คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): 11 กรกฎาคม 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2544027 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะไม่พร้อมใช้งาน การขอรับแพคเกจที่มีการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาทั้งหมดที่แสดงไว้ด้านล่าง ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

2596485 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2010 (x 64 Outlook-x-none.msp; x 86 Outlook-x-none.msp): 25 ตุลาคม 2011
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Outlook 2010 ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2011

บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถทำการค้นหาในกล่องจดหมายการเก็บถาวรแบบออนไลน์ใน Microsoft Outlook 2010 ที่อยู่ในโหมดแคช
  • คุณได้พยายามที่เปิดรายการในผลลัพธ์การค้นหา
  ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถเปิดรายการ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ไม่สามารถเปิดรายการนี้

 • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ปัญหาต่อไปนี้ในสภาพแวดล้อมที่ Office 365:

  • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่ Outlook 2010 หยุดตอบสนองเมื่อคุณสลับจากการรับรองความถูกต้อง MSO IDCRL การรับรองความถูกต้องเบื้องต้น
  • ค่าเริ่มต้นของการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ AllowNegoCapabilityHeader คีย์รีจิสทรี ดังนั้น หัวข้อจะไม่ถูกส่งไปยัง Exchange server
  • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่ Outlook 2010 หยุดการตอบสนองเมื่อข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจะถูกเรียกในระบบ Office 365
  • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่ Outlook 2010 หยุดตอบสนองเมื่อคุณส่งข้อความอีเมลในระบบ Office 365
  • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพิ่มข้อมูลล็อกสำหรับคำร้องขอ WinHTTP
  • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่ Outlook 2010 หยุดตอบสนองเมื่อสร้างส่วนกำหนดค่าในระบบ Office 365
  • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เปิดวงแหวนบัฟเฟอร์การจับภาพข้อมูลล็อก ETW RPC
  • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่ Outlook 2010 หยุดตอบสนองเมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบจดหมายเตือนชำระเงินในระบบ Office 365

 • สมมติว่า กล่องจดหมายจะถูกย้ายไปยังสภาพแวดล้อมของธุรกิจประสิทธิผลการทำงานแบบออนไลน์ชุด (BPOS) อย่างไรก็ตาม Outlook ไม่สร้างผู้ใช้ที่ผู้ใช้หลัก (UPN) เป็นชื่อของผู้ใช้เข้าสู่ระบบของผู้ใช้ Outlook
 • สมมติว่า กล่องจดหมายของคุณจะถูกย้ายไปยังสภาพแวดล้อม BPOS เมื่อคุณเปิดข้อยกเว้นของการประชุมที่เกิดประจำใน Outlook 2010 แสดงผู้เข้าร่วมประชุมที่ซ้ำกันในการ เมื่อต้องการ เขตข้อมูลในตัวตรวจสอบการประชุม
 • Outlook 2010 หยุดตอบสนองเมื่อคุณล็อกอินได้ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่กำหนดความสัมพันธ์กับกล่องจดหมายเก็บแบบออนไลน์
 • สมมติว่า คุณมีหลายบัญชีใน Outlook 2010 ยกตัวอย่างเช่น คุณมีบัญชีผู้ใช้ Exchange Server และบัญชีผู้ใช้ IMAP เมื่อคุณเปลี่ยนค่าเริ่มต้นการส่งบัญชีไปยังบัญชีผู้ใช้ IMAP คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:
  • เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยง mailto จากเบราว์เซอร์ หรือ จาก Outlook เริ่มต้นส่งบัญชีเป็นบัญชีผู้ใช้ Exchange Server ที่แทนของบัญชีผู้ใช้ IMAP
  • เมื่อคุณสร้างข้อความอีเมลใหม่ มีเลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange Server ของบัญชีผู้ใช้ IMAP
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างข้อความอีเมล์ใน Outlook 2010
  • คุณได้เปิดใช้งานการ การร้องขอการตอบรับการอ่าน ตัวเลือก
  • คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์ เช่น Visual Basic for Applications (VBA) สคริปต์ ที่บันทึก นั้นแล้ว ส่งข้อความอีเมล

  ในสถานการณ์สมมตินี้ ใบตอบรับการอ่านที่คุณได้รับจะไม่เกี่ยวข้องกับข้อความอีเมลที่ส่งไปแล้ว นอกจากนี้ คุณลักษณะการตอบรับการลงคะแนนเสียงไม่ทำงาน

 • สมมติว่า AutoDiscover สนับสนุนการรับรองความถูกต้องพื้นฐานเท่านั้น ในสถานการณ์นี้ Outlook อาจลองใช้ข้อมูลประจำตัวรับรองความถูกต้อง Windows ที่ Outlook ใช้ในการเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Exchange เกิดขึ้น AutoDiscover ไม่ทำงานอย่างถูกต้องใน Outlook 2010 การ


  หมายเหตุ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ Outlook แสดงพร้อมท์คำพื้นฐานของข้อมูลประจำตัวเมื่อ AutoDiscover สนับสนุนการรับรองความถูกต้องพื้นฐานเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รายการรีจิสทรีหรือการตั้งค่านโยบายไม่บล็อกข้อความรอรับข้อมูลประจำตัว ตัวอย่าง รายการรีจิสทรี DisablePWDialog ไม่ให้แสดงกล่องโต้ตอบข้อมูลประจำตัวไม่ให้ปรากฏ
 • สมมติว่า คุณได้รับข้อความอีเมล์ใน Outlook 2010 ข้อความอีเมลที่ถูกส่งจากบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่ของ MAPI และประกอบด้วยสิ่งที่แนบมา ในสถานการณ์นี้ ที่แนบมาและสิ่งที่แนบมานั้นจะไม่ปรากฏขึ้น
 • Outlook 2010 ล้มเหลวเมื่อคุณพยายามดูปฏิทินของผู้ใช้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณสามารถดูปฏิทินของผู้ใช้อื่นได้ ด้วยการคลิก โฟลเดอร์ของผู้ใช้อื่น ภายใต้การ แฟ้ม แท็บใน Outlook 2010
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณได้สร้าง และส่งข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อไปยังผู้รับใน Outlook 2010
  • คุณระบุรูปแบบของข้อความอีเมลที่เป็น Rich Text Format (RTF)
  • ผู้รับเปิดขึ้น และแสดงข้อความอีเมล

  ในสถานการณ์สมมตินี้ รูปแบบของข้อความอีเมลที่ไม่ได้ถูกเก็บไว้ หรือถูกแปลงเป็นรูปแบบ HTML แทน รูปแบบของข้อความอีเมลที่จะถูกแปลงเป็นรูปแบบข้อความล้วน

  หมายเหตุ มีสถานการณ์สมมติที่หลายที่พบปัญหานี้ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเนื้อหาของข้อความประกอบด้วยข้อความ HTML ที่เข้ารหัสใน RTF โดยเฉพาะ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากทางตรรกะของเนื้อความที่ดีที่สุดที่ไม่รู้จักข้อความ HTML เข้ารหัส และสันนิษฐานเนื้อความของข้อความล้วนใน เนื้อความถูกต้องเท่านั้น
 • สมมติว่า ในกล่องจดหมาย Outlook 2010 ถึงขีดจำกัดของขนาดบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003 เมื่อคุณพยายามส่งข้อความอีเมล Outlook 2010 ที่อยู่ในโหมด cached ข้อความอีเมลที่อยู่ในนั้น ขาออก และไม่มีเริ่มตัวช่วยสร้างการล้างข้อมูลกล่องจดหมาย
 • สมมติว่า คุณได้บันทึกปฏิทินพร้อม ด้วยข้อมูลรายละเอียดเป็นแฟ้ม iCalendar ข้อมูลใน Outlook 2010 อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดแฟ้ม iCalendar เวลาสิ้นสุดของการนัดหมายในปฏิทินไม่ถูกต้อง
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Outlook 2010 และโปรแกรมประยุกต์ MAPI อื่น
  • คุณได้สร้างโพรไฟล์ที่มี Outlook และเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange สอง
  • คุณสามารถปิดโหมด Cached Exchange ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ Exchange เหล่านี้สอง
  • คุณเริ่มการทำงานของแอพลิเคชัน MAPI แล้ว ปิดกล่องโต้ตอบการรับรองความถูกต้องที่ต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
  • คุณเริ่มต้น Outlook 2010

  ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถล็อกอินเข้า Outlook 2010
 • สมมติว่า คุณได้เพิ่มกล่องจดหมายที่สองใน Outlook 2010 เมื่อคุณแสดงปฏิทินของกล่องจดหมายเคียงข้างกันสอง ปฏิทินที่สองมีชื่อเดียวกัน และไม่แตกต่างจากที่อื่น
 • เมื่อคุณเชื่อมต่อ Outlook 2010 บริการ Office 365 กล่องโต้ตอบการรับรองความถูกต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับรูปแบบที่คุณควรใช้ในการใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณ
 • เมื่อคุณดูการเรียกประชุมใน Outlook 2010 มีผู้เข้าร่วมประชุมที่ซ้ำกันจะถูกแสดงในการ เมื่อต้องการ เขตข้อมูล
 • เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิก 2010 Outlook เพื่อเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายมากกว่าหนึ่งที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange, ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ไม่สามารถแสดงกล่องโต้ตอบสำหรับจดหมายที่ไม่มีกล่องจดหมายหลัก
 • ใน Outlook 2010 กรอบภายใต้รุ่นภาษาฮิบรู เลือกอยู่ที่ใช้: ในการ ตรวจสอบชื่อ กล่องโต้ตอบจะแสดงออกของเฟรม
 • สมมติว่า คุณได้กำหนดค่า 2010 Outlook จะใช้บัญชีผู้ใช้ IMAP เมื่อคุณพยายามลบข้อความอีเมลจากบัญชี IMAP กล่องขาเข้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบไม่พร้อมใช้งาน
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • ใน Outlook 2010 กำหนดค่าโพรไฟล์ในโหมดแคช
  • คุณสามารถใช้นโยบายกลุ่มเพื่อปิดใช้งานลักษณะการทำงานของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันของแคช
  • เริ่มต้น Outlook 2010 และดูปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน

  ในสถานการณ์สมมตินี้ Outlook 2010 ไม่สามารถรับ และแสดงรายละเอียดปฏิทินทั้งหมดจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange แทน คุณสามารถเห็นเฉพาะข้อมูลว่าง/ไม่ว่างในมุมมองปฏิทิน
 • สมมติว่า คุณลองพิมพ์ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันที่มีหลายการนัดหมายใน Outlook 2010 เมื่อคุณเลือก แบบประจำเดือน เป็น ลักษณะพิมพ์ และตั้งค่า ช่วงการพิมพ์ เมื่อต้องการหลายเดือน Outlook 2010 ล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  Microsoft Outlook ได้หยุดทำงาน
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณคลิกขวาแฟ้ม และจากนั้น เลือก ส่งไปยังผู้รับจดหมาย คำสั่ง
  • คุณได้เปิดใช้งานการ การร้องขอการตอบรับการอ่าน ตัวเลือกและ ใช้ปุ่มลงคะแนนเสียง ตัวเลือกใน Outlook 2010
  • คุณสามารถส่งข้อความอีเมล์ไปยังผู้รับ
  • ผู้รับอ่านข้อความอีเมล และส่งการลงคะแนน

  ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถติดตามผลการลงคะแนนใน Outlook 2010

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้เป็นแพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะถูกแสดงในรูปแบบเวลา (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

x 86

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Glb.exe-Outlook2010-kb2544027-fullfile-x 8614.0.6106.500317,781,2248 11 ก.ค.3:47

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Outlook x none.mspไม่เกี่ยวข้อง21,775,3607 11 ก.ค.13:05

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากล โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีไฟล์แอททริบิวต์ หรือแอตทริบิวต์แฟ้ม รุ่นที่ใหม่กว่า ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้:

ข้อมูล outlook x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Cnfnot32.exe14.0.6009.1000151,90420 10 Oct8:08
Contab32.dll14.0.6009.1000135,03222 10 Oct7:05
Dlgsetp.dll14.0.6009.100087,92020 10 Oct8:08
Emsmdb32.dll14.0.6106.50001,690,55211 มิย 122:32
Envelope.dll14.0.6024.1000155,00817 11 มีนาคม2:34
Exsec32.dll14.0.6019.1000330,57611 11 กุมภาพันธ์16:51
Impmail.dll14.0.6009.1000135,52820 10 Oct8:08
Mapiph.dll14.0.6009.1000273,82420 10 Oct8:08
Mimedir.dll14.0.6105.5000358,75221 11 พฤษภาคม18:41
Mspst32.dll14.0.6106.50001,255,85611 มิย 122:32
Olmapi32.dll14.0.6106.50033,253,1207 11 ก.ค.10:26
Omsmain.dll14.0.6015.1000724,86427 10 Dec16:52
Omsxp32.dll14.0.6015.1000233,36027 10 Dec16:52
Outlacct.dll14.0.6009.100028,00022 10 Oct7:05
Outlctl.dll14.0.6009.1000122,72020 10 Oct8:08
Outlmime.dll14.0.6105.5000523,65621 11 พฤษภาคม18:41
Outlook.exe14.0.6106.500015,939,93611 มิย 122:32
Outlph.dll14.0.6024.1000329,61618 11 มีนาคม15:08
Outlrpc.dll14.0.6016.100043,35212-ม.ค.-1110:59
Outlvbs.dll14.0.6009.100055,66420 10 Oct8:08
Pstprx32.dll14.0.6106.5000309,09611 มิย 122:32
Recall.dll14.0.6009.100040,80820 10 Oct8:08
Rtfhtml.dll14.0.6009.1000423,28022 10 Oct7:05
Scanpst.exe14.0.6015.100039,32820 10 Dec17:15
Scnpst32.dll14.0.6106.5000336,80811 มิย 122:32
Scnpst64.dll14.0.6106.5000347,56811 มิย 122:32
Transmgr.dll14.0.6009.1000105,34420 10 Oct7:10

x 64

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Glb.exe-Outlook2010-kb2544027-fullfile-x 6414.0.6106.500320,776,3928 11 ก.ค.0:08

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Outlook x none.mspไม่เกี่ยวข้อง24,450,5607 11 ก.ค.13:56

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากล โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีไฟล์แอททริบิวต์ หรือแอตทริบิวต์แฟ้ม รุ่นที่ใหม่กว่า ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้:

ข้อมูล outlook x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Cnfnot32.exe14.0.6009.1000226,14420 10 Oct7:19
Contab32.dll14.0.6009.1000183,67222 10 Oct7:28
Dlgsetp.dll14.0.6009.1000117,10420 10 Oct7:19
Emsmdb32.dll14.0.6106.50002,261,94411 มิย 122:44
Envelope.dll14.0.6024.1000219,52017 11 มีนาคม2:26
Exsec32.dll14.0.6019.1000475,47211 11 กุมภาพันธ์17:19
Impmail.dll14.0.6009.1000186,72820 10 Oct7:19
Mapiph.dll14.0.6009.1000417,69620 10 Oct7:19
Mimedir.dll14.0.6105.5000543,58421 11 พฤษภาคม18:54
Mspst32.dll14.0.6106.50001,695,66411 มิย 122:44
Olmapi32.dll14.0.6106.50034,582,7847 11 ก.ค.10:25
Omsmain.dll14.0.6015.10001,104,25627 10 Dec16:52
Omsxp32.dll14.0.6015.1000365,96827 10 Dec16:52
Outlacct.dll14.0.6009.100040,80022 10 Oct7:28
Outlctl.dll14.0.6009.1000166,24020 10 Oct7:19
Outlmime.dll14.0.6105.5000721,28821 11 พฤษภาคม18:54
Outlook.exe14.0.6106.500024,588,12811 มิย 122:44
Outlph.dll14.0.6024.1000390,03218 11 มีนาคม15:19
Outlrpc.dll14.0.6016.100058,71212-ม.ค.-1111:11
Outlvbs.dll14.0.6009.100071,53620 10 Oct7:19
Pstprx32.dll14.0.6106.5000427,88011 มิย 122:44
Recall.dll14.0.6009.100051,56020 10 Oct7:19
Rtfhtml.dll14.0.6009.1000567,15222 10 Oct7:28
Scanpst.exe14.0.6015.100047,00820 10 Dec20:41
Scnpst32.dll14.0.6106.5000450,47211 มิย 122:44
Scnpst64.dll14.0.6106.5000448,43211 มิย 122:44
Transmgr.dll14.0.6009.1000130,94420 10 Oct6:46

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2544027 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixallversions kbmt KB2544027 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2544027

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com