MS11-025: תיאור של עדכון האבטחה עבור Visual Studio 2010: 14 ביוני, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2542054 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-025. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

  • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, שלושה עדכונים בעלי שם "KB2542054" רשומים ברשימה 'עדכונים מותקנים'. זהו אופן פעולה צפוי. כאשר אתה מתקין את העדכון, מותקנים גם עדכונים עבור Microsoft Visual C++ 2010 x64 Runtime ועבור Microsoft Visual C++ x86 Runtime. אם תסיר את ההתקנה של עדכון האבטחה, עליך להסיר בנפרד כל אחד משלושת העדכונים.

    הערה לא מומלץ להסיר את ההתקנה של עדכוני אבטחה כלשהם.
  • אשף ההתקנה מזהה את ההתקנה כ"עדכון תוכנה". יש לזהות אותו כ"עדכון אבטחה". לאחר התקנת עדכון האבטחה, הוא מופיע ברשימה "עדכונים מותקנים" כ"תיקון חם עבור Microsoft Visual Studio". הוא אמור להיות רשום כ"עדכון אבטחה עבור Microsoft Visual Studio". Microsoft בודקת בעיה זו, ותפרסם מידע נוסף במאמר זה כשהמידע יהיה זמין.

מידע על החלפה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:
2455033 MS11-025: תיאור של עדכון האבטחה עבור Visual Studio 2010: 12 באפריל, 2011

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
atl100.dll10.0.30319.460137,54422-Apr-201119:14
mfc100.dll10.0.30319.4604,342,60022-Apr-201119:14
mfc100chs.dll10.0.30319.46036,17622-Apr-201119:14
mfc100cht.dll10.0.30319.46036,17622-Apr-201119:14
mfc100d.dll10.0.30319.4606,926,67222-Apr-201119:14
mfc100deu.dll10.0.30319.46064,33622-Apr-201119:14
mfc100enu.dll10.0.30319.46055,12022-Apr-201119:14
mfc100esn.dll10.0.30319.46063,82422-Apr-201119:14
mfc100fra.dll10.0.30319.46064,33622-Apr-201119:14
mfc100ita.dll10.0.30319.46062,28822-Apr-201119:14
mfc100jpn.dll10.0.30319.46043,85622-Apr-201119:14
mfc100kor.dll10.0.30319.46043,34422-Apr-201119:15
mfc100rus.dll10.0.30319.46060,75222-Apr-201119:15
mfc100u.dll10.0.30319.4604,368,72022-Apr-201119:14
mfc100ud.dll10.0.30319.4606,994,25622-Apr-201119:14
mfcm100.dll10.0.30319.46080,20822-Apr-201119:14
mfcm100d.dll10.0.30319.460103,24822-Apr-201119:14
mfcm100u.dll10.0.30319.46080,72022-Apr-201119:14
mfcm100ud.dll10.0.30319.460104,78422-Apr-201119:14
msvcp100.dll10.0.30319.460421,20022-Apr-201119:14
msvcp100d.dll10.0.30319.460743,24822-Apr-201119:14
msvcr100.dll10.0.30319.460768,84822-Apr-201119:14
msvcr100d.dll10.0.30319.4601,497,93622-Apr-201119:14
vcomp100.dll10.0.30319.46051,02422-Apr-201119:15
vcomp100d.dll10.0.30319.46087,88822-Apr-201119:15
atl100.dll10.0.30319.460158,53622-Apr-201117:42
mfc100.dll10.0.30319.4605,493,57622-Apr-201117:43
mfc100chs.dll10.0.30319.46036,17622-Apr-201117:43
mfc100cht.dll10.0.30319.46036,17622-Apr-201117:43
mfc100d.dll10.0.30319.4608,955,72822-Apr-201120:03
mfc100deu.dll10.0.30319.46064,33622-Apr-201117:43
mfc100enu.dll10.0.30319.46055,12022-Apr-201117:43
mfc100esn.dll10.0.30319.46063,82422-Apr-201117:43
mfc100fra.dll10.0.30319.46064,33622-Apr-201117:43
mfc100ita.dll10.0.30319.46062,28822-Apr-201117:43
mfc100jpn.dll10.0.30319.46043,85622-Apr-201117:43
mfc100kor.dll10.0.30319.46043,34422-Apr-201117:43
mfc100rus.dll10.0.30319.46060,75222-Apr-201117:43
mfc100u.dll10.0.30319.4605,523,28022-Apr-201117:43
mfc100ud.dll10.0.30319.4609,032,01622-Apr-201120:03
mfcm100.dll10.0.30319.46091,47222-Apr-201117:43
mfcm100d.dll10.0.30319.460118,60822-Apr-201120:03
mfcm100u.dll10.0.30319.46091,47222-Apr-201117:43
mfcm100ud.dll10.0.30319.460120,14422-Apr-201120:03
msvcp100.dll10.0.30319.460608,08022-Apr-201117:42
msvcp100d.dll10.0.30319.4601,014,09622-Apr-201120:09
msvcr100.dll10.0.30319.460827,72822-Apr-201117:42
msvcr100d.dll10.0.30319.4601,858,38422-Apr-201120:09
vcomp100.dll10.0.30319.46057,16822-Apr-201117:43
vcomp100d.dll10.0.30319.460106,83222-Apr-201119:58
vc.ATL.central_msm.msm175,61622-Apr-201119:47
vc.ATL.central_msm.msm99,32822-Apr-201120:21
vc.ATL.central_msm.msm92,67222-Apr-201120:46
vc.CRT.central_msm.msm818,17622-Apr-201119:45
vc.CRT.central_msm.msm584,19222-Apr-201120:18
vc.CRT.central_msm.msm571,90422-Apr-201120:41
vc.DebugCRT.central_msm.msm1,537,53622-Apr-201119:42
vc.DebugCRT.central_msm.msm847,36022-Apr-201120:13
vc.DebugCRT.central_msm.msm801,79222-Apr-201120:39
vc.DebugMFC.central_msm.msm6,902,78422-Apr-201120:06
vc.DebugMFC.central_msm.msm6,266,88022-Apr-201120:36
vc.DebugOpenMP.central_msm.msm111,10422-Apr-201119:35
vc.DebugOpenMP.central_msm.msm60,41622-Apr-201120:00
vc.DebugOpenMP.central_msm.msm60,41622-Apr-201120:33
vc.MFC.central_msm.msm5,314,56022-Apr-201119:55
vc.MFC.central_msm.msm4,684,28822-Apr-201120:30
vc.MFCLOC.central_msm.msm192,00022-Apr-201119:52
vc.MFCLOC.central_msm.msm192,00022-Apr-201120:28
vc.OpenMP.central_msm.msm78,33622-Apr-201119:26
vc.OpenMP.central_msm.msm51,71222-Apr-201119:50
vc.OpenMP.central_msm.msm50,17622-Apr-201120:23
crtversion.h59123-Apr-201104:22
atl100.ia64.pdb4,018,17623-Apr-201106:46
atl100.amd64.pdb3,788,80023-Apr-201106:46
atl100.i386.pdb3,854,33623-Apr-201106:46
mfc100.amd64.pdb27,357,18423-Apr-201106:46
mfc100.i386.pdb24,162,30423-Apr-201106:46
mfc100d.amd64.pdb29,995,00823-Apr-201106:46
mfc100d.i386.pdb27,619,32823-Apr-201106:46
mfc100u.amd64.pdb27,504,64023-Apr-201106:46
mfc100u.i386.pdb24,358,91223-Apr-201106:46
mfc100ud.amd64.pdb30,257,15223-Apr-201106:46
mfc100ud.i386.pdb27,914,24023-Apr-201106:46
mfcm100.amd64.pdb3,813,37623-Apr-201106:46
mfcm100.i386.pdb3,903,48823-Apr-201106:46
mfcm100d.amd64.pdb3,944,44823-Apr-201106:46
mfcm100d.i386.pdb3,960,83223-Apr-201106:46
mfcm100u.amd64.pdb3,829,76023-Apr-201106:46
mfcm100u.i386.pdb3,919,87223-Apr-201106:46
mfcm100ud.amd64.pdb3,960,83223-Apr-201106:46
mfcm100ud.i386.pdb3,977,21623-Apr-201106:46
msvcp100.ia64.pdb3,312,64023-Apr-201106:46
msvcp100.amd64.pdb4,049,92023-Apr-201106:46
msvcp100.i386.pdb3,746,81623-Apr-201104:22
msvcp100d.ia64.pdb3,869,69623-Apr-201106:46
msvcp100d.amd64.pdb4,959,23223-Apr-201106:46
msvcp100d.i386.pdb4,369,40823-Apr-201104:22
msvcr100.ia64.pdb5,549,05623-Apr-201106:46
msvcr100.amd64.pdb6,769,66423-Apr-201106:46
msvcr100.i386.pdb8,858,62423-Apr-201104:22
msvcr100d.ia64.pdb6,024,19223-Apr-201106:46
msvcr100d.amd64.pdb8,375,29623-Apr-201106:46
msvcr100d.i386.pdb7,891,96823-Apr-201104:22
vcomp100.ia64.pdb1,634,30423-Apr-201106:46
vcomp100.amd64.pdb1,617,92023-Apr-201106:46
vcomp100.i386.pdb1,699,84023-Apr-201106:46
vcomp100d.ia64.pdb1,757,18423-Apr-201106:46
vcomp100d.amd64.pdb1,757,18423-Apr-201106:46
vcomp100d.i386.pdb1,798,14423-Apr-201106:46
atl100.dll10.0.30319.460379,39222-Apr-201117:21
msvcp100.dll10.0.30319.460960,51222-Apr-201117:21
msvcp100d.dll10.0.30319.4601,972,73622-Apr-201119:37
msvcr100.dll10.0.30319.4601,492,99222-Apr-201117:21
msvcr100d.dll10.0.30319.4603,755,00822-Apr-201119:37
vcomp100.dll10.0.30319.460137,21622-Apr-201117:21
vcomp100d.dll10.0.30319.460310,78422-Apr-201119:30
crtversion.h75223-Apr-201104:22
vcredist_ia64.exe10.0.30319.4603,127,64022-Apr-201123:23
vcredist_x64.exe10.0.30319.46010,272,08822-Apr-201123:29
vcredist_x86.exe10.0.30319.4609,036,63222-Apr-201123:51
_ctype.c7,10123-Apr-201104:22
afxabort.cpp69123-Apr-201106:46
afxautohidebutton.cpp9,69323-Apr-201106:46
afxglobals.cpp36,85923-Apr-201106:46
appcore.cpp36,65723-Apr-201106:46
Atl.lib14,40023-Apr-201106:46
atl.lib16,17623-Apr-201106:46
atl.lib13,46823-Apr-201106:46
atlbuild.h57523-Apr-201106:46
atlcomcli.h73,91323-Apr-201106:46
atlconv.cpp53223-Apr-201106:46
atlcore.h15,30923-Apr-201106:46
atls.lib1,509,83223-Apr-201106:46
atls.lib1,413,16223-Apr-201106:46
atls.lib1,209,59423-Apr-201106:46
atls.pdb2,060,28823-Apr-201106:46
atls.pdb2,060,28823-Apr-201106:46
atls.pdb2,060,28823-Apr-201106:46
atlsd.lib1,836,04223-Apr-201106:46
atlsd.lib2,091,81423-Apr-201106:46
atlsd.lib1,664,74023-Apr-201106:46
atlsd.pdb2,060,28823-Apr-201106:46
atlsd.pdb2,068,48023-Apr-201106:46
atlsd.pdb2,060,28823-Apr-201106:46
atltransactionmanager.h26,96623-Apr-201106:46
dllinit.cpp21,42023-Apr-201106:46
libcmt.lib16,841,49823-Apr-201104:22
libcmt.lib13,207,61823-Apr-201106:46
libcmt.lib18,192,13823-Apr-201106:46
libcmt.pdb512,00023-Apr-201104:22
libcmt.pdb167,93623-Apr-201106:46
libcmt.pdb520,19223-Apr-201106:46
libcmtd.lib18,566,11223-Apr-201104:22
libcmtd.lib16,914,81023-Apr-201106:46
libcmtd.lib21,004,78823-Apr-201106:46
libcmtd.pdb520,19223-Apr-201104:22
libcmtd.pdb176,12823-Apr-201106:46
libcmtd.pdb520,19223-Apr-201106:46
libcpmt.lib8,105,00423-Apr-201104:22
libcpmt.lib8,864,05423-Apr-201106:46
libcpmt.lib9,477,48023-Apr-201106:46
libcpmt.pdb806,91223-Apr-201104:22
libcpmt.pdb364,54423-Apr-201106:46
libcpmt.pdb806,91223-Apr-201106:46
libcpmt1.lib8,449,81023-Apr-201104:22
libcpmt1.lib9,400,70623-Apr-201106:46
libcpmt1.lib9,938,43223-Apr-201106:46
libcpmt1.pdb806,91223-Apr-201104:22
libcpmt1.pdb364,54423-Apr-201106:46
libcpmt1.pdb815,10423-Apr-201106:46
libcpmtd.lib8,846,07823-Apr-201104:22
libcpmtd.lib11,500,47023-Apr-201106:45
libcpmtd.lib11,655,69423-Apr-201106:46
libcpmtd.pdb823,29623-Apr-201104:22
libcpmtd.pdb372,73623-Apr-201106:45
libcpmtd.pdb823,29623-Apr-201106:46
libcpmtd0.lib8,110,15623-Apr-201104:22
libcpmtd0.lib10,134,55023-Apr-201106:45
libcpmtd0.lib10,517,07023-Apr-201106:46
libcpmtd0.pdb806,91223-Apr-201104:22
libcpmtd0.pdb364,54423-Apr-201106:45
libcpmtd0.pdb806,91223-Apr-201106:46
libcpmtd1.lib8,632,65823-Apr-201104:22
libcpmtd1.lib11,080,72623-Apr-201106:45
libcpmtd1.lib11,331,10623-Apr-201106:46
libcpmtd1.pdb815,10423-Apr-201104:22
libcpmtd1.pdb372,73623-Apr-201106:46
libcpmtd1.pdb823,29623-Apr-201106:46
mfc100.lib5,502,92623-Apr-201106:46
mfc100.lib5,497,94223-Apr-201106:46
mfc100d.lib6,341,27623-Apr-201106:46
mfc100d.lib6,327,69023-Apr-201106:46
mfc100u.lib6,948,86223-Apr-201106:46
mfc100u.lib7,034,80223-Apr-201106:46
mfc100ud.lib7,997,37623-Apr-201106:46
mfc100ud.lib8,070,92823-Apr-201106:46
MFCM100.lib43,10423-Apr-201106:46
MFCM100.lib41,05823-Apr-201106:46
MFCM100d.lib46,20023-Apr-201106:46
MFCM100d.lib44,61623-Apr-201106:46
MFCM100U.lib44,56823-Apr-201106:46
MFCM100U.lib42,47423-Apr-201106:46
MFCM100Ud.lib47,66223-Apr-201106:46
MFCM100Ud.lib46,03623-Apr-201106:46
mfcmifc80.dll10.0.30319.4607,16824-Apr-201103:57
mfcs100.lib1,100,41023-Apr-201106:46
mfcs100.lib1,096,00023-Apr-201106:46
mfcs100.pdb1,404,92823-Apr-201106:46
mfcs100.pdb1,347,58423-Apr-201106:46
mfcs100d.lib1,090,21223-Apr-201106:46
mfcs100d.lib1,063,19223-Apr-201106:46
mfcs100d.pdb1,159,16823-Apr-201106:46
mfcs100d.pdb1,208,32023-Apr-201106:46
mfcs100u.lib1,117,38023-Apr-201106:46
mfcs100u.lib1,113,40023-Apr-201106:46
mfcs100u.pdb1,429,50423-Apr-201106:46
mfcs100u.pdb1,363,96823-Apr-201106:46
mfcs100ud.lib1,111,42623-Apr-201106:46
mfcs100ud.lib1,083,36623-Apr-201106:46
mfcs100ud.pdb1,232,89623-Apr-201106:46
mfcs100ud.pdb1,183,74423-Apr-201106:46
msvcmrt.lib1,716,69623-Apr-201104:22
msvcmrt.lib1,917,11423-Apr-201106:46
msvcmrt.lib2,088,53023-Apr-201106:45
msvcmrtd.lib1,846,03223-Apr-201104:22
msvcmrtd.lib2,067,40223-Apr-201106:46
msvcmrtd.lib2,249,63623-Apr-201106:45
msvcprt.lib949,24423-Apr-201104:22
msvcprt.lib1,151,78223-Apr-201106:45
msvcprt.lib964,48423-Apr-201106:46
msvcprtd.lib964,37223-Apr-201104:22
msvcprtd.lib1,172,96223-Apr-201106:45
msvcprtd.lib980,62623-Apr-201106:46
msvcrt.lib1,379,40423-Apr-201104:22
msvcrt.lib1,527,02023-Apr-201106:45
msvcrt.lib1,396,18223-Apr-201106:46
msvcrtd.lib1,400,88223-Apr-201104:22
msvcrtd.lib1,580,52823-Apr-201106:45
msvcrtd.lib1,423,13223-Apr-201106:46
msvcurt.lib31,719,95223-Apr-201104:22
msvcurt.lib32,376,80223-Apr-201106:46
msvcurt.lib32,617,56423-Apr-201106:45
msvcurtd.lib33,912,24023-Apr-201104:22
msvcurtd.lib34,532,60423-Apr-201106:46
msvcurtd.lib34,813,22423-Apr-201106:45
nafxcw.lib61,604,56623-Apr-201106:46
nafxcw.lib73,902,97223-Apr-201106:46
nafxcw.pdb4,714,49623-Apr-201106:46
nafxcw.pdb4,648,96023-Apr-201106:46
nafxcwd.lib57,193,76623-Apr-201106:46
nafxcwd.lib72,758,78623-Apr-201106:46
nafxcwd.pdb4,739,07223-Apr-201106:46
nafxcwd.pdb4,681,72823-Apr-201106:46
output.c91,02123-Apr-201104:22
ptrustm.lib562,98623-Apr-201106:45
ptrustm.lib424,75623-Apr-201104:22
ptrustm.lib475,99823-Apr-201106:46
ptrustmd.lib570,62423-Apr-201106:45
ptrustmd.lib432,07023-Apr-201104:22
ptrustmd.lib483,64823-Apr-201106:46
ptrustu.lib322,31423-Apr-201104:22
ptrustu.lib333,58223-Apr-201106:46
ptrustu.lib391,17623-Apr-201106:45
ptrustud.lib327,93223-Apr-201104:22
ptrustud.lib339,31423-Apr-201106:46
ptrustud.lib397,44023-Apr-201106:45
uafxcw.lib62,776,55023-Apr-201106:46
uafxcw.lib75,019,30223-Apr-201106:46
uafxcw.pdb4,730,88023-Apr-201106:46
uafxcw.pdb4,665,34423-Apr-201106:46
uafxcwd.lib58,911,78223-Apr-201106:46
uafxcwd.lib74,404,71423-Apr-201106:46
uafxcwd.pdb4,763,64823-Apr-201106:46
uafxcwd.pdb4,698,11223-Apr-201106:46
vcomp.lib28,58023-Apr-201106:46
vcomp.lib28,00423-Apr-201106:46
vcomp.lib33,33423-Apr-201106:46
vcompd.lib28,13023-Apr-201106:46
vcompd.lib28,68623-Apr-201106:46
vcompd.lib33,46223-Apr-201106:46
vcomp100ui.dll10.0.30319.4604,60824-Apr-201103:57
vcomp100ui.dll10.0.30319.4604,09624-Apr-201103:57
vcomp100ui.dll10.0.30319.4603,58424-Apr-201103:57
vcomp100ui.dll10.0.30319.4603,58424-Apr-201103:57
vcomp100ui.dll10.0.30319.4605,63224-Apr-201103:57
vcomp100ui.dll10.0.30319.4605,63224-Apr-201103:57
vcomp100ui.dll10.0.30319.4605,63224-Apr-201103:57
vcomp100ui.dll10.0.30319.4605,63224-Apr-201103:57
vcomp100ui.dll10.0.30319.4604,09624-Apr-201103:57
vcomp100ui.dll10.0.30319.4605,63224-Apr-201103:57

מאפיינים

Article ID: 2542054 - Last Review: יום חמישי 23 יוני 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
  • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
  • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2542054

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com