MS11-069: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 ב- Windows 7 וב- Windows Server 2008 R2: 9 באוגוסט, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2539634 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-069. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

מידע על הורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד חבילת עדכון זו כעת.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

פרטי הפעלה מחדש

עדכון אבטחה זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע על הסרה

כדי להסיר עדכון שהותקן באמצעות Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe), השתמש בבורר ההתקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן, תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:
2478661MS11-039: MS11-039: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 ב- Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2: 14 ביוני, 2011

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של תיקון חם זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7
ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.resources.dll2.0.50727.4927237,56822-Jul-200923:58
System.resources.dll2.0.50727.4927200,70423-Jul-200901:21
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60822-Jul-200923:28
System.resources.dll2.0.50727.4927208,89622-Jul-200922:59
System.resources.dll2.0.50727.4927290,81622-Jul-200923:16
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:40
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60823-Jul-200902:03
System.resources.dll2.0.50727.4927208,89622-Jul-200922:59
System.resources.dll2.0.50727.4927217,08823-Jul-200900:39
System.resources.dll2.0.50727.4927212,99223-Jul-200901:59
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:23
System.resources.dll2.0.50727.4927229,37622-Jul-200922:59
System.resources.dll2.0.50727.4927212,99222-Jul-200922:56
System.resources.dll2.0.50727.4927192,51223-Jul-200900:31
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:20
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80023-Jul-200901:20
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:40
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80023-Jul-200900:13
System.resources.dll2.0.50727.4927262,14422-Jul-200923:24
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60822-Jul-200923:44
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60823-Jul-200901:25
System.resources.dll2.0.50727.4927180,22422-Jul-200922:56
System.resources.dll2.0.50727.4927184,32022-Jul-200923:09
System.dll2.0.50727.49623,178,49604-May-201122:34


ענף שירות LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.resources.dll2.0.50727.4927237,56823-Jul-200900:18
System.resources.dll2.0.50727.4927200,70423-Jul-200901:41
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60823-Jul-200900:36
System.resources.dll2.0.50727.4927208,89622-Jul-200923:27
System.resources.dll2.0.50727.4927290,81622-Jul-200923:44
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:51
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60823-Jul-200900:34
System.resources.dll2.0.50727.4927208,89622-Jul-200923:26
System.resources.dll2.0.50727.4927217,08823-Jul-200901:07
System.resources.dll2.0.50727.4927212,99223-Jul-200900:50
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:51
System.resources.dll2.0.50727.4927229,37622-Jul-200923:24
System.resources.dll2.0.50727.4927212,99222-Jul-200923:27
System.resources.dll2.0.50727.4927192,51223-Jul-200901:02
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:42
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80023-Jul-200901:41
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:50
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80023-Jul-200900:30
System.resources.dll2.0.50727.4927262,14422-Jul-200923:52
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60823-Jul-200900:51
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60823-Jul-200901:43
System.resources.dll2.0.50727.4927180,22422-Jul-200923:27
System.resources.dll2.0.50727.4927184,32023-Jul-200900:40
System.dll2.0.50727.56683,190,78404-May-201122:32


לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 SP1 ושל Windows Server 2008 R2
ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.49623,178,49604-May-201122:29
System.resources.dll2.0.50727.4927237,56823-Jul-200900:05
System.resources.dll2.0.50727.4927200,70423-Jul-200901:30
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60823-Jul-200900:13
System.resources.dll2.0.50727.4927208,89622-Jul-200923:24
System.resources.dll2.0.50727.4927290,81622-Jul-200923:21
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:30
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60823-Jul-200900:09
System.resources.dll2.0.50727.4927208,89622-Jul-200923:37
System.resources.dll2.0.50727.4927217,08823-Jul-200900:46
System.resources.dll2.0.50727.4927212,99223-Jul-200901:59
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:38
System.resources.dll2.0.50727.4927229,37622-Jul-200923:28
System.resources.dll2.0.50727.4927212,99222-Jul-200923:29
System.resources.dll2.0.50727.4927192,51223-Jul-200900:41
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:26
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80023-Jul-200901:29
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:29
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80023-Jul-200900:20
System.resources.dll2.0.50727.4927262,14422-Jul-200923:30
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60823-Jul-200901:55
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60823-Jul-200901:35
System.resources.dll2.0.50727.4927180,22422-Jul-200923:30
System.resources.dll2.0.50727.4927184,32023-Jul-200902:14
System.dll2.0.50727.49623,178,49604-May-201122:34


ענף שירות LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.56683,190,78404-May-201122:29
System.resources.dll2.0.50727.4927237,56823-Jul-200900:21
System.resources.dll2.0.50727.4927200,70423-Jul-200901:45
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60822-Jul-200923:58
System.resources.dll2.0.50727.4927208,89622-Jul-200923:51
System.resources.dll2.0.50727.4927290,81622-Jul-200923:50
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:51
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60822-Jul-200923:52
System.resources.dll2.0.50727.4927208,89622-Jul-200923:54
System.resources.dll2.0.50727.4927217,08823-Jul-200901:13
System.resources.dll2.0.50727.4927212,99223-Jul-200902:09
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:58
System.resources.dll2.0.50727.4927229,37622-Jul-200923:51
System.resources.dll2.0.50727.4927212,99222-Jul-200923:49
System.resources.dll2.0.50727.4927192,51223-Jul-200901:08
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:51
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80023-Jul-200901:45
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80022-Jul-200923:51
System.resources.dll2.0.50727.4927204,80023-Jul-200900:33
System.resources.dll2.0.50727.4927262,14422-Jul-200923:57
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60823-Jul-200902:12
System.resources.dll2.0.50727.4927196,60823-Jul-200901:47
System.resources.dll2.0.50727.4927180,22422-Jul-200923:48
System.resources.dll2.0.50727.4927184,32023-Jul-200902:19
System.dll2.0.50727.56683,190,78404-May-201122:32


עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
ענף שירות GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.49623,178,49604-May-201122:24
System.resources.dll2.0.50727.4927208,89622-Jul-200923:26
System.resources.dll2.0.50727.4927208,89622-Jul-200923:38
System.resources.dll2.0.50727.4927229,37622-Jul-200923:30
System.resources.dll2.0.50727.4927212,99222-Jul-200923:28
System.resources.dll2.0.50727.4927180,22422-Jul-200923:28
System.resources.dll2.0.50727.4927184,32023-Jul-200900:33
System.dll2.0.50727.49623,178,49604-May-201122:34


ענף שירות LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.56683,190,78404-May-201122:23
System.resources.dll2.0.50727.4927208,89623-Jul-200900:05
System.resources.dll2.0.50727.4927208,89623-Jul-200900:07
System.resources.dll2.0.50727.4927229,37623-Jul-200900:04
System.resources.dll2.0.50727.4927212,99223-Jul-200900:01
System.resources.dll2.0.50727.4927180,22423-Jul-200900:01
System.resources.dll2.0.50727.4927184,32023-Jul-200900:13
System.dll2.0.50727.56683,190,78404-May-201122:32


הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2539634 - Last Review: יום חמישי 18 אוגוסט 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
מילות מפתח 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2539634

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com