M t? cc b?n C?p Nh?t Office: c th? 10, 2011

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2545346 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Ngy th? ba 10 thng 5, nm 2011, Microsoft pht hnh b?n C?p Nh?t b?o m?t v nonsecurity sau. Cc b?n c?p nh?t hng thng ?c d? ?nh ? gi? khch hng c?a chng ti an ton v thng tin m?i nh?t. Chng ti khuyn r?ng b?n ci ?t chuyn bi?t t?t c? b?n c?p nh?t p d?ng cho b?n.

Thng tin thm

T?t c? nh?ng i?u sau y ?c bao g?m trong thng 10 nm 2011 C?p Nh?t.

C?p Nh?t b?o m?t
2509470 M t? b?o v? m? r?ng cho C?p Nh?t xc th?c cho Outlook 2007

C?p Nh?t nonsecurity
 • 2536411 M t? v? C?p Nh?t Office Outlook 2003 Junk Email Filter: c th? 10, 2011
 • 2536413 M t? v? C?p Nh?t Office Outlook 2007 Junk Email Filter: c th? 10, 2011

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2545346 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang T 2014 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Excel Online
 • Microsoft OneNote Online
 • Microsoft PowerPoint Online
 • Microsoft Word Online
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
T? kha:
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2545346 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2545346

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com