Ca s hoc tab mi khng m ra khi ban bm vao lin kt trong Internet Explorer 8

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2539060 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi ban bm vao mt lin kt trong Windows Internet Explorer 8 m ca s mi hoc tab mi, khng co gi hin ra.

Nguyn nhn

S c nay xay ra do khoa ng ky sau bi hong:
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{EAB22AC0-30C1-11CF-A7EB-0000C05BAE0B}

Gi?i php

? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Sau o, bm vaoChay trong hp thoai Tai xung Tp va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.

T ng khc phuc s c
Microsoft Fix it 50680

Chu y
  • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
  • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.


Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

  • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
  • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c cho ti" hoc gi th email cho chung ti.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2539060 - L?n xem xt sau cng: 23 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 3.1
p d?ng
  • Windows Internet Explorer 8
T? kha:
kbstepbystep kbtshoot kbfixme kbmsifixme KB2539060

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com