คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2007 โครงการ (โครงการ-x-none.msp): 26 เมษายน 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2534046 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office 2007 โครงการที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2007 โครงการณวันที่ 26 เมษายน 2011

บทความนี้อธิบายรายการต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน:
 • ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนแก้ไข
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ไม่ว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ
 • ไม่ว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี
 • แฟ้มที่ประกอบด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • Microsoft Office 2007 โครงการล้มเหลวเมื่อคุณพยายามที่จะย้ายวัตถุรูปวาดหรือกราฟิกในมุมมองที่ยึดตามชนิดของหน้าจอแผนภูมิ Gantt
 • เมื่อคุณพยายามที่จะเอาออกการวางการเชื่อมโยงระหว่างงานที่สองของโครงการถูกแทรกจากโครงการหลักใน Office 2007 โครงการ การเชื่อมโยงไม่สามารถถูกลบอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความต่อไปนี้เมื่อเกิดการคำนวณซ้ำ:

  ฟิลด์นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงแบบไดนามิกไปยังเขตข้อมูลหรือโปรแกรมอื่น ถ้าคุณยกเลิกเลือก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฟิลด์นี้ เชื่อมโยงทั้งหมดที่รวมอยู่ในการเชื่อมโยงนี้จะถูกเอาออก คุณต้องการเอาการเชื่อมโยงทั้งหมดต่อหรือไม่
 • ที่ GetServerProjectGuid เมธอดในโค้ด VBA กลับ GUID ที่ถูกต้องเมื่อคุณเรียกใช้รหัส VBA ใน Office 2007 ของโครงการ
 • สมมติว่า คุณสร้างโครงการใหม่ที่มีชื่อเดียวกับโครงการที่มีอยู่ใน Office 2007 ของโครงการ เมื่อคุณพยายามที่จะบันทึกโครงการใหม่เพื่อเขียนทับโครงการที่มีอยู่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  งานต่อไปนี้ล้มเหลวในการทำให้เสร็จสมบูรณ์

  ชนิดงาน: บันทึก
  หมายเลขข้อผิดพลาด: 1001 (0x3E9)
  คำอธิบายข้อผิดพลาด: โครงการเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลการร้องขอ

  ไม่สามารถบันทึกโครงการไปยังเซิร์ฟเวอร์ กรุณาลองใหม่บันทึกโครงการ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ บันทึกโครงการเป็นแฟ้ม MPP และติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 • คุณเพิ่มค่าใช้จ่ายจริงลงในเวลา phased เส้นตารางใน Office 2007 ของโครงการ แล้ว คุณล้าง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจะถูกคำนวณ โดยใช้ Microsoft Office Project เสมอ กล่องกาเครื่องหมายคำนวณ ในสถานการณ์นี้ การค่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายจริงในเส้นตารางเวลา phased หายไป

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี 2007 Microsoft Office ชุดโปรแกรม Service Pack 2 ที่มีการติดตั้งเมื่อต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
949583 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ 2007 Office server

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้เป็นแพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Office-kb2534046-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6557.50009,987,16011 12 เมษายน18:57

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
โครงการ x none.mspไม่เกี่ยวข้อง9,415,68011 12 เมษายน9:46

รายละเอียดของโครงการ x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Atlconv.dll12.0.6550.5000882,52010 คำว่า 17 nov21:10
Compprj.dll12.0.6529.5000407,4083 10 กุมภาพันธ์20:19
Nameext.dll12.0.6503.500070,5129 09 เมษายน10:54
P12migrationtool.exe12.0.6557.50007,940,16811 11 เมษายน19:04
Pj11od11.dll12.0.6553.50001,329,06411 18 ม.ค.4:23
Serconv.dll12.0.6552.5000735,09615 10 Dec14:59
Winproj.exe12.0.6557.500017,471,34411 11 เมษายน19:04

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2534046 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2534046 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2534046

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com