วิธีการเปลี่ยนวันหมดอายุของใบรับรองที่ออกใช้ โดย Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 Server รับรองใช้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 254632 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของ ใบรับรองที่ออก โดย Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 Server ผู้อนุมัติใบรับรอง (CA)

โดยค่าเริ่มต้น อายุการใช้งานของตัว ใบรับรองที่ออก โดยผู้อนุมัติใบรับรอง Stand-alone CA เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ปี หลังจากหนึ่งปี ใบรับรองหมดอายุ และไม่น่าเชื่อถือสำหรับการใช้งาน มี อาจมีสถานการณ์เมื่อคุณต้องการแทนวันหมดอายุของค่าเริ่มต้นสำหรับ ใบรับรองที่ออก โดยระดับปานกลางหรือ CA ออกเอกสาร

ที่ ใบรับรองที่มีผลบังคับใช้รอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในผลการรีจิสทรีทั้งหมด มีการออกใช้ โดยแบบสแตนด์อโลน และ CAs เว็บไซต์องค์กร สำหรับ CAs องค์กร ค่าเริ่มต้น การตั้งค่ารีจิสทรีเป็นปีที่ สอง สำหรับ CAs Stand-alone รีจิสทรีเริ่มต้น ตั้งค่าเป็นหนึ่งปี สำหรับใบรับรองที่ออก โดย Stand-alone CAs, รอบระยะเวลาการมีผลบังคับใช้จะขึ้นอยู่กับรายการรีจิสทรีที่อธิบายไว้ในภายหลังใน บทความนี้ ค่านี้ใช้กับใบรับรองทั้งหมดที่จะออกโดย CA

สำหรับใบรับรองที่ออก โดยองค์กร CAs มีกำหนดรอบระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ในต้นแบบที่ใช้ในการสร้างใบรับรอง Windows 2000 และ Windows Server 2003 Standard Edition ไม่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนแม่แบบเหล่านี้ Windows Server 2003 Enterprise Edition สนับสนุนแม่แบบใบรับรองเวอร์ชัน 2 ที่สามารถปรับเปลี่ยน รอบระยะเวลาการมีผลบังคับใช้กำหนดไว้ในแม่แบบสามารถใช้ได้กับใบรับรองทั้งหมดที่นำออกใช้ตามที่ CA ขององค์กรใด ๆ ในฟอเรสต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่นั้น ใบรับรองที่ออก โดย CA ถูกต้องสำหรับระดับต่ำสุดของรอบระยะเวลาของเวลาดังต่อไปนี้:
 • รอบระยะเวลาการมีผลบังคับใช้รีจิสทรีที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้าในบทความนี้

  สิ่งนี้ใช้กับ CA แบบสแตนด์อโลน และใบรับรอง CA รองที่ออก โดย CA เว็บไซต์องค์กร
 • ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้แม่แบบ
สิ่งนี้ใช้กับเว็บไซต์องค์กร CA แม่แบบได้รับการสนับสนุน โดย Windows 2000 และ Windows Server 2003 Standard Edition ไม่สามารถปรับเปลี่ยน แม่แบบที่ได้รับการสนับสนุน โดย Windows Server Enterprise Edition (แม่แบบรุ่น 2) ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยน

สำหรับ CA เป็นองค์กร รอบระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของใบรับรองที่ออกใช้ถูกกำหนดเป็นระดับต่ำสุดต่อไปนี้ทั้งหมด:
 • รอบระยะเวลาการมีผลบังคับใช้รีจิสทรีของ CA (ตัวอย่าง: ValidityPeriod "ปี" == ValidityPeriodUnits == 1)
 • รอบระยะเวลาการมีผลบังคับใช้เท็มเพลต
 • รอบระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ที่เหลือของใบรับรองเซ็นชื่อของ CA
 • ถ้าบิต EDITF_ATTRIBUTEENDDATE การเปิดใช้งานในค่ารีจิสทรีของ EditFlags ของดูลนโยบาย รอบระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ที่ระบุถึงคุณลักษณะร้องขอ ("ExpirationDate:Date" หรือ "ValidityPeriod:Years\nValidityPeriodUnits:1")
บันทึกย่อ
 • ไวยากรณ์ ExpirationDate:Date ไม่ได้รับการสนับสนุนจนถึง Windows Server 2008
 • ไม่มีแม่แบบจะถูกประมวลผลสำหรับ CA แบบสแตนด์อโลน ดังนั้น จึง ไม่มีใช้รอบระยะเวลาการมีผลบังคับใช้เท็มเพลต

วันหมดอายุของใบรับรอง CA

CA ไม่สามารถออกใบรับรอง ด้วยเครื่องหมายมหัพภาคมีผลบังคับนานขึ้นกว่าใบรับรองของ CA ของตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่แบบใบรับรอง ดูเอกสารทางเทคนิค "การใช้และแม่แบบใบรับรอง Administering ใน Windows Server 2003" เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/c25f57b0-5459-4c17-bb3f-2f657bd23f781033.mspx?mfr=true
หมายเหตุ คุณลักษณะร้องขอจะประกอบด้วยชื่อของสายอักขระค่าจับคู่ที่ การแสดงพร้อมกับคำขอ และข้อผิดพลาดที่ระบุรอบระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ โดยค่าเริ่มต้น นี่คือ เปิดใช้งาน โดยการตั้งค่ารีจิสทรีบน CA แบบสแตนด์อโลนเท่านั้น

เมื่อต้องเปลี่ยนวันหมดอายุของใบรับรองที่ออกใช้ โดย Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 Server รับรองใช้

เมื่อต้องเปลี่ยนการตั้งค่ารอบระยะเวลาการมีผลบังคับใช้สำหรับ CA ทำตามสิ่งเหล่านี้ ขั้นตอน

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการ เปิด กล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิก ตกลง.
 3. ค้นหา และคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\<CAName></CAName>
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งValidityPeriod.
 5. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง พิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ และจากนั้น คลิก ตกลง:
  • วันที่
  • สัปดาห์
  • เดือน
  • ปี
  .
 6. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งValidityPeriodUnits.
 7. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง พิมพ์ตัวเลข ค่าที่คุณต้องการ และจากนั้น คลิก ตกลง. ตัวอย่างเช่น พิมพ์2.
 8. หยุด และจากนั้น เริ่มการทำงานของบริการ Certificate Services เมื่อต้องการ ทำเช่นนี้:
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ในการ เปิด กล่อง ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
  3. ที่คอมมานด์พร้อมต์ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด
   net stop certsvc
   net start certsvc
  4. ชนิด จบการทำงาน เมื่อต้องการปิดการใช้งานคำสั่ง แสดงกล่องโต้ตอบ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของใบรับรองใน Windows Server 2003 ให้ดูหัวข้อของโครงสร้างพื้นฐานของคีย์สาธารณะในส่วน "ความปลอดภัย" เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ของ Windows Server 2003 เมื่อต้องดูเซิร์ฟเวอร์ของ Windows เอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/proddoc/default.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 254632 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB254632 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:254632

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com