Identifikator ?lanka: 2532126 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Uvod

Ovaj ?lanak navodi poznate probleme i promene u pona?anju na koje mo?ete nai?i prilikom instaliranja servisnog paketa 1 (SP1) za Microsoft Office 2010, Microsoft SharePoint 2010 i Office Server proizvode.

Re?enje

Slede problemi na koje mo?ete nai?i prilikom instaliranja ovih servisnih paketa:
 • Pre nego ?to instalirate pakete SP1, uverite se da imate dovoljno prostora na disku. Za ke?iranje paketi mogu tokom instalacije zahtevati prostor i do ?etiri puta ve?i od svoje veli?ine datoteke na preostalom prostoru na disku.
 • Morate ponovo pokrenuti ra?unar na kraju procesa instalacije paketa Office 2010 SP1.
 • Ako ?e se Office Online aplikacije koristiti u okru?enju me?ovitih verzija, pri ?emu je na Office Online aplikacije primenjen SP1 ili noviji paket, a SharePoint Server 2010 ostaje na RTM verziji, morate instalirati slede?e dve ispravke da biste mogli da instalirate SP1 za Office Online:
  • 2510639 Opis ispravke za SharePoint Server 2010: 12. april 2011.
  • 2510648 Opis ispravke za Office Online: 12. april 2011.
 • Kada se SharePoint Server 2010 SP1 instalira, funkcija ?Tok posla? se onemogu?ava pri kreiranju nove kolekcije lokacija. Da biste koristili funkciju ?Tok posla? u novoj kolekciji lokacija, omogu?ite je na stranici ?Postavke kolekcije lokacija?.


Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2532126 - Poslednji pregled: 17. april 2014. - Revizija: 1.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
Klju?ne re?i: 
KB2532126

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com