วิธีการเพิ่มโปรแกรมควบคุม OEM Plug and Play เมื่อต้องการติดตั้ง Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 254078 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP บทความนี้ ดู 314479.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายขั้นตอนการเพิ่มโปรแกรมควบคุม OEM ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมจากการติดตั้ง Windows บทความนี้ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งในระหว่างการอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) โดยทั่วไป เท่านั้น-โหมดการติดตั้งหรือ หลังการติดตั้งโดยการแจงนับแบบพลักแอนด์เพลย์ ซึ่งช่วยให้คุณปลั๊ก OEM pre-load และโปรแกรมควบคุมการเล่นที่คุณสามารถใช้ได้ถ้าฮาร์ดแวร์เชื่อมโยงจะเพิ่มลงในระบบในภายหลัง

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มโปรแกรมควบคุม OEM Plug and Play ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • โปรแกรมติดตั้งแบบอัตโนมัติ
 • ติดตั้ง Sysprep
 • การติดตั้ง บริการติดตั้งระยะไกล (RIS)
 • รูป Riprep
 • การติดตั้ง Windows ที่มีอยู่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มของ OEM อุปกรณ์จัดเก็บโดยรวมให้มาในระหว่างการติดตั้งโหมดข้อความ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
220845การเพิ่มโปรแกรมควบคุมของ บริษัทอื่น หรือปรับปรุงในระหว่างการติดตั้ง Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งในระหว่างส่วน "การติดตั้งอุปกรณ์" ของการติดตั้งโหมด GUI ได้พบในตำแหน่งที่ตั้งแน่นอน ณจุดนี้ โปรแกรมติดตั้งกำลังติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยการใช้รหัส Plug and Play ที่ระบุค่าที่ โดย Windows Plug and Play การตั้งค่าการค้นหาเส้นทางกำหนดไว้ล่วงหน้าบนไดรฟ์ ค้นหาในแฟ้ม.inf ในการค้นหาการจับคู่ที่ดีที่สุดของอุปกรณ์ Plug and Play id โดยค่าเริ่มต้น เส้นทางนี้จะกำหนดอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรีต่อไปนี้ และถูกตั้งค่าเป็น% SystemRoot%\Inf:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
โปรแกรมติดตั้งใช้เส้นทางนี้เพื่อค้นหาตำแหน่งแฟ้ม.inf สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ หลังจากเซ็ตอัพ เส้นทางนี้ยังใช้สำหรับฮาร์ดแวร์ใหม่ใด ๆ ที่พบ และติดตั้ง ถ้าคุณปรับเปลี่ยนคีย์นี้ระหว่างการติดตั้ง โดยใช้แฟ้ม Sysprep.inf หรือแฟ้มคำตอบอัตโนมัติ ค่าจะถูกบันทึกไว้ และยังใช้หลังการติดตั้ง

ส่วนต่อไปนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการเพิ่มโปรแกรมควบคุม OEM จากการทำงานอัตโนมัติหรือติดตั้ง Windows โปรแกรมติดตั้ง Sysprep

สำหรับ Microsoft Windows 2000

การติดตั้ง

เมื่อคุณเพิ่มโปรแกรมควบคุมการติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าโปรแกรมควบคุม OEM จากจะไม่มีลายเซ็นดิจิทัล คุณอาจได้รับข้อความเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมในระหว่างการติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานข้อความนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
236029วิธีการตั้งค่านโยบายสำหรับการติดตั้ง Windows 2000 การรับรองโปรแกรมควบคุม
 1. สร้างการกระจายสินค้าของคุณที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ โดยการคัดลอกเนื้อหาของโฟลเดอร์ I386 ของดิสก์การติดตั้ง Windows คุณสามารถใช้โปรแกรม Setupmgr.exe จะสร้างแฟ้ม Unattended.txt และการใช้ร่วมกันนี้ คุณสามารถค้นหาโปรแกรม Setupmgr.exe บนแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows ในโฟลเดอร์ Support\Tools ในไฟล์ Deploy.cab และแฟ้ม Unattend.doc ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งแบบอัตโนมัติของ Windows

 2. สร้างเป็น $oem $ \ โฟลเดอร์ $ 1\Drivers ในโฟลเดอร์ I386 คุณอาจต้องการสร้างโฟลเดอร์เพิ่มเติมในโฟลเดอร์ย่อยที่โปรแกรมควบคุม ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ที่คุณต้องการติดตั้ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่าย โมเด็ม หรือวิดีโอ โฟลเดอร์ $ 1 แก้ไข% SystemDrive % ระหว่างการติดตั้งโหมดข้อความ โฟลเดอร์และแฟ้มเหล่านี้จะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ %SystemDrive%\Drivers ดังนี้:
  \i386
  \$oem$
  - - \$1
  ---\Drivers
  -----อะแดปเตอร์ \network
  -----\MODEM
  -----\VIDEO
 3. คัดลอกแฟ้มจาก OEM โปรแกรมควบคุมทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวในโฟลเดอร์ที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้
 4. เพิ่มแบบ OemPnPDriversPath = Driver_Paths รายการในส่วน [Unattended] ของแฟ้มคำตอบการตั้งค่า คุณสามารถแสดงรายการเส้นทางหลายในคีย์นี้ โดยการคั่นไว้ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค () ตัวอย่างเช่น เพิ่มรายการต่อไปนี้
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = "Drivers\network adapter;Drivers\Modem;Drivers\Video"
  						
  หมายเหตุ สายอักขระตัวแปรที่สภาพแวดล้อมของ% SystemDrive %ถูกแทรกโดยอัตโนมัติก่อนแต่ละเส้นทางการค้นหาในรายการ
 5. บันทึกแฟ้มคำตอบ
ระหว่างการติดตั้งโหมด GUI เมื่อระบบจะค้นหาแฟ้ม.inf สำหรับรหัส Plug and Play นอกจากนี้ยังเห็นในเส้นทางที่จะปรากฏในแบบ OemPnPDriversPath และเส้นทางเริ่มต้นมาตรฐานของ% WinDir%\Inf พาธ %WinDir%\Inf ถูกจัดรายการก่อนในใบสั่งการค้นหา แต่ถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยมากกว่าหนึ่งแฟ้ม.inf เซ็ตอัพดำเนินการเพื่อค้นหาเส้นทางทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการ OemPnPDriversPath ((Windows อาจมีโปรแกรมควบคุมที่มีฟังก์ชันการทำงานทั่วไป) ถึงแม้ว่าคุณอาจพบหลายรายการที่ตรงกัน Plug and Play ที่ใช้แฟ้ม.inf ที่ตรงดีที่สุด และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์นั้น

โปรแกรมติดตั้ง Sysprep

ขั้นตอนการเพิ่มโปรแกรมควบคุม OEM จากการตั้งค่า Windows Sysprep คล้ายกับขั้นตอนในส่วน "การตั้งค่า" ยกเว้นว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างการแจกจ่ายที่ใช้ร่วมกัน เมื่อต้องการเพิ่มโปรแกรมควบคุม mini-wizard ของ Sysprep ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ เมื่อต้องการเพิ่มโปรแกรมควบคุมการจัดเก็บโดยรวมอื่น ๆ ของ OEM รูป Sysprep ที่คุณใช้เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องอย่างน้อยรุ่น 1.1 Sysprep มีการปรับปรุงจำนวนมาก กับเครื่องมือ Sysprep และเครื่องมือการปรับใช้ที่มีการ Sysprep ดังนั้น เราแนะนำให้ คุณใช้เครื่องมือ Sysprep และเครื่องมือการปรับใช้ที่เฉพาะเจาะจงกับระบบปฏิบัติการที่คุณปรับใช้ รุ่นล่าสุด
 1. บนรากของไดรฟ์ข้อมูลที่เป็นที่ตั้งของโฟลเดอร์% WinDir % สร้างโครงสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บโปรแกรมควบคุม OEM จากเป็นดังนี้:

  \Drivers
  --อะแดปเตอร์ \network
  --\VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 2. คัดลอกโปรแกรมควบคุม OEM-ให้กับโฟลเดอร์ย่อยที่เหมาะสมของพวกเขา
 3. เพิ่มแบบ OemPnPDriversPath = Driver_Paths รายการในส่วน [Unattended] ของแฟ้ม Sysprep.inf คุณสามารถแสดงรายการเส้นทางหลายในคีย์นี้ โดยการคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค () ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = "Drivers\network adapter;Drivers\Video"
  					
  หมายเหตุ สายอักขระตัวแปรที่สภาพแวดล้อมของ% SystemDrive %ถูกแทรกโดยอัตโนมัติก่อนแต่ละเส้นทางการค้นหาในรายการ
ถ้าคุณไม่ต้องการโปรแกรมควบคุม OEM จากยังคงอยู่บนไดรฟ์ข้อมูลหลังจากที่ mini-wizard เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเพิ่มโครงสร้างของโฟลเดอร์ที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้ภายใต้โฟลเดอร์ Sysprep คุณจำเป็นต้องปรับแบบ OemPnPDriversPath =คีย์อย่างเหมาะสม โฟลเดอร์ Sysprep และโฟลเดอร์ย่อยถูกเอาออกโดยอัตโนมัติไปหลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

บันทึกแฟ้ม Sysprep.inf ในโฟลเดอร์ Sysprep และจากนั้น เรียกใช้ Sysprep.exe อุปกรณ์ Plug and Play ใด ๆ มีการติดตั้งโดยอัตโนมัติในระหว่างการตัวช่วยสร้างนิบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย (แฟ้มเหล่านี้มีข้อมูลที่พบ โดยการใช้แฟ้ม.inf ของโปรแกรมควบคุม OEM)

หมายเหตุ คุณไม่จำเป็นต้องระบุ-pnpบรรทัดคำสั่งสลับยกเว้นว่ามีอุปกรณ์ (ISA) ก่อนหน้านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย ถ้าคุณใช้การ-pnpสวิตช์บรรทัดคำสั่ง re-enumeration แบบเต็มรูปแบบ Plug and Play ของอุปกรณ์ทั้งหมดจะดำเนินการที่เพิ่ม 5-10 นาทีเพื่อกระบวนการ Sysprep mini-wizard นอกจากนี้ ถ้าคุณระบุตัวควบคุมพื้นที่เก็บมวลเพิ่มเติม โดยใช้ Sysprep เวอร์ชั่น 1.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า-pnpสวิตช์บรรทัดคำสั่งอาจทำให้บางตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติมจะปรากฏในตัวจัดการอุปกรณ์ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
253340อุปกรณ์ SCSI ไม่ใช่ปัจจุบันปรากฏในตัวจัดการอุปกรณ์เมื่อคุณใช้ Sysprep เวอร์ชั่น 1.1
216937 เครื่องมือการเตรียมระบบของ Windows 2000 และการใช้แฟ้มคำตอบ
หมายเหตุ ถ้าโปรแกรมควบคุม OEM จากจะไม่มีลายเซ็นดิจิทัล mini-wizard ที่ postpones การติดตั้งอุปกรณ์จนกว่าผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเรียกว่าไคลเอ็นต์เทียบกับการติดตั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งค่าของ mini-wizard

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256204โปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้ติดตั้งในระหว่างการ Sysprep Mini-Wizard โดยไม่ต้องการไม่ถูก "-pnp " สลับ

การติดตั้ง RIS

การเพิ่มโปรแกรมควบคุม OEM Plug and Play เมื่อต้องการติดตั้ง RIS เกี่ยวข้องกับขั้นตอนเดียวที่แสดงไว้ในส่วน "การตั้งค่า" กับการปรับปรุงสองขนาดเล็ก:
 1. ย้ายโฟลเดอร์$ $oem ในระดับเดียวกันเป็นแบบ \I386 โฟลเดอร์ของรูป RIS ตัวอย่างเช่น ใช้โครงสร้างโฟลเดอร์ต่อไปนี้ต่อไปนี้:
  RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\i386
  RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\$oem$\$1\Drivers      
                              \network adapter
                              \MODEM
                              \VIDEO
  					
 2. ปรับเปลี่ยนแม่แบบเริ่มต้นการรูป RIS (Ristndrd.sif) ในส่วนของ [Unattended] เปลี่ยน OemPreinstall =ค่าคีย์จากNoเป็นYesจากนั้น เพิ่มแบบ OemPnPDriversPath = Driver_Path รายการ คุณสามารถแสดงรายการเส้นทางหลายในคีย์นี้ โดยการคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค () ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้
  [Unattended]
  OemPreinstall = Yes
  OemPnPDriversPath = "Drivers\network adapter;Drivers\Modem;Drivers\Video"
  					
  หมายเหตุ สายอักขระตัวแปรที่สภาพแวดล้อมของ% SystemDrive %ถูกแทรกโดยอัตโนมัติก่อนแต่ละเส้นทางการค้นหาในรายการ

  หมายเหตุ ถ้าโปรแกรมควบคุม OEM จากอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับอุปกรณ์อะแดปเตอร์เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ RIS ต้องมีแฟ้มนี้พร้อมใช้งานเมื่อคุณเริ่มระบบใหม่ในการตั้งค่าโหมดข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  246184วิธีการเพิ่มอะแดปเตอร์เครือข่ายของ OEM ของบริษัทอื่นเพื่อติดตั้ง RIS
 3. ถ้าคุณคัดลอก อะแดปเตอร์เครือข่ายเพิ่มเติมหรือโปรแกรมควบคุมพื้นที่เก็บมวลไปยังโฟลเดอร์ \i386 ตามที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ 246184 หยุด และเริ่มบริการ BINL บนเซิร์ฟเวอร์ RIS การหยุด และเริ่มบริการ BINL พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง และจากนั้น กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  • หยุดสุทธิ "เริ่มระบบข้อมูลเจรจาชั้น"
  • เริ่มต้นสุทธิ "เริ่มระบบข้อมูลเจรจาชั้น"

รูป Riprep

Riprep และ Sysprep ร่วมมากของฟังก์ชันการทำงานเดียวกัน ดังนั้น การเพิ่มโปรแกรมควบคุม OEM Plug and Play กับคอมพิวเตอร์ที่จะถูก imaged เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่คล้ายกับที่ใช้สำหรับการ Sysprep ก่อนที่จะรัน Riprep กับคอมพิวเตอร์รูปเพื่อคัดลอกรหัสไปยังเซิร์ฟเวอร์ RIS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Sysprep บนโฟลเดอร์% SystemDrive % (นี่คือมักไดรฟ์ C เนื่องจาก Riprep.exe สามารถคัดลอกปริมาตร/พาร์ติชันเดียวเท่านั้น)
 2. บนรากของไดรฟ์ข้อมูลเดียวกัน สร้างโครงสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บโปรแกรมควบคุม OEM จากเป็นดังนี้:
  \Drivers
  --อะแดปเตอร์ \network
  --\VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 3. คัดลอกโปรแกรมควบคุม OEM-ให้กับโฟลเดอร์ย่อยที่เหมาะสมของพวกเขา
 4. สร้างแฟ้ม Sysprep.inf ในโฟลเดอร์ Sysprep จากนั้น เพิ่ม [Unattended] และ OemPnPDriversPath = Driver_Path รายการ คุณสามารถแสดงรายการเส้นทางหลายในคีย์นี้ โดยการคั่นไว้ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค () ตัวอย่าง:
  [แบบอัตโนมัติ]
  OemPnPDriversPath = " Drivers\network อะแดปเตอร์ Drivers\Video "
  หมายเหตุ ตัวแปรสภาพแวดล้อมของ% SystemDrive %ถูกแทรกโดยอัตโนมัติก่อนแต่ละเส้นทางการค้นหาที่อยู่ที่ระบุไว้

  หมายเหตุ หากอุปกรณ์ถูกรู้จัก โดยระบบปฏิบัติการเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก หรือรู้จัก คุณต้องเอาอุปกรณ์ โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ก่อนที่คุณเรียกใช้ Sysprep หรือโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วจะไม่ได้ติดตั้งเมื่อเริ่มต้นระหว่างนิ
 5. เรียกใช้โปรแกรม Riprep.exe จากการ \\RisServerโฟลเดอร์ \Reminst\Admin\I386 บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เมื่อต้องการคัดลอกรูปภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์ RIS ที่เลือก Riprep ค้นหาในโฟลเดอร์ Sysprep สำหรับแฟ้ม Sysprep.inf อ่านแบบ OemPnPDriversPath =คีย์ และจากนั้น ปรับปรุงคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Devicepath
  แล้ว Riprep คัดลอกในรีจิสทรีจนถึงเซิร์ฟเวอร์นั้นสามารถใช้ได้ในระหว่างการตัวช่วยสร้างนิ

  หมายเหตุ แฟ้ม Riprep.sif เริ่มต้นที่สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการนี้ไม่ได้รับผลกระทบ โดยรายการในแฟ้ม Sysprep.inf ที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้

  หมายเหตุ ถ้าโปรแกรมควบคุม OEM จากอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายหลัก เซิร์ฟเวอร์ RIS ต้องมีแฟ้มนี้ได้จากรูปการแบน RIS ทั่วไปก่อนที่มีดาวน์โหลดรูป Riprep ถ้าเป็นกรณีนี้ คุณต้องทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วน "การติดตั้ง RIS" หรือใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  246184 วิธีการเพิ่มอะแดปเตอร์เครือข่ายของ OEM ของบริษัทอื่นเพื่อติดตั้ง RIS
  ถ้ารูปถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว และคุณต้องการเพิ่มโปรแกรมควบคุม OEM จาก Plug and Play เราขอแนะนำว่า คุณใช้ RIS เมื่อต้องการดาวน์โหลดรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนระบุไว้ในส่วน "รูป Riprep" ก่อนหน้า และ Riprep รูปนั้นกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ RIS

  หมายเหตุ ลักษณะพิเศษด้านหนึ่งคือ ว่า เส้นทางของโปรแกรมควบคุมที่มีป้อนสองครั้งในคีย์ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  258862Riprep.exe เพิ่มเส้นทางซ้ำกับรีจิสทรี

การติดตั้ง Windows ที่มีอยู่

คุณอาจต้องเพิ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ลงในที่มีอยู่บน Windows คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมีโปรแกรมควบคุม OEM จากนั้น ถึงแม้ว่ากระบวนการนี้จำเป็นต้องให้คุณติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ คุณอาจต้องการควบคุมให้ OEM ที่ ให้มีกระจายในลักษณะที่ควบคุม หรือจากส่วนกลางให้มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ตัดสินใจว่า คุณต้องการคัดลอกไดรเวอร์ในเครื่องหรือถ้า คุณต้องการเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ชื่อการแจกจ่ายส่วนกลาง ถ้าคุณต้องการเก็บโปรแกรมควบคุมไว้ภายในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ คุณต้องมีขั้นตอนการคัดลอกโปรแกรมควบคุมไปยังคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น ใช้สคริปต์การเข้าสู่ระบบ งานชุด Microsoft ระบบ Management Server (SMS) หรือวิธีการอื่น ๆ)
 2. หลังจากที่มีกำหนดวิธีการกระจายสินค้า ได้รับเส้นทางสำหรับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ถ้าคุณต้องการคัดลอกภายในเครื่อง เส้นทางอาจมีอะแดปเตอร์ C:\Drivers\network ถ้าคุณต้องการคัดลอกไปยังเซิร์ฟเวอร์กลาง เส้นทางอาจ \\ServerName\โปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์ \network (ซึ่ง โปรแกรมควบคุม อยู่ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน)
 3. คีย์ DevicePath ในรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงตำแหน่งที่ตั้งโปรแกรมควบคุม OEM ใหม่ คุณต้องมีวิธีการอัตโนมัติของการปรับปรุงคีย์รีจิสทรีจากระยะไกล คุณสามารถใช้แฟ้ม Regedit ร่วม กับสคริปต์การเข้าสู่ระบบ หรือ ด้วยชุดงาน SMS ค่าเริ่มต้นจะอยู่ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
 4. แก้ไขคีย์ DevicePath โดยใช้ Regedt32.exe เพื่อที่เส้นทางที่เป็นที่ตั้งของโปรแกรมควบคุมที่รวมอยู่ในพาธการค้นหา

  สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

  ตัวอย่างเช่น ถ้าโปรแกรมควบคุมที่ถูกคัดลอกภายในเครื่องไปยังรากของไดรฟ์ที่โฟลเดอร์% WinDir %อยู่ (อะแดปเตอร์ Drivers\network), ค่าสุดท้าย DevicePath ต้องอ่าน:
  DevicePath: อะแดปเตอร์ REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;%SystemRoot%\Drivers\network
  ถ้าโปรแกรมควบคุมที่ถูกเก็บไว้บนจุดแจกจ่ายเซิร์ฟเวอร์หรือกลาง คุณต้องเพิ่มเส้นทาง UNC เป็นโปรแกรมควบคุม OEM จาก ตัวอย่าง:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;\\ServerName\ดังอะแดปเตอร์ \Drivers\network
  หมายเหตุ% SystemRoot %คือไม่ต่อท้ายโดยอัตโนมัติได้เนื่องจากกระบวนการติดตั้งไม่เพิ่มค่า คุณต้องพิมพ์ค่าของ% SystemRoot %ถ้าคุณแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง
หลังจากที่คุณเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนเหล่านี้ และติดตั้งฮาร์ดแวร์ ใหม่คือ เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Plug and Play ตรวจหาฮาร์ดแวร์ใหม่ และเส้นทางอุปกรณ์คุณระบุเพื่อค้นหาโปรแกรมควบคุม OEM จากการค้นหา ขอให้สังเกตว่ากฎทั้งหมดที่ใช้กับโปรแกรมควบคุมที่มีการลงชื่อเข้าใช้/ไม่ถูกนอกจากนี้ยังนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งหลังจากติดตั้ง ถ้าให้ OEM โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ใหม่จะไม่มีลายเซ็นดิจิทัล และไม่ใช่ผู้ดูแลระบบผู้ใช้ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์หลังจากที่มีการติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ ผู้ใช้ไม่สามารถทำการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวจนกว่าจะมีผู้ดูแลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
219435สิทธิ์ผู้ดูแลไม่สามารถโหลด และยกเลิกการโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์


หมายเหตุ หากอุปกรณ์ถูกรู้จัก โดยระบบปฏิบัติการเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก หรือรู้จัก คุณต้องเอาอุปกรณ์โดย'ตัวจัดการอุปกรณ์'ก่อนที่คุณเรียกใช้ Sysprep หรือโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วมีการติดตั้งเมื่อเริ่มต้นระหว่างนิ

สำหรับ Windows Server 2003

การติดตั้ง

เมื่อคุณเพิ่มโปรแกรมควบคุมการติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าโปรแกรมควบคุม OEM จากจะไม่มีลายเซ็นดิจิทัล คุณอาจได้รับข้อความเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมในระหว่างการติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานข้อความนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
236029วิธีการตั้งค่านโยบายสำหรับการติดตั้ง Windows 2000 การรับรองโปรแกรมควบคุม
 1. สร้างการกระจายสินค้าของคุณที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ โดยการคัดลอกเนื้อหาของโฟลเดอร์ I386 ในซีดีรอมการติดตั้ง Windows คุณสามารถใช้ Setupmgr.exe เพื่อสร้างไฟล์ Unattended.txt ของคุณและการใช้ร่วมกันนี้ คุณสามารถค้นหา Setupmgr.exe ใน Windows หรือซีดีรอมการ pack บริการในโฟลเดอร์ Support\Tools ในไฟล์ Deploy.cab และ deploy.chm และ ref.chm แฟ้มวิธีใช้ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งแบบอัตโนมัติของ Windows คุณยังสามารถดาวน์โหลดแฟ้มล่าสุดจากเว็บไซต์ของ Microsoft
 2. สร้างเป็น $oem $ \ โฟลเดอร์ $ 1\Drivers ในโฟลเดอร์ I386 คุณอาจต้องการสร้างโฟลเดอร์เพิ่มเติมในโฟลเดอร์ย่อยที่โปรแกรมควบคุม ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ที่คุณต้องการติดตั้ง (ตัวอย่างเช่น อะแดปเตอร์เครือข่าย โมเด็ม หรือวิดีโอ) โฟลเดอร์ $ 1 แก้ไข% SystemDrive % ระหว่างการติดตั้งโหมดข้อความ โฟลเดอร์และแฟ้มเหล่านี้จะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ %SystemDrive%\Drivers ตัวอย่าง:
  \i386
  \$oem$
  - - \$1
  ---\Drivers
  -----อะแดปเตอร์ \network
  -----\MODEM
  -----\VIDEO
 3. คัดลอกแฟ้มจาก OEM โปรแกรมควบคุมทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวในโฟลเดอร์ที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้
 4. เพิ่มแบบ OemPnPDriversPath = Driver_Paths รายการในส่วน [Unattended] ของแฟ้มคำตอบการตั้งค่า คุณสามารถแสดงรายการเส้นทางหลายในคีย์นี้ โดยการคั่นไว้ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค () ตัวอย่าง:
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = Drivers\network adapter;Drivers\Modem;Drivers\Video
  UpdateInstalledDrivers = Yes | No
  						
  หมายเหตุ สายอักขระตัวแปรที่สภาพแวดล้อมของ% SystemDrive %ถูกแทรกโดยอัตโนมัติก่อนแต่ละเส้นทางการค้นหาในรายการ
 5. บันทึกแฟ้มคำตอบ
ระหว่างการติดตั้งโหมด GUI เมื่อระบบจะค้นหาแฟ้ม.inf สำหรับรหัส Plug and Play นอกจากนี้ยังเห็นในเส้นทางที่จะปรากฏในแบบ OemPnPDriversPath และเส้นทางเริ่มต้นมาตรฐานของ% WinDir%\Inf พาธ %WinDir%\Inf ถูกจัดรายการก่อนในใบสั่งการค้นหา แต่ถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยแฟ้ม.inf มากกว่าหนึ่ง (Windows อาจรวมโปรแกรมควบคุมที่มีฟังก์ชันการทำงานทั่วไป), เซ็ตอัพดำเนินการเพื่อค้นหาเส้นทางทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการ OemPnPDriversPath ถึงแม้ว่าคุณอาจพบหลายรายการที่ตรงกัน Plug and Play ที่ใช้แฟ้ม.inf ที่ตรงดีที่สุด และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์นั้น

โปรแกรมติดตั้ง Sysprep

ขั้นตอนการเพิ่มโปรแกรมควบคุม OEM จากการตั้งค่า Windows Sysprep คล้ายกับขั้นตอนในส่วน "การตั้งค่า" ยกเว้นว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างการแจกจ่ายที่ใช้ร่วมกัน เมื่อต้องการเพิ่มโปรแกรมควบคุม mini-wizard ของ Sysprep ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ  เราขอแนะนำให้ คุณใช้ Sysprep ที่พร้อมใช้งานของระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุด
 1. บนรากของไดรฟ์ข้อมูลที่เป็นที่ตั้งของโฟลเดอร์% WinDir % สร้างโครงสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บโปรแกรมควบคุม OEM จาก ตัวอย่าง:

  \Drivers
  --อะแดปเตอร์ \network
  --\VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 2. คัดลอกโปรแกรมควบคุม OEM-ให้กับโฟลเดอร์ย่อยที่เหมาะสมของพวกเขา
 3. เพิ่มแบบ OemPnPDriversPath = Driver_Paths รายการในส่วน [Unattended] ของแฟ้ม Sysprep.inf คุณสามารถแสดงรายการเส้นทางหลายในคีย์นี้ โดยการคั่นไว้ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค () ตัวอย่าง:
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = Drivers\network adapter;Drivers\Video
  UpdateInstalledDrivers = Yes | No
  					
  หมายเหตุ สายอักขระตัวแปรที่สภาพแวดล้อมของ% SystemDrive %ถูกแทรกโดยอัตโนมัติก่อนแต่ละเส้นทางการค้นหาในรายการ
ถ้าคุณไม่ต้องการโปรแกรมควบคุม OEM จากยังคงอยู่บนไดรฟ์ข้อมูลหลังจากที่ mini-wizard เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเพิ่มโครงสร้างของโฟลเดอร์ที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้ภายใต้โฟลเดอร์ Sysprep คุณจำเป็นต้องปรับแบบ OemPnPDriversPath =คีย์อย่างเหมาะสม โฟลเดอร์ Sysprep (และโฟลเดอร์ย่อย) อยู่แล้วหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บันทึกแฟ้ม Sysprep.inf ในโฟลเดอร์ Sysprep และเรียกใช้ Sysprep.exe อุปกรณ์ Plug and Play ใด ๆ (รวมทั้งที่พบ โดยการใช้แฟ้ม.inf ของโปรแกรมควบคุม OEM) มีการติดตั้งโดยอัตโนมัติในระหว่างการตัวช่วยสร้างนิบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย ขอให้สังเกตว่าคุณไม่จำเป็นต้องระบุ-pnpบรรทัดคำสั่งสลับยกเว้นว่ามีอุปกรณ์ (ISA) ก่อนหน้านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย ถ้าคุณใช้การ-pnpสวิตช์บรรทัดคำสั่ง re-enumeration แบบเต็มรูปแบบ Plug and Play ของอุปกรณ์ทั้งหมดจะดำเนินการ เพิ่ม 5-10 นาทีเพื่อกระบวนการ Sysprep mini-wizard นอกจากนี้ ถ้าคุณระบุการควบคุมโดยรวมการจัดเก็บเพิ่มเติม-pnpสวิตช์บรรทัดคำสั่งอาจทำให้บางตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติมจะปรากฏในตัวจัดการอุปกรณ์ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
892778เครื่องมือการเตรียมระบบที่ปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 1
หมายเหตุ ถ้าโปรแกรมควบคุม OEM จากจะไม่มีลายเซ็นดิจิทัล mini-wizard ที่ postpones การติดตั้งอุปกรณ์จนกว่าผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเรียกว่าไคลเอ็นต์เทียบกับการติดตั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งค่าของ mini-wizard

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256204โปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้ติดตั้งในระหว่างการ Sysprep mini-wizard โดยไม่ต้องการไม่ถูก "-pnp " สลับ

การติดตั้ง RIS

การเพิ่มโปรแกรมควบคุม OEM Plug and Play เมื่อต้องการติดตั้ง RIS เกี่ยวข้องกับขั้นตอนเดียวที่แสดงไว้ในส่วน "การตั้งค่า" กับการปรับปรุงสองขนาดเล็ก:
 1. ย้ายโฟลเดอร์$ $oem ในระดับเดียวกันเป็นแบบ \I386 โฟลเดอร์ของรูป RIS ตัวอย่างเช่น ใช้โครงสร้างต่อไปนี้:
  RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\i386
  RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\$oem$\$1\Drivers      
                              \network adapter
                              \MODEM
                              \VIDEO
  					
 2. ปรับเปลี่ยนแม่แบบเริ่มต้นการรูป RIS (Ristndrd.sif) ในส่วนของ [Unattended] เปลี่ยน OemPreinstall =ค่าคีย์จากNoเป็นYesจากนั้น เพิ่มแบบ OemPnPDriversPath = Driver_Path รายการ คุณสามารถแสดงรายการเส้นทางหลายในคีย์นี้ โดยการคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค () เป็นไปตาม:
  [Unattended]
  OemPreinstall = Yes
  OemPnPDriversPath = "Drivers\network adapter;Drivers\Modem;Drivers\Video"
  UpdateInstalledDrivers = Yes | No
  					
  หมายเหตุ สายอักขระตัวแปรที่สภาพแวดล้อมของ% SystemDrive %ถูกแทรกโดยอัตโนมัติก่อนแต่ละเส้นทางการค้นหาในรายการ

  หมายเหตุ ถ้าโปรแกรมควบคุม OEM จากอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับอุปกรณ์อะแดปเตอร์เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ RIS ต้องมีแฟ้มนี้พร้อมใช้งานเมื่อคุณเริ่มระบบใหม่ในการตั้งค่าโหมดข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  246184วิธีการเพิ่มอะแดปเตอร์เครือข่ายของ OEM ของบริษัทอื่นเพื่อติดตั้ง RIS
 3. ถ้าคุณคัดลอก อะแดปเตอร์เครือข่ายเพิ่มเติมหรือโปรแกรมควบคุมพื้นที่เก็บมวลไปยังโฟลเดอร์ \i386 ตามที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ 246184 หยุด และเริ่มบริการ BINL บนเซิร์ฟเวอร์ RIS การหยุด และเริ่มบริการ BINL พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง และจากนั้น กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  • หยุดสุทธิ "เริ่มระบบข้อมูลเจรจาชั้น"
  • เริ่มต้นสุทธิ "เริ่มระบบข้อมูลเจรจาชั้น"

รูป Riprep

Riprep และ Sysprep ร่วมมากของฟังก์ชันการทำงานเดียวกัน ดังนั้น การเพิ่มโปรแกรมควบคุม OEM Plug and Play กับคอมพิวเตอร์ที่จะถูก imaged เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่คล้ายกับที่ใช้สำหรับการ Sysprep ก่อนที่จะรัน Riprep กับคอมพิวเตอร์รูปเพื่อคัดลอกรหัสไปยังเซิร์ฟเวอร์ RIS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Sysprep บนโฟลเดอร์% SystemDrive % (ทั้งนี้ส่วนใหญ่มักไดรฟ์ C เนื่องจาก Riprep.exe สามารถคัดลอกเฉพาะไดรฟ์ข้อมูลหรือพาร์ติชันหนึ่ง)
 2. บนรากของไดรฟ์ข้อมูลเดียวกัน สร้างโครงสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บโปรแกรมควบคุม OEM จากเป็นดังนี้:
  \Drivers
  --อะแดปเตอร์ \network
  --\VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 3. คัดลอกโปรแกรมควบคุม OEM-ให้กับโฟลเดอร์ย่อยที่เหมาะสมของพวกเขา
 4. สร้างแฟ้ม Sysprep.inf ในโฟลเดอร์ Sysprep จากนั้น เพิ่ม [Unattended] และ OemPnPDriversPath = Driver_Path รายการ คุณสามารถแสดงรายการเส้นทางหลายในคีย์นี้ โดยการคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค () เป็นไปตาม:
  [แบบอัตโนมัติ]
  OemPnPDriversPath = Drivers\network อะแดปเตอร์ Drivers\Video
  UpdateInstalledDrivers = Yes | ไม่ใช่
  หมายเหตุ ตัวแปรสภาพแวดล้อมของ% SystemDrive %ถูกแทรกโดยอัตโนมัติก่อนแต่ละเส้นทางการค้นหาที่อยู่ที่ระบุไว้

  หมายเหตุ หากอุปกรณ์ถูกรู้จัก โดยระบบปฏิบัติการเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก หรือรู้จัก คุณต้องเอาอุปกรณ์โดย'ตัวจัดการอุปกรณ์'ก่อนที่คุณเรียกใช้ Sysprep หรือโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วจะไม่ได้ติดตั้งเมื่อเริ่มต้นระบบในระหว่างการย่อออก
 5. เรียกใช้โปรแกรม Riprep.exe จากการ \\RisServerโฟลเดอร์ \Reminst\Admin\I386 บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เมื่อต้องการคัดลอกรูปภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์ RIS ที่เลือก Riprep ค้นหาในโฟลเดอร์ Sysprep สำหรับแฟ้ม Sysprep.inf อ่านแบบ OemPnPDriversPath =คีย์ และจากนั้น ปรับปรุงคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Devicepath
  แล้ว Riprep คัดลอกในรีจิสทรีจนถึงเซิร์ฟเวอร์นั้นสามารถใช้ได้ในระหว่างการตัวช่วยสร้างนิ

  หมายเหตุ แฟ้ม Riprep.sif เริ่มต้นที่สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการนี้ไม่ได้รับผลกระทบ โดยรายการในแฟ้ม Sysprep.inf ที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้

การติดตั้ง Windows ที่มีอยู่

คุณอาจต้องเพิ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ลงในที่มีอยู่บน Windows คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมีโปรแกรมควบคุม OEM จากนั้น ถึงแม้ว่ากระบวนการนี้จำเป็นต้องให้คุณติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ คุณอาจต้องการควบคุมให้ OEM ที่ ให้มีกระจายในลักษณะที่ควบคุม หรือจากส่วนกลางให้มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ตัดสินใจว่า คุณต้องการคัดลอกไดรเวอร์ในเครื่องหรือถ้า คุณต้องการเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ชื่อการแจกจ่ายส่วนกลาง ถ้าคุณต้องการเก็บโปรแกรมควบคุมไว้ภายในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ คุณต้องมีขั้นตอนการคัดลอกโปรแกรมควบคุมไปยังคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ใช้สคริปต์การเข้าสู่ระบบ งานชุด Microsoft ระบบ Management Server (SMS) หรือวิธีการอื่น ๆ
 2. หลังจากที่มีกำหนดวิธีการกระจายสินค้า ได้รับเส้นทางสำหรับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ถ้าคุณต้องการคัดลอกภายในเครื่อง เส้นทางอาจมีอะแดปเตอร์ C:\Drivers\network ถ้าคุณต้องการคัดลอกไปยังเซิร์ฟเวอร์กลาง เส้นทางอาจ \\ServerName\โปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์ \network (โปรแกรมควบคุม คือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน)
 3. คีย์ DevicePath ในรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงตำแหน่งที่ตั้งโปรแกรมควบคุม OEM ใหม่ คุณต้องมีวิธีการอัตโนมัติของการปรับปรุงคีย์รีจิสทรีจากระยะไกล คุณสามารถใช้แฟ้ม Regedit ร่วม กับสคริปต์การเข้าสู่ระบบ หรือ ด้วยชุดงาน SMS ค่าเริ่มต้นจะอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
 4. แก้ไขคีย์ DevicePath โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อให้เส้นทางนั้นที่เป็นที่ตั้งของโปรแกรมควบคุมที่รวมอยู่ในพาธการค้นหา

  สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

  ตัวอย่างเช่น ถ้าโปรแกรมควบคุมที่ถูกคัดลอกภายในเครื่องไปยังรากของไดรฟ์ที่โฟลเดอร์% WinDir %อยู่ (อะแดปเตอร์ Drivers\network), ค่าสุดท้าย DevicePath ต้องอ่านเป็นดังนี้:
  DevicePath: อะแดปเตอร์ REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;%SystemRoot%\Drivers\network
  ถ้าโปรแกรมควบคุมที่ถูกเก็บไว้บนจุดแจกจ่ายเซิร์ฟเวอร์หรือกลาง คุณต้องเพิ่มเส้นทาง UNC เป็นโปรแกรมควบคุม OEM จาก ตัวอย่าง:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;\\ServerName\ดังอะแดปเตอร์ \Drivers\network
  หมายเหตุ% SystemRoot %คือไม่ต่อท้ายโดยอัตโนมัติได้เนื่องจากกระบวนการติดตั้งไม่เพิ่มค่า คุณต้องพิมพ์ค่าของ% SystemRoot %ถ้าคุณแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง
สมมติว่า คุณทำเสร็จแล้วขั้นตอนเหล่านี้ และมีการติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Plug and Play ตรวจหาฮาร์ดแวร์ใหม่ และเส้นทางอุปกรณ์ที่คุณระบุเพื่อค้นหาโปรแกรมควบคุม OEM จาก การค้นหา ขอให้สังเกตว่ากฎทั้งหมดที่ใช้กับโปรแกรมควบคุมที่ถูกเซ็นชื่อ และรับรองนอกจากนี้ยังนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งหลังจากติดตั้ง สมมติว่า จาก OEM โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ใหม่จะไม่มีลายเซ็นดิจิทัล และไม่ใช่ผู้ดูแลระบบผู้ใช้ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์หลังจากที่มีการติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ ในกรณีนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถทำการติดตั้งอุปกรณ์จนกว่าผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
219435สิทธิ์ผู้ดูแลไม่สามารถโหลด และยกเลิกการโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

หมายเหตุ หากอุปกรณ์ถูกรู้จัก โดยระบบปฏิบัติการเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก หรือรู้จัก คุณต้องเอาอุปกรณ์ โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ก่อนที่คุณเรียกใช้ Sysprep หรือโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วมีการติดตั้งเมื่อเริ่มต้นระหว่างนิ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 254078 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbhowto kbmt KB254078 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:254078

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com