การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงมีพร้อมใช้งานสำหรับเครื่องมือทดสอบใน SP1 2010 Studio ที่มองเห็น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2544407 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงจะพร้อมใช้งานที่ช่วยแก้ปัญหาต่อไปนี้สำหรับเครื่องมือทดสอบใน Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1)

ฉบับที่ 1
เมื่อคุณรันการทดสอบในบริษัทตัวแทนการทดสอบที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ที่มี Visual Studio 2010 ติดตั้ง SP1 การทดสอบอาจไม่ทำงาน และมีบันทึกข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีความพยายามในการเข้าถึง AppDomain การยกเลิกการโหลด (ข้อยกเว้นจาก HRESULT: 0x80131014)
ปัญหาที่ 2
เมื่อคุณเรียกใช้การเล่นเป็นของการทดสอบ UI แบบเข้ารหัสบนตัวควบคุมบางพื้นฐานในงานนำเสนอ Windows (WPF) แบบMicrosoft.VisualStudio.TestTools.UITest.Extension.UITestControlNotFoundException ข้อยกเว้นที่เกิดขึ้น และได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
"อาจล้มเหลวที่ค้นหา '<name></name>' <control type=""></control> เป็นดังกล่าวอาจมี virtualized เด็ก ถ้า descendant ของตัวควบคุมที่มีการค้นหา '<name></name>' <control type=""></control>รวมทั้งเป็นคอนเทนเนอร์หลักอาจสามารถแก้ปัญหา "
บันทึกย่อ
 • อาจมีสร้างข้อยกเว้นนี้ได้เนื่องจากตัวควบคุม WPF ลึกในลำดับชั้นของตัวควบคุม UI ดังนั้น ตัวควบคุมไม่สามารถให้ความสนใจในข้อความที่บันทึกไว้ QuerID UI ลำดับชั้นของการควบคุมใน UI แมป หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ตัวควบคุมสามารถให้ความสนใจ
 • หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คีย์ต่อไปนี้ถูกเพิ่มลงในแฟ้ม CodedUITestBuilder.exe.config/MTM.exe.config เพื่อที่แก้ไขปัญหานี้:
  <add key="maxlevelsforitemcontainer" value=" key="MaxLevelsForItemContainer" value=""></add key="maxlevelsforitemcontainer" value="><desiredlevel></desiredlevel>"/>
 • กรอบงานการทดสอบ UI ค้นหาลำดับชั้นของ UI จนกว่าจะถึงอินสแตนซ์ของ <desiredlevel></desiredlevel> เมื่อต้องการระบุที่เก็บหลัก โดยค่าเริ่มต้น <desiredlevel></desiredlevel> มีการตั้งค่า 2. การตั้งค่า <desiredlevel></desiredlevel>เมื่อต้องการค่าที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ
 • ถ้าคุณตั้งค่า <desiredlevel></desiredlevel>เมื่อต้องการค่าที่สูง ประสิทธิภาพการทำงานอาจได้รับผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นในการดำเนินการในการบันทึก

ประเด็นที่ 3
สมมติว่า คุณพยายามที่จะสร้างสินค้าที่ใช้ในการทำงานจาก ผลการทดสอบ บานหน้าต่างใน 2010 Studio แสดงผลหลังจากที่คุณเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ทีมพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ (TFS) ในสถานการณ์นี้ การ System.OutOfMemory ข้อยกเว้นที่เกิดขึ้น และล้มเหลวในการสร้างการดำเนินการ ปัญหานี้เกิดขึ้นหากเซิร์ฟเวอร์ TFS builds จำนวนมากที่มีบ่อย

ประเด็นที่ 4
เมื่อรันการทดสอบบางอย่างในการดำเนินการโครงสร้าง builds บางอย่างที่อยู่ในคิวในเซิร์ฟเวอร์ TFS หยุดการตอบสนอง นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของการสร้าง:
กำลังรอการประกาศ...

ผลลัพธ์ของการทดสอบการทำงานที่เผยแพร่ <build name=""></build> เมื่อต้องการ http://<tfs server="" address=""></tfs>: 8080/tfs/DefaultCollection ...

กระบวนการไม่สามารถเข้าถึงแฟ้ม '<directory></directory>\data.coverage' ได้เนื่องจากกำลังถูกใช้ โดยขั้นตอนอื่นเผยแพร่ล้มเหลว หรือการยกเลิก
หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากล้มเหลวในกระบวนการ Mstest.exe เมื่อทำการทดสอบไม่ใช่เธรดเกิดความล้มเหลวในการตรวจสอบเงื่อนไขหรือข้อยกเว้น nonfatal ที่ไม่มีการจัดการ กระบวนการ Mstest.exe ล้มเหลวถ้าเปิดใช้งานสำหรับการเรียกใช้การทดสอบตัวเก็บรวบรวมการป้องกันโค้ด

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีรันการทดสอบในสคริปต์การ MSBuild MSBuild สคริปต์ข้ามขั้นตอนการทดสอบการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูล

ขณะนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม นั้นมีไว้เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโทรศัพท์อาจสามารถยกเลิกหากเจ้าหน้าที่สนับสนุน Microsoft กำหนดในการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้กำหนดลักษณะสำหรับการปรับปรุงเฉพาะในคำถาม

หมายเหตุ นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้จากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://connect.microsoft.com/VisualStudio/Downloads/DownloadDetails.aspxDownloadID = 36847

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งอยู่

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณไม่มีการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ก่อนหน้า

แฟ้มข้อมูล

ปรับปรุงรุ่นสากลที่มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บใน วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.visualstudio.qualitytools.agentobject.dll10.0.40219.323104,86404-Jun-201108:38x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.common.dll10.0.40219.3231,352,59204-Jun-201108:38x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.executioncommon.dll10.0.40219.323478,63204-Jun-201108:38x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.tmi.dll10.0.40219.323397,71204-Jun-201108:38x 86
Microsoft.visualstudio.teamsystem.integration.dll10.0.40219.323192,40804-Jun-201108:38x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.extension.uia.dll10.0.40219.323106,41604-Jun-201108:38x 86
Qtagent.exe10.0.40219.32320,30404-Jun-201108:38x 86
Qtagent32.exe10.0.40219.32320,30404-Jun-201108:38x 86
Qtagent32.exe10.0.40219.32320,31204-Jun-201108:38x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2544407 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 กรกฎาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010
 • Microsoft Visual Studio Agents 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixserver kbmt KB2544407 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2544407

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com