สิ่งที่ต้องปฏิบัติ SQL Server คลัสเตอร์ ควร และคำเตือนพื้นฐาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 254321 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงสิ่งสำคัญบางสิ่งที่ต้องปฏิบัติและควรสำหรับการใช้ SQL Server คลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ มีรุ่นต่าง ๆ ของ SQL Server

สิ่งสำคัญ ลูกค้าทั้งหมดที่ยังคงใช้คลัสเตอร์ มี 6.5 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ SQL Server 7.0 ควรปรับรุ่นเป็น SQL Server 2000 หรือ SQL Server 2005 เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ต่อไปนี้เครื่องมือ คุณลักษณะ และส่วนประกอบได้รับการสนับสนุน มีคลัสเตอร์ใน SQL Server 2000 องค์กรอิดิชั่นล้มเหลว:
 • บริการการค้นหาของ Microsoft
 • อินสแตนซ์จำนวนมาก
 • ผู้จัดการองค์กรของ SQL Server
 • ตัวจัดการควบคุมบริการ
 • จำลองแบบ
 • ตัวสร้างโพรไฟล์ของ SQL
 • ตัววิเคราะห์คำถาม SQL
 • บริการการวิเคราะห์ SQL Server 2005
หมายเหตุ บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (PSS) สนับสนุนคลัสเตอร์ล้มเหลวเซิร์ฟเวอร์ SQL ตามที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
327518 นโยบายสนับสนุนของ Microsoft SQL Server สำหรับ Microsoft Clustering
ดูเอกสาร SQL Server ต้องถูกติดตั้งสำหรับการสนับสนุนถ้า SQL Server ถูกใช้ร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft คลัสเตอร์ (MSCS)

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการติดตั้ง SQL Server

เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2000 หรือ SQL Server 2005 เราขอแนะนำว่า คุณควรมีผู้ดูแลโดเมนของคุณให้ทำตามคำแนะนำที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
319723 วิธีการใช้การรับรองความถูกต้อง Kerberos ใน SQL Server
บทความฐานความรู้ของ Microsoft 319723 อธิบายถึงวิธีการใช้การรับรองความถูกต้อง Kerberos ใน SQL Server บทความนี้ยังอธิบายวิธีการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้อง Kerberos บนคลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server ด้วย

คำแนะนำที่ระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 319723 นำเสนอสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้:
 • คุณสามารถแยกแยะปัญหาชื่อบริการหลัก (SPNs) ที่มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง
 • คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อความเตือนระหว่างการติดตั้ง SQL Server ถ้าคุณระบุบัญชีผู้ใช้โดเมนเป็นบัญชีเริ่มต้นบริการ SQL Server ข้อความเตือนนี้มีการจัดทำเอกสารในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  303411 คุณได้รับข้อมูลการเตือน "คำเตือน SuperSocket ข้อมูล" เมื่อ SQL Server บัญชี ผู้ใช้โดเมน
 • ถ้าคุณเปลี่ยนแปลง IP แอดเดรสหรือชื่อโดเมน คุณไม่มีการปรับปรุงด้วยตนเอง SPNs ของบริการ SQL Server

รักษาความปลอดภัย

SQL Server 2000

บัญชีผู้ใช้บริการที่คุณใช้ในการเริ่มบริการ SQL Server ในคลัสเตอร์ล้มเหลวเซิร์ฟเวอร์ SQL ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่นโดยตรง บัญชีผู้ใช้บริการนี้ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่นผ่านการเป็นสมาชิกของกลุ่ม การตั้งค่าคอนฟิกที่อาจทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย transitory ถ้าคุณไม่ต้องการให้บัญชีผู้ใช้บริการจะอยู่ในกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น คุณต้องมอบสิทธิของผู้ใช้ต่อไปนี้ไปยังบัญชีการบริการ:
 • ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ = SeTcbPrivilege
 • ข้ามการตรวจสอบละเอียด = SeChangeNotify
 • ล็อกหน้าในหน่วยความจำ = SeLockMemory
 • เข้าสู่ระบบเป็นชุดงาน = SeBatchLogonRight
 • เข้าสู่ระบบเป็นการบริ = SeServiceLogonRight
 • แทนโทเค็นระดับกระบวนการ = SeAssignPrimaryTokenPrivilege

SQL Server 2005

คุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่ชื่อโดเมนและชื่อกลุ่มในกลุ่มโดเมนสำหรับบริการคลัสเตอร์หน้าของตัวช่วยสร้างการติดตั้ง SQL Server สำหรับแต่ละบริการคลัสเตอร์ในอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ที่คุณติดตั้ง คุณป้อนชื่อโดเมนและชื่อกลุ่มในการ DomainName\GroupName รูปแบบ คุณต้องใช้คำแนะนำต่อไปนี้เมื่อคุณระบุในกลุ่มโดเมน:
 • กลุ่มโดเมนต้องอยู่ในโดเมนเดียวกันเป็นบัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าบัญชีที่คุณใช้ในการล็อกออนเข้าสู่ระบบในโดเมน SQLSVR และ SQLSVR โดเมนคือ โดเมนลูกของโดเมน MYDOMAIN คุณต้องระบุเป็นกลุ่มโดเมนในโดเมน SQLSVR โดเมน SQLSVR อาจประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้จากโดเมน MYDOMAIN
 • บัญชีบริการสำหรับบริการคลัสเตอร์ระบุต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มโดเมนโดยตรง บัญชีผู้ใช้บริการนี้ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มโดเมนผ่านการเป็นสมาชิกของกลุ่ม โปรแกรมติดตั้ง 2005 ของ SQL Server จะตรวจสอบกลุ่มย่อยเพื่อตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้บริการในกลุ่มโดเมนหรือไม่
 • บัญชีบริการสำหรับบริการคลัสเตอร์ระบุไม่ได้เป็นสมาชิกโดยตรงของกลุ่มผู้ดูแลระบบท้องถิ่น
 • โดเมนและกลุ่มโดเมนต้องมีอยู่แล้วเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL คุณสามารถดูชื่อของกลุ่มโดเมนที่มีอยู่จากผู้ดูแลโดเมน ขึ้น คุณสามารถสร้างกลุ่มโดเมนสำหรับคลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server 2005 ถ้าคุณสร้างกลุ่มโดเมนสำหรับคลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server 2005 ในอีกสักครู่ก่อนที่จะเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL คุณต้องรอชั่วขณะกลุ่มโดเมนใหม่ในการจำลองผ่านเครือข่ายขององค์กร
 • กลุ่มโดเมนจะต้องประกอบด้วยบัญชีบริการที่เหมาะสม ถ้าบัญชีบริการไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มโดเมนที่เหมาะสมเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005, SQL Server 2005 ครั้งเพิ่มบัญชีบริการไปยังกลุ่มโดเมน ดังนั้น บัญชีที่คุณใช้เพื่อเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ต้องมีสิทธิ์เพียงพอในการเพิ่มบัญชีไปยังกลุ่มโดเมน

  หากโปรแกรมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่รันภายใต้บัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเพิ่มบัญชีไปยังกลุ่มโดเมน บัญชีบริการต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มโดเมนที่เหมาะสมแล้ว
 • เมื่อต้องการรักษาสิทธิ์ควบคุมแม่นยำมากที่สุด เราขอแนะนำว่า คุณได้ระบุบัญชีบริการที่แตกต่างกัน สำหรับแต่ละบริการคลัสเตอร์ และ สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์เสมือนและกลุ่มโดเมนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้กลุ่มโดเมนเดียวกันและบัญชีบริการสำหรับบริการ SQL Server ทั้งหมด หรือ คุณสามารถใช้กลุ่มโดเมนเดียวกันกับบัญชีบริการที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ SQL Server
 • กลุ่มโดเมนสำหรับบริการคลัสเตอร์ของ SQL Server ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์อื่นไม่
 • กลุ่มโดเมนต้องเป็นกลุ่มโดเมนสากลแทนที่เป็นกลุ่มโดเมนสากล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางเหล่านี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
910708 คุณต้องระบุในกลุ่มโดเมนสำหรับบริการคลัสเตอร์ SQL Server เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005 คลัสเตอร์ล้มเหลว
หมายเหตุ การแก้ปัญหาการตัดสินค้าจากคลังของกลุ่มโดเมน คุณต้องมีการเข้าถึงตัวควบคุมโดเมน

นอกจากนี้ เราไม่สนับสนุนอินสแตนซ์คลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server 2005 ติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่โหนดใด ๆ มีตัวควบคุมโดเมน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้และสิทธิ์ที่ได้รับสิทธิ สำหรับบัญชีบริการ SQL Server และ เกี่ยวกับการ Access control list (Acl) ที่สร้างขึ้นสำหรับบัญชีบริการ SQL Server ดูหัวข้อ "การตั้งค่าค่า Windows บัญชีบริการ" ใน SQL Server 2005 Books Online

Start และหยุดบริการเซิร์ฟเวอร์ SQL

อินสแตนซ์คลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server 2005

SQL Server 2005 สนับสนุนการเริ่มต้น และหยุดบริการ SQL Server โดยใช้ใด ๆ ของเครื่องมือต่อไปนี้:
 • ผู้ดูแลคลัสเตอร์
 • ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ SQL
 • ตั้งค่าคอนฟิกพื้นที่พื้นผิวของ SQL Server
 • Studio จัดการของเซิร์ฟเวอร์ SQL
หมายเหตุ ห้ามใช้สแน็ปอิน Services เมื่อต้องการหยุดอินสแตนซ์ที่คลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ถ้าคุณใช้สแน็ปอินบริการ บริการคลัสเตอร์เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ SQL

อินสแตนซ์คลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server 2000

อินสแตนซ์คลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server 2000 ไม่มีข้อจำกัดข้างต้นนี้ เราขอแนะนำให้ คุณใช้ตัว จัดการองค์กรของ SQL Server แอปเพล็ตบริการ SQL Server การดูแลคลัสเตอร์ เพื่อเริ่มต้น และหยุดบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SQL Server 2000 ถึงแม้ว่าคุณสามารถใช้ตัวจัดการควบคุมบริการหรือสินค้าบริการใน'แผงควบคุม' เพื่อเริ่มต้น และหยุดบริการ โดยไม่มีความเสียหายต่อรีจิสทรี ตัวเลือกเหล่านี้จะทำให้เกิดการบริการอยู่ในสถานะหยุด แทน บริการจะถูกตรวจพบ โดยเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ และคุณจะได้รับข้อความข้อผิดพลาด 17052 ID เหตุการณ์หลายใน SQL Server ของคุณ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้มีลักษณะต่อไปนี้:
[sqsrvres] CheckServiceAlive: [บอดเป็นการบริการ
[sqsrvres] OnlineThread: บริการหยุดในขณะรอ QP
[sqsrvres] OnlineThread: ข้อผิดพลาด 1 bringing แหล่งข้อมูลออนไลน์
หลังจากที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ บริการคลัสเตอร์เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ SQL คาดว่าลักษณะการทำงานนี้สำหรับข้อผิดพลาดชนิดเหล่านี้

อินสแตนซ์คลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server 6.5 และ SQL Server 7.0

เมื่อต้องการเริ่มต้น หรือหยุดการ SQL Server ผู้ บริหารของ SQL เซิร์ฟเวอร์ หรือบริการของบริษัทตัวแทน SQL จากเซิร์ฟเวอร์เสมือน SQL Server 6.5 หรือ SQL Server 7.0 คุณต้องใช้การดูแลคลัสเตอร์ Microsoft หรือเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Cluster.exe

ถ้าคุณพยายามที่จะเริ่ม หรือหยุดบริการ ด้วยวิธีอื่น (เช่น จาก Control Panel ผู้จัดการ ฝ่ายบริการ SQL หรือตัว จัดการองค์กร SQL), อาจเสียหายในรีจิสทรี และคุณอาจจำเป็นต้อง uncluster หรือ SQL Server ที่ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

สัญลักษณ์ทั่วไปส่วนใหญ่ของมีเริ่มต้นการบริการไม่ถูกต้องเป็นบัญชีบริการปรากฏเป็น jumble เป็นอักขระ ASCII

ถ้าคุณจำเป็นต้องเริ่มการทำงานของ SQL Server จากบรรทัดคำสั่ง คุณต้องใช้เครื่องมือการดูแลคลัสเตอร์หรือ Cluster.exe ก่อน ใช้บริการ SQL Server, SQL ผู้บริหาร หรือตัว แทน SQL แบบออฟไลน์

เมื่อคุณเริ่ม SQL Server จากบรรทัดคำสั่ง เชื่อมต่อเกิดโดยใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือน วิธีเดียวที่จะทำการเชื่อมต่อท้องถิ่นคือ ถ้าทรัพยากรเป็นของโหนดซึ่งเดิมคุณติดตั้ง SQL Server

ผู้จัดการองค์กรของ SQL

อินสแตนซ์คลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server 6.5 และ SQL Server 7.0

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อบัญชีบริการจากผู้จัดการองค์กรของ SQL ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อ Microsoft แนะนำให้ คุณ uncluster และ recluster SQL Server ด้วยบัญชีผู้ใช้โดเมนใหม่แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนบัญชีบริการ SQL Server ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
239885 วิธีการเปลี่ยนบัญชีบริการสำหรับคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server
คำเตือน ถ้าคุณไม่ได้ทำตามคำแนะนำในบทความ Q239885 คุณอาจต้อง การด้วยตนเอง SQL Server ทั้งหมดจากโหนดทุกโหนทั้งสอง แล้ว ติดตั้ง SQL Server ใหม่หลังจากที่คุณรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล SQL Server ของคุณ

ถ้าบัญชีผู้ใช้บริการสำหรับ SQL Server ไม่ใช่ผู้ดูแลในคลัสเตอร์ การใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลไม่สามารถลบบนโหนดใด ๆ ของคลัสเตอร์ ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลต้องมีในคลัสเตอร์สำหรับ SQL Server ไปยังฟังก์ชัน

อินสแตนซ์คลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server 2000

คุณต้องใช้ตัวจัดการองค์กรของ SQL เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดกับบัญชีบริการ SQL หรือรหัสผ่าน

SQL Server 2005 Analysis Services (OLAP)

OLAP 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ทั้งหมดทราบคลัสเตอร์ และคุณสามารถเลือกติดตั้งคลัสเตอร์ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น

SQL Server 2000 Analysis Services (OLAP)

ถึงแม้ว่าคอมโพเนนต์ของ SQL Server 2000 วิเคราะห์บริการ (OLAP) จะไม่ทราบคลัสเตอร์ คุณจะสามารถได้รับ Analysis Services โซลูชันที่พร้อมใช้งานที่สูงจากการทำตามขั้นตอนในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
308023 วิธีการคลัสเตอร์ SQL Server 2000 Analysis Services ใน Windows 2000 และ Windows Server 2003

การเชื่อมต่อ SQL

ไลบรารีเครือข่ายของ SQL Server 2005

มีรุ่นของ SQL Server 2005, SQL Native Client ได้ถูกเพิ่มลงในรายการที่ได้รับการสนับสนุนของโพรโทคอล โพรโทคอลที่สนับสนุนมีดังนี้:
 • หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

  หมายเหตุ ไคลเอนต์ที่ใช้ Microsoft ข้อมูล Access Components (MDAC) 2.8 orearlier เวอร์ชั่น MDAC ไม่สามารถใช้โพรโทคอลหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน ถ้าคุณพยายามที่จะใช้โพรโทคอลหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันของ usea ไคลเอนต์จะสลับกับโพรโทคอล NamedPipes โดยอัตโนมัติ
 • ไปป์ที่ระบุชื่อ
 • TCP/IP
 • ผ่านทาง
 • SQL Native Client

  ไคลเอ็นต์ท้องถิ่นของ SQL (SQLNCLI) เป็นเทคโนโลยีการเข้าถึง adata ที่อยู่ใหม่ใน SQL Server 2005 อินเทอร์เฟซ SQL Native Client isa ข้อมูลแบบสแตนด์อโลนเข้าถึงแอพลิเคชันเขียนโปรแกรมสำหรับ (API) ที่เป็น usedfor ทั้ง OLE DB และ ODBC SQL Native Client รวม SQL เซิร์ฟเวอร์ OLE DBProvider และโปรแกรมควบคุม ODBC เซิร์ฟเวอร์ SQL ใน DLL ดั้งเดิมที่หนึ่ง NativeClient ของ SQL มีฟังก์ชันการทำงานใหม่ที่แยกต่างหาก และแตกต่างจาก MDAC ยังใช้โปรแกรมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อต้องการติดตั้ง SQL Native Client เป็น ofSQL ส่วนเครื่องมือ 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้และ networklibraries อื่น ๆ ดู SQL Server 2005 Books Online

  หมายเหตุ SQL Server 2005 ไม่สนับสนุนโพรโทคอล SequencedPacket VINES Banyan (SPP), Multiprotocol, AppleTalk หรือ NWLink IPX/spx ไว้ networkprotocols ไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อ โดยใช้ mustselect เหล่านี้โพรโทคอลโพรโทคอลที่แตกต่างกันสามารถเชื่อมต่อกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้า

ไลบรารีเครือข่ายของ SQL Server 2000

โพรโทคอล TCP/IP ที่จำเป็นต้องติดตั้ง SQL Server คลัสเตอร์ และเราขอแนะนำให้ คุณติดตั้ง และเปิดใช้งานโพรโทคอลเนมไปป์ TCP/IP ที่ถูกต้องเนื่องจากเป็นโพรโทคอลที่สนับสนุนเฉพาะสำหรับใช้กับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการเนมไปป์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
831127 ไม่สามารถเอาออกสนับสนุนไปป์ที่ระบุชื่อบนเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2000 Service Pack 3
ทรัพยากรเพิ่มเติมใด ๆ ที่ถูกเพิ่มไปยังกลุ่ม SQL ต้องมีทรัพยากร NetworkName และ IPAddress ของตนเองโดยเฉพาะ

อินสแตนซ์คลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server 6.5 และ SQL Server 7.0

ถ้าทรัพยากรคลัสเตอร์ใด ๆ จะขึ้นอยู่กับทรัพยากรใด ๆ SQL Server คุณต้องเอาการอ้างอิงเหล่านั้นก่อนที่คุณ uncluster เซิร์ฟเวอร์เสมือนของคุณ ถ้าคุณไม่ทำเช่นนี้ เซิร์ฟเวอร์เสมือนของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ และจะไม่สามารถมีคลัสเตอร์อีกครั้งจนกว่าจะเสร็จสิ้นการลบคลัสเตอร์ SQL ล้มเหลว

หมายเหตุ ถ้าใช้ไดรฟ์ควอรัมสำหรับทรัพยากร MSCS เพิ่มเติม และทรัพยากรเหล่านั้นทำให้เกิดการล้มเหลว ทรัพยากรคลัสเตอร์ทั้งหมดจะไม่พร้อมใช้งานจนกว่าทรัพยากรคลัสเตอร์และคลัสเตอร์ IP ที่อยู่และเครือข่ายชื่อจะกลับมาออนไลน์

คำเตือน ต้องทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครือข่ายใน SQL Server 6.5 ขณะ SQL Server unclustered ตามที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
189037 บัก: การตั้งค่า SQL ไม่เปลี่ยนแปลงความปลอดภัยและตัวเลือกการสนับสนุนเครือข่าย ด้วย SVS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทั่วไปปัญหาเมื่อคุณเชื่อมต่อ หรือการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ SQL Server คลัสเตอร์ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
273673 คำอธิบายของการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SQL
235987 เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ใช้ SQL Server 7.0 สนับสนุนการใช้ที่อยู่ TCP/IP หนึ่งเท่านั้น
244980 วิธีการเปลี่ยนอยู่ IP เครือข่ายของ SQL Server อินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลว
187708 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ SQL server เสมือนผ่าน sockets ในคลัสเตอร์

หลายรอบน TCP/IP พอร์ต

SQL Server 7.0 ให้การสนับสนุนสำหรับหลายรอบนพอร์ตบนเครือข่ายย่อยเดียวกัน การสนับสนุนนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งาน บนเครือข่ายย่อยหลาย หรือ เพื่อให้มีพร้อมใช้งานเพิ่มเติม

ถ้าคุณจำเป็นต้องมีหลายรอบน TCP/IP พอร์ต คุณจำเป็นต้องทำการแก้ไขต่อไปนี้ในรีจิสทรีก่อนที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างคลัสเตอร์

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe)
 2. ค้นหาค่าListenOnในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_Machine\Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer
 3. บนเมนูแก้ไขคลิกหลายสายและป้อนรอบนพอร์ตเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น เพิ่ม port1435 ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกตกลง:
  SSMSSO70, 1435
 4. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
นี่คือตัวอย่างของพอร์ตอื่น ๆ ที่คุณอาจเพิ่ม:
 • SSMSSO70, 1436
 • SSMSSO70, 1437
ทดสอบการเชื่อมต่อกับพอร์ตคุณเพิ่ม และดำเนินต่อ ด้วยตัวช่วยสร้างคลัสเตอร์

SQL Server (เวอร์ชันทั้งหมด) และตั้งค่าคอนฟิก WINS

ก่อนคุณคลัสเตอร์ SQL Server ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีการกำหนดค่าที่เหมาะสมสำหรับการ Windows Internet ชื่อบริการ (WINS) สำหรับการใช้บนคลัสเตอร์ ตามที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
193890 ตั้งค่าคอนฟิก WINS แนะนำสำหรับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของ Microsoft
195462 ลงทะเบียน WINS และลักษณะการทำงานที่อยู่ IP สำหรับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของ Microsoft
คุณไม่ควรเพิ่มรายการแบบคงที่ใน WINS สำหรับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ Microsoft (MSCS) ซึ่งจะมีอธิบายในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
217199 ชื่อเครือข่ายแบบออฟไลน์ที่ทำให้เกิดรายการ WINS แบบคง

ประสิทธิภาพการทำงาน counters onSQL 7.0 เซิร์ฟเวอร์อินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลว

ไม่มีอยู่เมื่อมีตั้งค่า SQL Server 7.0 ด้วยการตั้งค่าคอนฟิก SQL เซิร์ฟเวอร์เสมือน และแพสซิฟโหนดมีตัวควบคุมทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ SQL ตรวจสอบประสิทธิ (เคาน์เตอร์ส่วนขยาย) สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือน ตัวนับจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับโหนดหลักอีกจนกว่าคลัสเตอร์ทั้งหมดถูกปิด และเริ่มต้นใหม่ แม้กระทั่งแล้ว ความพร้อมใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว

เคาน์เตอร์ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ SQL ต้องพบเมื่อระบบเริ่มทำงานตั้งแต่เริ่มต้น กับ SQL Server 6.5 เคาน์เตอร์ DLL จะอยู่ในไดเรกทอรี \\Mssql\Binn โดยค่าเริ่มต้น เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์คลัสเตอร์ติดตั้ง SQL Server จนกว่าทรัพยากร MSCS ทั้งหมดมีออนไลน์ เคาน์เตอร์จะไม่พบเมื่อเริ่มต้นระบบเริ่มต้นเกิดขึ้น

SQL Server 7.0 ใส่ตัวนับเหล่านี้ในไดเรกทอรีถูกต้อง, %Systemroot% \System32\ เพื่อให้สามารถใช้งาน เมื่อต้องการทำให้พร้อมใช้งานแฟ้ม Sqlctr65.dll วางสำเนาของแฟ้ม Sqlctr65.dll ในไดเรกทอรี%Systemroot%\System32 แฟ้ม Sqlctr70.dll อยู่ในไดเรกทอรีนี้ตามค่าเริ่มต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนับประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
127207 วัตถุและตัวนับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานขาดหายไป
246328 ตัวนับประสิทธิภาพการทำงาน SQL อาจสูญหายไปหลังจากการติดตั้ง MDAC ในคลัสเตอร์
คำเตือน สำหรับ SQL Server 6.5 ถ้าคุณตัดสินใจที่จะสร้างรีจิสทรีโดยใช้คำแนะนำในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ ดูส่วน "วิธีการสร้างตัว SQL Server จิ" ในบทความนี้สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนที่คุณดำเนินการขั้นตอนการสร้างรีจิสทรี:
227662 ตัวนับการตรวจสอบประสิทธิภาพของ SQL ขาดหายไป
สรุป เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพไม่เสมอพร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ SQL คลัสเตอร์ โดยเมื่อใด ปกติจะเป็นเฉพาะบนโหนดหลักถ้าเกิดล้มเหลวไม่

เปลี่ยนชื่อทรัพยากรสร้างขึ้น โดย SQL Server 6.5 หรือ SQL Server 7.0 คลัสเตอร์ล้มเหลว Wizard

เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง SQL เซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ล้มเหลว ส่วนหนึ่งของกระบวนการมีการสร้างทรัพยากรคลัสเตอร์ SQL โดยค่าเริ่มต้น ทรัพยากรเหล่านี้มีโครงสร้างที่มีการตั้งชื่อต่อไปนี้:
Virtual_SQL_Server_Name> ที่อยู่ IP
Virtual_SQL_Server_Name> ชื่อเครือข่าย
Virtual_SQL_Server_Name> SQL Server 7.0
Virtual_SQL_Server_Name> VServer
Virtual_SQL_Server_Name> ตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL 7.0
ตัวอย่างเช่น ถ้าVirtual_SQL_Server_Name xyz ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ SQL มีชื่อดังนี้ โดยค่าเริ่มต้น:
ที่อยู่ IP xyz
xyz ชื่อเครือข่าย
xyz SQL Server 7.0
xyz VServer
xyz 7.0 ตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL
ถ้าทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อเหล่านี้จะถูกแก้ไขเป็นดังนี้:
ที่อยู่ IP
ชื่อเครือข่าย
เซิร์ฟเวอร์ SQL
เซิร์ฟเวอร์เสมือน
ตัวแทน SQL
ตัวช่วยสร้าง SQL คลัสเตอร์ล้มเหลวอาจล้มเหลว หรือหยุดการตอบสนอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลวของตัวช่วยสร้างล้มเหลวคลัสเตอร์ของ SQL ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
254593 การแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของตัวช่วยสร้างคลัสเตอร์ของ SQL

วิธีการสร้างรีจิสทรี SQL Server 6.5 เซิร์ฟเวอร์ SQL และการติดตั้งอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลว 7.0

ดูเอกสาร SQL Server 6.5

ในขณะที่มีการเกาะกลุ่ม SQL Server 6.5 องค์กรอิดิชั่น พยายามที่จะทำการสร้างรีจิสทรี SQL Server ด้วยบรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:
การตั้งค่า /t RegistryRebuild =บน
คุณต้อง uncluster SQL Server ก่อนที่คุณดำเนินการสร้างรีจิสทรี

ดูเอกสาร SQL Server 7.0

ถ้าคุณใช้แฟ้ม Regrebld.exe จาก SQL Server 7.0 คุณก็สามารถสร้างรีจิสทรีในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้:
 • อย่าเปลี่ยนแปลงสิ่งใดจาก ofmaster ติดตั้งก่อนหน้านี้
 • เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้จากโหนหลักเท่านั้นสำหรับสแตนซ์
ละเว้นข้อจำกัดเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหารีจิสทรี

เซอร์วิสแพ็ค

คำเตือน ก่อนที่คุณลองใด ๆ ติดตั้งแพคภาษาของการบริการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสมและมีสิทธิ ก็ขอแนะนำให้ คุณเข้าสู่ระบบ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ และบัญชีผู้ใช้บริการ SQL Server และใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows ในระหว่างกระบวนการ ถ้าด้วยเหตุผลบาง บัญชีผู้ใช้นี้ถูกเอาออกจากกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่นบนโหนดคลัสเตอร์ กรุณาเพิ่มนั้นกลับไปยังกลุ่มก่อนที่คุณเริ่มการติดตั้ง

SQL Server 2005

ไม่มีเปลี่ยนลักษณะการทำงานกับ SQL Server 2005 จาก SQL Server 2000

SQL Server 2000

กับ SQL Server 2000 ไม่มีระบบคลัสเตอร์ยกเลิกไม่ คุณสามารถเริ่มต้นการติดตั้งชุดบริการจากโหนดที่อยู่ในตัวควบคุมของ SQL Server ที่คุณต้องการปรับรุ่น

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้ง Microsoft Windows NT บริการชุดรวมตามวิธีการปกติตามที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

174799 วิธีการติดตั้งบริการชุดรวมในคลัสเตอร์

SQL Server 6.5 หรือ 7.0

คุณต้อง uncluster SQL Server การติดตั้ง SQL Server service packs นอกจากนี้คุณต้องเอาจำลองแบบก่อนที่คุณ uncluster เซิร์ฟเวอร์ SQL ซึ่งถูกบันทึกไว้ในส่วน "ปัญหาการจำลองแบบ" ของบทความนี้

จำลองแบบ

SQL Server 2005

ทำตามเอกสาร Readme ที่มาพร้อมกับโปรแกรมปรับปรุงของ SQL Server หรือ service pack สำหรับกำหนดถ้าคุณต้องทำตามคำแนะนำการตั้งค่าพิเศษสำหรับการติดตั้งเฉพาะของคุณทั้งหมด

SQL Server 2000

ทำตามเอกสาร Readme ที่มาพร้อมกับโปรแกรมปรับปรุงของ SQL Server หรือ service pack สำหรับกำหนดถ้าคุณต้องทำตามคำแนะนำการตั้งค่าพิเศษสำหรับการติดตั้งเฉพาะของคุณทั้งหมด

SQL Server 6.5 และ SQL Server 7.0

คุณต้องเอาจำลองแบบก่อนที่คุณ uncluster SQL Server ตามที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
247110 จำลองแบบต้องถูกเอาออกก่อนที่จะใช้เซอร์วิสแพ็ค
เมื่อคุณคลัสเตอร์ SQL Server คุณอาจตัดการจำลองแบบ SQL Server สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
236407 จุดบกพร่อง: การจำลองแบบแบ่งตั้งค่าคลัสเตอร์ที่ใช้งานอยู่/แพสซิฟและดีทีเอส

ค้นหาข้อความแบบเต็ม

ค้นหาข้อความแบบเต็มจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของ SQL Server 7.0 ตามที่ระบุไว้ใน SQL Server Books Online เมื่อสิ้นสุดการตั้งค่าคอนฟิก SQL Server ล้มเหลวส่วน "สนับสนุน" ค้นหาข้อความแบบเต็มทั้งหมดได้รับการสนับสนุนสำหรับการใช้ใน SQL Server 2000 และ SQL Server รุ่นที่ใหม่กว่า

ถ้าคุณมีปัญหาที่จำเป็นต้องสร้างใหม่ หรือติดตั้งการค้นหาข้อความแบบเต็ม บนอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลวที่ SQL Server 2000 หรือ บนตัว SQL Server 2005 ล้มเหลวคลัสเตอร์ สแตนซ์ ถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว และติดตั้งใหม่ของ อินสแตนซ์คลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server มีวิธีการกู้คืนที่ได้รับการสนับสนุนเท่านั้น

จดหมาย SQL

จดหมาย SQL ไม่สนับสนุนเมื่อใช้บน SQL Server คลัสเตอร์ล้มเหลวเนื่องจาก MAPI ไม่ทราบคลัสเตอร์ทั้งหมด การสนับสนุนสำหรับจดหมาย SQL เมื่อใช้กับคลัสเตอร์ไว้บนพื้นฐาน "ความพยายามที่สมเหตุสมผล" เท่านั้น ด้วย guarantees ไม่มีเสถียรภาพหรือความพร้อมใช้งาน Microsoft ได้ยืนยันนี้อาจ มีปัญหาใน SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 และ SQL Server 2000 เมื่อใช้กับคลัสเตอร์ล้มเหลว

การปรับรุ่นระบบปฏิบัติการ

ปรับรุ่นระบบปฏิบัติการได้รับการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SQL เซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ในขณะที่จัดทำเอกสารในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
239473 การแก้ไข: 70rebind.exe สำหรับการปรับรุ่น Windows 2000 และ MDAC บนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของ SQL Server 7.0
313037 วิธีการปรับรุ่นคลัสเตอร์ SQL Server เป็น Windows Server 2003

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
175276 การใช้งานนโยบายสิทธิ์การใช้งานกับ MSCS

กฎการจัดการการบริการคลัสเตอร์ที่สำคัญ

คำเตือน หากคุณละเว้นกฎข้อใดก็ต่อไปนี้ คุณจะต้องติดตั้งบริการคลัสเตอร์ของ Microsoft
 • ถ้าคุณเปลี่ยนเค้าโครงของพาร์ติชันของดิสก์ที่มีอยู่จริงใด ๆ บนบัส SCSI ที่ใช้ร่วมกัน ทั้งสองโหนดคลัสเตอร์เริ่มต้นใหม่
 • เปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ของ Windows NT ของแบบ clusternode หลังจากที่คุณติดตั้ง MSCS
 • แบ่งดิสก์บนบัส SCSI ไม่มีทรัพยากรดิสก์ firstdeleting พาร์ติชัน
 • เปลี่ยนอยู่ IP ที่ nameresource เป็นเครือข่ายขึ้นอยู่
 • เรียกใช้เครื่องมือวินิจฉัยที่ทำการเขียนระดับต่ำ aphysical ดิสก์ (ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณเริ่มต้นโหนดภายใต้ระบบ anotheroperating)
 • มอบหมายตัวอักษรชื่อไดรฟ์ของดิสก์ระบบบน anynode
 • เขียนข้อมูลลงดิสก์ที่แนบบน chainbefore SCSI คุณติดตั้ง MSCS

การใช้ร่วมกันของทรัพยากรคลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ทรัพยากรคลัสเตอร์ดิสก์ที่ใช้ โดย SQL Server ไม่ควรใช้สำหรับบริการคลัสเตอร์อื่น ๆ (เช่นไดรฟ์ควอรัม แฟ้มหรือเครื่องพิมพ์ใช้ร่วมกัน หรือเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต) เว้นแต่คลัสเตอร์มีทรัพยากรดิสก์คลัสเตอร์ที่เดียวเท่านั้น ถ้าคุณใช้ SQL Server คลัสเตอร์ดิสก์ใด ๆ ของทรัพยากรเหล่านี้ ก็อาจมากได้ส่งผลกระทบต่อเวลาของคุณล้มเหลว และอาจยังเริ่ม failovers ของ SQL Server เมื่อไม่มีปัญหาของ SQL Server ที่มีอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
835185 อ้างอิงทรัพยากรคลัสเตอร์ล้มเหลวใน SQL Server

คอมโพเนนต์การเข้าถึงข้อมูลของ Microsoft (MDAC)

ปรับรุ่นคอมโพเนนต์ของ SQL Server 6.5 และ MDAC 7.0 เซิร์ฟเวอร์ SQL

SQL Server 6.5 และการติดตั้ง SQL Server 7.0 คลัสเตอร์เท่านั้นสนับสนุนการปรับรุ่นคอมโพเนนต์ของ MDAC จนถึง MDAC เวอร์ชัน 2.5 MDAC 2.6 และ MDAC 2.7 ไม่ได้สนับสนุนฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับรุ่นเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ MDAC 2.6 และรุ่นที่ใหม่กว่าบนไคลเอนต์สามารถเชื่อมต่อกับการติดตั้ง SQL Server 6.5 หรือ SQL Server 7.0 แบบคลัสเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
820754 MDAC 2.6 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าไม่ควรถูกติดตั้งบนคลัสเตอร์ของ SQL Server 7.0
239473 การแก้ไข: 70rebind.exe สำหรับการปรับรุ่น Windows 2000 และ MDAC บนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของ SQL Server 7.0

ตำแหน่งที่ตั้งของทรัพยากรคลัสเตอร์เริ่มต้น MSDTC

โดยค่าเริ่มต้น ที่มีการติดตั้ง MSDTC ทรัพยากรขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่มีความต้องการเฉพาะการเปลี่ยนกลุ่มติดตั้ง MSDTC ขอแนะนำให้ คุณปล่อยไว้ในตำแหน่งเริ่มต้น นอกจากนี้ บนโหนดคลัสเตอร์ MSDTC ต้องรันเป็นทรัพยากรคลัสเตอร์ ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิก MSDTC จะรันเป็นทรัพยากรคลัสเตอร์ที่ไม่ใช่ ธุรกรรมการกระจายอาจถูกใช้งาน และที่อาจทำให้เกิดความเสียหายของข้อมูลเมื่อเกิดการล้มเหลวของคลัสเตอร์

Windows NT 4.0
ติดตั้ง MSDTC คลัสเตอร์ที่กลุ่มแรกที่ประกอบด้วยทรัพยากรที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง ทรัพยากรชื่อเครือข่าย และทรัพยากรบนดิสก์คลัสเตอร์ โดยทั่วไปกลุ่ม SQL

Windows 2000
โดยค่าเริ่มต้นติดตั้งให้กับกลุ่มคลัสเตอร์ และใช้ไดรฟ์ควอรัม แม้ว่าขอแนะนำว่า ไดรฟ์ควอรัมเท่านั้นถูกใช้ โดยควอรัม MSDTC ไม่มีข้อยกเว้นกับกฎนี้ สำหรับปัญหาในการติดตั้ง หรือสร้าง MSDTC บนคลัสเตอร์ SQL ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
294209 วิธีการสร้างใหม่ หรือย้ายติดตั้ง MSDTC แบบที่จะใช้กับคลัสเตอร์ล้มเหลว SQL

สนับสนุนเครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล (SAN)

อินสแตนซ์คลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server และการบริการคลัสเตอร์ของ Microsoft รับการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมเครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล (SAN) ในวันนี้ คลัส เตอร์/multicluster ประเภท HCL อุปกรณ์แสดงรายการชุดของอุปกรณ์เก็บข้อมูล SAN สามารถมีคอมโพเนนต์ผ่าน candidate คอมโพเนนต์ของคลัสเตอร์การทดสอบ หมายเหตุอย่างไรก็ตาม คอมโพเนนต์นี้ไม่ไม่มีสิทธิได้รับบริการสนับสนุนบริการคลัสเตอร์ของ Microsoft บริการเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับการตรวจการตั้งค่าคอนฟิกที่แสดงอยู่ในประเภท "คลัสเตอร์" ในรายชื่อ HCL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
280743 ไซต์แยกต่างหากจากกันทางภูมิศาสตร์ และระบบคลัสเตอร์ของ Windows
834661 เซ็ตอัพ 2000 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ต้องมีตัวอักษรชื่อไดรฟ์เมื่อคุณใช้ไดรฟ์ที่กำหนดใช้
819546 สนับสนุน SQL Server 2000 และ SQL Server 2005 สำหรับไดรฟ์ข้อมูลที่เมาท์

รายการของการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ที่ตรวจพบบนฮาร์ดแวร์เข้ากันได้รายการ (HCL) ซึ่งอยู่ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.windowsservercatalog.com/

การจัดสรรหน่วยความจำ (ทุกรุ่น)

เมื่อคุณปันส่วนหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่า summed ของการตั้งค่าหน่วยความจำสูงสุดของเซิร์ฟเวอร์สำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server พร้อม กับทรัพยากรคลัสเตอร์อื่น ๆ และข้อกำหนดของโปรแกรมประยุกต์ในเครื่องทั้งหมดน้อยกว่ายอดเงินต่ำสุดของ RAM ทางกายภาพที่พร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ในคลัสเตอร์ล้มเหลวใด ๆ

การติดตั้ง SQL Server 64-บิต

คุณไม่มีการติดตั้งแบบ 64 บิตเพื่อใช้หน่วยความจำเพิ่มเติมได้ โดยการเปิดใช้งาน AWE หรือ โดยการปรับเปลี่ยนแฟ้ม Boot.ini ของคุณจะรวมเริ่มต้น PAE สลับการตั้งค่าคอนฟิก

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SQL

เมื่อการแก้ไขปัญหาบนเซิร์ฟเวอร์ SQL เซิร์ฟเวอร์เสมือน ได้โปรดทราบว่า การแก้ไขปัญหาจะต้องกระทำในลำดับที่แน่นอนยกเว้นว่าปัญหานี้เป็นปัญหา SQL ที่รู้จัก ปัญหาหรือความล้มเหลวกับฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย ความปลอดภัย หรือ บริการคลัสเตอร์ของ Microsoft สามารถปรากฏเป็นปัญหา SQL เมื่อแท้ที่จริงปัญหา SQL ไม่มีอยู่

หลังจากที่มีการตรวจพบปัญหา เร็วที่สุดคุณควรรวบรวมรายงาน SQL เซิร์ฟเวอร์ MPS จากทั้งหมดของโหนดที่อินสแตนซ์คลัสเตอร์ล้มเหลว เป็นสิ่งสำคัญที่คุณใช้เครื่องมือนี้บนโหนดทั้งหมดได้เนื่องจาก มีการปิดการโต้ตอบ และสาเหตุของปัญหาอาจเป็นแหล่งมาอื่นนอกเหนือจากโหนดที่เป็นโฮสต์ของอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server ของคุณ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาของ SQL เซิร์ฟเวอร์เสมือน โดยการใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่กำหนด:
 • ฮาร์ดแวร์ - ทำแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบแสดงคำเตือนหรือข้อผิดพลาดที่ไม่มีอธิบายใด ๆ หรือไม่ ถ้าคุณตรวจสอบรายงานของระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ใด ๆ ปัญหารายงานหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น สามารถพวกเขาสามารถอธิบายได้อย่างไร
 • ระบบปฏิบัติการ - ทำบันทึกเหตุการณ์แสดงชนิดต่าง ๆ ของปัญหาของระบบปฏิบัติการ ความล้มเหลวของการบริการ หรือปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมหรือไม่
 • ระบบเครือข่าย - อย่าแสดงแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การสูญเสียการเชื่อมต่อหรือไม่ ความล้มเหลวของ NIC หรือไม่ ปัญหา DNS ได้อย่างไร
 • ความปลอดภัย - การตรวจสอบการเข้าถึงถูกปฏิเสธข้อผิดพลาด ความล้มเหลวของล็อกการรักษาความปลอดภัย
 • MSCS - รายงานปัญหาคลัสเตอร์ในบันทึกเหตุการณ์ใด ๆ หรือไม่
 • SQL เซิร์ฟเวอร์ - ไม่ SQL Server รายงานข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจงในการล็อกข้อผิดพลาดหรือบันทึกเหตุการณ์หรือไม่

คุณสมบัติของบริการ SQL Server

คุณต้องตั้งค่าชนิดการเริ่มต้นบริการ SQL Server ได้ด้วยตนเอง ไม่สนับสนุนการใช้เริ่มต้นระบบอัตโนมัติสำหรับใช้กับเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SQL

ไม่มีสนับสนุน SQL Server สำหรับบริการเทอร์มินัลในโหมดเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน

คลัสเตอร์ล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับใช้กับเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
327270 SQL Server 2000 ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันเซิร์ฟเทอร์มินัล Windows Server 2003

การสนับสนุนสำหรับ Microsoft Windows 2003

เฉพาะ SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าจะสนับสนุน ตามที่กล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
313037 วิธีการปรับรุ่นคลัสเตอร์ SQL Server เป็น Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 254321 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 6.5 Enterprise Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbmt KB254321 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:254321

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com