Identifikator ?lanka: 2532120 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

U ovom ?lanku navedene su tehni?ke informacije o svim ispravkama servisnog paketa 1 (SP1) objavljenim za proizvode Microsoft Office 2010 i Office server. Ovaj ?lanak govori o slede?im stavkama za svaku datoteku ispravke u okviru paketa SP1:
 • Veza ka ?lanku Microsoft baze znanja koji opisuje paket. ?lanak baze znanja sadr?i dodatne informacije o ispravkama koje sadr?i svaki servisni paket.
 • Veza ka Microsoft Download Center Veb lokacijama sa kojih korisnici mogu preuzeti pakete.
 • Tabela koja prikazuje informacije o Windows Installer .msp datoteci.

Napomena Ove tabele navode samo verzije datoteka koje su uklju?ene u SP1. Dodatne datoteke koje nemaju verziju, na primer slike ili .xml datoteke, isklju?ene su sa ove liste.

Ovaj ?lanak opisuje sve ispravke paketa SP1 za proizvode Microsoft SharePoint 2010 i Office server.

Re?enje

Informacije o datoteci

Ova hitna ispravka mo?da ne sadr?i sve datoteke koje morate imati da biste u potpunosti a?urirali proizvod na najnoviju verziju. Ova hitna ispravka sadr?i samo datoteke koje su vam neophodne za re?avanje problema navedenih u ovom ?lanku.

Globalna verzija ove hitne ispravke koristi paket programa Microsoft Windows Installer za njenu instalaciju. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time) u slede?oj tabeli. Kada prika?ete informacije o datoteci, datum se konvertuje u lokalno vreme. Da biste odredili razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.

Microsoft SharePoint Server 2010 SP1

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
officeserver2010sp1-kb2460045-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460045
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke


Microsoft SharePoint and Project Server 2010 SP1

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
officeandprojectserver2010sp1-kb2460047-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460047
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke


Microsoft Office Online SP1

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
wacserver2010sp1-kb2460073-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460073
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke
Microsoft Search Server 2010 SP1

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
searchserver2010sp1-kb2460070-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460070
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke
Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint SP1

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
fastsearchserver2010sp1-kb2460039-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460039
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke
Microsoft Groove Server 2010 SP1

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
grooveserver2010sp1-kb2460067-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460067
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke
Microsoft 2010 Servers Language Pack SP1

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
serverlanguagepack2010sp1-kb2460056-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460056
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke
Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
sharepointfoundation2010sp1-kb2460058-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460058
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke
Microsoft SharePoint Foundation 2010 Language Pack 2010 SP1

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
spflanguagepack2010sp1-kb2460059-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460059
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke
Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum SP1

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
searchdocumentumconnector2010sp1-kb2460054-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460054
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2532120 - Poslednji pregled: 24. april 2014. - Revizija: 2.1
Odnosi se na:
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Groove Server 2010
 • Microsoft Search Server 2010
 • Microsoft Excel Web App
 • Microsoft OneNote Web App
 • Microsoft PowerPoint Web App
 • Microsoft Word Web App
Klju?ne re?i: 
KB2532120

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com