הודעות השגיאה 'אין די זיכרון' מופיעות למרות הנפח הגדול של זיכרון RAM המותקן במחשב

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 253912 - View products that this article applies to.
אם מאמר זה אינו מתאר את בעיית החומרה שנתקלת בה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft כדי לעיין במאמרים נוספים העוסקים בחומרה:
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=824994
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

במחשב המפעיל את הגירסאות האמורות של Windows והכולל זיכרון פיזי (RAM) בנפח הגדול מ-?512? MB (לדוגמה, ?768? MB) עלולה להתרחש אחת או יותר מהתופעות הבאות:
 • ייתכן כי לא תוכל לפתוח הפעלה של MS-DOS (או שורת פקודה) כאשר מערכת Windows פועלת. ניסיונות לעשות זאת עלולים לגרום להודעת השגיאה הבאה:
  There is not enough memory available to run this program. (אין די זיכרון להפעלת תוכנית זו.)
  Quit one or more programs, and then try again. (צא מתוכנית אחת או יותר ולאחר מכן נסה שוב.)
 • המחשב עלול להפסיק להגיב (להיתקע) במהלך הפעלת מערכת Windows, או לעצור ולהציג את הודעת השגיאה הבאה:
  Insufficient memory to initialize windows. (אין די זיכרון לאתחול Windows.)? Quit one or more memory-resident programs or remove unnecessary utilities from your Config.sys and Autoexec.bat files, and restart your computer. (צא מתוכנית אחת או יותר השוכנת בזיכרון, או הסר מהקבצים Config.sys ו-Autoexec.bat תוכניות שירות שאין בהן צורך, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.)

סיבה

מנהל התקן המטמון למצב מוגן 32 סיביות (Vcache) של Windows קובע את גודל המטמון המרבי בהתבסס על נפח זיכרון ה-RAM הקיים עם הפעלת Windows. לאחר מכן שומר ה-Vcache כתובות זיכרון במספר מספיק כדי לאפשר לעצמו גישה למטמון בגודל מרבי, כך שיוכל להביאו לאותו גודל במידת הצורך. כתובות אלה מוקצות בתחום הכתובות הוירטואליות מ-?0xC0000000 עד 0xFFFFFFFF? (3? ?GB עד 4? ?GB) ? תחום המכונה 'זירת המערכת'.

במחשבים בעלי נפח גדול של זיכרון RAM, גודל המטמון המרבי עשוי להיות גדול דיו כדי שה-Vcache יצרוך את כל הכתובות בזירת המערכת מבלי להשאיר כתובות זיכרון וירטואלי פנויות לפונקציות אחרות, כגון פתיחת שורת פקודה של MS-DOS (תוך יצירת סביבת virtual machine חדשה).

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות.
 • השתמש בהגדרה MaxFileCache בקובץ System.ini כדי לצמצם את נפח הזיכרון המרבי שבו משתמש ה-Vcache ל-?512? MB ?(524,288? MB) או פחות. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בהגדרה MaxFileCache, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  108079 גודל מטמון מרבי לגישה אל קבצי 32 סיביות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • השתמש בתוכנית השירות לקביעת תצורת המערכת (System Configuration) במטרה להגביל את נפח הזיכרון שבשימוש Windows ל-?512? MB ?לכל היותר.לקבלת מידע נוסף על השימוש בתוכנית השירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  181966 הגדרות פתרון בעיות מתקדמות עבור תוכנית השירות לקביעת תצורת המערכת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • צמצם את נפח הזיכרון המותקן במחשב ל-?512? MB ?או פחות.

סטטוס

חברת Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצריה הנזכרים בתחילת מאמר זה.

מידע נוסף

ה-Vcache מוגבל פנימית לגודל מטמון מרבי של 800? ?MB.

סביר כי בעיה זו תתרחש יותר עם מתאמי וידיאו מסוג AGP ?(Advanced Graphics Port), כיוון שפתח ה-AGP ממופה גם הוא לכתובות בזירת המערכת. לדוגמה, אם ה-Vcache משתמש בגודל מטמון מרבי של 800? ?MB, ואם למתאם הווידיאו AGP פתח ממופה של 128? ?MB, אזי נותר נפח כתובות קטן מאוד עבור יתרת הקוד והנתונים של המערכת החייבים לאכלס תחום זה של כתובות וירטואליות.

מאפיינים

Article ID: 253912 - Last Review: יום חמישי 12 אוקטובר 2006 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
מילות מפתח 
kbdiskmemory kberrmsg kbprb KB253912

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com