MS11-069: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 2.0 SP2 ב- Windows Vista SP2 וב- Windows Server 2008 SP2: 9 באוגוסט, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2539633 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-069. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

מידע על הורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד חבילת עדכון זו כעת.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

פרטי הפעלה מחדש

עדכון אבטחה זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע על הסרה

Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) אינו תומך בהסרה של עדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן על-ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:
2478660 MS11-039: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2 ו- Windows Server 2008 Service Pack 2: 14 ביוני, 2011

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של תיקון חם זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista SP2
ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.resources.dll2.0.50727.4016241,66416-Apr-200907:44
System.resources.dll2.0.50727.4016204,80016-Apr-200907:41
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200907:45
System.resources.dll2.0.50727.4016212,99216-Apr-200906:03
System.resources.dll2.0.50727.4016294,91216-Apr-200907:46
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200906:56
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200907:47
System.resources.dll2.0.50727.4016212,99216-Apr-200906:04
System.resources.dll2.0.50727.4016221,18416-Apr-200907:47
System.resources.dll2.0.50727.4016217,08816-Apr-200907:42
System.resources.dll2.0.50727.4016204,80016-Apr-200906:58
System.resources.dll2.0.50727.4016233,47216-Apr-200906:05
System.resources.dll2.0.50727.4016217,08816-Apr-200906:06
System.resources.dll2.0.50727.4016196,60816-Apr-200907:48
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200907:44
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200907:45
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200906:59
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200907:46
System.resources.dll2.0.50727.4016266,24016-Apr-200907:00
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200907:47
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200907:48
System.resources.dll2.0.50727.4016184,32016-Apr-200906:07
System.resources.dll2.0.50727.4016184,32016-Apr-200906:08
System.dll2.0.50727.42153,182,59204-May-201111:53


ענף שירות LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.resources.dll2.0.50727.4016241,66416-Apr-200906:20
System.resources.dll2.0.50727.4016204,80016-Apr-200906:17
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200906:21
System.resources.dll2.0.50727.4016212,99212-Aug-201014:06
System.resources.dll2.0.50727.4016294,91216-Apr-200906:21
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200906:13
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200906:22
System.resources.dll2.0.50727.4016212,99212-Aug-201014:08
System.resources.dll2.0.50727.4016221,18416-Apr-200906:23
System.resources.dll2.0.50727.4016217,08816-Apr-200906:19
System.resources.dll2.0.50727.4016204,80016-Apr-200906:15
System.resources.dll2.0.50727.4016233,47212-Aug-201014:10
System.resources.dll2.0.50727.4016217,08813-Aug-201004:31
System.resources.dll2.0.50727.4016196,60816-Apr-200906:25
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200906:20
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200906:21
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200906:18
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200906:22
System.resources.dll2.0.50727.4016266,24016-Apr-200906:19
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200906:24
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200906:26
System.resources.dll2.0.50727.4016184,32013-Aug-201004:32
System.resources.dll2.0.50727.4016184,32013-Aug-201004:33
System.dll2.0.50727.56683,190,78404-May-201111:52


לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista SP2
ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.42153,182,59204-May-201111:53
System.resources.dll2.0.50727.4016241,66416-Apr-200908:06
System.resources.dll2.0.50727.4016204,80016-Apr-200908:03
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200908:07
System.resources.dll2.0.50727.4016212,99216-Apr-200906:06
System.resources.dll2.0.50727.4016294,91216-Apr-200908:08
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200907:56
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200908:08
System.resources.dll2.0.50727.4016212,99216-Apr-200906:07
System.resources.dll2.0.50727.4016221,18416-Apr-200908:09
System.resources.dll2.0.50727.4016217,08816-Apr-200908:04
System.resources.dll2.0.50727.4016204,80016-Apr-200907:58
System.resources.dll2.0.50727.4016233,47216-Apr-200906:08
System.resources.dll2.0.50727.4016217,08816-Apr-200906:09
System.resources.dll2.0.50727.4016196,60816-Apr-200908:10
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200908:05
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200908:07
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200907:59
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200908:08
System.resources.dll2.0.50727.4016266,24016-Apr-200908:00
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200908:09
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200908:10
System.resources.dll2.0.50727.4016184,32016-Apr-200906:10
System.resources.dll2.0.50727.4016184,32016-Apr-200906:12
System.dll2.0.50727.42153,182,59204-May-201111:53


ענף שירות LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.56683,190,78404-May-201112:01
System.resources.dll2.0.50727.4016241,66416-Apr-200906:38
System.resources.dll2.0.50727.4016204,80016-Apr-200906:35
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200906:39
System.resources.dll2.0.50727.4016212,99212-Aug-201014:08
System.resources.dll2.0.50727.4016294,91216-Apr-200906:40
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200906:33
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200906:41
System.resources.dll2.0.50727.4016212,99212-Aug-201014:10
System.resources.dll2.0.50727.4016221,18416-Apr-200906:42
System.resources.dll2.0.50727.4016217,08816-Apr-200906:37
System.resources.dll2.0.50727.4016204,80016-Apr-200906:35
System.resources.dll2.0.50727.4016233,47212-Aug-201014:12
System.resources.dll2.0.50727.4016217,08813-Aug-201004:23
System.resources.dll2.0.50727.4016196,60816-Apr-200906:44
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200906:38
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200906:40
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200906:36
System.resources.dll2.0.50727.4016208,89616-Apr-200906:41
System.resources.dll2.0.50727.4016266,24016-Apr-200906:37
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200906:42
System.resources.dll2.0.50727.4016200,70416-Apr-200906:44
System.resources.dll2.0.50727.4016184,32013-Aug-201004:23
System.resources.dll2.0.50727.4016184,32013-Aug-201004:24
System.dll2.0.50727.56683,190,78404-May-201111:52


עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 SP2
ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.42153,182,59204-May-201111:51
System.resources.dll2.0.50727.4016212,99216-Apr-200906:11
System.resources.dll2.0.50727.4016212,99216-Apr-200906:11
System.resources.dll2.0.50727.4016233,47216-Apr-200906:13
System.resources.dll2.0.50727.4016217,08816-Apr-200906:14
System.resources.dll2.0.50727.4016184,32016-Apr-200906:15
System.resources.dll2.0.50727.4016184,32016-Apr-200906:16
System.dll2.0.50727.42153,182,59204-May-201111:53


ענף שירות LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.56683,190,78404-May-201112:22
System.resources.dll2.0.50727.4016212,99216-Aug-201014:31
System.resources.dll2.0.50727.4016212,99216-Aug-201014:31
System.resources.dll2.0.50727.4016233,47216-Aug-201014:31
System.resources.dll2.0.50727.4016217,08820-Aug-201006:44
System.resources.dll2.0.50727.4016184,32020-Aug-201006:44
System.resources.dll2.0.50727.4016184,32020-Aug-201006:45
System.dll2.0.50727.56683,190,78404-May-201111:52


הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2539633 - Last Review: יום חמישי 18 אוגוסט 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard
מילות מפתח 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2539633

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com