ข้อความอีเมล์ที่ส่งไปยังโฟลเดอร์สาธารณะที่ใช้จดหมายอาจถูกจัดคิวในคิวการจัดส่งบนเซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 การขนส่งฮับ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2536846 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณได้เปิดการใช้งานอีโฟลเดอร์สาธารณะในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010
  • เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่มากกว่าหนึ่งโฮสต์ในลำดับชั้นของโฟลเดอร์สาธารณะและแบบจำลองที่เนื้อหาของโฟลเดอร์สาธารณะ
  • คุณสามารถส่งข้อความอีเมล์ไปยังโฟลเดอร์สาธารณะ
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:
  • เมื่อเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายแรกที่เป็นโฮสต์ของลำดับชั้นของโฟลเดอร์สาธารณะจะไม่พร้อมใช้งาน ข้อความอีเมลที่จะถูกจัดคิวในคิวการจัดส่งบนเซิร์ฟเวอร์ฮับการขนส่ง อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายอื่น ๆ จะพร้อมใช้งาน
  • เมื่อเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายแรกที่เป็นโฮสต์แบบจำลองเนื้อหาของโฟลเดอร์'สาธารณะ'จะไม่พร้อมใช้งาน ข้อความอีเมลที่จะถูกจัดคิวในคิวการจัดส่งบนเซิร์ฟเวอร์ฮับการขนส่ง อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายอื่น ๆ จะพร้อมใช้งาน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์การขนส่งฮับไม่พยายามติดต่อเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์สาธารณะอื่นถ้าเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายแรกไม่พร้อมใช้งาน

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่ต่อไปนี้:
2706690 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 2
หลังจากที่คุณใช้การแก้ไข เพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม EdgeTransport.exe.config ด้วยตนเอง และเริ่มการทำงานการบริการขนส่งอัตราแลกเปลี่ยน:
<add key="SmartRoutingForPublicFoldersEnabled" value="True" />

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดเส้นทางไปยังโฟลเดอร์สาธารณะ ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการโฟลเดอร์สาธารณะ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
วิธีการจัดการโฟลเดอร์สาธารณะ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม EdgeTransport.exe.Config ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2536846 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2536846 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2536846

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com