MS11-061: פגיעות בשירות Remote Desktop Web Access עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות. 9 באוגוסט, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2546250 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-061. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • לא ניתן להסיר עדכון אבטחה זה לאחר התקנתו.
 • שירות Remote Desktop Web Access מאפשר ללקוחות לשנות את הסגנון והתוכן של דפי ASP (.aspx) הכלולים ברכיב Remote Desktop Web Access של Windows Server 2008 R2 כדי להתאים אותם לצרכים העסקיים שלהם. לקוחות אלה מושפעים מעדכון זה.

  עדכון אבטחה זה פותר פגיעות Scripting מרובה אתרים (XSS) בדפי ASP אלה. בעת התקנת עדכון אבטחה זה, דפי ASP המקוריים הוחלפו בדפי ASP מאובטחים. באופן ספציפי, קבצי הדפים Default. aspx, Login.aspx ו- Config.aspx מוחלפים על-ידי עדכון אבטחה זה.

  כדי למנוע אובדן נתונים אפשרי, המתקין מגבה את הדפים המותאמים אישית ומעביר אותם לתיקייה %systemroot%\rdsvc. לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, עליך למזג את ההתאמות האישיות בחזרה לדפים המאובטחים החדשים.

  אזהרה אם תסיר בטעות עדכון אבטחה זו על-ידי שינוי הקוד בדפים אלה, המערכת עלולה להיות פגיעה לתקיפות scripting מרובה אתרים. אם תשנה דפים אלה, Microsoft לא תוכל להבטיח את הפונקציונליות של עדכון האבטחה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קובצי Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Config.aspxNot Applicable69,89602-Jul-201107:00Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,95402-Jul-201107:18Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable121,96614-Jul-200902:01Not Applicable
Login.aspxNot Applicable53,86802-Jul-201107:09Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200902:03Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,05514-Jul-200902:01Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,81614-Jul-200902:00Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:07Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:10x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200902:06Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,43802-Jul-201105:28Not Applicable
Default.aspxNot Applicable46,00002-Jul-201105:21Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,79614-Jul-200901:54Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,62802-Jul-201105:19Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:56Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,73614-Jul-200902:02Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,37614-Jul-200902:01Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:00Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:12x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200902:07Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,54002-Jul-201105:15Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,83202-Jul-201105:35Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable121,87214-Jul-200901:28Not Applicable
Login.aspxNot Applicable53,76402-Jul-201105:18Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:29Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,31214-Jul-200901:25Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,28414-Jul-200901:27Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:29Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638515,36014-Jul-200901:32x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200901:25Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,92802-Jul-201106:53Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,98202-Jul-201107:10Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,30814-Jul-200901:54Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,22402-Jul-201107:02Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200902:02Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,95214-Jul-200901:54Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,74814-Jul-200902:08Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:59Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:11x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200901:59Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,62802-Jul-201105:26Not Applicable
Default.aspxNot Applicable46,13602-Jul-201105:33Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,93614-Jul-200902:02Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,68402-Jul-201105:29Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:56Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,89514-Jul-200902:02Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,37914-Jul-200902:02Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:01Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:11x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200902:07Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,94202-Jul-201107:00Not Applicable
Default.aspxNot Applicable46,05202-Jul-201107:18Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,45414-Jul-200901:54Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,47402-Jul-201107:09Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:56Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,52414-Jul-200901:54Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,15714-Jul-200902:00Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:59Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:11x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200902:06Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,88402-Jul-201107:00Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,93202-Jul-201107:18Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,29014-Jul-200901:54Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,17402-Jul-201107:09Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:56Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,34714-Jul-200902:01Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,08014-Jul-200902:00Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:07Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:11x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200901:58Not Applicable
Config.aspxNot Applicable68,16202-Jul-201106:17Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,57802-Jul-201106:31Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable119,99814-Jul-200902:16Not Applicable
Login.aspxNot Applicable52,39002-Jul-201106:20Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200902:17Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,60614-Jul-200902:10Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,55714-Jul-200902:21Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:15Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638519,45614-Jul-200902:22x86
Tswa.cssNot Applicable3,29014-Jul-200902:19Not Applicable
Config.aspxNot Applicable68,02002-Jul-201106:26Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,49602-Jul-201106:22Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable119,63614-Jul-200903:04Not Applicable
Login.aspxNot Applicable52,16202-Jul-201106:20Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200903:05Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable13,72514-Jul-200903:10Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable11,88914-Jul-200903:09Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200903:15Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1684628,67202-Jul-201106:58x86
Tswa.cssNot Applicable3,23014-Jul-200903:14Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,80402-Jul-201107:00Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,90202-Jul-201107:18Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,51214-Jul-200901:45Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,12202-Jul-201107:09Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:54Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,20114-Jul-200901:52Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,08314-Jul-200901:59Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:51Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:03x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200901:57Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,25602-Jul-201107:00Not Applicable
Default.aspxNot Applicable46,14202-Jul-201107:18Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,35414-Jul-200901:45Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,51202-Jul-201107:09Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:54Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,73814-Jul-200901:52Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,28614-Jul-200901:52Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:58Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:03x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200901:50Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,22602-Jul-201106:53Not Applicable
Default.aspxNot Applicable46,08402-Jul-201107:10Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,40414-Jul-200901:45Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,35202-Jul-201107:02Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:55Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,45414-Jul-200901:45Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,11214-Jul-200901:59Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:51Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:03x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200901:58Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,40202-Jul-201107:00Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,99402-Jul-201107:18Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,61614-Jul-200902:01Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,25602-Jul-201107:09Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200902:03Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,39714-Jul-200901:54Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,12014-Jul-200902:07Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:06Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:11x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200902:06Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,34202-Jul-201106:58Not Applicable
Default.aspxNot Applicable46,13602-Jul-201107:15Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,73614-Jul-200902:02Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,43002-Jul-201107:06Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200902:04Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,50314-Jul-200901:55Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,22514-Jul-200902:09Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:01Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638536,86414-Jul-200902:12x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200902:07Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,87002-Jul-201107:00Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,97802-Jul-201107:18Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,20814-Jul-200902:01Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,05202-Jul-201107:09Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200902:02Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,73514-Jul-200902:01Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,47714-Jul-200902:00Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:07Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638516,89614-Jul-200902:10x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200902:06Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,63602-Jul-201107:00Not Applicable
Default.aspxNot Applicable46,00002-Jul-201107:18Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,02614-Jul-200901:53Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,19602-Jul-201107:09Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:47Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,61614-Jul-200901:46Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,53814-Jul-200901:52Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:58Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638516,89614-Jul-200902:03x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200901:50Not Applicable
Config.aspxNot Applicable67,52402-Jul-201106:26Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,39002-Jul-201106:23Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable118,91214-Jul-200903:10Not Applicable
Login.aspxNot Applicable51,65402-Jul-201106:20Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200903:05Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable12,55414-Jul-200903:10Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable10,91814-Jul-200903:16Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,04814-Jul-200903:09Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1684624,57602-Jul-201106:55x86
Tswa.cssNot Applicable3,29014-Jul-200903:08Not Applicable
Config.aspxNot Applicable67,54802-Jul-201106:26Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,37402-Jul-201106:31Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable118,91814-Jul-200903:10Not Applicable
Login.aspxNot Applicable51,69602-Jul-201106:20Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200903:11Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable12,69714-Jul-200903:04Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable11,01214-Jul-200903:16Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,04814-Jul-200903:09Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1684614,84802-Jul-201106:55x86
Tswa.cssNot Applicable3,25514-Jul-200903:14Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,89602-Jul-201107:02Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,95402-Jul-201107:21Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable121,96614-Jul-200902:01Not Applicable
Login.aspxNot Applicable53,86802-Jul-201107:11Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200902:03Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,05514-Jul-200902:01Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,81614-Jul-200902:00Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:07Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:10x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200902:06Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,43802-Jul-201105:10Not Applicable
Default.aspxNot Applicable46,00002-Jul-201105:16Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,79614-Jul-200901:54Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,62802-Jul-201105:23Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:56Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,73614-Jul-200902:02Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,37614-Jul-200902:01Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:00Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:12x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200902:07Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,54002-Jul-201105:22Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,83202-Jul-201105:15Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable121,87214-Jul-200901:28Not Applicable
Login.aspxNot Applicable53,76402-Jul-201105:13Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:29Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,31214-Jul-200901:25Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,28414-Jul-200901:27Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:29Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638515,36014-Jul-200901:32x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200901:25Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,92802-Jul-201106:54Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,98202-Jul-201107:10Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,30814-Jul-200901:54Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,22402-Jul-201107:02Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200902:02Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,95214-Jul-200901:54Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,74814-Jul-200902:08Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:59Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:11x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200901:59Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,62802-Jul-201105:19Not Applicable
Default.aspxNot Applicable46,13602-Jul-201105:28Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,93614-Jul-200902:02Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,68402-Jul-201105:13Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:56Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,89514-Jul-200902:02Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,37914-Jul-200902:02Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:01Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:11x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200902:07Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,94202-Jul-201107:02Not Applicable
Default.aspxNot Applicable46,05202-Jul-201107:21Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,45414-Jul-200901:54Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,47402-Jul-201107:11Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:56Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,52414-Jul-200901:54Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,15714-Jul-200902:00Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:59Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:11x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200902:06Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,88402-Jul-201107:02Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,93202-Jul-201107:21Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,29014-Jul-200901:54Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,17402-Jul-201107:11Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:56Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,34714-Jul-200902:01Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,08014-Jul-200902:00Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:07Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:11x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200901:58Not Applicable
Config.aspxNot Applicable68,16202-Jul-201106:22Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,57802-Jul-201106:18Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable119,99814-Jul-200902:16Not Applicable
Login.aspxNot Applicable52,39002-Jul-201106:16Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200902:17Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,60614-Jul-200902:10Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,55714-Jul-200902:21Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:15Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638519,45614-Jul-200902:22x86
Tswa.cssNot Applicable3,29014-Jul-200902:19Not Applicable
Config.aspxNot Applicable68,02002-Jul-201106:22Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,49602-Jul-201106:27Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable119,63614-Jul-200903:04Not Applicable
Login.aspxNot Applicable52,16202-Jul-201106:25Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200903:05Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable13,72514-Jul-200903:10Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable11,88914-Jul-200903:09Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200903:15Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.2100028,67202-Jul-201106:50x86
Tswa.cssNot Applicable3,23014-Jul-200903:14Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,80402-Jul-201107:02Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,90202-Jul-201107:21Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,51214-Jul-200901:45Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,12202-Jul-201107:11Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:54Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,20114-Jul-200901:52Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,08314-Jul-200901:59Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:51Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:03x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200901:57Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,25602-Jul-201107:02Not Applicable
Default.aspxNot Applicable46,14202-Jul-201107:21Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,35414-Jul-200901:45Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,51202-Jul-201107:11Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:54Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,73814-Jul-200901:52Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,28614-Jul-200901:52Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:58Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:03x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200901:50Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,22602-Jul-201106:54Not Applicable
Default.aspxNot Applicable46,08402-Jul-201107:10Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,40414-Jul-200901:45Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,35202-Jul-201107:02Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:55Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,45414-Jul-200901:45Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,11214-Jul-200901:59Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:51Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:03x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200901:58Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,40202-Jul-201107:02Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,99402-Jul-201107:21Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,61614-Jul-200902:01Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,25602-Jul-201107:11Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200902:03Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,39714-Jul-200901:54Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,12014-Jul-200902:07Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:06Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200902:11x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200902:06Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,34202-Jul-201107:00Not Applicable
Default.aspxNot Applicable46,13602-Jul-201107:19Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,73614-Jul-200902:02Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,43002-Jul-201107:10Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200902:04Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,50314-Jul-200901:55Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,22514-Jul-200902:09Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:01Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638536,86414-Jul-200902:12x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200902:07Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,87002-Jul-201107:02Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,97802-Jul-201107:21Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,20814-Jul-200902:01Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,05202-Jul-201107:11Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200902:02Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,73514-Jul-200902:01Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,47714-Jul-200902:00Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:07Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638516,89614-Jul-200902:10x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200902:06Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,63602-Jul-201107:02Not Applicable
Default.aspxNot Applicable46,00002-Jul-201107:21Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,02614-Jul-200901:53Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,19602-Jul-201107:11Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200901:47Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,61614-Jul-200901:46Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,53814-Jul-200901:52Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:58Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.1638516,89614-Jul-200902:03x86
Tswa.cssNot Applicable3,14514-Jul-200901:50Not Applicable
Config.aspxNot Applicable67,52402-Jul-201106:13Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,39002-Jul-201106:27Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable118,91214-Jul-200903:10Not Applicable
Login.aspxNot Applicable51,65402-Jul-201106:15Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200903:05Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable12,55414-Jul-200903:10Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable10,91814-Jul-200903:16Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,04814-Jul-200903:09Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.2100024,57602-Jul-201106:48x86
Tswa.cssNot Applicable3,29014-Jul-200903:08Not Applicable
Config.aspxNot Applicable67,54802-Jul-201106:22Not Applicable
Default.aspxNot Applicable45,37402-Jul-201106:18Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable118,91814-Jul-200903:10Not Applicable
Login.aspxNot Applicable51,69602-Jul-201106:16Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30614-Jul-200903:11Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable12,69714-Jul-200903:04Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable11,01214-Jul-200903:16Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,04814-Jul-200903:09Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7600.2100014,84802-Jul-201106:48x86
Tswa.cssNot Applicable3,25514-Jul-200903:14Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,89602-Jul-201106:57Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,08402-Jul-201107:15Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable121,96620-Nov-201013:34Not Applicable
Login.aspxNot Applicable53,86802-Jul-201107:06Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:31Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,05520-Nov-201013:32Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,81620-Nov-201013:28Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:07Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:42x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:33Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,43802-Jul-201105:29Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,13002-Jul-201105:25Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,79620-Nov-201013:09Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,62802-Jul-201105:22Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:06Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,73620-Nov-201013:09Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,37620-Nov-201013:05Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:00Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:16x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:08Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,54002-Jul-201105:19Not Applicable
Default.aspxNot Applicable51,96202-Jul-201105:27Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable121,87220-Nov-201012:54Not Applicable
Login.aspxNot Applicable53,76402-Jul-201105:23Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:09Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,31220-Nov-201013:00Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,28420-Nov-201013:01Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:29Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751415,87220-Nov-201013:16x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:03Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,92802-Jul-201107:00Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,11202-Jul-201106:58Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,30820-Nov-201012:55Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,22402-Jul-201107:01Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:06Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,95220-Nov-201012:56Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,74820-Nov-201013:05Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:59Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:15x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:08Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,62802-Jul-201105:29Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,26602-Jul-201105:35Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,93620-Nov-201013:00Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,68402-Jul-201105:22Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:01Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,89520-Nov-201013:05Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,37920-Nov-201013:00Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:01Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:13x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:08Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,94202-Jul-201106:57Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,18202-Jul-201107:15Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,45420-Nov-201013:35Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,47402-Jul-201107:06Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:43Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,52420-Nov-201013:42Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,15720-Nov-201013:45Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:59Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:48x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:41Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,88402-Jul-201106:57Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,06202-Jul-201107:15Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,29020-Nov-201013:31Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,17402-Jul-201107:06Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:42Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,34720-Nov-201013:41Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,08020-Nov-201013:40Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:07Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:49x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:34Not Applicable
Config.aspxNot Applicable68,16202-Jul-201106:19Not Applicable
Default.aspxNot Applicable51,70802-Jul-201106:32Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable119,99820-Nov-201012:56Not Applicable
Login.aspxNot Applicable52,39002-Jul-201106:29Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:03Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,60620-Nov-201013:04Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,55720-Nov-201013:08Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:15Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751432,76820-Nov-201013:14x86
Tswa.cssNot Applicable3,29020-Nov-201012:58Not Applicable
Config.aspxNot Applicable68,02002-Jul-201106:18Not Applicable
Default.aspxNot Applicable51,62602-Jul-201106:24Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable119,63620-Nov-201014:29Not Applicable
Login.aspxNot Applicable52,16202-Jul-201106:21Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201014:30Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable13,72520-Nov-201014:25Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable11,88920-Nov-201014:33Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200903:15Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201014:37x86
Tswa.cssNot Applicable3,23020-Nov-201014:23Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,80402-Jul-201106:57Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,03202-Jul-201107:15Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,51220-Nov-201013:26Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,12202-Jul-201107:06Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:38Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,20120-Nov-201013:35Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,08320-Nov-201013:30Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:51Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:45x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:38Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,25602-Jul-201106:57Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,27202-Jul-201107:15Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,35420-Nov-201013:41Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,51202-Jul-201107:06Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:34Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,73820-Nov-201013:42Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,28620-Nov-201013:45Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:58Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:50x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:36Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,22602-Jul-201107:05Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,21402-Jul-201107:07Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,40420-Nov-201013:38Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,35202-Jul-201107:06Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:35Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,45420-Nov-201013:43Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,11220-Nov-201013:42Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:51Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:51x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:37Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,40202-Jul-201106:57Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,12402-Jul-201107:15Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,61620-Nov-201013:36Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,25602-Jul-201107:06Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:43Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,39720-Nov-201013:42Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,12020-Nov-201013:36Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:06Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:50x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:40Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,34202-Jul-201106:52Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,26602-Jul-201107:08Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,73620-Nov-201013:37Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,43002-Jul-201107:00Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:34Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,50320-Nov-201013:37Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,22520-Nov-201013:45Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:01Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751436,86420-Nov-201013:50x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:45Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,87002-Jul-201106:57Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,10802-Jul-201107:15Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,20820-Nov-201013:42Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,05202-Jul-201107:06Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:42Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,73520-Nov-201013:41Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,47720-Nov-201013:46Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:07Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:50x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:40Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,63602-Jul-201106:57Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,13002-Jul-201107:15Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,02620-Nov-201013:41Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,19602-Jul-201107:06Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:42Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,61620-Nov-201013:33Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,53820-Nov-201013:37Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:58Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:51x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:44Not Applicable
Config.aspxNot Applicable67,52402-Jul-201106:28Not Applicable
Default.aspxNot Applicable51,52002-Jul-201106:24Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable118,91220-Nov-201014:21Not Applicable
Login.aspxNot Applicable51,65402-Jul-201106:21Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201014:25Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable12,55420-Nov-201014:28Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable10,91820-Nov-201014:27Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,04814-Jul-200903:09Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751414,84820-Nov-201014:37x86
Tswa.cssNot Applicable3,29020-Nov-201014:32Not Applicable
Config.aspxNot Applicable67,54802-Jul-201106:27Not Applicable
Default.aspxNot Applicable51,50402-Jul-201106:32Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable118,91820-Nov-201014:25Not Applicable
Login.aspxNot Applicable51,69602-Jul-201106:31Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201014:29Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable12,69720-Nov-201014:28Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable11,01220-Nov-201014:28Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,04814-Jul-200903:09Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751414,84820-Nov-201014:36x86
Tswa.cssNot Applicable3,25520-Nov-201014:24Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,89602-Jul-201106:48Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,08402-Jul-201107:05Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable121,96620-Nov-201013:34Not Applicable
Login.aspxNot Applicable53,86802-Jul-201106:57Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:31Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,05520-Nov-201013:32Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,81620-Nov-201013:28Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:07Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:42x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:33Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,43802-Jul-201105:18Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,13002-Jul-201105:12Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,79620-Nov-201013:09Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,62802-Jul-201105:20Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:06Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,73620-Nov-201013:09Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,37620-Nov-201013:05Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:00Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:16x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:08Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,54002-Jul-201105:15Not Applicable
Default.aspxNot Applicable51,96202-Jul-201105:24Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable121,87220-Nov-201012:54Not Applicable
Login.aspxNot Applicable53,76402-Jul-201105:21Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:09Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,31220-Nov-201013:00Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,28420-Nov-201013:01Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:29Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751415,87220-Nov-201013:16x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:03Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,92802-Jul-201106:39Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,11202-Jul-201106:54Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,30820-Nov-201012:55Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,22402-Jul-201106:47Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:06Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,95220-Nov-201012:56Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,74820-Nov-201013:05Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:59Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:15x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:08Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,62802-Jul-201105:15Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,26602-Jul-201105:23Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,93620-Nov-201013:00Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,68402-Jul-201105:20Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:01Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,89520-Nov-201013:05Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,37920-Nov-201013:00Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:01Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:13x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:08Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,94202-Jul-201106:48Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,18202-Jul-201107:05Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,45420-Nov-201013:35Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,47402-Jul-201106:57Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:43Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,52420-Nov-201013:42Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,15720-Nov-201013:45Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:59Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:48x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:41Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,88402-Jul-201106:48Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,06202-Jul-201107:05Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,29020-Nov-201013:31Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,17402-Jul-201106:57Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:42Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,34720-Nov-201013:41Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,08020-Nov-201013:40Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:07Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:49x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:34Not Applicable
Config.aspxNot Applicable68,16202-Jul-201106:08Not Applicable
Default.aspxNot Applicable51,70802-Jul-201106:13Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable119,99820-Nov-201012:56Not Applicable
Login.aspxNot Applicable52,39002-Jul-201106:19Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:03Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,60620-Nov-201013:04Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,55720-Nov-201013:08Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:15Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751432,76820-Nov-201013:14x86
Tswa.cssNot Applicable3,29020-Nov-201012:58Not Applicable
Config.aspxNot Applicable68,02002-Jul-201106:07Not Applicable
Default.aspxNot Applicable51,62602-Jul-201106:21Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable119,63620-Nov-201014:29Not Applicable
Login.aspxNot Applicable52,16202-Jul-201106:10Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201014:30Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable13,72520-Nov-201014:25Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable11,88920-Nov-201014:33Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200903:15Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201014:37x86
Tswa.cssNot Applicable3,23020-Nov-201014:23Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,80402-Jul-201106:48Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,03202-Jul-201107:05Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,51220-Nov-201013:26Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,12202-Jul-201106:57Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:38Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,20120-Nov-201013:35Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,08320-Nov-201013:30Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:51Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:45x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:38Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,25602-Jul-201106:48Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,27202-Jul-201107:05Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,35420-Nov-201013:41Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,51202-Jul-201106:57Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:34Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,73820-Nov-201013:42Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,28620-Nov-201013:45Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:58Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:50x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:36Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,22602-Jul-201106:39Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,21402-Jul-201106:54Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,40420-Nov-201013:38Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,35202-Jul-201106:46Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:35Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,45420-Nov-201013:43Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,11220-Nov-201013:42Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:51Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:51x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:37Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,40202-Jul-201106:48Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,12402-Jul-201107:05Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,61620-Nov-201013:36Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,25602-Jul-201106:57Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:43Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,39720-Nov-201013:42Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,12020-Nov-201013:36Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:06Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:50x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:40Not Applicable
Config.aspxNot Applicable70,34202-Jul-201106:46Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,26602-Jul-201107:01Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,73620-Nov-201013:37Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,43002-Jul-201106:54Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:34Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable15,50320-Nov-201013:37Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable13,22520-Nov-201013:45Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:01Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751436,86420-Nov-201013:50x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:45Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,87002-Jul-201106:48Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,10802-Jul-201107:05Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,20820-Nov-201013:42Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,05202-Jul-201106:57Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:42Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,73520-Nov-201013:41Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,47720-Nov-201013:46Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:07Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:50x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:40Not Applicable
Config.aspxNot Applicable69,63602-Jul-201106:48Not Applicable
Default.aspxNot Applicable52,13002-Jul-201107:05Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable122,02620-Nov-201013:41Not Applicable
Login.aspxNot Applicable54,19602-Jul-201106:57Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201013:42Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable14,61620-Nov-201013:33Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable12,53820-Nov-201013:37Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:58Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201013:51x86
Tswa.cssNot Applicable3,14520-Nov-201013:44Not Applicable
Config.aspxNot Applicable67,52402-Jul-201106:08Not Applicable
Default.aspxNot Applicable51,52002-Jul-201106:21Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable118,91220-Nov-201014:21Not Applicable
Login.aspxNot Applicable51,65402-Jul-201106:10Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201014:25Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable12,55420-Nov-201014:28Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable10,91820-Nov-201014:27Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,04814-Jul-200903:09Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751414,84820-Nov-201014:37x86
Tswa.cssNot Applicable3,29020-Nov-201014:32Not Applicable
Config.aspxNot Applicable67,54802-Jul-201106:16Not Applicable
Default.aspxNot Applicable51,50402-Jul-201106:13Not Applicable
Desktops.aspxNot Applicable118,91820-Nov-201014:25Not Applicable
Login.aspxNot Applicable51,69602-Jul-201106:18Not Applicable
Logoff.aspxNot Applicable2,30620-Nov-201014:29Not Applicable
Rap-help-admin.htmNot Applicable12,69720-Nov-201014:28Not Applicable
Rap-help.htmNot Applicable11,01220-Nov-201014:28Not Applicable
Tsportalsetup.exe.mui6.1.7600.163852,04814-Jul-200903:09Not Applicable
Tsportalwebpart.resources.dll6.1.7601.1751414,84820-Nov-201014:36x86
Tswa.cssNot Applicable3,25520-Nov-201014:24Not Applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_020891fb8059a5616cc1bf30e5b85cc6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_e19397614d4777eb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_02609740c6903936c0d4c77d525de966_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_83dd480c2ba3015e.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_081008bd966cfa66aa2e001d36346c2b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_03aed89bf0a17ed3.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_084c0659018d8b1c63ff36b2480d0f00_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_3f3ef34f4e0b1442.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0bf21d56efbfe07d1d08598bcbdaf26b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_e2da15df0bbfe62e.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_10a73f722b5f3776491505811502d71e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_b9da17e9297590e5.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_12ddce6b6abe1f5f57c48ea63af3309c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_d89dc6ffa08877d4.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1890a1388de7577558577b01880243e1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_43dc75bc5f71cf89.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1f67a977f9b2adda030d82a31f9ea0d1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_d5e03d34eb3b52d7.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_224b9ff7d12cce8a0c62e8bbc5346a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_8492013670e28aaf.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_28c7cf4272591209d516a417020dee2c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_5e12d67f8e113dfe.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2e8260757097ec9dd13443bcf864572f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_2e5e2adc41706531.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2f70281708d5febeacaa5514ba2c53df_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_b42c53afab39f695.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_330e96926556df9eaee5ee7ad6a84cf3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_3b36e12e20295a40.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_350030e5b6e52c8f67aa85dbf87bbbfd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_0159e25d22819039.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_37bd8a4369ca4ebcb1c7bdac2d353b2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_ad6fa356af0f7157.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_398b2c0acc46e8b869b4d07295f9d6e3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_cac4e3be0caf8bd9.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_39adb3482b5922398decc01a4f6daf30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_b0d2199811ac5428.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3aa15729c8fafbdab0800a4f8ab96cfc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_243cdb9bfcd0a271.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3c1a985b855727d5c5c4942fe20ffe8e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_abf9f1dcc80c2b26.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_415d6e3186b503c5058943157a5ed151_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_de9204b56ee895c6.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_420ab2f689ad305c0aa78e930764a284_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_5b7d7b1ff291f008.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_45ad8942d5d218b32852a1f69bad2254_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_adfd0188be036014.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_49fdc32e29fd2dddb321771ed7007f72_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_7157fffdeca7d50d.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4adcab32574643afe653153b81f6d6bd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_dd2baaa4c8e4679b.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_50125eea027fb1e11abcd38be4ca49e4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_78c80d0bdb7902fd.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5557b00c50c86792048cb3fc45435ce2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_6619c89dd70d00b1.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5f6f924deaf22bead0b0659a32990b37_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_075fc42641d68d96.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6780572544ee5977e7f7405be6f46343_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_9871d3d4489a8831.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6a75cd7504e3a333ffae00c2c6711757_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_9de8978a93821eb9.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6b5097b034369c049e125cf0dca54202_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_9993fe05c6821883.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6c3c94f8502bab330a4386cc9e0bb569_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_b364cddbb19c1638.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6cc391b9ae78a39c450d7e712fba870d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_b20714a9ba15fab4.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6cfa1c8159dd02ea8998b1d9d0fdd141_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_8638423c76e980b9.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6d7cdffb2aa291fb0773f8ae81bdce70_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_1873ba52091c2b47.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6ea05da54b30ad6f3b6c25d6918c9107_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_e7007ac7c1e7958a.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7345af4fe64ab049dadda6cbb1c1124e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_859493790560ccbb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7745a2a963c7989c55eed83406341a41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_4497131ee364f6c0.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_78c077e72eec039d6494e443e59b8a29_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_94329ea170be8e3a.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7b538c3e3a96fcc62001c9fb833b25dd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_a8a9420c0c8ba499.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7d1eff20f29eb69777d8afe1c13a9a21_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_fe206f44e19b0c4c.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_81af987ea5d7b753d09f460a86260c53_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_56b5e7ba89dadcd9.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8537e4024a54114988680cf6bedd1f8b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_2c1afa6d76984352.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8c99f1a87fd19a7c6d03d38f44c27223_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_d4994d4bdc3ad24d.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_901c40b70b2ffb2471f0fccad8477ae0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_5aae3ad0267d849b.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_90bcff8b63922cbecc547c9d5643b317_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_553092512ad9cef7.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9159ae1395d164a25fa7dec415a519da_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_4afa45e4f94b040c.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_929a48f1d287890e39ce477aa3e50a9b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_2dc75dbe7cf1fd01.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9ccf3f6cea13c8ed1d8010f2b3efd949_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_698633fc2bbb8af7.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9ea2153a2adfa89312e9707d82c6e911_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_a535835ce833355b.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9fef4170849cf8e1e8e5ef4cf350b452_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_94b15e842093e3c8.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_abce7b2e60ef7a16135af6fe2406640d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_53496eebd358d932.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ac6a7e51c8bde5890c13fc204aaa50df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_529e4db63a674213.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ae6a34a1a3e49be18853d3f827abdca0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_6a0ef86f8e81b7a9.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b284324e02672f600ee2e968d7f4afdd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_e4e9659c1d947ebb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b2aabfe8997bd9d69c7862f77eba1462_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_3d115b46e314031f.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bb07ada70e251c59d89e128abd6b94a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_97c711616986abdc.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bdcc31c2ba61470c9ca1c30de55c5767_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_ad31db91894e8a56.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c108ffdd97edde69165b9fac919f445d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_ad5c3413b61787cc.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c5023dbbe98479c87ad417f583378c6f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_450429c561b18911.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c83ddafc9cc52d6d770c5e031527346e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_edb2717e49a3c9c5.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d02c671b07fe68871bd8297e5d1cf32a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_17d1257097223230.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d1228918a98ac9af0f1bb676fceeff96_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_c8402381ff622f35.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d3af55c8b96994210cf81c7cd7279dac_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_87ec44805c9d4a45.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d463510c151fbc2395aafc3da4608959_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_2ab48f03c1427e32.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dcd5c7a3d26c0dc4793043f52684951c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_none_1118a39dda5875cb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e159395b097455de47293ec984670aa6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_41361e3ddcb07575.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e53dfa9e0cb2dfc3d07590325ac1af9a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_1d9943a39ed6ae89.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e9a3b76326c622d3b012f11b26dbbacf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_none_5a819bcab13f6909.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ef1e38fa8aa85a7f7500b556f24ae41e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_0ec8896f3d3f61da.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f5a0197bde4bbc2d1ba89ccb12590641_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_none_289997a06903bfb4.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f7ca95010da27164f752e4da8d9a84be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_none_0fa8454b2a9a1eef.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_cs-cz_443f0e430ddc89b9.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_de-de_dea483a605f8da52.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_en-us_8795599ef4d6e617.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_es-es_8760b682f4fdd7bc.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_fr-fr_2a182c81e7cfee1e.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_hu-hu_7188acc9cc2fbd3a.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_it-it_144022c8bf01d39c.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_ja-jp_b665a1d5b21ce577.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_ko-kr_59cf7e8aa48dac8d.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_nl-nl_40a14afd7ddee21e.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_pl-pl_86dda57f63014fd2.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_pt-br_89319023618ae3b6.manifest
File versionNot Applicable
File size10,430
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_pt-pt_8a135f8f60fa5392.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_ru-ru_d0b6715345dbe1be.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_sv-se_6cb15bc83d04ec19.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_tr-tr_15bea60f2bc0ee0a.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_zh-cn_e71bc40cdbf8c029.manifest
File versionNot Applicable
File size10,433
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16846_zh-tw_eb180162d9699c99.manifest
File versionNot Applicable
File size10,433
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_cs-cz_44edc12426df54f7.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_de-de_df5336871efba590.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_en-us_88440c800dd9b155.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_es-es_880f69640e00a2fa.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_fr-fr_2ac6df6300d2b95c.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_hu-hu_72375faae5328878.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_it-it_14eed5a9d8049eda.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_ja-jp_b71454b6cb1fb0b5.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_ko-kr_5a7e316bbd9077cb.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_nl-nl_414ffdde96e1ad5c.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_pl-pl_878c58607c041b10.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_pt-br_89e043047a8daef4.manifest
File versionNot Applicable
File size10,430
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_pt-pt_8ac2127079fd1ed0.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_ru-ru_d16524345edeacfc.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_sv-se_6d600ea95607b757.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_tr-tr_166d58f044c3b948.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_zh-cn_e7ca76edf4fb8b67.manifest
File versionNot Applicable
File size10,433
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21000_zh-tw_ebc6b443f26c67d7.manifest
File versionNot Applicable
File size10,433
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_cs-cz_46246aff0b03dc4e.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_de-de_e089e06203202ce7.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_en-us_897ab65af1fe38ac.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_es-es_8946133ef2252a51.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_fr-fr_2bfd893de4f740b3.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_hu-hu_736e0985c9570fcf.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_it-it_16257f84bc292631.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_ja-jp_b84afe91af44380c.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_ko-kr_5bb4db46a1b4ff22.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_nl-nl_4286a7b97b0634b3.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_pl-pl_88c3023b6028a267.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_pt-br_8b16ecdf5eb2364b.manifest
File versionNot Applicable
File size10,430
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_pt-pt_8bf8bc4b5e21a627.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_ru-ru_d29bce0f43033453.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_sv-se_6e96b8843a2c3eae.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_tr-tr_17a402cb28e8409f.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_zh-cn_e90120c8d92012be.manifest
File versionNot Applicable
File size10,433
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17645_zh-tw_ecfd5e1ed690ef2e.manifest
File versionNot Applicable
File size10,433
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_cs-cz_46956714243467f5.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_de-de_e0fadc771c50b88e.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_en-us_89ebb2700b2ec453.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_es-es_89b70f540b55b5f8.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_fr-fr_2c6e8552fe27cc5a.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_hu-hu_73df059ae2879b76.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_it-it_16967b99d559b1d8.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_ja-jp_b8bbfaa6c874c3b3.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_ko-kr_5c25d75bbae58ac9.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_nl-nl_42f7a3ce9436c05a.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_pl-pl_8933fe5079592e0e.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_pt-br_8b87e8f477e2c1f2.manifest
File versionNot Applicable
File size10,430
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_pt-pt_8c69b860775231ce.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_ru-ru_d30cca245c33bffa.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_sv-se_6f07b499535cca55.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_tr-tr_1814fee04218cc46.manifest
File versionNot Applicable
File size10,421
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_zh-cn_e9721cddf2509e65.manifest
File versionNot Applicable
File size10,433
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_tsportalwebpart.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21762_zh-tw_ed6e5a33efc17ad5.manifest
File versionNot Applicable
File size10,433
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,815
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,647
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,815
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,647
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,815
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,647
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,815
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,647
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,815
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,647
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,815
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,647
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,815
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,647
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,815
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,647
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,067
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size9,175
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,012
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,388
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size9,794
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,445
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,647
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,023
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,064
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_30_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_30_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_31_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_31_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_32_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_32_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_33_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_33_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_34_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_34_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_35_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_35_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_36_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,445
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_36_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,647
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,813
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,644
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,813
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,644
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,813
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,645
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,813
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,646
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,813
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,646
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,813
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,646
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2546250_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,813
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2546250~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,646
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2546250_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size13,381
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2546250_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size13,339
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2546250_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size13,390
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2546250_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size13,321
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size16,767
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size16,757
Date (UTC)03-Jul-2011
Time (UTC)00:24
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2546250 - Last Review: יום חמישי 18 אוגוסט 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2546250

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com