โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ 1 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับระบบศูนย์บริการจัดการ 2010 SP1: 2011 พฤษภาคม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2538810 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างใน Microsoft ระบบศูนย์บริการจัดการ 2010 Service Pack 1 (SP1)

ฉบับที่ 1

หลังจากที่คุณติดตั้ง 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับระบบศูนย์บริการจัดการ 2010 SP1 เหตุการณ์ต่อไปนี้ที่มีรหัสเหตุการณ์ 33333 ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์บนเซิร์ฟเวอร์การจัดการตัวจัดการบริการ:
ชื่อแฟ้มบันทึก: ตัวจัดการการดำเนินงาน
แหล่งที่มา: DataAccessLayer
รหัสเหตุการณ์: 33333
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: คำเตือน
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/A
คำอธิบาย:
เลเยอร์การเข้าถึงข้อมูลถูกปฏิเสธการลองส่งใหม่บน SqlError:
คำขอ: EntityChangeLogSnapshot-- (ManagedTypeId = a604b942-4c7b-2fb2-28dc-61dc6f465c68), (BeginTransactionId = 68184), (EndTransactionId = 68226), (RETURN_VALUE = 1)
คลาส: 15
หมายเลข: 156
ข้อความ: ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องอยู่ใกล้กับคำสำคัญ 'INNER'

ชื่อแฟ้มบันทึก: ตัวจัดการการดำเนินงาน
แหล่งที่มา: DataAccessLayer
รหัสเหตุการณ์: 33333
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: คำเตือน
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/A
คำอธิบาย:
เลเยอร์การเข้าถึงข้อมูลถูกปฏิเสธการลองส่งใหม่บน SqlError:
คำขอ: EntityChangeLogSnapshot-- (ManagedTypeId = a604b942-4c7b-2fb2-28dc-61dc6f465c68), (BeginTransactionId = 68184), (EndTransactionId = 68226), (RETURN_VALUE = 1)
คลาส: 15
หมายเลข: 102
ข้อความ: ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องใกล้
หมายเหตุ แตกต่าง guid ของและธุรกรรม IDs ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมกันไป อย่างไรก็ตาม ข้อความในคำอธิบายจะเหมือนกัน

ปัญหาที่ 2

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนซ้ำหรือกระแสงานที่ถูกทริกเกอร์สองครั้งสำหรับวัตถุเดียวกัน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft ระบบศูนย์บริการจัดการ 2010 Service Pack 1 (SP1) และโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับระบบศูนย์บริการจัดการ 2010 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งอยู่

หมายเหตุ การปรับปรุงที่สะสมสำหรับระบบศูนย์บริการจัดการ 2010 SP1 มีการระบุไว้ในบทความที่มีหมายเลขบทความ 2484853 ในฐานความรู้ของ Microsoft

คอมโพเนนต์ที่ได้รับผลกระทบ โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้นำไปใช้กับคอมโพเนนต์ของตัวจัดการบริการดังต่อไปนี้:
 • ตัวจัดการบริการเซิร์ฟเวอร์การจัดการ (SM เซิร์ฟเวอร์)

วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สิ่งสำคัญ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เราขอแนะนำให้ คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สำรองฐานข้อมูลต่อไปนี้:
  • ServiceManager
 2. สำรองคีย์การเข้ารหัสลับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SM
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองฐานข้อมูลและคีย์การเข้ารหัสลับ แวะไปที่เว็บไซต์ TechNet ที่ต่อไปนี้:เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับตัวจัดการบริการทั้งหมดก่อนที่คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

  ตัวอย่างเช่น ออกจากคอนโซลการจัดการการบริการ การเชื่อมโยงของพอร์ทัลด้วยตนเอง และเครื่องมือการเขียนแก้
 2. ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปยังโฟลเดอร์เป้าหมาย
 3. เปิดโฟลเดอร์เป้าหมาย
 4. คลิกขวาแฟ้มต่อไปนี้ จากนั้น คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล:
  Scsm2010sp1_od_kb2538810_amd64_7.0.6555.110_en.exe
 5. ยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft แล้ว ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการติดตั้ง
หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ติดตั้งแฟ้มใหม่ใด ๆ และการปรับปรุงเฉพาะต่อไปนี้เก็บขั้นตอนในการ ServiceManager ฐานข้อมูล:
 • p_RelatedEntityChangeLogInsertion
 • p_EntityChangeLogSnapshot

วิธีการตรวจสอบว่า โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งอย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการดูว่า โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ว่าการติดตั้งอย่างถูกต้อง ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • วิธีที่ 1
  1. ใน'แผงควบคุม' เปิด โปรแกรมและคุณลักษณะ.
  2. คลิก ดูที่การติดตั้งการปรับปรุง.
  3. ตรวจสอบว่า มีแสดงรายการต่อไปนี้อยู่ในรายการที่ปรากฏขึ้น:
   โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับศูนย์ควบคุมระบบ Microsoft ตัวจัดการบริการ SP1 (KB2538810)
   หมายเหตุ ถ้าคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ SM รายการนี้ปรากฏอยู่ภายใต้ ศูนย์ระบบ Microsoft ตัวจัดการบริการ SP1.
 • วิธีที่ 2
  ตรวจสอบว่า ไฟล์บันทึกบันทึกข้อผิดพลาดใด ๆ ในระหว่างการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ตรวจสอบล็อกไฟล์ต่อไปนี้ในโฟลเดอร์% temp %:
  • Scsm2010sp1_od_kb2538810_amd64_7.0.6555.110_en.msp.0.log
  • Scsmpatchersetupwizard01.log
เพื่อตรวจสอบว่า ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ให้ตรวจสอบว่า แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมจัดการการดำเนินงานประกอบด้วยเหตุการณ์ใหม่ใด ๆ ที่มีรหัสเหตุการณ์ 33333 หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และตรวจสอบว่า การแจ้งเตือนใหม่ใด ๆ จะซ้ำกัน หากคุณยังพบอาการตามที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2538810 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 พฤษภาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Service Manager 2010
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbmt KB2538810 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2538810

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com