ความไม่ "Lync สามารถตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่น่าเชื่อถือสำหรับการใช้ของคุณเข้าสู่ระบบที่อยู่" เมื่อคุณลงทะเบียนในการ Lync 2010 โดยใช้การรับรองความถูกต้องทางออนไลน์ Lync

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2531068 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณสมัคร Microsoft Lync 2010 โดยใช้การรับรองความถูกต้องไปยังบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft Lync คุณได้รับข้อความต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบเชื่อถือใบรับรอง:
Lync กำลังพยายามเชื่อมต่อไปยัง:

ที่อยู่ของบริการ Autodiscover

Lync ไม่สามารถตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่น่าเชื่อถือสำหรับที่อยู่ในเครื่องของคุณ เชื่อมต่อต่อไปหรือไม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2637510

กล่องโต้ตอบนี้ปรากฏขึ้นใน ระหว่างการเข้าสู่ระบบ หรือหลัง จากที่คุณเข้าสู่ระบบ

สาเหตุ

กล่องโต้ตอบนี้คือ "เชื่อถือรุ่น" กล่องโต้ตอบ ดังกล่าวจะปรากฏเมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่รู้จักกับ Lync Lync ต้องมีสิทธิ์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า จะเชื่อถือเซิร์ฟเวอร์นี้ ตัวอย่างเช่น ในภาพจาก หน้าจอก่อนหน้า domainName.contoso.com มีเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่รู้จัก

กล่องโต้ตอบอาจแสดงได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • ในระหว่างเครื่องหมายใน Lync การเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ Lync

  ซึ่งหมายความ ว่า ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ Lync ที่คุณกำลังพยายามเชื่อมต่อไม่น่าเชื่อถือได้ ดังนั้น Lync ร้องขอการยืนยันจากคุณ
 • หลังจากเข้าสู่ระบบใน Lync เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

  หลังจากที่คุณเซ็นชื่อใน Lync พยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ Microsoft Exchange Server จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อนี้เพื่อให้คุณ มีคุณลักษณะ Lync rich ถ้าคุณอยู่ในเครื่องหมาย Lync แตกต่างจากที่อยู่ของคุณแลกเปลี่ยน กล่องโต้ตอบที่มีพร้อมท์รับคำถูกแสดง มิฉะนั้น กล่องโต้ตอบจะไม่แสดงไว้
ระวังในที่นี้คือ คุณลักษณะความปลอดภัย และไม่ใช่ประเด็นหรือปัญหา Lync จะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่รู้จักใด ๆ จนกว่ามียืนยันว่า เป็นที่เชื่อถือได้

การแก้ไข

เราขอแนะนำให้ คุณตรวจสอบชื่อโดเมนที่จะแสดงในกล่องโต้ตอบการตรวจสอบว่า ไม่มีทางที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้ หลังจากที่คุณตัดสินใจที่จะเชื่อถือเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในกล่องโต้ตอบ คลิกเลือก เชื่อถือเซิร์ฟเวอร์นี้เสมอ ไม่ต้องแสดงนี้อีกครั้ง กล่องกาเครื่องหมาย
 2. คลิก เชื่อมต่อ.
หลังจากทำขั้นตอนเหล่านี้ กล่องโต้ตอบจะไม่แสดงเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ ส่วนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องป้องกันไม่ให้กล่องโต้ตอบกำลังแสดง คุณสามารถแก้ไขค่ารีจิสทรี REG_SZ ดังต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Communicator\TrustModelData
เมื่อต้องการทำเช่นนี้ด้วยตนเองสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกสองครั้งที่ค่า egistry TrustModelData:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Communicator\TrustModelData
 3. เพิ่มทั้งหมดที่มีคุณสมบัติครบโดเมนชื่อ (FQDN) ของคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่จะแสดงอยู่ในค่าข้อมูลที่มีอยู่ที่ระบุไว้ในค่ารีจิสทรี TrustModelData การโต้ตอบรูปแบบเชื่อถือ
สิ่งสำคัญ ข้อมูลค่าสำหรับค่ารีจิสทรี TrustModelData ถูกเรียกว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ระเบียน (AOR) AOR รายการที่อยู่ในรูปแบบของตัวอย่างเต็มที่มีคุณสมบัติครบโดเมนชื่อ (FQDN) รายการ AOR แยกต่างหากจะมีรายชื่ออยู่ในรายการคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่ทำให้การตั้งค่าข้อมูลสำหรับค่ารีจิสทรี TrustModelData ตัวอย่าง: contoso.com, adatum.com, server01.fourthcoffeee.com AOR รายการเพิ่มเติมทั้งหมดควรถูกนำหน้า ด้วยเครื่องหมายจุลภาคก่อนที่จะเพิ่มลงในรายการ

หมายเหตุถ้าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของ Exchange ของผู้ใช้โดเมนที่แตกต่างจากที่อยู่เซิร์ฟเวอร์การเข้าสู่ระบบโดเมน Lync กล่องโต้ตอบรุ่นที่เชื่อถืออาจปรากฏขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้กระบวนงานนี้จะผนวกอยู่เซิร์ฟเวอร์โดเมนกล่องจดหมาย Exchange ให้ค่าข้อมูลของค่ารีจิสทรี TrustModelData

ไม่มี Windows ที่ใช้งานอยู่ Direcrory นโยบายกลุ่มที่สามารถใช้ในการจัดการค่ารีจิสทรี Lync 2010 TrustModelData ได้ นโยบายกลุ่มสำหรับค่ารีจิสทรี Lync 2010 TrustModelData ถูกจัดการผ่านการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเองบนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows หรือแก้ไขรีจิสทรีที่ได้รับการดูแลส่วนกลางบนเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ Windows ด้วยระบบอัตโนมัติ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของที่ตั้งของรีจิสทรีเหล่านี้เพื่อปรับปรุง:
 • HKEY_CURRENT_USER\Policies\Microsoft\Communicator
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Policies\Microsoft\Communicator

ข้อมูลอ้างอิง

Lync ระบุเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่รู้จักและโดเมน โดยใช้บริการ Lync Autodiscover สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Lync Autodiscover โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2531068 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 เมษายน 2555 - Revision: 3.1
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365 for enterprises
 • Microsoft Office 365 for small businesses
 • Microsoft Lync 2010
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter vkbportal231 vkbportal237 vkbportal230 vkbportal107 o365 kbmt KB2531068 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2531068

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com