Article ID: 2532120 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

מאמר זה מתאר פרטים טכניים אודות כל עדכוני Service Pack 1 (SP1) שפורסמו עבור מוצרי Microsoft SharePoint 2010 ושרת Office. מאמר זה מתאר את הפריטים הבאים עבור כל קובץ עדכון ב- SP1:
 • קישור למאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המתאר את החבילה. מאמר Knowledge Base מכיל מידע נוסף אודות התיקונים שכל חבילת service pack מכילה.
 • קישור אל אתרי האינטרנט של מרכז ההורדות של Microsoft מהם יכולים משתמשים להוריד את החבילות.
 • טבלה המציגה את פרטי קובצי ה-.msp של Windows Installer.

שים לב טבלאות אלה מפרטות רק את הקבצים עם מספרי הגירסה הכלולים ב- SP1. קבצים נוספים שאינם בעלי גירסאות, כגון תמונות או קובצי .xml, אינם נכללים ברשימה זו.

מאמר זה מתאר את כל עדכוני SP1 עבור מוצרי Microsoft SharePoint 2010 ושרת Office.

פתרון הבעיה

פרטי קובץ

ייתכן כי תיקון חם זה אינו כולל את הקבצים החיוניים לך כדי לעדכן מוצר באופן מלא לגירסת הייצור האחרונה שלו. התיקון כולל רק את אותם קבצים הנחוצים לתיקון הבעיות המפורטות במאמר זה.

הגירסה הגלובלית של תיקון חם זה משתמשת בחבילת Microsoft Windows Installer כדי להתקין את התיקון החם. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים בטבלה הבאה לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת פרטי הקובץ, המערכת ממירה את התאריך לשעון המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין שעון UTC לשעון המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.

Microsoft SharePoint Server 2010 SP1

פרטי חבילה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
officeserver2010sp1-kb2460045-x64-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2460045
פרטי קובץ ה-.msp של Microsoft Windows Installer

העמודה הראשונה בטבלה הבאה מציגה את כל קובצי .msp הכלולים בקובץ .exe זה. העמודה השנייה מציגה את כל הקבצים הכלולים בכל קובץ .msp. העמודה השלישית מפרטת את מספרי הגירסאות של הקבצים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם MSPשם קובץגירסת קובץ


Microsoft SharePoint ו- Project Server 2010 SP1

פרטי חבילה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
officeandprojectserver2010sp1-kb2460047-x64-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2460047
פרטי קובץ ה-.msp של Microsoft Windows Installer

העמודה הראשונה בטבלה הבאה מציגה את כל קובצי .msp הכלולים בקובץ .exe זה. העמודה השנייה מציגה את כל הקבצים הכלולים בכל קובץ .msp. העמודה השלישית מפרטת את מספרי הגירסאות של הקבצים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם MSPשם קובץגירסת קובץ


Microsoft Office Online SP1

פרטי חבילה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
wacserver2010sp1-kb2460073-x64-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2460073
פרטי קובץ ה-.msp של Microsoft Windows Installer

העמודה הראשונה בטבלה הבאה מציגה את כל קובצי .msp הכלולים בקובץ .exe זה. העמודה השנייה מציגה את כל הקבצים הכלולים בכל קובץ .msp. העמודה השלישית מפרטת את מספרי הגירסאות של הקבצים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם MSPשם קובץגירסת קובץ
Microsoft Search Server 2010 SP1

פרטי חבילה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
searchserver2010sp1-kb2460070-x64-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2460070
פרטי קובץ ה-.msp של Microsoft Windows Installer

העמודה הראשונה בטבלה הבאה מציגה את כל קובצי .msp הכלולים בקובץ .exe זה. העמודה השנייה מציגה את כל הקבצים הכלולים בכל קובץ .msp. העמודה השלישית מפרטת את מספרי הגירסאות של הקבצים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם MSPשם קובץגירסת קובץ
Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint SP1

פרטי חבילה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
fastsearchserver2010sp1-kb2460039-x64-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2460039
פרטי קובץ ה-.msp של Microsoft Windows Installer

העמודה הראשונה בטבלה הבאה מציגה את כל קובצי .msp הכלולים בקובץ .exe זה. העמודה השנייה מציגה את כל הקבצים הכלולים בכל קובץ .msp. העמודה השלישית מפרטת את מספרי הגירסאות של הקבצים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם MSPשם קובץגירסת קובץ
Microsoft Groove Server 2010 SP1

פרטי חבילה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
grooveserver2010sp1-kb2460067-x64-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2460067
פרטי קובץ ה-.msp של Microsoft Windows Installer

העמודה הראשונה בטבלה הבאה מציגה את כל קובצי .msp הכלולים בקובץ .exe זה. העמודה השנייה מציגה את כל הקבצים הכלולים בכל קובץ .msp. העמודה השלישית מפרטת את מספרי הגירסאות של הקבצים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם MSPשם קובץגירסת קובץ
Microsoft 2010 Servers Language Pack SP1

פרטי חבילה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
serverlanguagepack2010sp1-kb2460056-x64-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2460056
פרטי קובץ ה-.msp של Microsoft Windows Installer

העמודה הראשונה בטבלה הבאה מציגה את כל קובצי .msp הכלולים בקובץ .exe זה. העמודה השנייה מציגה את כל הקבצים הכלולים בכל קובץ .msp. העמודה השלישית מפרטת את מספרי הגירסאות של הקבצים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם MSPשם קובץגירסת קובץ
Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1

פרטי חבילה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
sharepointfoundation2010sp1-kb2460058-x64-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2460058
פרטי קובץ ה-.msp של Microsoft Windows Installer

העמודה הראשונה בטבלה הבאה מציגה את כל קובצי .msp הכלולים בקובץ .exe זה. העמודה השנייה מציגה את כל הקבצים הכלולים בכל קובץ .msp. העמודה השלישית מפרטת את מספרי הגירסאות של הקבצים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם MSPשם קובץגירסת קובץ
Microsoft SharePoint Foundation 2010 Language Pack 2010 SP1

פרטי חבילה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
spflanguagepack2010sp1-kb2460059-x64-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2460059
פרטי קובץ ה-.msp של Microsoft Windows Installer

העמודה הראשונה בטבלה הבאה מציגה את כל קובצי .msp הכלולים בקובץ .exe זה. העמודה השנייה מציגה את כל הקבצים הכלולים בכל קובץ .msp. העמודה השלישית מפרטת את מספרי הגירסאות של הקבצים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם MSPשם קובץגירסת קובץ
Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum SP1

פרטי חבילה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
searchdocumentumconnector2010sp1-kb2460054-x64-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2460054
פרטי קובץ ה-.msp של Microsoft Windows Installer

העמודה הראשונה בטבלה הבאה מציגה את כל קובצי .msp הכלולים בקובץ .exe זה. העמודה השנייה מציגה את כל הקבצים הכלולים בכל קובץ .msp. העמודה השלישית מפרטת את מספרי הגירסאות של הקבצים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם MSPשם קובץגירסת קובץ
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2532120 - Last Review: יום חמישי 24 אפריל 2014 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Groove Server 2010
 • Microsoft Search Server 2010
 • Microsoft Excel Online
 • Microsoft OneNote Online
 • Microsoft PowerPoint Online
 • Microsoft Word Online
מילות מפתח 
KB2532120

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com