימת הקפיצה של סמל Internet Explorer 9 המוצמד ב- Windows 7 או ב- Windows Server 2008 R2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
2556260לא ניתן לערוך תא ברשת DHMTL לאחר מחיקת תוכן התא ב- Windows Internet Explorer 8 במחשב שבו פועל Windows Vista או Windows Server 2008 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
2566263הודעת אזהרה מוצגת באופן בלתי צפוי בעת ניסיון להוריד קובץ ב- Internet Explorer 9: "קובץ מסוג זה עלול להזיק למחשב שלך"
2566258תהליך ההורדה עוצר ב- 99 אחוזים בעת ניסיון להוריד קובץ ב- Internet Explorer 9
2566149אין אפשרות לשנות את הגודל של שורת הכתובת בגירסה העברית של Internet Explorer 9
2565653Internet Explorer 9 קורס במחשב שבו מותקן מנהל התקן גרפי iMesh או NVidia
2565609האצת חומרה ב- Internet Explorer 9 עלולה שלא לפעול בסביבות וירטואליזציה מסוימות
2565080אירוע שינוי מאפיין מקור אינו מתרחש ב-Internet Explorer 9 כאשר מקור הרקע מוחלף באמצעות מאפיין הקצרנות ברקע
2565076מאפיין הקצרנות ברקע אינו מחזיר מחרוזת ריקה כאשר אתה מציג דף אינטרנט ב-Internet Explorer 9
2564594מעבר הצבע של פריט גרפיקה SVG נמתח באופן לא-אחיד בעת הצגת דף האינטרנט ב- Internet Explorer 9
2555751בונה הפונקציה יוצר שגיאה במצב סטנדרטי של Internet Explorer 9
2555542כיצד לאפשר ל-Internet Explorer 9 להשתמש בתחומים ברמה העליונה לביצוע בדיקות תחום Pinned Site על SiteMode API ועל הגדרות משימה
2554852גודל הגופן של שדה קלט או של תיבת טקסט קטן מהצפוי ב-Internet Explorer 8 או ב- Internet Explorer 9
2554771חלק מהתאים בטבלה אינם בהכרח מוצגים ב-Internet Explorer 8 וב- Internet Explorer 9 כאשר הטבלה מכילה מספר עמודות המכילות תכונות colspan שונות
2526430Internet Explorer 8 אינו מכבד את הגדרות המדיניות הקבוצתית של תכונות אבטחה

תיקונים חמים

חבילות עדכון האבטחה 2530548 עבור Windows XP ועבור Windows Server 2003 כוללות קבצי תיקונים חמים ל-Internet Explorer וקבצי הפצה כללית (GDR). אם לא קיימים קבצי Internet Explorer מסביבת התיקון החם, עדכון האבטחה 2530548 מתקין את קבצי ההפצה הכללית (GDR).

התיקונים החמים מיועדים לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמרי מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויכים לתיקונים החמים. יש להחיל את התיקונים החמים רק במערכות שבהן מתעוררות בעיות ספציפיות אלו.

תיקונים חמים אלה עשויים לעבור בדיקות נוספות. משום כך, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין למהדורת ה- service pack הבאה שתכלול את התיקונים החמים. למידע נוסף על אופן התקנת התיקונים החמים הכלולים בעדכון אבטחה 2530548, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
897225 כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer

הערה בנוסף להתקנת קבצי תיקונים חמים, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויך לתיקון החם הספציפי שעליך להתקין, כדי לברר איזה שינוי נדרש ברישום לצורך הפעלת אותו תיקון חם.

לקבלת פרטים נוספים על הדרך לקבוע אם קבצי Internet Explorer הקיימים הם מהתיקון החם או מסביבת קבצי ההפצה הכללית (GDR), לחץ על מספר המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824994 תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003

פרטי קבצים

לרשימת קבצים המסופקים עם חבילות אלו, לחץ על הקישור הבא:
טבלאות תכונות קבצים עבור עדכון אבטחה ?2530548.csv

כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת מהדורת 32 סיביות או 64 סיביות של Windows

אם אינך בטוח איזו גירסה של Windows פועלת במחשב שלך, או האם זו גירסת 32 סיביות או 64 סיביות, פתח את 'מידע מערכת', (Msinfo32.exe) ובדוק את הערך המפורט תחת סוג מערכת. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה או לחץ על התחל חיפוש.
 2. הקלד msinfo32.exe, ולאחר מכן הקש על ENTER.
 3. תחת מידע מערכת, סקור את הערך עבור הפריט סוג מערכת:
  • עבור מהדורות 32 סיביות של Windows, הערך של סוג מערכת הוא מחשב מבוסס x86.
  • עבור מהדורות 64 סיביות של Windows, הערך של סוג מערכת הוא מחשב מבוסס x64.
לקבלת מידע נוסף על הדרך לקבוע אם במחשב שלך פועלת מהדורת 32 סיביות או 64 סיביות של Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
827218 כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת גירסת 32 סיביות או גרסת 64 סיביות של מערכת ההפעלה Windows

מאפיינים

Article ID: 2530548 - Last Review: יום שישי 26 אוגוסט 2011 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 9, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Internet Explorer 8, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Internet Explorer 7, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2530548

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com