กำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับอยู่กรอบสุทธิ 4.0.2 จะพร้อมใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2544526 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายการกำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4.0.2 กำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4.0.2 เพิ่มการสนับสนุน api ที่สร้างจากการปรับปรุง 4.0.2 ไปยังเป้าหมาย Microsoftกรอบสุทธิ 4 – การปรับปรุงการใช้งานจริง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง 4.0.2 สำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4 – การปรับปรุงการใช้งานจริง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2544514 อัพเด 4.0.2 สำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4 – การปรับปรุงการใช้งานจริง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับอยู่กรอบสุทธิ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4.0.2 ถูกรวมในการปรับปรุง 4.0.2 ของ Microsoftสุทธิกรอบ 4 - ปรับปรุงขณะออกแบบสำหรับ SP1 2010 Studio ที่มองเห็น กำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4.0.2 เพิ่มแอสเซมบลีอ้างอิงใหม่ IntelliSense แฟ้ม และแฟ้มสนับสนุนอื่น ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง 4.0.2 สำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4 - การปรับปรุงขณะออกแบบสำหรับ SP1 2010 Studio ภาพ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2544525 อัพเด 4.0.2 สำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4 - ปรับปรุงขณะออกแบบสำหรับ SP1 2010 Studio แสดงผล


บันทึกย่อ
 • โดยค่าเริ่มต้น Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) ตั้งค่ากรอบการเป้าหมายไปยังอยู่สุทธิกรอบ 4.0.2 สำหรับโครงการใหม่ใด ๆ หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 4.0.2 ของ Microsoftสุทธิกรอบ 4 - ปรับปรุงขณะออกแบบสำหรับ SP1 2010 Studio ที่มองเห็น เมื่อต้องการใช้อีกรุ่นของกรอบสุทธิสำหรับกรอบการเป้าหมาย คุณต้องเลือกรุ่นอื่นจากนั้น กรอบเป้าหมาย รายการใน SP1 2010 Studio ที่มองเห็น
 • ถ้าไม่ได้ตั้งค่ากรอบการเป้าหมายไปยังอยู่กรอบสุทธิ 4.0.2 คุณไม่สามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่เรียก APIs สาธารณะจากการปรับปรุง 4.0.2 สำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4 – การปรับปรุงการใช้งานจริง
 • กำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4.0.2 ถูกสะสม ตัวอย่างเช่น จะมีแฟ้มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการกำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4.0.1 (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Microsoftสุทธิแพลตฟอร์มกรอบ 4 Update 1) อย่างไรก็ตาม กำหนดเป้าหมายหลายบรรจุสำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4.0.2 ยอมให้กรอบเป้าหมายเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น แสดงเฉพาะของโปรแกรมปรับปรุงนี้จะกรอบสุทธิ 4.0.2 และโปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้ติดตั้งกำหนดเป้าหมายสำหรับการกรอบสุทธิ 4.0.1

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4.0.1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2495638 กำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4.0.1
 • กำหนดเป้าหมายของการคงอยู่ร่วมกรอบสุทธิ 4.0.1 สามารถอย่างอิสระกันพร้อม ๆ กับการกำหนดเป้าหมายของการได้กรอบสุทธิ 4.0.2 อย่างไรก็ตาม แต่ละรุ่นมีการติดตั้งตามแพ็คเกจการติดตั้งตัวเอง
 • หลังจากที่คุณใช้กำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับ Microsoftสุทธิกรอบ 4.0.2 กับ Microsoft Visual Studio คุณสามารถสร้างโครงการใหม่ที่ใช้การได้กรอบสุทธิ 4.0.2

  หมายเหตุ คุณสามารถสร้างโครงการใหม่ที่ใช้ลักษณะการทำงานที่ถูกนำมาใช้ในการได้รันไทม์กรอบสุทธิ 4.0.1 หรือในเครื่องขณะใช้งานจริงของกรอบสุทธิ 4.0.2

  อย่างไรก็ตาม คุณต้องการปรับปรุงขณะทำงานต่อไปนี้พร้อมกับการเผยแพร่กรอบสุทธิ 4:
  2544514 อัพเด 4.0.2 สำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4 – การปรับปรุงการใช้งานจริง
 • ก่อนที่จะเปิดโครงการใด ๆ ที่มีอยู่สำหรับอยู่กรอบสุทธิ 4.0.1 หรืออยู่สุทธิกรอบ 4.0.2 ใน Microsoft Visual Studio คุณต้องมีชุดหลายกำหนดเป้าหมายสำหรับการเกี่ยวข้องการติดตั้งกรอบสุทธิ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4.0.1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2495638 กำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4.0.1
 • เมื่อคุณเปิดโครงการที่ใช้การสุทธิกรอบ 4.0.2 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Visual Studio คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้หากไม่มีการติดตั้งชุดหลายกำหนดเป้าหมายสอดคล้องกัน:
  ไม่มีการติดตั้งกรอบเป้าหมายของโครงการ
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายหลายชุดได้ติดตั้ง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายหลายชุดที่ได้อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลการปรับปรุง"

ปรับปรุงข้อมูล

กำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับอยู่กรอบสุทธิ 4.0.2 รวมอยู่ในการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2544525 อัพเด 4.0.2 สำหรับ Microsoftกรอบสุทธิ 4 - ปรับปรุงขณะออกแบบสำหรับ SP1 2010 Studio แสดงผล

ถ้าคุณพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการกรอบสุทธิ 4.0.2 ใน SP1 2010 Studio ภาพ ดาวน์โหลดการปรับปรุงขณะออกแบบจากเว็บไซต์ของศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ต่อไปนี้:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความทั้งหมดที่มีอยู่กรอบสุทธิกำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับ 2010 Studio ที่มองเห็น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:ถ้าคุณกำลังพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการกรอบสุทธิ 4.0.2 ในรุ่นผลิตภัณฑ์หลักใดก็ตามหลังจาก Microsoft Visual Studio 2010 ดาวน์โหลดชุดหลายกำหนดเป้าหมายจากเว็บไซต์ของศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ต่อไปนี้ เราขอแนะนำว่า คุณไม่ได้ใช้แพคเกจการปรับปรุงต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าเวลาออกแบบของคุณใน Microsoft Visual Studio 2010
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันที่แฟ้มถูกลงรายการบัญชี แฟ้มถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows Installer 3.1 หรือการติดตั้ง Windows ติดตั้งรุ่นที่ใหม่กว่า

เมื่อต้องการขอรับการติดตั้ง Windows รุ่นล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง Windows 4.5 สามารถเผยแพร่ต่อ

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งของโปรแกรมติดตั้ง Windows แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ถ้าแฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุงจะถูกล็อก หรือกำลังถูกใช้เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้

ฉบับที่ 1
เมื่อคุณใช้ SP1 2010 Studio ภาพเพื่อสร้างเว็บไซต์หรือเว็บแอพพลิเคชันที่ใช้การกรอบสุทธิ 4.0.2 เกิดข้อผิดพลาดหากมีแฟ้ม Web.config ที่สร้างขึ้นใหม่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากค่าไม่ถูกต้องสำหรับการ targetFramework แอตทริบิวต์ถูกเขียนไปยังแฟ้ม Web.config

ความละเอียด

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปิดแฟ้ม Web.config จากนั้น ด้วยตนเองเปลี่ยนค่าของเครื่องtargetFramework คุณลักษณะการ 4.0.2.
ปัญหาที่ 2
เมื่อคุณสร้าง Visual Studio เพิ่มในโครงการใหม่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถ้าคุณตั้งค่ากรอบการเป้าหมาย .กรอบสุทธิ 4.0.2:
Visual Studio เพิ่มในซาร์: ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และตัวช่วยสร้างไม่สามารถสร้างโครงการ ตรวจสอบว่า ภาษาการเขียนโปรแกรมมีการติดตั้งอย่างถูกต้อง
ความละเอียด

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. การตั้งค่ากรอบการเป้าหมายเป็น .กรอบสุทธิ 4 เมื่อคุณสร้าง Visual Studio เพิ่มในโครงการ
 2. การตั้งค่ากรอบเป้าหมายสำหรับโครงการเพิ่มเข้าไป .กรอบสุทธิ 4.0.2 หลังจากที่มีสร้างโครงการ

การปรับปรุงข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอาการปรับปรุงนี้ ใช้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก รายการใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ก่อนหน้า

แฟ้มข้อมูล

ปรับปรุงรุ่นสากลมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่อง วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
DHtmlHeader.htmlไม่เกี่ยวข้อง16,11827-Aug-201109:21
Setup.exe10.0.30319.50678,15227-Aug-201109:26
SetupEngine.dll10.0.30319.506809,30427-Aug-201109:26
SetupUi.dll10.0.30319.506295,76027-Aug-201109:26
SetupUi.xsdไม่เกี่ยวข้อง30,12027-Aug-201109:21
sqmapi.dll6.0.6000.16386144,41627-Aug-201109:21
SetupResources.dll10.0.30319.50618,26427-Aug-201114:45
SetupResources.dll10.0.30319.50616,72827-Aug-201109:26
SetupResources.dll10.0.30319.50615,19227-Aug-201116:36
SetupResources.dll10.0.30319.50613,65627-Aug-201116:00
SetupResources.dll10.0.30319.50613,65627-Aug-201115:41
SetupResources.dll10.0.30319.50618,26427-Aug-201114:08
SetupResources.dll10.0.30319.50618,26427-Aug-201113:27
SetupResources.dll10.0.30319.50617,75227-Aug-201112:24
SetupResources.dll10.0.30319.50614,68027-Aug-201111:53
SetupResources.dll10.0.30319.50618,26427-Aug-201110:07
Print.icoไม่เกี่ยวข้อง1,15027-Aug-201106:25
Rotate1.icoไม่เกี่ยวข้อง89427-Aug-201106:25
Rotate2.icoไม่เกี่ยวข้อง89427-Aug-201106:25
Rotate3.icoไม่เกี่ยวข้อง89427-Aug-201106:25
Rotate4.icoไม่เกี่ยวข้อง89427-Aug-201106:25
Rotate5.icoไม่เกี่ยวข้อง89427-Aug-201106:25
Rotate6.icoไม่เกี่ยวข้อง89427-Aug-201106:25
Rotate7.icoไม่เกี่ยวข้อง89427-Aug-201106:25
Rotate8.icoไม่เกี่ยวข้อง89427-Aug-201106:25
Save.icoไม่เกี่ยวข้อง1,15027-Aug-201106:25
Setup.icoไม่เกี่ยวข้อง36,71027-Aug-201106:25
SysReqMet.icoไม่เกี่ยวข้อง1,15027-Aug-201106:25
SysReqNotMet.icoไม่เกี่ยวข้อง1,15027-Aug-201106:25
stop.icoไม่เกี่ยวข้อง10,13427-Aug-201106:25
warn.icoไม่เกี่ยวข้อง10,13427-Aug-201106:25
watermark.bmpไม่เกี่ยวข้อง325,76028-Aug-201110:33
header.bmpไม่เกี่ยวข้อง7,30828-Aug-201110:33
DisplayIcon.icoไม่เกี่ยวข้อง88,53327-Aug-201109:21
UiInfo.xmlไม่เกี่ยวข้อง38,09628-Aug-201110:33
Strings.xmlไม่เกี่ยวข้อง13,60628-Aug-201110:33
SplashScreen.bmpไม่เกี่ยวข้อง196,66228-Aug-201110:33
LocalizedData.xmlไม่เกี่ยวข้อง39,49228-Aug-201110:33
LocalizedData.xmlไม่เกี่ยวข้อง37,44428-Aug-201110:33
LocalizedData.xmlไม่เกี่ยวข้อง33,05828-Aug-201110:33
LocalizedData.xmlไม่เกี่ยวข้อง30,04828-Aug-201110:33
LocalizedData.xmlไม่เกี่ยวข้อง30,05628-Aug-201110:33
LocalizedData.xmlไม่เกี่ยวข้อง38,73028-Aug-201110:33
LocalizedData.xmlไม่เกี่ยวข้อง39,31028-Aug-201110:33
LocalizedData.xmlไม่เกี่ยวข้อง38,68228-Aug-201110:33
LocalizedData.xmlไม่เกี่ยวข้อง32,13828-Aug-201110:33
LocalizedData.xmlไม่เกี่ยวข้อง39,02828-Aug-201110:33
EULA.rtfไม่เกี่ยวข้อง96828-Aug-201110:33
EULA.rtfไม่เกี่ยวข้อง65628-Aug-201110:33
EULA.rtfไม่เกี่ยวข้อง2,25528-Aug-201110:33
EULA.rtfไม่เกี่ยวข้อง1,63128-Aug-201110:33
EULA.rtfไม่เกี่ยวข้อง1,61328-Aug-201110:33
EULA.rtfไม่เกี่ยวข้อง81228-Aug-201110:33
EULA.rtfไม่เกี่ยวข้อง86528-Aug-201110:33
EULA.rtfไม่เกี่ยวข้อง98728-Aug-201110:33
EULA.rtfไม่เกี่ยวข้อง3,01428-Aug-201110:33
EULA.rtfไม่เกี่ยวข้อง2,23028-Aug-201110:33
ParameterInfo.xmlไม่เกี่ยวข้อง6,79828-Aug-201110:33
netfx_402mtpack.msiไม่เกี่ยวข้อง438,78428-Aug-201110:28
netfx_402mtpack.cabไม่เกี่ยวข้อง3,092,19828-Aug-201110:24

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2544526 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 4.0
Keywords: 
kbqfe kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2544526 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2544526

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com