ข้อ "ออกจาก" หน่วยความจำผิดพลาดความ มีขนาดใหญ่ของ RAM ที่ติดตั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 253912 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากบทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดดูเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อดูบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ใด ๆ ของเวอร์ชันของ Windows ที่ระบุไว้ข้างต้น ประกอบด้วยมากกว่า 512 เมกะไบต์ (ตัวอย่างเช่น 768 เมกะไบต์) ของหน่วยความจำกายภาพ (RAM), คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • คุณอาจไม่สามารถเปิดเซสชันของ MS-DOS (หรือพรอมต์คำสั่ง) ในขณะที่กำลังใช้งาน Windows ได้ ความพยายามในการดำเนินการดังกล่าวอาจสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่มีหน่วยความจำเพียงพอที่จะพร้อมให้เรียกใช้โปรแกรมนี้
  จบการทำงานของโปรแกรมอย่าง น้อยหนึ่ง และลองอีกครั้ง
 • คอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง (แฮง) ในขณะที่ Windows กำลังเริ่ม ต้น หรือสับสน และแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  มีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะเตรียมใช้งาน windows จบการทำงานของโปรแกรมในหน่วยความจำอย่าง น้อยหนึ่ง หรือเอาโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ไม่จำเป็นออกจากแฟ้ม Config.sys และ Autoexec.bat และรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุ

ขนาดแคชสูงสุดตามจำนวนของ RAM ที่มีอยู่เมื่อเริ่มการทำงานของ Windows ในการกำหนดโปรแกรมควบคุมแคชโหมดป้องกัน Windows 32 บิต (Vcache) Vcache ทุนสำรองที่อยู่หน่วยความจำเพียงพอที่จะให้อนุญาตให้มีการแคชของขนาดสูงสุดในการเข้าถึงเพื่อที่จะสามารถเพิ่มแคขนาดดังกล่าวถ้าจำเป็นแล้ว ที่อยู่เหล่านี้จะมีการปันส่วนในช่วงที่อยู่เสมือนจาก 0xC0000000 ถึง 0xFFFFFFFF (3 ถึง 4 กิกะไบต์) เรียกว่า arena ระบบ

บนคอมพิวเตอร์ที่มี RAM ขนาดใหญ่ ขนาดแคชสูงสุดอาจมีขนาดใหญ่พอว่า Vcache ใช้ทั้งหมดที่อยู่ใน arena ระบบ ปล่อยไม่พร้อมใช้งานสำหรับฟังก์ชันอื่นเช่นการเปิดพรอมต์ MS-DOS ที่ (การสร้างเครื่องเสมือนใหม่) ที่อยู่หน่วยความจำเสมือน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ใช้การตั้งค่า MaxFileCache ในแฟ้ม System.ini เพื่อลดปริมาณสูงสุดของหน่วยความจำที่ Vcache ใช้ 512 เมกะไบต์ (524,288 KB) หรือน้อยกว่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การตั้งค่า MaxFileCache คลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  108079ขนาดแคชของค่าสูงสุดในการเข้าถึงแฟ้มแบบ 32 บิต
 • ใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกของระบบเพื่อจำกัดจำนวนของหน่วยความจำที่ Windows ใช้ เพื่อ 512 เมกะไบต์ (MB) หรือน้อยกว่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ยูทิลิตี System Configuration คลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  181966ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบการตั้งค่าที่มีการแก้ไขปัญหาขั้นสูง
 • ลดจำนวนหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณให้ 512 MB หรือน้อยกว่า

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในตอนต้นของบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Vcache ถูกจำกัดเฉพาะภายในขนาดแคชสูงสุด 800 MB

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นกับอะแดปเตอร์วิดีโอขั้นสูงแบบกราฟิกพอร์ต (AGP) สามารถเพิ่มเติมได้เนื่องจากความไวแสง AGP ยังได้ถูกแมปไปยังที่อยู่ใน arena ระบบ ตัวอย่างเช่น ถ้า Vcache ใช้ขนาดแคชสูงสุด 800 MB และอะแดปเตอร์วิดีโอ AGP มีความไวแสง 128 เมกะไบต์ที่ถูกแมป มีที่ว่างเพียงเล็กน้อยมากอยู่ที่เหลืออยู่สำหรับระบบรหัสและข้อมูลที่ต้องใช้พื้นที่นี้ช่วงที่อยู่เสมือน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 253912 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbdiskmemory kberrmsg kbprb kbmt KB253912 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:253912

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com