הזמינות של Fix it לחיסכון מרבי בצריכת חשמל עבור מחשב Windows

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2545427 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא

Microsoft פרסמה תיקון Fix it חדש להגדרת חיסכון מרבי בצריכת חשמל עבור מחשב Windows. תיקון ה- Fix it זמין בחינם, וכל משתמש של מחשב Windows יכול להחיל את הגדרות החיסכון בצריכת חשמל באופן אוטומטי על מחשבים מבוססי Windows. בשיתוף פעולה עם מכון המחקר המרכזי של תעשיית החשמל ביפן, Microsoft ביצעה אימות כדי למדוד את צריכת החשמל של מחשבים מבוססי Windows. התוצאות מראות שניתן לצמצם את צריכת החשמל של מחשבים בכ- 30% באמצעות Fix it.


הגדר חיסכון מרבי בצריכת חשמל עבור מחשב Windows
Microsoft Fix it 50666

שים לב
 • תיקון Fix it לחיסכון מרבי בצריכת חשמל מיועד למחשבים שעבורם לא נקבעה תצורה של הגדרות חיסכון בחשמל, וברצונך לקבוע מחדש את התצורה של הגדרות החיסכון בחשמל. אם המחשב מצויד בהגדרות ניהול צריכת חשמל, או בפונקציות לחיסכון בחשמל שסופקו על-ידי יצרני המחשב בהגדרות היצרן, המשך להשתמש בתוכנה.
 • קביעת תצורה של הגדרת לחיסכון בחשמל, כגון שימוש במצב שינה (המתנה) או כיבוי הצג, עלולה להפריע לעבודתך, לדוגמה, בעת שימוש במחשב למטרה עסקית. אם המחשב צריך לפעול ברצף במשך שעות ארוכות, אל תחיל את תיקון ה- Fix it על המחשב שלך.

מה בעצם עושה תיקון ה- Fix it במחשב שלי?

בתרחיש שימוש כללי, ניתן לצפות לירידה של כ- 30% בצריכת החשמל לאחר החלת תיקון ה- Fix it. ניתן לחלק את הפונקציות העיקריות של תיקון ה- Fix it לשלוש.
 • יצירת נקודת שחזור.
 • הגדרת תוכנית צריכת חשמל לחיסכון בצריכת חשמל (ניהול צריכת חשמל מינימלית ב- Windows XP).
 • החלת הערכים המפורטים בטבלה הבאה על תוכנית החיסכון בצריכת חשמל, כאשר המחשב מחובר לחשמל.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2601038

דרישות מערכת

באפשרותך להפעיל את תיקון ה- Fix it לחיסכון מרבי בצריכת חשמל במערכות ההפעלה הבאות:
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)? ואילך

כיצד לוודא שתיקון Fix it הופעל בהצלחה

כדי לבדוק אם תיקון Fix it הופעל כראוי וכל ההגדרות הוחלו באופן אוטומטי, בצע את הפעולות הבאות.

ב-Windows 7:
 1. לחץ על לחצן התחל והקלד תוכנית צריכת חשמל בתיבה חיפוש.
 2. לחץ על בחר תוכנית צריכת חשמל.
 3. בדוק אם תוכנית צריכת חשמל מוגדרת לחיסכון בצריכת חשמל.

  הערה: אם ברצונך לברר את הפרטים, לחץ על שנה את הגדרות התוכנית.
ב- Windows Vista:
 1. לחץ על לחצן התחל והקלד צריכת חשמל בתיבה חיפוש.
 2. לחץ על אפשרויות צריכת חשמל.
 3. בדוק אם האפשרות מוגדרת כחיסכון בצריכת חשמל.

  הערה: אם ברצונך לברר את הפרטים, לחץ על שנה את הגדרות התוכנית.
במערכת Windows XP:
 1. לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ על ביצועים ותחזוקה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות צריכת חשמל.

  הערה: אם החלון הבא מוצג, כאשר תפתח את לוח הבקרה, לחץ פעמיים על סמל אפשרויות צריכת חשמל.
 3. בדוק אם האפשרות ערכות צריכת חשמל מוגדרת כניהול צריכת חשמל מינימלית.

כיצד לבטל את ההגדרות על-ידי תיקון ה- Fix it

באפשרותך לבטל את ההגדרות על-ידי שחזור המערכת. בחר נקודת שחזור שמוצגת כ- Microsoft Fix it 50666. כדי לשחזר למצב קודם על-ידי שחזור המערכת, בצע את הפעולות הבאות.

ב- Windows 7 או ב- Windows Vista:
 1. לחץ על לחצן התחל והזן שחזור המערכת בתיבה חיפוש.
 2. לחץ על שחזור מערכת.

  הערה: אם מוצג חלון 'בקרת חשבון משתמש', לחץ על המשך.
 3. אשף שחזור המערכת מוצג. אם מופיע הטקסט Install: Installed Microsoft Fix it 50666 (התקן: הותקן Microsoft Fix 50666) בתיאור של שחזור מומלץ, לחץ על הבא.

  הערה: אם מופיע הטקסט Install: Installed Microsoft Fix it 50666 לא מוצג בתיאור של שחזור מומלץ, בחר באפשרות בחר נקודת שחזור אחרת ולחץ על הבא.

  בחר את נקודת השחזור האחרונה שהתיאור שלה תואם ל- Installed Microsoft Fix it 50666 (הותקן תיקון Microsoft Fix it 50666) והסוג תואם ל- Install (התקן) ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. כאשר מוצגת האפשרות אשר את נקודת השחזור שלך, לחץ על סיום. השחזור יתחיל מייד לאחר מכן, ותתבקש להפעיל מחדש את המחשב. שמור את כל הקבצים שלא נשמרו לפני שתלחץ על סיום.
 5. היכנס למחשב לאחר שהמחשב הופעל מחדש. אם מוצגת ההודעה הבאה לאחר שנכנסת, השחזור הושלם. לחץ על סגור ובדוק אם ההגדרות לחיסכון בצריכת חשמל בוטלו.
 6. על-ידי שחזור המערכת, ייתכן שחלק מתוכניות העדכון שהחלת על המחשב אינן מוחלות עוד. כדי להחיל מחדש עדכונים אלה ולשמור שהמחשב יהיה מעודכן באמצעות Windows Update ו-Microsoft Update, עיין במאמר ה- KB הבא.

  879101 מה עלי לעשות כדי לשמור שהמחשב יהיה מעודכן? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
עיין גם בשאלות הנפוצות אודות שחזור המערכת.


במערכת Windows XP:
 1. לחץ על לחצן התחל והצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת ולאחר מכן לחץ על שחזור המערכת.
 2. אשף שחזור המערכת מוצג. לחץ על הבא.
 3. חלון בחירת נקודת שחזור מוצג. בחר את התאריך שבו הפעלת את Fix it ולאחר מכן בחר באפשרות Installed Microsoft Fix it 50666 (תיקון Microsoft Fix it 50666 הותקן) ברשימה ברשימה זו, לחץ על נקודת שחזור ולחץ על הבא.
 4. חלון אישור בחירת נקודת שחזור מוצג. בדוק אם נקודת השחזור הנבחרת היא Microsoft Fix it 50666 ולחץ על הבא. השחזור יתחיל מייד לאחר מכן, ותתבקש להפעיל מחדש את המחשב. שמור את כל הקבצים שלא נשמרו לפני שתלחץ על סיום.
 5. היכנס למחשב לאחר שהמחשב הופעל מחדש. אם מוצגת ההודעה הבאה לאחר שנכנסת, השחזור הושלם. לחץ על אישור ובדוק אם ההגדרות לחיסכון בצריכת חשמל בוטלו.
 6. על-ידי ביצוע שחזור מערכת, ייתכן שחלק מתוכניות העדכון שהחלת על המחשב אינן מוחלות עוד. כדי להחיל מחדש עדכונים אלה ולשמור שהמחשב יהיה מעודכן באמצעות Windows Update ו-Microsoft Update, עיין במאמר ה- KB הבא.

  879101 מה עלי לעשות כדי לשמור שהמחשב יהיה מעודכן? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
עיין גם בשאלות הנפוצות אודות שחזור המערכת.

Windows XP: כיצד לשחזר את Windows XP למצב קודם


הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2545427 - Last Review: יום חמישי 18 אוגוסט 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbdeployment kbsetup kbhowto kbfixme kbmsifixme kbharmony KB2545427

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com