Datum prikazan u rezultatima pretrage ne podudara se sa datumom izmene na dokumentu u datoteci za deljenje u programu SharePoint 2010.

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2546336 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Datum prikazan u rezultatima pretrage ne podudara se sa datumom izmene na dokumentu u datoteci za deljenje u programu SharePoint 2010. Ovo radi kao ?to je i o?ekivano u programu SharePoint 2007.

UZROK

U programu SharePoint 2010, omogu?ili smo da se iz dokumenta izdvoji datum umesto metapodataka, na osnovu povratne informacije korisnika i ovo je podrazumevana postavka. Zbog toga je do?lo do promene u registru da bi se omogu?ili rezultati zasnovani na metapodacima.

RE?ENJE

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50730


Napomene
  • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
  • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

1. Otvorite registrator za ure?ivanje tako ?to ?ete uneti ?regedit.exe? in Start > Pokreni
2. Do?ite do klju?a [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\14.0\Search\Global\Gathering Manager]
3. Promenite heksadecimalnu vrednost za EnableLastModifiedOverride na 0 (nula) sa desne strane.
4. Ponovo pokrenite uslugu SharePoint pretrage tako ?to ?ete uneti slede?e komande na komandnu liniju.
5. net stop osearch14
6. net start osearch14
7. Obavite potpuno popisivanje

Da li je ovo re?ilo problem?

  • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
  • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2546336 - Poslednji pregled: 22. novembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft SharePoint Server 2010
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme KB2546336

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com