Straipsnio ID: 2533405 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?sivaizduokite toliau pateikt? situacij?.

 • ?vedate tekst? ? ?Word? dokument? su ?Microsoft Office Word 2007?.
 • ?terpiate teksto komentar?.
 • Kopijuojate tekst?, kuriame yra komentar?.
 • ?klijuojate tekst? ? el. lai?ko tekst?.
 • I?siun?iate el. lai?k?.
 • Atidarote ?.msg? fail? su ?Office Outlook 2007? arba ?Outlook 2010?.

?iame pavyzdyje teksto komentar? tr?ksta el. lai?ko tekste.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, taikykite ?? naujinim?:
2512785 ?Office Word 2007? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Word-x-none.msp, Wordconv-x-none.msp): 2011 m. baland?io 26 d.

Registro rakto informacija

Svarbu. ?iame skyriuje, b?do apra?e ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau, jei netinkamai pakeisite registro duomenis, gali kilti rimt? problem?. Tod?l ?iuos veiksmus atlikite atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

Jei norite, kad ?ias kar?t?sias pataisas ?galintume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei ?i? problem? norite spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami problem? i?spr?sti automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50744


Pastabos
 • ?diekite kar?t?j? patais?, 2512785 prie? vykdydami sprendim? ?Fix it?.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

?dieg? ?? kar?t?j? patais? paket?, atlikite toliau nurodytus veiksmus, nor?dami j? ?galinti.
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit lauke Atidaryti ir spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 3. Meniu Redagavimas nukreipkite ?ymikl? ? Naujas, tada spustel?kite DWORD (32 bit?) vert?.
 4. ?veskite DoNotCleanContentInCommentList ir paspauskite ENTER.
 5. Srityje I?sami informacija de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite DoNotCleanContentInCommentList, o tada ? Keisti.
 6. Lauke Vert?s duomenys ?veskite 1, tada spustel?kite Gerai.
 7. I?eikite i? registro rengykl?s.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas, kilusias d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite el. lai?k?.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla naudojant srityje ?Taikoma? nurodytus ?Microsoft? produktus.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2533405 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. lapkri?io 22 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Word 2007
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB2533405

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com