????? ????? 2010 ?????? ?? ??? ????? ?????? ?????? 1

???? ?????? ???? ??????
???? ID: 2533330 - ?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ??.
??? ?? ??????? ???? | ??? ?? ??????? ????

?? ????? ??

?????

?? Microsoft ????? ?????? ????? 2010 ?? ??? ????? ?????? ?????? ??? ???????? ?????? ????? ?????? ?? ??? ??? ????? ?? ??? ????? 2010?

?? ??????? ???? ??? ???? ???? ?? ?? ?? ?????????? ???????? ?? ??????? ?????? ??????? ??????? ???? ??????? ?????, each ?? builds ??? ??? ?????????? ????? ???? ?? ?? ??? ??????? ?? ??? ???? ?? ????? ????? ????? 2010 ?????? ????? ?????? ??? ????? ????? ?? ??????? ???? ??? ?? ???? ?? ????? ?????? ????? ?????? ???? ?? ??? ?? ????? ??????????

?????????? ?? ????? ?????? ????? ??? ??? ????? ????? ???? ???????, ????? ?????? ?????? ??? ?? ??????? ???? ?? ?? ???? ?? ???????? ?????? ???? ?? ???????

???? ???????

?? ????? ?????? (CU) ?? ????? ?? ?????? ?????? ????? ???? ???:
  • ????? ?????? ?? ??? ???? ?????? ??? ?? ?????????? ??? ????? 2010
  • Microsoft ????? ?????? ?? ??? ??? ?????????? 2009 ????? ?? Microsoft ????? ????? ?????? ?? ??? 2006
  • ??? ???????? ?????

??? ?? ????? ?????? ??????? Microsoft ??????????? ??? ????-?? (SSO ?? ???) ???? ??? ?????, ?? ?????? ??????-???? SSO ??????? ?? ??? ???? ???? ???? ???

' ?? ????? ????? ????? ?????? ??? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ??????? ???????? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ??? ??????????? ?? ?????? ?? ?? ?? ?????? ?? ??????? ???

?? ???? ??? ???? ??????? ?? ??? Microsoft ?????? ???????? ?? ????? ???? ??? ???????? ???? ???? ?????? ?? ????? ???? Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ???, ????? ???? ?????? ????:
824684 ?? ????? Microsoft ?????????? ?? ????? ???? ??? ???????? ???? ???? ???? ?????? ??????

????? ?????? ??? ????? 2010 ??? ????? ?????? 1 ????? ?????? ?? ??? ????? ???? ?? ????? 2010

?? ?? ????? Microsoft ?????? ??? ???? ?????? ???? ?? ???????? ?????? ??? ???? ????? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ??? ?????? ????? ?? ?? ????? ?? ???, ????? ???? ???????? ?? ????? ???? ?????? ?? Microsoft ???????? ????

????????? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
KB
????
??????
?????
2538104?? ?????????? ?????? ?????? ?? ?? ???? ??? ???? ?????? ?????? ?? ?? ???? ????????? Integrator ???? ???? ?? ?? ?? mainframe ????????? ?? ????? ???? ????????
2544897W3wp.exe ????????? ???? ?? ?? ????? ?? ????? ???? ?? ?? ??? ????????? ?? CPU ???????? ?? 100 % ?? ????? ?????? ????? 2010 ??? ?????? ????? ????????? Integrator ??????
2429252??: ?? ?? ?? ?????? ?? ?????? ???? ??? ?? "?? ?????? ???? ??????? ????" ?????? ????? ??????? ???? ?? ??? .???????? ?? ???? ??. dll ??? ??? ??? ?????? ????????? ??? ???? Microsoft ????? ?????? ????? 2010 ??? ??????
2395287?????: ????? ?????? ????? 2010, TI ??????? ???? ?? ?? TI ???????? ?????? ?? ?????? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ??????? ???????????? ??? ??? ??????? ?? IIS ??? ???????? 7.5
2479121??: ?????? ?? ?? ?? ????? ????? ?? ???? ???? ????? ????? ?????? ????? 2010 ??????? ?? Windows ????? ?????????? ????????? Integrator Windows ???? ??????? ????????? ?? ??? ?? ?? .??? ??????? ?????????
2501488?????: ????????? Integrator ????????? ?? ?? Integrator ????? ?? ?????? ???? ???, ??????? MMC ?????-?? ??? ???? ?? ????????
2494510??: ?? ?? ?? ?????? ???? ??? ?? Integrator ????????? ??????? MMC ?????-?? ??????????? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? ??????? ?????? "LU ???? ??????? ????? ?? ??? 6.2 "
2496101??: ?????? ??????? "HipObjects!?? ?? ?????? ?? ??????? DoCustomWizard" ??????? ??? ?????? Integrator ?? ???? ?? ???????
2428170?? ?????? ?? Microsoft ????? ?????? ????? ?? ????? ???? ?? ??? 2010 ?? ??? ?????? ????? ?? ????? ?? ??? ??????????? ?????? ??? ???? ?? Windows ????? ?? ??? ??? ??? ???? ????
2429203??? ???????? ?? ??? ?? ??? ?? ???????? Web.config ????? ????? ?????? ????? ??? ????? ???? ?? ???? ?? 2010 ???????
2434764??????? ?????? ???????? ?? ???? ?? ???????? ??? ??? ????-??????? ??? ?? ?????? Integrator (TI) ??????? TI ?????? ??? ????? ?????? ?????? ???????? ????? ??, ?? ????? ?? ?????? ????? 2009 ???????
2446516: ??? ???? ????? ??????????? ?? ??? Integrator ????????? ??????? MMC ?????-?? ?? ?? ??? ?????? ?? ??? ????? ???? ???? ?? ????? ?????? ????? 2010 ??? TI ???????? ??????
2495965??: ?? ???? ?????? ????? ?? "XML ????????? ????? ?? ??? ?? ??? ?????? ??????? ???" ?? ?? BizTalk ??????? ??? ????? ??????????? ?? ????????? ?? ??? ?? ????????? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ????
2509165?????: SSL ?????? IMS ???? ???????????? ?? ?? ????? ???? ??? ?????? ?? ??? ??? ???? ???? BizTalk Server ??????? ????? ???????? ????? ?????? ????? 2010 ?? ??? ??????
2504356??: ?????? ?????? ?????? ????? ?????? Integrator ???????? ?? ????? ???? ??? ????? ???? ???? 2010 ???
2509834?????: HTTP ?????? ?? ????????? Integrator ????? ???? ??? ?? ?? ???? HTTP ????? ??? ??? ???? ?? COMMAREA ????? ?? ???? "?????????: ???" ??????
2504417??: ????????? ?????? ??????????? ?? TRM ?? ELM ????? ????? ?? ????? ?? ???? ??? ??????????? ?? ???????? ??? ???, ?? ??? "??????? ?????" ?????? ???? ?????? ????? ????? 2009
2522192?????: ??? ?? ??????? ???? ???? ?? ???? Tcp/Ip ??? ?? ??? BizTalk ??????? ?? ????? ???? ??? ?????? ??????? ????? ??????????? ??? ?????? ????? ????? 2010 ??????
2496243??: ????????? Integrator ???? ???? ?? "ConnectionUsage ?? ???? ?? ??? ??? ???? ?? ???? ????? ?????"?? ?? ?? ????? ??????? ??????? ????? ????? ??? ?????? 2009
2395269?????: ?????? ????? ???? ???? ?? ??? Integrator ????????? ?? ????? ???? ?? ?????? ???? ??? ??????? ?? ?? COBOL copybook ????? ?????? ????? 2010 ??? ??????
2396994????????? Integrator ???????? ?? ?? COBOL copybook ??? ???? ?????? ?? ????? ???? ?? ???? ?? ????? ????? 2010, ?????? ????? ????? 2009 ?? ????? ?????? ?????? 2006 ?????? ??? 1 ????? ???????

???? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
KB
????
??????
?????
2456717?????: ????-??? ?????? ??? ?? ?? ?? ??? ?????? ????? ???? Microsoft ????? ?????? ????? 2010 ??????? ???????? ??????? ????? ?????? ?? ??????? ??? "z/OS ?? ??? DB2" ??????? ???: "SQLCODE - 905"
2462208?????: ?? ?????? ?????? ?? ?? ????? ?????? ??? DB2 ?? ??? ???? ??????? ?? ??? ?? ???? ???????? ?????? ???? ?? ????? 2009 ?? ????? ?????? ????? 2010 ???
2504432?????: ???????? ?????? ???? ?? ??????? ??? ?????? ???? ?????, ?? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ??? ??? ?? Microsoft ????? ?????? ????? 2010 ??????
2509746??: DataTable ??? PrimaryKey ??? ????? ?? ??? ??????????? ??? ?? ???? ?? PrimaryKey ??? ??? DB2 ?? ??? Microsoft OLE DB ??????? ?? ????? ???? ??? ??? ?? ?? Microsoft ????? ?????? ????? 2010 ???????
2504432?????: ???????? ?????? ???? ?? ??????? ??? ?????? ???? ?????, ?? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ??? ??? ?? Microsoft ????? ?????? ????? 2010 ??????
2504341?????: ????? ??? ?? ????? ??? ?? ??? ????????? ??? ?? ???? ?? ?? ?????? RTRIM ???? Microsoft ????? ?????? ????? ??? ?? ????? ????? ?? ????? ???? ???? ?? 2010 ???????
2502542??: ?? ?? ?? ?? ????????? ??? System.InvalidCastException ????? ?? ???? ?? Microsoft ????? ?????? ??? DB2 ?? ??? ?? Microsoft OLE DB ??????? ????? ???? ?? ????? 2010 ???????
2508476?????: ??????? ????????? ?? ??? ??? ?? ??? ??? EXTNAM EXCSAT DDM ????? ????? ??? ????? ???? ?? ???? ?????? ????? 2010
2432402?????: OLE DB ??????? DB2 ?? ??? ?? ???? ?? ????? ??? CNTQRY ?? QRYDTA ????? ???? ?? ???, ?? ??????????? ???? ??? ?? 2009 ?????? ????? ?? ?????? ????? ????? ??? 2010
2539172??? ????: ??? ?????? CLOB ???? ?????? ??? ????? ?????? ??????? ????? ???? ??, ?? ??? ??? ??? ?????? ????? 2010, ???? ????? ?? ?? ?????? ????? ??????? ?? ???? ?? "SQLState: 07003" ?? "SQLCode:-518"
2546542???????? ???? ?? ??? ???? ???????? ???? ??????? ???? DB2 ??? ???? ???? ??
2504432?????: ???????? ?????? ???? ?? ??????? ??? ?????? ???? ?????, ?? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ??? ??? ?? Microsoft ????? ?????? ????? 2010 ??????
2525082??: ?? ????? ?????? ????? ??? DB2 ?? ??? ???? ????????? ?? ??? ?????? ???? ?? ?????? ????? 2010
2509746?????: PrimaryKey ??? PrimaryKey ??? ???? ?? ??? ????? DataTable ??? ??????????? ??? ?? ???? ?? Microsoft ????? ??? DB2 ?? ??? Microsoft OLE DB ??????? ?? ????? ???? ??? ??? ???? ?????? ????? 2010 ???????
2539087?????: ???? ???? ??? ????? ?? ?? ???? ?????? ?? ??? ???????? ????????? ??? ?? ????? ?? ??? ????? ?? ??? ???????? ??????? ????? ?????? ????? 2010 ??? ??????
2560776??: ?????? ?????? ???????? ???? ?? ?????? BizTalk ??????? DB2 ?? ??? ????? ??, ?? ????? ???? ??? ?? BizTalk orchestration ????? ?????? ????? 2010 ??? ???????: "?????? ??????????? 0 ?? ??? ?? MsDb2ParameterCollection ?? ??? ???? ????? = 0 "
2452574"????? ????? ??? ?? ?? ??? ????????? ????? ??? ?? ????? ????? ????? ?? ?????? ???? ???? ?????????"?????? ????? ?????? ????? 2010
2428615?? ?????? ?? ??? ?????? ?? ????? ???? ?? ??? ?????? ?????? ?? ?? ???????? ?? ??? BizTalk ???????? ??? ???????? ???????????? ???, ???? XML assembler ?? disassembler, ?? ??? ???? ??????
2405163??????? ?? SSIS ????????? ?? ??????? ???? ???? ??, ?? ???? ?? ?????? ????? ??????? ???? ?? ????? ????? 2010 ?????? ??????? ???
2420803SQL Server ?????? ???? DB2 ?? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ?????? ?????????? ????? ??? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ????? DB2 ???? ??????? ?? ?????? ????? ????? ?? ????? ?? ??? ?? 2010
2437104?? ??? ??? ?????? Microsoft OLE DB ??????? DB2 v3 ?? ????? ????? 2010 ?????? ?? ??? ?? ?????? ????????? ??? ?????? ?? ????? ???? ?? ??? ??????
2503205?? ?????? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ???????? ?? ???? ?????? ????????????? ?? ????? ???? ?? ??? ??????? ???????? ?? ??? ?? SSIS ????? ??? ?? ????? ?????? ????? 2010 ??????
2464256??? ????: Four-part ???? ?? ??????? ?? SQL ????? ?? ???? ???? ?? ???? ??? ????? ??? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? DB2 ???? ?? ??? ?????? ???? ?? ??? OLE DB ??????? ?? ??? DB2 ?? ????? ???? ?? ??????
2449456??: ?????? ??? ?? Microsoft OLE DB ??????? ?? ????? ???? ??? leak ??? UpdateFields ????????? ??? ?? ??? DB2
2465092?????: "SQLSTATE: HY000 "?? ??? ???? ?? ??? Microsoft OLE DB ??????? ?? ??? DB2 v3 ?? ????? ???? ??? ?????? ??????? ???? ?? FastLoad ?????? ?? ????? ???? ???? SSIS ???
2546542???????? ???? ?? ??? ???? ???????? ???? ??????? ???? DB2 ??? ???? ???? ??
2559748?????: ??? ??? ??? ??? ?? ?? SQL Server ?? ????? ???? ??? DB2 ???? ?? ??? ??? ????? ???????? ??? DB2 ?? ??? ???? ?????? ?????? ????? ????? 2010 ??? ?????? ??????
2503205?? ?????? ?? ?????? ?? ?? ?? ???????? ?????? ?? ????? ???? ?? ??? ??????? ???????? ??? ?????? ????????????? ????? ?????? ????? 2010 ??? ?? SSIS ????? ?? ???? ??????
2499828??: ??????????? ??? ????-?? ???? ???? ??????? ??? ??? ??? ????? ???? ?? ??? ????? ?? ?????? ????? 2010 ???????
2498740?????: ???????? ?? ????? ?? ?? ????? ?????? ????? 2010 ????? ????? ??? ??? ????? ?? ????????? ?????????
2483101?????: "SqlCode -???? ?? ?? ????? SQL ??? ?? ????? ?? ?????? ???? ??? 302 "?????? ????? 84 ?? ?? ????? ?????? ????? ??? ??????
2462203?????: ?? ??????? SQL ??? ???????? ???????? ?? ???? ??? ???? ???? ??????????? ????? ??? ?? ??? 32 KB ??? ?? ????? ????? 2009 ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ?????? ????? 2010 ???????
2445823???: ?? ??? ??????? ?????? ?? ???? ??????? DB2 ??? ???? ???? ?? ClientAccounting ???????? ???? ?? ???, ClientWorkstationName, ?? ClientUserID ??? ?????? ????? ????? ??? 2010
976408?????: ??????? SQL ????? ?????? ?? ??????? ?????? ????? ?? ??? ?????? ???????? ???????? ???? 2009 Managed DB2 ????? ??????? ??????
977593?? ???????? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?? ??????? ???????? ?? ????? ?????? ??? DB2 ??????? ?? ??? ?? ???????? ?????? ????? 2009
2281428?????: ????? 2009 ?????? ????? ??????? DB2 exhibits a ?????? ?? ??? Managed leak ??? ???????? ???? ?? ????? SQL ????? ?? ???????? ?????????? DB2 ?? ??? ??? ?? ?????? ??? ???? ??
2522012??: ?? ????? ??????? ????? ?? "msdrda! ddm::Requester::getManager + 35" ??? ????? ?????? ????? 2009
2534859?? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ???? ???? ??????? ?? ?? DB2, ????? ?? ??? ???? ?? ???? ??, ?? ???? ?? ????
2509746??: DataTable ??? PrimaryKey ??? ????? ?? ??? ??????????? ??? ?? ???? ?? PrimaryKey ??? ??? DB2 ?? ??? Microsoft OLE DB ??????? ?? ????? ???? ??? ??? ?? ?? Microsoft ????? ?????? ????? 2010 ???????
2550485?????: ??? ?? ?? ?????? ????? ??????? ????? ??? ?? ?? ????????? ???? ?? ?? ????????? ???? ?????? Msdtcprx.dll ??????? ?????? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ??? ??????? ?? ????? ???? ????? ???????
2428615?? ?????? ?? ??? ?????? ?? ????? ???? ?? ??? ?????? ?????? ?? ?? ???????? ?? ??? BizTalk ???????? ??? ???????? ???????????? ???, ???? XML assembler ?? disassembler, ?? ??? ???? ??????

????? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
KB
????
??????
?????
2459833???? ?? ?????????? ?????? ??? WCF ???? ?? ??? IBM WebSphere MQ backout ?????? ?????? ?? ??? ?????? WebSphere MQ ????? ?????? ????? 2010 ???


??????? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
KB
????
??????
?????
2560366?????: ??? ????? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ????? ??? 2429256 ???????? ?? ???? ???? ?? ??? ?? SNACFG ???? ????? ?????? ????? 2010 ???????
2429256?????: ?? ?????? ?????? ?? ?? ??? ?? Microsoft ????? ?????? ????? 2010 ???? ????? parameterize ???? ???? ?? ????????? ?? ????? ???? ??? ?? ?? TCP-???? ???????????? ?? ????????
2465846??: ??? Microsoft ????? ?????? ????? 2006, LU ???? ?? ???? stuck ?? ????? ????? ????? ?? ???????? LUs ?? ????? ???? ??
2446500??? UDP ?? ?????? ???? ????? ?????? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ????? ????? 2010 ?????? ????? ?? ?? Windows Server 2008 R2 ?? ??? ????????
2459642?????: SNA ????????? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ?? ??????????? ???? ???? 512 ????????? ??? ?? ????? ?? 64-??? ??????? 2009 ?????? ????? ?? ?????? ????? ????? 2010
2428184LU aliases ?? ?? ?? ???? ?????? ??????? ????? ??? ??? ??? ?????? ????????? ???? ??? ????? ?????? ????? 2010 ??? TI ??????? ?? ?????? ????
2464133?????: ?? ?? ????? ???? ?? ???? SNA ????? ?? ??? ??????? ?????? ?? MsSna_Server ???? ??? AddSnaService ???? ?????? ????? ????? 2010
2464139?????: ??? ?? ?????? IP ???? ???? ???? IPDLC ???? ???? ???????????? ??? ?????? ????? ????? ???? ?? ??? ???????? 2010
2464140?????: ?? ?????? LinkCFG ?????? ??? ?????? ????? ????? ?? ??? ?????? ???? ?? 2010
2427006??: ???? ??????? ?????? ??? ????? ?????? ????? 2010 ????? ?? ?????????? ?????? ??????

?????? ??????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
KB
????
??????
?????
2441488?????? ????? ????? ???? ???? ?? ????? 32-??? ??????????? ??? ??? Windows ????? ?? 64-??? ??????? ??????
2444934?????: SNA ??????? ?? ????? ?????? ???? ?? ???? ??, ?? ????? ?????? ?? ????? ???? ??? ???? ????? ??? ?? ????? ????? 2010 ?????? ???????

???? ??????? ???? ????? ?????? ????? 2010 ?? ??? ????? ?????? 1

?? ??????? ????? ?????? ?????? ?? Microsoft ?? ?????? ??? ??? ??, ????? ?????? ?????? ???? ???????? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ?? ???? ??? ????? ???? ???? ????? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ?? ???? ???? ?? ?? ???????? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ????? ?????? ????? ???? ???????? ??????? ??????? ?? ???? ???? ?????, ??? ?? ????? ??? ?? ???????? ???? ???? ??? ??? ?? ?? ???????? ?? ?? ???? ????? ?????? ?? ??? ????????? ????? ????? 2010 ?????? ???? ???? ?????? ??? ?????????? ?????, ?? ?? ????? ?????? ?????? ??? ???

??? ????? ?????? ?? ??????? ?? ??? ??????, ???? ?? ?? "???????? ??????? ?????? ??" ??? ?? ?? ????? ??? ???? ?? ?????? ??? ?? ??? ???? ????? ??, ?? ?????? ???? ????? ?????? ??????? ???? ?? ??? Microsoft ?????? ???? ?? ?????? ??????

??? ??? ???????? ???????? ??? ?? ?????? ?????? ?????? ??, ?? ?? ?? ??? ????? ??? ??? ???? ?? ?? ?? ???? ??????? ???????? ?????? ???? ?? ??? ??????? ?????? ????? ???? ???? ???????? ?? ???????? ?? ??? ?? ?? ??????? ????? ?????? ?? ??? ????? ???? ??? ?????? Microsoft ?????? ???? ?? ?????? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ?????? ????? ?? ??? ?????????? ???? Microsoft ??? ????:
Microsoft ?? ?????? ???? ?????? ???? ?? ??????
??? "???????? ??????? ??????" ??????? ????????? ???? ?? ?????? ????? ??? ????? ?????? ?????? ??? ??? ?? ???? ??? ????, ?? ?? ??? ??????? ????, ????? ?????? ????? ?? ??? ?? ?????? ???? ?? ?????

????? ?????? ????? ???????

??????????

???? ?? ??? ?? ?????? ?? ????, ???? ??? Microsoft ????? ?????? ????? 2010 ???? ????? ??????? ???

??????? ?? ???????? ????

??? ?? ?? ????? ???? ???? ?? ??? ???????? ?? ???????? ???? ??? ???? ?? ?????? ?????

????? ???????

???????? ?? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ?? ????? ????????? (?? ??? ??? ????????? ?????) ?? ????? ?????? ??? ???????? ???? ?????? ?? ??? ?? ??????? ?? ??? ??????? ????????? ??? (UTC ???) ??? ???????? ???? ?? ?? ??? ????? ?? ???????, ??????? ??? ??? ?????? ???? ???? ??? ??? ???? ????? ?? ??? UTC ?? ??????? ??? ?? ??? ??? ??????? ??? ??? ?????? ?? ??? ???? ??? ????? ???? ???????? ?????

??? ??????? ?? x86-?????? x ????? ?????? ????? 2010 ?? ???????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ???????? ?? ???????????? ???????????????????????
802cfg.dll8.5.4367.2153,42428-Jul-201123: 59x86
Db2oledb.dll8.5.4367.2649,04028-Jul-201123: 59x86
Dbgtrace.dll8.5.4367.251,02428-Jul-201123: 59x86
Ddmstr.dll8.5.4367.267,40828-Jul-201123: 59x86
Delnamespace.exe8.5.4367.215,70428-Jul-201123: 59x86
Democfg.dll8.5.4367.2132,94428-Jul-201123: 59x86
Drdaresync.exe8.5.4367.2530,26428-Jul-201123: 59x86
Dtcwrapper.dll???? ??? ????59,22428-Jul-201123: 59x86
Essohelper.dll8.5.4367.263,32028-Jul-201123: 59x86
Hipadmin.dll8.5.4367.2206,67228-Jul-201123: 59x86
Hipadminclasses.dll8.5.4367.2636,76828-Jul-201123: 59x86
Hipobjects.dll8.5.4367.21,271,64028-Jul-201123: 59x86
Hisconfig.dll8.5.4367.2505,68828-Jul-201123: 59x86
Histrace.exe8.5.4367.2116,56028-Jul-201123: 59x86
Ibmcobol.xml???? ??? ????83,79828-Jul-201123: 04???? ??? ????
Ibmrpg400.xml???? ??? ????67,57428-Jul-201123: 04???? ??? ????
Linkcfg.exe8.5.4367.223,88828-Jul-201123: 59x86
Mgddtcob390.dll8.5.4367.2386,90428-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.5.4367.279,78428-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.adapters.msti.runtime.dll8.5.4367.283,87228-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4367.21,304,47228-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4367.2198,54428-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4367.258,76028-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4367.279,76028-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4367.2264,08028-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4367.2395,16028-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4367.2194,45628-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4367.251,11228-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4367.263,44828-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.sna.trace.dll8.5.4367.246,98428-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4367.275,68028-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4367.2165,79228-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4367.279,79228-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4367.255,19228-Jul-201123: 58x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4367.287,97628-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4367.267,48028-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4367.234,71228-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4367.251,09628-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4367.263,38428-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4367.242,92028-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,16828-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.5.4367.2161,67228-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4367.247,00028-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4367.283,88028-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4367.267,48028-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4367.267,48028-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4367.2104,36828-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4367.238,79228-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4367.255,19228-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4367.263,38428-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4367.242,92028-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4367.247,02428-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4367.2731,02428-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4367.2100,25628-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4367.2272,27228-Jul-201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll8.5.4367.2464,80028-Jul-201123: 59x86
Mngagent.exe8.5.4367.2128,84828-Jul-201123: 59x86
Mngbase.dll8.5.4367.2116,56028-Jul-201123: 59x86
Mngcli.exe8.5.4367.2128,84828-Jul-201123: 59x86
Mngext.dll8.5.4367.224,91228-Jul-201123: 59x86
Mngsna.dll8.5.4367.2137,04028-Jul-201123: 59x86
Mobase.dll8.5.4367.2337,74428-Jul-201123: 59x86
Msdrda.dll8.5.4367.2989,00828-Jul-201123: 59x86
Prmngext.dll8.5.4367.267,40828-Jul-201123: 59x86
Remcfg.dll8.5.4367.2182,09628-Jul-201123: 59x86
Resyncsvc.exe8.5.4367.2145,24028-Jul-201123: 59x86
Snaadmin.dll8.5.4367.2345,93628-Jul-201123: 59x86
Snabase.exe8.5.4367.2264,01628-Jul-201123: 59x86
Snacfg.dll8.5.4367.2296,78428-Jul-201123: 59x86
Snadmod.dll8.5.4367.2837,45628-Jul-201123: 59x86
Snaip.dll8.5.4367.2124,75228-Jul-201123: 59x86
Snaip6.dll8.5.4367.2124,75228-Jul-201123: 59x86
Snaipcfg.dll8.5.4367.2149,32828-Jul-201123: 59x86
Snaipdlc.dll8.5.4367.21,013,58428-Jul-201123: 59x86
Snalink.dll8.5.4367.263,31228-Jul-201123: 59x86
Snaprint.exe8.5.4367.291,98428-Jul-201123: 59x86
Snaservr.exe8.5.4367.2694,09628-Jul-201123: 59x86
Snasii.dll8.5.4367.236,17628-Jul-201123: 59x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4367.2177,07228-Jul-201123: 59x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.channel.dll8.5.4367.2119,72028-Jul-201123: 59x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4367.2177,08028-Jul-201123: 59x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.server.dll8.5.4367.2177,05628-Jul-201123: 59x86
T3mngext.dll8.5.4367.259,21628-Jul-201123: 59x86
T5mngext.dll8.5.4367.259,21628-Jul-201123: 59x86
Ticonversiontool.exe8.5.4367.263,32828-Jul-201123: 59x86
Tn3servr.exe8.5.4367.2259,92028-Jul-201123: 59x86
Trcservr.exe8.5.4367.2931,66428-Jul-201123: 59x86
Trnsbidi.dll8.5.4367.275,60028-Jul-201123: 59x86
Wmisna.dll8.5.4367.2333,64828-Jul-201123: 59x86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4367.2112,48828-Jul-201123: 59x86
Wmisnastatus.dll8.5.4367.279,70428-Jul-201123: 59x86


??? ??????? ?? x64-?????? ????????? ????? ?????? ????? 2010
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ???????????????????????
802cfg.dll8.5.4367.2153,42429-Jul-201100: 08x86
Db2oledb.dll8.5.4367.2649,04029-Jul-201100: 09x86
Dbgtrace.dll8.5.4367.251,02429-Jul-201100: 08x86
Ddmstr.dll8.5.4367.267,40829-Jul-201100: 09x86
Delnamespace.exe8.5.4367.215,70429-Jul-201100: 08x86
Democfg.dll8.5.4367.2132,94429-Jul-201100: 09x86
Drdaresync.exe8.5.4367.2530,26429-Jul-201100: 09x86
Dtcwrapper.dll???? ??? ????59,22429-Jul-201100: 09x86
Essohelper.dll8.5.4367.263,32029-Jul-201100: 08x86
Hipadmin.dll8.5.4367.2206,67229-Jul-201100: 09x86
Hipadminclasses.dll8.5.4367.2636,76829-Jul-201100: 09x86
Hipobjects.dll8.5.4367.21,271,64029-Jul-201100: 09x86
Hisconfig.dll8.5.4367.2505,68829-Jul-201100: 09x86
Histrace.exe8.5.4367.2116,56029-Jul-201100: 08x86
Ibmcobol.xml???? ??? ????83,79828-Jul-201123: 04???? ??? ????
Ibmrpg400.xml???? ??? ????67,57428-Jul-201123: 04???? ??? ????
Linkcfg.exe8.5.4367.223,88829-Jul-201100: 09x86
Mgddtcob390.dll8.5.4367.2386,90429-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.5.4367.279,78429-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.adapters.msti.runtime.dll8.5.4367.283,87229-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4367.21,304,47229-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4367.2198,54429-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4367.258,76029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4367.279,76029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4367.2264,08029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4367.2395,16029-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4367.2194,45629-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4367.251,11229-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4367.263,44829-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.sna.trace.dll8.5.4367.246,98429-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4367.275,68029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4367.2165,79229-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4367.279,79229-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4367.255,19229-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4367.287,97629-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4367.267,48029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4367.234,71229-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4367.251,09629-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4367.263,38429-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,16829-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.5.4367.2161,67229-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4367.247,00029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4367.283,88029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4367.267,48029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4367.267,48029-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4367.2104,36829-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4367.238,79229-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4367.255,19229-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4367.263,38429-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4367.247,02429-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4367.2731,02429-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4367.2100,25629-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4367.2272,27229-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll8.5.4367.2464,80029-Jul-201100: 09x86
Mngagent.exe8.5.4367.2128,84829-Jul-201100: 08x86
Mngbase.dll8.5.4367.2116,56029-Jul-201100: 09x86
Mngcli.exe8.5.4367.2128,84829-Jul-201100: 08x86
Mngext.dll8.5.4367.224,91229-Jul-201100: 08x86
Mngsna.dll8.5.4367.2137,04029-Jul-201100: 09x86
Mobase.dll8.5.4367.2337,74429-Jul-201100: 09x86
Msdrda.dll8.5.4367.2989,00829-Jul-201100: 09x86
Prmngext.dll8.5.4367.267,40829-Jul-201100: 09x86
Remcfg.dll8.5.4367.2182,09629-Jul-201100: 09x86
Resyncsvc.exe8.5.4367.2145,24029-Jul-201100: 09x86
Snaadmin.dll8.5.4367.2345,93629-Jul-201100: 08x86
Snabase.exe8.5.4367.2264,01629-Jul-201100: 09x86
Snacfg.dll8.5.4367.2296,78429-Jul-201100: 09x86
Snadmod.dll8.5.4367.2837,45629-Jul-201100: 08x86
Snaip.dll8.5.4367.2124,75229-Jul-201100: 08x86
Snaip6.dll8.5.4367.2124,75229-Jul-201100: 08x86
Snaipcfg.dll8.5.4367.2149,32829-Jul-201100: 09x86
Snaipdlc.dll8.5.4367.21,013,58429-Jul-201100: 09x86
Snalink.dll8.5.4367.263,31229-Jul-201100: 09x86
Snaprint.exe8.5.4367.291,98429-Jul-201100: 09x86
Snaservr.exe8.5.4367.2694,09629-Jul-201100: 08x86
Snasii.dll8.5.4367.236,17629-Jul-201100: 09x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4367.2177,07229-Jul-201100: 09x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.channel.dll8.5.4367.2119,72029-Jul-201100: 09x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4367.2177,08029-Jul-201100: 09x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.server.dll8.5.4367.2177,05629-Jul-201100: 09x86
T3mngext.dll8.5.4367.259,21629-Jul-201100: 09x86
T5mngext.dll8.5.4367.259,21629-Jul-201100: 09x86
Ticonversiontool.exe8.5.4367.263,32829-Jul-201100: 09x86
Tn3servr.exe8.5.4367.2259,92029-Jul-201100: 08x86
Trcservr.exe8.5.4367.2931,66429-Jul-201100: 09x86
Trnsbidi.dll8.5.4367.275,60029-Jul-201100: 09x86
Wmisna.dll8.5.4367.2333,64829-Jul-201100: 09x86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4367.2112,48829-Jul-201100: 09x86
Wmisnastatus.dll8.5.4367.279,70429-Jul-201100: 09x86
802cfg.dll8.5.4367.2166,22429-Jul-201100: 08x64
Db2oledb.dll8.5.4367.2903,50429-Jul-201100: 09x64
Dbgtrace.dll8.5.4367.263,82429-Jul-201100: 08x64
Ddmstr.dll8.5.4367.255,63229-Jul-201100: 09x64
Delnamespace.exe8.5.4367.217,24029-Jul-201100: 08x64
Democfg.dll8.5.4367.2132,43229-Jul-201100: 09x64
Drdaresync.exe8.5.4367.2719,70429-Jul-201100: 09x64
Dtcwrapper.dll???? ??? ????62,29629-Jul-201100: 08x64
Essohelper.dll8.5.4367.267,41629-Jul-201100: 08x64
Hipadmin.dll8.5.4367.2285,00829-Jul-201100: 09x64
Hipadminclasses.dll8.5.4367.21,155,42429-Jul-201100: 09x64
Hipobjects.dll8.5.4367.22,203,99229-Jul-201100: 09x64
Hisconfig.dll8.5.4367.2505,68829-Jul-201100: 09x86
Histrace.exe8.5.4367.2116,56029-Jul-201100: 08x86
Linkcfg.exe8.5.4367.228,49629-Jul-201100: 09x64
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.5.4367.279,78429-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.adapters.msti.runtime.dll8.5.4367.283,87229-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4367.21,304,47229-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4367.2198,54429-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4367.269,00029-Jul-201100: 09x64
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4367.279,76029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4367.2264,08029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4367.2395,16029-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4367.2194,45629-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4367.251,11229-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4367.263,44829-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.sna.trace.dll8.5.4367.246,98429-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4367.275,68029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4367.2165,79229-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4367.279,79229-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4367.255,19229-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4367.287,97629-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4367.267,48029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4367.234,71229-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4367.251,09629-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4367.263,38429-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,16829-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.5.4367.2161,67229-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4367.247,00029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4367.283,88029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4367.267,48029-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4367.267,48029-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4367.291,56829-Jul-201100: 09x64
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4367.238,79229-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4367.255,19229-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4367.263,38429-Jul-201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029-Jul-201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4367.247,02429-Jul-201100: 09x86
Mngagent.exe8.5.4367.2148,81629-Jul-201100: 08x64
Mngbase.dll8.5.4367.2151,88829-Jul-201100: 09x64
Mngcli.exe8.5.4367.2148,30429-Jul-201100: 08x64
Mngext.dll8.5.4367.229,52029-Jul-201100: 08x64
Mngsna.dll8.5.4367.2159,56829-Jul-201100: 09x64
Mobase.dll8.5.4367.2500,56029-Jul-201100: 08x64
Msdrda.dll8.5.4367.21,716,56029-Jul-201100: 09x64
Prmngext.dll8.5.4367.263,31229-Jul-201100: 09x64
Remcfg.dll8.5.4367.2183,63229-Jul-201100: 09x64
Resyncsvc.exe8.5.4367.2163,16029-Jul-201100: 09x64
Snaadmin.dll8.5.4367.2500,04829-Jul-201100: 08x64
Snabase.exe8.5.4367.2296,27229-Jul-201100: 09x64
Snacfg.dll8.5.4367.2389,45629-Jul-201100: 09x64
Snadmod.dll8.5.4367.21,044,81629-Jul-201100: 08x64
Snaip.dll8.5.4367.2132,94429-Jul-201100: 08x64
Snaip6.dll8.5.4367.2138,06429-Jul-201100: 08x64
Snaipcfg.dll8.5.4367.2195,92029-Jul-201100: 09x64
Snaipdlc.dll8.5.4367.21,398,60829-Jul-201100: 09x64
Snalink.dll8.5.4367.269,96829-Jul-201100: 09x64
Snaprint.exe8.5.4367.292,49629-Jul-201100: 09x64
Snaservr.exe8.5.4367.2968,01629-Jul-201100: 08x64
Snasii.dll8.5.4367.248,46429-Jul-201100: 09x64
System.servicemodel.channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4367.2204,72029-Jul-201100: 09x64
System.servicemodel.channels.webspheremq.channel.dll8.5.4367.2119,72029-Jul-201100: 09x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4367.2204,72829-Jul-201100: 09x64
System.servicemodel.channels.webspheremq.server.dll8.5.4367.2204,70429-Jul-201100: 09x64
T3mngext.dll8.5.4367.257,16829-Jul-201100: 08x64
T5mngext.dll8.5.4367.257,16829-Jul-201100: 09x64
Tn3servr.exe8.5.4367.2319,82429-Jul-201100: 08x64
Trcservr.exe8.5.4367.21,263,44029-Jul-201100: 09x64
Trnsbidi.dll8.5.4367.267,92029-Jul-201100: 09x64
Wmisna.dll8.5.4367.2606,54429-Jul-201100: 09x64
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4367.2151,40029-Jul-201100: 09x64
Wmisnastatus.dll8.5.4367.2110,93629-Jul-201100: 09x64


???

???? ID: 2533330 - ????? ???????: 26 ????? 2011 - ??????: 2.0
???? ???? ???? ??:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
??????: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2533330 KbMthi
???? ?????? ????????
??????????: ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? Microsoft ????-?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??? ??. Microsoft ???? ??? ????-???????? ?? ????-???????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??. ???????, ????-???????? ???? ????? ???? ???? ???? ???. ?????, ????????, ?????-???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???? ???, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??. Microsoft ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????????, ????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????????? ???? ??. Microsoft ????-?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??.
?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??:2533330

??????????? ???

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com