Specifini? naujinim? paketas 7 Patalpinta prane?im? sistemos ir bendradarbiavimo 4.0 apib?dinimas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2545773 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?is straipsnis archyvuotas. Jis pateikiamas toks, koks yra, ir nebebus atnaujinamas.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Microsoft i?leido atnaujinti Microsoft Solution Patalpinta prane?im? ir bendradarbiavimo 4.0 (HMC 4.0). ?is naujinimas yra d. 2011 m. bir?elio.

Pastaba?is specifini? naujinim? paketas yra visi anks?iau i?leisti naujinimai, HMC 4.0.

?is specifini? naujinim? paketas i?sprend?ia problemas, ?i? komponent? HMC 4.0:
 • Patalpinta SharePoint 2007 Namespace
 • Tvarko SharePoint 2007 Namespace
 • Patalpinta SharePoint 2007 Web Services
 • Tvarko SharePoint 2007 Web Services
 • SharePoint 2007 teik?jas
 • Windows Sharepoint tarnybos tinklo tarnybos
 • Patalpinta Active Directory Namespace
 • Patalpinta Active Directory Web Services
 • Valdo Active Directory Namespace
 • Valdomos tinklo tarnybos Active Directory
 • Exchange 2007 teik?jas
 • DNS kliento
 • DNS teik?jas
 • Exchange 2007 Resource Manager Namespace
 • Exchange 2007 i?tekli? vadovas interneto paslaugos
 • I?tekli? valdyti duomen? baz?
 • Patalpinta vieningosios prane?im? 2007 Namespace
 • Sureng? vieningosios prane?im? 2007 interneto paslaug?
 • Valdyti vieningosios prane?im? 2007 Namespace
 • Vieningoji prane?im? sistema 2007 teik?jas
 • Nuomojam? i?tekli? el. pa?to 2007 Namespace
 • Elektroninio pa?to interneto paslaugos
 • Valdomos elektroninio pa?to 2007 Namespace
 • Valdomos elektroninio pa?to 2007 Web Services
 • Nuomojam? i?tekli? mobilumo 2007 Namespace
 • Nuomojam? i?tekli? mobilumo 2007 Web Services
 • Valdomos mobilumo 2007 Namespace
 • Teikiamos mobilumo 2007 interneto paslaugos
 • Valdomi pagalbininkai Namespace
 • Valdomos planus Namespace
 • Valdomos planus interneto paslaugos
 • Plano Manager DB sutapimo apibendrinimo
 • Bendra OAB ?rankis
 • Exchange 2007 m. mobilumo paslaug? teik?jas
 • Exchange 2007 OAB Resource Manager Namespace
 • Exchange 2007 OAB i?tekli? vadovas interneto paslaugos
 • Categorizer nepaisyti agentas
 • EmailPermissionMigrationTool (?r. 957582)
 • ExchangeData.exe
 • HmOABUpdate
 • Mobilumo politikos perk?limo ?rankis
 • PWDB40 SSIS paketas
 • SMTP pa?to teik?jas
 • SMTP domenai talpyklos u?duotis
 • MPF variklio (fix Windows Server SP2)
?iame straipsnyje apra?yti ?ie apie naujinim?:
 • D?l specifini? naujinim? paketas i?sprend?ia problemas.
 • B?tinos ?diegti naujinim?.
 • Ar j?s privalote paleisti kompiuter? ?diegti specifini? naujinim?.
 • Ar naujiniu pakei?iami joki? kit? naujinim?.
 • Ar turite atlikti joki? registro pakeitim?.
 • Failus, kurie yra naujinim?.

?vadas

D?l specifini? naujinim? paketas i?sprend?ia problemas

?is specifini? naujinim? paketas i?sprend?ia problemas, kurios buvo i?vardytos Microsoft ?ini? baz?s (KB) straipsniai:
 • 2492954 Specifini? naujinim? paketas 6 Patalpinta prane?im? sistemos ir bendradarbiavimo 4.0 apib?dinimas
 • 952077 Apra?ymas, pagal 4 Update Rollup vyko grindis Microsoft Solution Patalpinta prane?im? ir bendradarbiavimo 4,0
 • 939216 Parengimo pra?ym? neveikia, ir j?s gausite "0xc220140b" klaidos prane?imas ?diegus Windows Server 2003 Service Pack 2 serveryje, kuriame veikia Microsoft Solution Patalpinta prane?im? siuntimo ir bendradarbiavimo
 • 943728 SMTP pa?to teik?jas nesiun?ia naudotojo vardas arba slapta?odis Microsoft Solution Patalpinta prane?im? ir bendradarbiavimo 4,0
 • 957582 Teises si?sti kaip ir gauti kaip administratori? teis?s Microsoft Solution Patalpinta prane?im? ir bendradarbiavimo 4.5 ?rankio apra?as
 • 2484528 Exchange duomen? rinkimo u?duotis nevykdoma ir ?vykio ID 50103 yra prisijung?Ös HMC 4.0 aplinka
 • 953674 Main? siun?ia vidaus OOF vietoj i?or?s OOF gav? prane?im? i? i?or?s organizacijos sureng? prane?im? siuntimo ir bendradarbiavimo 4.0 ir Patalpinta prane?im? siuntimo ir bendradarbiavimo 4.5
?is specifini? naujinim? paketas taip pat sprend?ia ?iuos klausimus, kurie nedokumentuotos ?ini? baz?s straipsnyje:
 • Paleidus "Importo duomenis i? PlanManager ? PWDB40" SQL agentas u?duot?, tam tikrus klaid? prane?imus esate ??j?s ?urnalo failo per?i?ros.

Sprendimas

Update rollup informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?i problema.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje, pateikti pra?ym? Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, turite tur?ti Patalpinta prane?im? siuntimo ir bendradarbiavimo versija 4.0 ?diegta. Be to, j?s turite b?ti domeno administratori? grup?s narys.

Pastaba. HMC diegimo ?rankis turi b?ti ?diegtas Microsoft parengimo serverio (MPS) variklio serveryje.

Sistemos paleidimas i? naujo


Jums nereikia i? naujo paleiskite kompiuter? Kai pritaikote ?? specifini? naujinim?. Ta?iau, turite i? naujo paleisti kai kuri? tarnyb? diegimo metu.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?is naujinimas kei?i? visus anks?iau i?leistus naujinimus.

Failo informacija

?ios kar?tosios pataisos angli?kam fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas .
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Categorizeroverrideagent-x64.msiNegalioja374,7842011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Categorizeroverrideagent.msiNegalioja374,7842011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Dnsclient.msiNegalioja679,9362011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Dnsprovider.msiNegalioja359,9362011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Emailpermissionmigration.msiNegalioja371,2002011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Exchange2007mobilityprovider.msiNegalioja367,6162011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Exchange2007oabresourcemanagerns.msiNegalioja251,3922011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Exchange2007oabresourcemanagerws.msiNegalioja447,4882011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Exchange2007provider.msiNegalioja510,9762011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Exchange2007resourcemanagerns.msiNegalioja295,9362011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Exchange2007resourcemanagerws.msiNegalioja469,5042011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Exchdatasetup.msiNegalioja304,6402011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Hmoabupdate.msiNegalioja391,1682011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Hostedactivedirectoryns.msiNegalioja258,0482011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Hostedactivedirectoryws.msiNegalioja471,0402011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Hostedemail2007ns.msiNegalioja314,8802011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Hostedemail2007ws.msiNegalioja529,9202011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Hostedmobility2007.msiNegalioja252,9282011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Hostedmobility2007ws.msiNegalioja462,8482011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Hostedsharepoint2007ns.msiNegalioja254,4642011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Hostedsharepoint2007ws.msiNegalioja476,1602011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Hostedunifiedmessaging2007ns.msiNegalioja251,3922011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Hostedunifiedmessaging2007ws.msiNegalioja455,1682011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Kb939216.msiNegalioja559,61631-Jul-200716:57Negalioja
Managedactivedirectoryws.msiNegalioja479,7442011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Managedadns.msiNegalioja284,1602011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Managedemail2007ns.msiNegalioja280,0642011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Managedemail2007ws.msiNegalioja514,5602011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Managedhelpers.msiNegalioja317,9522011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Managedmobility2007.msiNegalioja250,3682011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Managedmobility2007ws.msiNegalioja454,6562011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Managedplansns.msiNegalioja282,1122011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Managedplansws.msiNegalioja496,6402011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Managedsharepoint2007ns.msiNegalioja272,3842011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Managedsharepoint2007ws.msiNegalioja469,5042011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Managedunifiedmessaging2007ns.msiNegalioja248,8322011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Planmanagerdbconcurrencyrollup1.msiNegalioja756,7362011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Pwdb40ssis.msiNegalioja128,5122011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Resourcemanagedatabase.msiNegalioja791,0402011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Sharedoabutility.msiNegalioja391,6802011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Sharepointprovider.msiNegalioja576,5122011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Smtpdomaincachetask-x64.msiNegalioja370,6882011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Smtpdomaincachetask.msiNegalioja370,6882011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Smtpmailprovider.msiNegalioja301,5682011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Unifiedmessaging2007provider.msiNegalioja406,0162011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Updatemobilepolicy.msiNegalioja379,9042011 M. gegu??s 1612:55Negalioja
Windowssharepointserviceswebservice.msiNegalioja645,6322011 M. gegu??s 1612:55Negalioja

Diegimo informacija


Nor?dami ?diegti ?? naujinim? paket?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?jungti ir u?daryti parengimo variklis vis? Parlamento nari? paie?kos serverius (MPS0n). Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. MPS paie?kos serverius, prad?ti Komponento tarnybos.
  2. I?pl?sti Komponent? paslaugos, pl?sti kompiuteri?, ir tada i?pl?sti aplank? Mano kompiuteris.
  3. Spustel?kite COM + taikomosios programos.
  4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Parengimas variklio, o tada spustel?kite i?jungti.
  5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Parengimas variklio, o tada spustel?kite I?jungti.
 2. ?eiti ? pirm? MPS server? (MPS01) domeno administratori? grup?s nariu.
 3. MPS01 serveryje, paleisti diegimo ?rank? pa?alinti ?i? sen? komponent?.
  1. I?skleisti pagrindin?s platformos.
  2. I?pl?sti Pagrindini? MPF ?diegti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Valdomi pagalbininkai, ir tada spustel?kite i?diegti.
  3. I?pl?sti MPF Core vard?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?iuos komponentus, ir tada spustel?kite pa?alinti:
   • DNS teik?jas
   • Valdo Active Directory
   • SMTP pa?to teik?jas
  4. I?pl?sti vyko Active Directory.
  5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Vyko Active Directory, ir tada spustel?kite i?diegti.
  6. I?pl?sti Vyko main?, o tada i?pl?stum?te Keitimo parengimas.
  7. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?iuos komponentus, o tada spustel?kite i?diegti:
   • Exchange 2007 vyko elektroniniu pa?tu
   • Patalpinta Exchange 2007 Unified Messaging
   • Exchange 2007 valdomas elektroniniu pa?tu
   • Valdyti Exchange 2007 Unified Messaging
   • Exchange 2007 m. mobilumo paslaug? teik?jas
   • Exchange 2007 OAB i?tekli? vadovas
   • Exchange 2007 teik?jas
   • Exchange 2007 i?tekli? vadovas
   • Exchange 2007 vieningoji prane?im? teik?jas
   • 2007 M. mobilumo Patalpinta
   • 2007 M. mobilumo valdomos
  8. I?pl?sti Hosting platformos, ir tada i?pl?sti Vyko plan? duomen? baz?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Valdyti planus Namespaceir tada spustel?kite i?diegti.
  9. I?pl?sti Parlamento nari? interneto paslaugos.
  10. I?pl?sti Exchange 2007 OAB RM tinklo tarnybos, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekvien? server?, ir spustel?kite i?diegti.
  11. I?pl?sti Exchange 2007 RM tinklo tarnybos, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekvien? server?, ir spustel?kite i?diegti.
  12. I?pl?sti Vyko Active Directory Web Service, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekvieno serverio Vyko aktyvus Katalogas interneto paslauga, ir tada spustel?kite i?diegti.
  13. I?pl?sti Teikiamos elektroninio pa?to 2007 interneto paslaugos, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekviename serveryje pagal Teikiamos elektroninio pa?to 2007 Web paslaugos, ir tada spustel?kite i?diegti.
  14. I?pl?sti Teikiamos mobilumo 2007 interneto paslaugos, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekviename serveryje pagal Teikiamos mobilumo 2007 Web paslaugos, ir tada spustel?kite i?diegti.
  15. I?pl?sti Patalpinta SharePoint ?iniatinklio tarnyba, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekviename serveryje pagal Teikiamos SharePoint ?iniatinklio paslaugos, ir tada spustel?kite i?diegti.
  16. I?pl?sti Vyko vieningosios prane?im? sistemos 2007 tinklo tarnybos, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekvien? server?, ir spustel?kite i?diegti.
  17. I?pl?sti Managed Active Directory Web Service, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekviename serveryje, ir tada spustel?kite i?diegti.
  18. I?pl?sti Valdomos elektroninio pa?to 2007 interneto paslauga, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekviename serveryje, ir tada spustel?kite i?diegti.
  19. I?pl?sti Valdom? mobilumo 2007 ?iniatinklio tarnyba, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekviename serveryje, ir tada spustel?kite i?diegti.
  20. I?pl?sti Valdom? planus ?iniatinklio tarnyba, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekviename serveryje, ir tada spustel?kite i?diegti.
  21. I?pl?sti Valdom? SharePoint ?iniatinklio tarnyba, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekviename serveryje, ir tada spustel?kite i?diegti.
  22. I?pl?skite SharePoint paslaug? Hosting, ir tada i?pl?skite Keitimo parengimas.
  23. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?iuos komponentus, o tada spustel?kite i?diegti:
   • Patalpinta SharePoint
   • Tvarko SharePoint
   • SharePoint paslaug? teik?jas


  Spustel?kite paleisti diegimo

 4. Ekstraktas, specifini? naujinim? paket? ? MPS serverio laikinoje vietoje. Pvz., i?gauti j? ? ?i? viet?:
  C:\temp\QFERollupPackage
 5. Pervardykite arba pasidaryti esamus failus ? aplank? C:\MSIShare\ , kurie ?iuos fail? vard?, ir tada nukopijuokite ?iuos MSI failus i? C:\temp\QFERollupPackage\ aplanko ? aplank? C:\MSIShare\ :
  • DNSProvider.msi
  • Exchange2007MobilityProvider.msi
  • Exchange2007OABResourceManagerNS.msi
  • Exchange2007OABResourceManagerWS.msi
  • Exchange2007Provider.msi
  • Exchange2007ResourceManagerNS.msi
  • Exchange2007ResourceManagerWS.msi
  • HostedActiveDirectoryNS.msi
  • HostedActiveDirectoryWS.msi
  • HostedEmail2007NS.msi
  • HostedEmail2007WS.msi
  • HostedMobility2007.msi
  • HostedMobility2007WS.msi
  • HostedSharePoint2007NS.msi
  • HostedSharePoint2007WS.msi
  • HostedUnifiedMessaging2007NS.msi
  • HostedUnifiedMessaging2007WS.msi
  • KB939216.msi
  • ManagedActiveDirectoryWS.msi
  • ManagedADNS.msi
  • ManagedEmail2007NS.msi
  • ManagedEmail2007WS.msi
  • ManagedHelpers.msi
  • ManagedMobility2007.msi
  • ManagedMobility2007WS.msi
  • ManagedPlansNS.msi
  • ManagedPlansWS.msi
  • ManagedSharePoint2007NS.msi
  • ManagedSharePoint2007WS.msi
  • ManagedUnifiedMessaging2007NS.msi
  • SharePointProvider.msi
  • SMTPMailProvider.msi
  • UnifiedMessaging2007Provider.msi
 6. Naudokite ?rank? diegimo i? naujo ?diegti ?i? komponent? MPS variklio serveryje:
  • Valdomi pagalbininkai
  • DNS teik?jas
  • Valdo Active Directory Namespace
  • SMTP pa?to teik?jas
  • Patalpinta Active Directory Namespace
  • Nuomojam? i?tekli? el. pa?to 2007 Namespace
  • Patalpinta vieningosios prane?im? 2007 Namespace
  • Valdomos elektroninio pa?to 2007 Namespace
  • Valdyti vieningosios prane?im? 2007 Namespace
  • Exchange 2007 m. mobilumo paslaug? teik?jas
  • Exchange 2007 OAB Resource Manager Namespace
  • Exchange 2007 teik?jas
  • Exchange 2007 Resource Manager Namespace
  • Vieningoji prane?im? sistema 2007 teik?jas
  • Nuomojam? i?tekli? mobilumo 2007 Namespace
  • Valdomos mobilumo 2007 Namespace
  • Valdomos planus Namespace
  • Exchange 2007 OAB i?tekli? vadovas interneto paslaugos
  • Exchange 2007 i?tekli? vadovas interneto paslaugos
  • Patalpinta Active Directory Web Services
  • Nuomojam? i?tekli? el. pa?to 2007 interneto paslaugos
  • Nuomojam? i?tekli? mobilumo 2007 Web Services
  • Patalpinta SharePoint 2007 Web Services
  • Sureng? vieningosios prane?im? 2007 interneto paslaug?
  • Valdomos tinklo tarnybos Active Directory
  • Valdomos elektroninio pa?to 2007 Web Services
  • Teikiamos mobilumo 2007 interneto paslaugos
  • Valdomos planus interneto paslaugos
  • Tvarko SharePoint 2007 Web Services
  • Patalpinta SharePoint 2007 Namespace
  • Tvarko SharePoint 2007 Namespace
  • SharePoint paslaug? teik?jas
 7. Spustel?kite prad?ti diegti.
 8. Diegimo ?rankis, i?pl?sti Vyko main?, i?pl?skite Keitimo parengimas konfig?racija, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?ie mazgai ir tada paleiskite komand? inicijuoti :
  • Nuomojam? i?tekli? el. pa?to 2007
  • Valdomos elektroninio pa?to 2007
  • Exchange 2007 i?tekli? vadovas
  • Exchange 2007 OAB i?tekli? vadovas
  • Exchange 2007 valdomos mobilumo
 9. Diegimo ?rankis, i?pl?stiHosting platformos, i?pl?sti Inicijuoti numatytasis tarnybos, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?ie mazgai ir tada paleiskite komand? inicijuoti :
  • Valdomos plan? duomen? baz?s
  • Active Directory, Hostingas
  • Namespace saugumo
 10. Diegimo ?rankis, i?pl?skite Sharepoint tarnybos Hosting, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?ie mazgai ir tada paleiskite komand? inicijuoti :
  • Patalpinta SharePoint 2007
  • Tvarko SharePoint 2007
  • SharePoint Initialize Namespace saugumo
  1. I? naujo paleiskite parengimo variklis. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  2. MPS paie?kos serverius, prad?ti Komponento tarnybos.
  3. I?pl?sti Komponent? paslaugos, pl?sti kompiuteri?, ir tada i?pl?sti aplank? Mano kompiuteris.
  4. Spustel?kite COM + taikomosios programos.
  5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Parengimas variklio, o tada spustel?kite I?jungti.
  6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Parengimas variklio, o tada spustel?kite prad?ti.
 11. Spustel?kite prad?ti diegti.
 12. Paleisti EmailPermissionMigration.msi failas bet kuriame serveryje ant platformos, o kaip domeno administratoriaus prisijung?s. Priimti visus numatytuosius parametrus. Suraskite Programos Microsoft Hosting\Provisioning\EmailPermissionMigration.exe fail? ir paleisti j?.
 13. Paleisti UpdateMobilePolicy.msi failas bet kuriame serveryje ant platformos, o kaip domeno administratoriaus prisijung?s. Priimti visus numatytuosius parametrus. Suraskite Programos Microsoft Hosting\Provisioning\UpdateMobilePolicy\UpdateMobilePolicies.exe fail? ir j? paleisti kaip nurodyta toliau:
  UpdateMobilePolicies /log <filename>
  Pastaba<filename></filename> yra u?fiksuoti bet ?vyki? paslaug? failo vard?.
 14. ?eikite ? DNS01 naudojant domeno administratoriaus abonement?.
 15. Kopijuoti DNSClient.msi fail? i? naujinimo paket? ir paleisti j? du kartus. ?is veiksmas pa?alina DNS kliento anks?iau ?diegta versija ir ?diegiama Naujoji. ?diegti DNSClient.msi komponento, vykdykite nurodymus "Dislokuoti MPS DNS Client" skyriuje HMC 4.0 visuotinio diegimo vadov?. Daugiau informacijos apie tai, kaip diegti MPS DNS kliento, apsilankykite ?ioje "Microsoft TechNet" svetain?je:
  Kaip panaudoti MPS DNS kliento
 16. Konfig?ruoti DNS interneto klientas. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Interneto informacijos tarnyb? (IIS) tvarkytuv?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite DNSProvider, pasirinkite Ypatyb?s, ir pasirinkite Katalogas saugum?.
  2. Dalyje autentifikavimas ir prieigos kontrol?s, spustel?kite Redaguoti.
  3. Nustatyti numatyt?j? domeno vert? u? pagrindinio autentifikavimo parametr? ? ' \' (kairinis pasvirasis br?k?nys). Spustel?kite gerai.
  4. Pasirinkite reikalauti saugos kanalo (SSL).
  5. ?ra?yti ? konfig?ravimo keitimus ir u?darykite IIS vadov?.
  6. I? naujo paleisti IIS.
 17. Paleisti fail? KB939216.msi kiekviename MPS variklio serveryje (MPS0x).
 18. Paleisti fail? PlanManagerDBConcurrencyRollup1.msi ant MPS01.
 19. Atnaujinti HMOABUpdate programa veikia Hmoabupdate.msi i?diegti program?, o tada atlikite veiksmus i? DWHE.106 ? DWHE.112?diegti OAB naujinimo paketo taikymo.
 20. Visi front-end SharePoint serveri? (COLLAB0n), pa?alinti sen? versij? WindowsSharePointServicesWebService.msi failo. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Kopijuoti WindowsSharePointServicesWebService.msi fail? nauj? versij? i? MPS01 ? COLLAB0n.
  2. Paleisti nauja versija WindowsSharePointServicesWebService.msi failo.
  3. I? naujo paleisti IIS vis? SharePoint serveri?.
  Pastaba. Jei gaunate klaidos prane?im? i? SharePoint 2007 teik?jo ?diegus WindowsSharePointServicesWebService.msi komponentas, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  939030 Gaunate klaidos prane?im? i? SharePoint 2007 teik?jo bandant konfig?ruoti Windows SharePoint Services 3.0 svetain?s naudodami HMC 4,0

 21. MPSSQL serverio, kuriame yra i?tekliaus tvarkytuvas duomen? baz?, ?diegti ResourceManageDatabase.msi komponentas. Paleidus ResourceManageDatabase.msi komponentas, atliekami ?ie veiksmai.
  1. [Rmcore_Candidates] lentel? papildoma tokia indeksas:
   rmcore_candidates_ix_target_set_object_category_object_id_trans_id
  2. Pridedami ?ie saugomas proced?ras, kad atlikti skaitymo operacijas ResourceManagerduomen? baz?je:
   • SeleteAndAssembleAllocateOrgMailStores
   • SeleteAndAssembleReallocateOrgMailStores
  3. Pridedami ?ie vartotojo apibr??iamas funkcijas vykdo skaitymo operacijas resource manager duomen? baz?:
   • fn_min (Skaliarin? vertinami)
   • fn_ResourceCapacityOnAllocatedMailStores (lentel?s reik?mi?)
   • fn_ResourceCapacityOnUnallocatedMailStores (lentel?s reik?mi?)
 22. ?diegti Out of Office (OOF) agentas.

  Sekite instrukcijas skiltyje "?diegti ir konfig?ruoti OOF agentas" HMC 4.5 RTM diegimo vadove ?diegti, ir tada konfig?ruoti i? Office (OOF) agentas, kuris apima ?iuos komunalini? paslaug?:
  • Categorizer nepaisyti agentas
  • SMTP domeno talpyklos u?duotis


  Daugiau informacijos apie tai, kaip ?diegti ir sukonfig?ruoti OOF agentas, apsilankykite ?ioje "Microsoft TechNet" svetain?je:
  Kaip ?diegti ir konfig?ruoti OOF agentas
  Instrukcijas vienodai taikomi HMC 4.0 ir 4.5.
  Pastaba. Remti keli? nuomininkas gali i?vyk?s funkcionalum? nuominink? ?vairiose organizacijose per tame pa?iame domene, turite ?diegti OOF agentas visuose Exchange koncentratoriaus transportavimo serveriuose. Microsoft Exchange transporto tarnyba turi b?ti perkrauta Categorizer nepaisyti agent? ?rengimo.
 23. Kopijuoti PWDB40SSIS.MSI fail? ? MOMSQL01 (arba OMSQL01) ir ?vykdyti j? pa?alinti esamo paketo. Atlikite veiksmus i? DWR.14 ? DWR.16 Kurti rezultat? sand?lio duomen? baz? ?diegti nauj? paket?.
 24. Sekite instrukcijas ?ingsnis DWHE.118"Konfig?ruoti Exchange 2007 steb?senos ir duomen? rinkimo"skyriaus HMC 4.0 diegimo vadovas ?diegti Exchdatasetup.msi komponentas. Daugiau informacijos apie kaip sukonfig?ruoti Exchange Server 2007 SP1 steb?senos ir duomen? rinkimo, apsilankykite ?ioje "Microsoft TechNet" svetain?je:
  Kaip sukonfig?ruoti Exchange Server 2007 SP1 steb?senos ir duomen? rinkimo
 25. Jei reikia sukurti bendra neprisijungus adres? knyga (OAB) kai j?s po?i?ris 32000 riba OABs, paleisti theSharedOABUtility.msi failas MPS01, ir tada priimti numatytuosius parametrus. Daugiau informacijos apie bendr? OAB naudingum?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  977990 Negalima kurti yra naujas Autonomin? adres? knyga vyko prane?im? ir bendradarbiavimo aplinkoje
 26. I? naujo paleisti IIS kiekviename ?iniatinklio tarnybos serveryje.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2545773 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 3 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Solution for Hosted Messaging and Collaboration 4.0
Rakta?od?iai: 
kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2545773 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2545773

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com