Nije mogu?e povezivanje Outlook klijentskih aplikacija sa javnim fasciklama nakon instaliranja servera Exchange Server 2010 SP1

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2535105 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Odre?ene Microsoft Outlook klijentske aplikacije nailaze na probleme sa vezom kada mnogo niti Microsoft Exchange RPC usluge klijentskog pristupa u javnoj fascikli ?eka odgovore od usluge ?Dostupnost?. Na primer, do ovog problema dolazi kada vi?e od 500 niti ?eka na odgovore u javnoj fascikli.

Napomene

  • Ne postoji opcija za onemogu?avanje usluge ?Dostupnost? na serveru Exchange Server 2010 servisni paket (SP1).
  • Ako ponovo pokrenete Exchange RPC uslugu klijentskog pristupa na serveru Exchange Server 2010 SP1 javne fascikle, ovaj problem ?e biti privremeno re?en.

UZROK

Do ovog problema dolazi zbog nove funkcije u serveru Exchange Server 2010 SP1. Ova nova funkcija koristi Microsoft Exchange RPC uslugu klijentskog pristupa kao proxy za starije verzije usluge ?Dostupnost? (informacije o zauzetosti). Zato ako imate javnu fasciklu instaliranu na serveru Exchange Server 2010 SP1, Microsoft Exchange RPC usluga o klijentskoj pristupu ?e presresti informacije o zauzetosti.

RE?ENJE

Informacije o klju?u registratora

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte slede?u ispravku na serveru Exchange Server 2010 SP1:
2497453 ISPRAVKA: Aplikacija mo?e da prestane da odgovara nakon ?to nekoliko HTTP zahteva bude prekinuto ako koristite HttpWebRequest klasu za slanje zahteva u aplikaciji .NET Framework (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Napomena
: Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte slede?u zbirnu ispravku:
2579150 Opis zbirne ispravke 4 za Exchange Server 2010 servisni paket 1 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Da bismo umesto vas onemogu?ili uslugu ?Dostupnost?, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da onemogu?ite uslugu ?Dostupnost?, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski onemogu?ili uslugu ?Dostupnost?, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50789


Napomene
  • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
  • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Nakon instaliranja ispravke, sledite ove korake da biste onemogu?ili uslugu ?Dostupnost?:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u okviru Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeRPC\
  3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
  4. Otkucajte ParametersSystem, a zatim pritisnite taster ENTER.
  5. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeRPC\ParametersSystem
  6. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Dword vrednost.
  7. Otkucajte DisableAvailabilityServiceCalls, a zatim pritisnite taster ENTER.
  8. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom mi?a na opciju DisableAvailabilityServiceCalls, a zatim izaberite stavku Izmeni.
  9. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1, a zatim kliknite na dugme U redu.
  10. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.
Napomena Ako odaberete da sa?ekate zbirnu ispravku 4 za Exchange Server 2010 SP1, to ?e vratiti funkciju na koju to uti?e na funkciju servera Exchange Server 2010 RTM.

Da li je ovo re?ilo problem?

  • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
  • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Vi?e informacija o usluzi ?Dostupnost? potra?ite na slede?oj Microsoft TechNet Veb lokaciji:
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2535105 - Poslednji pregled: 23. januar 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1, ako se koristi sa:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup kbfixme kbmsifixme KB2535105

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com