แก้ไขปัญหาบัญชีผู้ใช้ใน Office 365, Azure หรือ Windows Intune ที่ติดต่อกับภายนอก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2530590 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามที่จะรับรองความถูกต้องกับ Microsoft บริการ cloud ดังกล่าว asOffice 365, Microsoft Azure หรือ Intune ของ Windows โดยใช้บัญชีติดต่อกับภายนอก การรับรองความถูกต้องจะไม่สำเร็จ และอย่างน้อยหนึ่งปัญหาต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • ที่เข้าสู่ระบบพรอมต์ เมื่อคุณพยายามปรับปรุงการ ชื่อผู้ใช้ เขตข้อมูล โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่ติดต่อกับภายนอก แถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ประกอบด้วย URL ที่คล้ายคลึงกับตัวอย่างต่อไปนี้ แทนที่เป็นเว็บเพจที่รวม เป็น "เข้าสู่ระบบที่<AD fs="" endpoint="" name="">" เชื่อมโยง:</AD>
  https://login.microsoftonline.com/login.srf? ...
 • หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ติดต่อกับภายนอก และคุณพยายามที่จะเข้าถึงทรัพยากรบริการ cloud เช่น Office 365, Outlook Web App, SharePoint แบบออนไลน์ หรือ Lync แบบอ อนไลน์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ปฏิเสธการเข้าถึง

สาเหตุ

ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นสำหรับบางบัญชีผู้ใช้เฉพาะ บ่งชี้ว่า บัญชีผู้ใช้เหล่านั้นเป็นชุดแนวโน้มค่าอย่างไม่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมการไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในสถานที่ ในสถานการณ์สมมตินี้ อย่างน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้อาจถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง:
 • ชื่อหลัก (UPN) ไม่ถูกต้องของผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้
 • UPN ไม่ได้รับการปรับปรุงสำหรับบัญชีผู้ใช้

  ในกรณีนี้ คำต่อท้าย UPN สำหรับแต่ละบัญชีที่ติดต่อกับภายนอกข้อมูลเฉพาะตัวต้องปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงชื่อโดเมนที่ติดต่อกับภายนอก เมื่อต้องการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ UPN ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนคอนโทรลเลอร์ของโดเมน Active Directory ท้องถิ่นให้คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดคลิก เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก ผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
  2. คลิกขวาบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้อง ทรานซิสชั่นท์ แล้ว คลิก คุณสมบัติ.
  3. ในการ บัญชี แท็บ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คำต่อท้าย UPN ของ namespace ที่ติดต่อกับภายนอกที่อยู่ในรายการในมุมบนซ้าย และจากนั้น คลิก ตกลง.
 • บัญชีผู้ใช้ของ office 365 ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับทรัพยากร Office 365

  มีการจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรของ Office 365 ที่แอคเคาท์ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะสิทธิ์การใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ลงชื่อเข้าใช้(ในพอร์ทัล Office 365https://portal.office.com) โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 admin คุณสามารถใช้บัญชีที่มีการจัดการถ้าต้อง
  2. คลิกAdminคลิกOffice 365และจากนั้น ในบานหน้าต่างการนำทางที่ด้านซ้าย ให้คลิกผู้ใช้และกลุ่ม.
  3. ในรายการของผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการทดสอบการค้นหา และจากนั้น เลือกชื่อที่ใช้แสดง ตรวจสอบว่า แต่ละบัญชีผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับทรัพยากร Office 365
  4. เลือกเลือกรายการทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมาย

   ถ้าบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการทดสอบไม่อยู่ในรายการ การซิงโครไนส์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่อาจมีการซิงค์บัญชี Windows Azure Active Directory (Windows Azure โฆษณา)

   หมายเหตุ ถ้าบัญชีผู้ใช้ที่มีในกล่องจดหมายในสถาน ไม่ได้สร้างขึ้นในกล่องจดหมายของ Office 365 ทรัพยากรที่ระบุนี้ยังคงไม่พร้อมใช้งาน แม้ว่าบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์
 • โดเมนย่อยไม่สืบทอดการตั้งค่าโดเมนหลักสหพันธรัฐ

  เมื่อโดเมนย่อยเป็น เช่น subdomain.contoso.comเพิ่มก่อนโดเมนหลักของ ตัวอย่างcontoso.comโดเมนย่อยที่สืบทอดสถานะสหพันธรัฐของโดเมนหลัก การตรวจสอบสถานะของการสืบทอด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 (https://portal.office.com) โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 admin คุณสามารถใช้บัญชีที่มีการจัดการถ้าจำเป็น
  2. คลิกAdminจากนั้น ในบานหน้าต่างนำทางซ้าย คลิกโดเมน.
  3. ในรายการของโดเมน การค้นหาชื่อโดเมนย่อยที่ติดต่อกับภายนอก แล้ว ตรวจสอบดูว่าโดเมนให้พิมพ์ ไปสู่ระบบแบบครั้งเดียว
  4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 สำหรับโดเมนหลัก ถ้าการ ชนิดของโดเมน การตั้งค่าที่แตกต่างจากการตั้งค่าโดเมนย่อย โดเมนย่อยที่มีถูกละเลยจากโฟลเดอร์แม่
 • ปัญหาเกี่ยวกับการซิงโครไนส์ไดเรกทอรีกำลังป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่เหมาะสมบัญชีตั้งค่าคอนฟิกในสถานที่จากการซิงค์ Windows Azure โฆษณา

  ลงชื่อเข้าใช้ระบบแบบครั้งเดียว (SSO) ขึ้นอยู่ในบัญชีผู้ใช้เหมือนกันที่จะแสดง ในทั้งสองแบบในสถานไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และ ใน Windows Azure โฆษณา รับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่า บัญชีผู้ใช้ Office 365 เดียวกันถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละบัญชีผู้ใช้ในสถานซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี เข้าสู่ระบบอาจล้มเหลวเมื่อซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีไม่ทำซิงค์การตั้งค่าบัญชีที่ถูกต้องจากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในสถานที่เป็น Windows Azure โฆษณา

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า UPN ที่ถูกต้องและรหัสผ่านที่จะใช้สำหรับลงชื่อเข้าใช้
 • UPN ไม่ได้รับการปรับปรุงสำหรับบัญชีที่ติดต่อกับภายนอก.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2392130 แก้ไขปัญหาชื่อผู้ใช้ที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ติดต่อกับภายนอกเมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบ Office 365, Windows Azure หรือ Intune ของ Windows
 • บัญชีผู้ใช้ Office 365 ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับทรัพยากร Office 365

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้พอร์ทัล Office 365 เมื่อต้องการกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสมให้กับบัญชีผู้ใช้ที่จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน
 • โดเมนย่อย office 365 ไม่สืบทอดการตั้งค่าโดเมนหลักสหพันธรัฐ

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอาโดเมนย่อยที่จากพอร์ทัล Office 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอาโดเมน ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  เอาโดเมน
  หลังจากที่โดเมนจะถูกลบออก คุณจะต้องสร้างโดเมน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  เพิ่มโดเมนของคุณกับ Office 365
  เมื่อโดเมนถูกสร้างใหม่ โดเมนย่อยที่สืบทอดมาของโดเมนหลัก ชนิดของโดเมน ตั้งค่าหรือไม่

  หมายเหตุ ตรวจสอบโดเมน โดยใช้ DNS TXT ระเบียนหรือระเบียน MX ไม่จำเป็นสำหรับการสร้างโดเมนย่อยอีกครั้งได้เนื่องจากมีการรับรู้โดเมนย่อยที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนหลักที่ตรวจสอบแล้ว
 • ปัญหาเกี่ยวกับการซิงโครไนส์ไดเรกทอรีป้องกันการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ในสถานที่จากการซิงค์ได้อย่างถูกต้อง Windows Azure โฆษณา

  เพื่อตรวจสอบว่า เกิดไม่ตรงกันมีบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ทำการเปลี่ยนแปลง (กำหนด) รองสำหรับบัญชีผู้ใช้ Active Directory ในสถาน
  2. บังคับการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบังคับการซิงโครไนส์ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
   บังคับการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี
   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบว่า การซิงโครไนส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยไม่ซิงค์ไปยังบัญชีผู้ใช้ของ Office 365 ปัญหาการซิงโครไนส์ไดเรกทอรีอาจทำให้เกิดปัญหานี้

  หมายเหตุ
  ซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีอาจซิงค์สำเร็จโดยไม่ปรับปรุง UPN ของผู้ใช้ไปยังค่าที่เหมาะสมถ้าบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุง UPN ในกรณีนี้ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2523192ชื่อผู้ใช้ใน Office 365, Azure หรือ Windows Intune ไม่ตรงกับการ UPN ในสถานหรือ ID การเข้าสู่ระบบแบบอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365เว็บไซต์หรือฟอรั่ม azure ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ เว็บไซต์...

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2530590 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2557 - Revision: 20.0
ใช้กับ
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Microsoft Office 365
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Keywords: 
o365 o365a o365e o365022013 o365m kbmt KB2530590 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2530590

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com