"หน่วยความจำ" ข้อผิดพลาดข้อความที่ มีขนาดใหญ่ของ RAM ที่ติดตั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 253912 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากบทความนี้อธิบายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อดูบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่นของ Windows ที่แสดงไว้ข้างต้นใดๆ ประกอบด้วยมากกว่า 512 เมกะไบต์ (ตัวอย่างเช่น 768 เมกะไบต์) ของหน่วยความจำกายภาพ (RAM), คุณอาจพบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้:
 • คุณอาจไม่สามารถเปิดเซสชันของ MS-DOS (หรือพรอมต์คำสั่ง) ในขณะที่ Windows กำลังทำงานอยู่ ความพยายามที่จะทำเช่นนั้นอาจสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่มีหน่วยความจำเพียงพอพร้อมให้เรียกใช้โปรแกรมนี้
  ออกจากโปรแกรมอย่าง น้อยหนึ่ง และลองอีกครั้ง
 • คอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง (แฮงค์) ในขณะที่ Windows กำลังเริ่ม ต้น หรือหยุด และแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  หน่วยความจำไม่เพียงพอในการเตรียมใช้งาน windows ออกจากโปรแกรมอย่าง น้อยหนึ่งโปรแกรมที่เก็บในหน่วยความจำ หรือเอาโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ไม่จำเป็นออกจากแฟ้ม Config.sys และ Autoexec.bat และรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

สาเหตุ

โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันแค Windows แบบ 32 บิต (Vcache) เป็นตัวกำหนดขนาดแคชสูงสุดขึ้นอยู่กับจำนวน RAM ที่มีอยู่เมื่อเริ่มต้น Windows นอกจากนี้ Vcache แล้วจองที่อยู่ของหน่วยความจำเพียงพอจะอนุญาตให้โปรแกรมเข้าถึงแคของขนาดสูงสุดที่อาจเป็นเพิ่มขนาดแคถ้าจำเป็น ปันส่วนเหล่านี้ที่อยู่ในช่วงของที่อยู่เสมือนจาก 0xC0000000 ถึง 0xFFFFFFFF (3 ถึง 4 กิกะไบต์) เรียกว่า arena ระบบ

บนคอมพิวเตอร์ที่มี RAM ขนาดใหญ่ ขนาดแคชสูงสุดอาจมีขนาดใหญ่เพียงพอว่า Vcache ใช้ทั้งหมดที่อยู่ใน arena ระบบ ไม่มีที่อยู่หน่วยความจำเสมือนที่พร้อมใช้งานสำหรับฟังก์ชันอื่น ๆ เช่นการเปิดพรอมต์ MS-DOS (การสร้างเครื่องเสมือนใหม่) ออกจากกัน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ใช้การตั้งค่า MaxFileCache ในแฟ้ม System.ini เพื่อลดยอดเงินสูงสุดของหน่วยความจำที่ Vcache ใช้ 512 เมกะไบต์ (524,288 KB) หรือน้อยกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การตั้งค่า MaxFileCache คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  108079 ขนาดแคชสูงสุดเข้าถึงไฟล์ 32-บิต
 • ใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบเพื่อจำกัดจำนวนของหน่วยความจำที่ Windows ใช้ เพื่อ 512 เมกะไบต์ (MB) หรือน้อยกว่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ยูทิลิตี System Configuration คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  181966 ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบการตั้งค่าการแก้ไขปัญหาขั้นสูง
 • ลดขนาดของหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณกับ 512 เมกะไบต์ หรือน้อยกว่า

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่แสดงไว้ในตอนต้นของบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Vcache ถูกจำกัดภายในขนาดแคชสูงสุด 800 MB

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นพร้อมกับอะแดปเตอร์วิดีโอขั้นสูงกราฟิกพอร์ต (AGP) ได้เนื่องจากความไวแสง AGP ยังได้รับการแมปไปยังที่อยู่ใน arena ระบบ ตัวอย่าง ถ้า Vcache ใช้ขนาดแคชสูงสุด 800 MB และอะแดปเตอร์วิดีโอ AGP มีความไวแสง 128 MB การแมป ไม่มีช่องว่างอยู่น้อยมากที่เหลืออยู่สำหรับรหัสของระบบและข้อมูลที่ต้องใช้พื้นที่ที่อยู่เสมือนนี้ช่วงอื่น ๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 253912 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbdiskmemory kberrmsg kbprb kbmt KB253912 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:253912

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com