Office 2003 naujinio apra?as: bir?elio 14, 2011

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2539581 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

Microsoft i?leido Microsoft Office 2003 naujinimas. ?is naujinimas suteikia naujausia pataisymai Office 2003. Be to, ?is naujinimas yra stabilumu ir darbo efektyvumu.

Sprendimas

Problema, kad ?is naujinys i?sprend?ia

Kopijuojant Indijos rupija simbolis i? paprast?j? tekst? ir ?klijuokite j? ? Microsoft Office OneNote 2003, j?s turite pasirinkti simbol? ir tada taikyti tinkam? ?rift?.

Diegimo informacija

Kaip gauti ir ?diegti naujinim?

?ie failai yra prieinami atsisi?sti i? Microsoft Download Center:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

I? naujo paleiskite informacija

J?s neturite i? naujo paleisti kompiuter? ?diegus ?? naujinim?.

Failo informacija

?iame naujinime yra fail? versij?, kurios yra nurodytos ?ioje lentel?je:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaiko
Riched20.dll5.50.99.20701,103,78417-Gegu??s-201118:30


Kaip pa?alinti ?? naujinim?

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paleisti.
 2. Tipo appwiz.cpl, tada spustel?kite gerai.
 3. Naudokite vien? i? ?i? proced?r?, priklausomai nuo to, koki? operacin? sistem? naudojate:
  • Windows 7 ir Windows Vista
   1. Spustel?kite Rodyti ?diegtus naujinimus.
   2. Naujinim? s?ra?e, spustel?kite atnaujinti 2539581, ir tada spustel?kite Pa?alinti.
  • Windows XP
   1. Paspauskite, jei norite pasirinkti, Rodyti naujinimus ?ym?s langel?.
   2. Naujinim? s?ra?e, spustel?kite atnaujinti 2539581, ir tada spustel?kite Pa?alinti.
Office sistemos techniniame centre pateikiama naujausia administracini? atnaujinim? ir strategin? j? panaudojim? i?tekli? visi Office versijoms. Daugiau informacijos apie Office sistemos programin?s ?rangos, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
MATEMATIKOS mokytojas ir i?tekli? Microsoft Office

Savyb?s

Straipsnio ID: 2539581 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
Rakta?od?iai: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2539581 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2539581

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com