dns Namespace การวางแผน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 254680 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ความละเอียดของชื่อโดยใช้ของชื่อโดเมนระบบ (DNS) คือศูนย์กลางการทำงานของ Windows ไม่ไม่ มีความละเอียดเฉพาะชื่อ ผู้ใช้สามารถค้นหาทรัพยากรบนเครือข่าย มีความสำคัญที่ออกแบบของ DNS namespace มีสร้างการกับไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่โปรดระลึกไว้ และขัดว่า namespace ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตไม่แย้งกับ namespace ที่ภายในขององค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่แนะนำการออกแบบ DNS ในสภาพแวดล้อมของ Active Directory มีการ ออกแบบระบบ Active Directory ก่อน และสนับสนุนการออกแบบที่ มีโครงสร้าง DNS แล้ว อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี DNS namespace แล้วอาจตำแหน่ง ในการกำหนดเช่นค่า สภาพแวดล้อมของ Active Directory ควรมีการออกแบบมาอย่างอิสระ และนำมาใช้ เป็น namespace ที่แยกต่างหาก totally หรือ เป็น subdomain ของ namespace ที่ที่มีอยู่แล้ว ถ้า namespace คุณเลือกที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่ ดังกล่าวอาจทำให้ชื่อวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับเครื่องไคลเอนต์ภายใน

พิจารณารายการต่อไปนี้:
 • ระบุ DNS namespace ที่คุณจะใช้สำหรับโดเมนของคุณ ระบุชื่อที่องค์กรของคุณได้ลงทะเบียนสำหรับใช้บนอินเทอร์เน็ต (ตัวอย่างเช่นบริษัท.com) ถ้าบริษัทของคุณไม่มีชื่อที่มีการลงทะเบียน แต่คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจต้องการลงทะเบียนชื่อบนอินเทอร์เน็ต การทำให้แน่ใจว่าถ้าคุณเลือกที่ไม่ลงทะเบียนเป็นชื่อที่คุณเลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกัน คุณสามารถตรวจสอบชื่อที่มีอยู่ตลอดhttp://www.networksolutions.com.
 • ใช้ namespaces ภายใน และภายนอกที่แตกต่างกัน ภายใน คุณสามารถใช้คอมพ์.com หรือ subdomain ชื่อภายนอกเช่นสร้าง.บริษัทงาน com โครงสร้าง subdomain อาจเป็นประโยชน์หากคุณมี DNS ที่มีอยู่ใน namespace ได้ ตำแหน่งที่ตั้งอื่นหรือองค์กรสามารถเป็นชื่อกับ subdomains ที่แตกต่างกันเช่นnameone.สร้าง.บริษัท.com หรือnametwo.สร้าง.บริษัท.com ในการดูแลระบบ
 • ทำให้ลูกของ Active Directory โดเมนรองทันทีไปยังโดเมนหลักของตนเองใน DNS namespace คุณสามารถเลือกที่จะสร้าง subdomains สำหรับองค์กรภายในบริษัทหรือตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ตัวอย่าง:leveltwo.levelone.สร้าง.บริษัท.com
 • แยกชื่อภายใน และภายนอกในเซิร์ฟเวอร์ที่แยกต่างหาก เซิร์ฟเวอร์ภายนอกควรมีเพียงชื่อเหล่านั้นที่คุณต้องการจะมองเห็นได้ไปยังอินเทอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์ภายในควรประกอบด้วยชื่อที่ใช้สำหรับการใช้ภายใน คุณสามารถตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณภายในการส่งต่อการร้องขอที่ไม่สามารถแก้ปัญหาไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกสำหรับการแก้ปัญหา ชนิดของไคลเอนต์จำเป็นต้องใช้การจำแนกชื่อได้หลายชนิด เว็บไคลเอ็นต์ของพร็อกซี ตัวอย่างเช่น ไม่จำเป็นต้องแปลค่าชื่อภายนอกเนื่องจากพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ไม่นี้ในนามของตนเอง ไม่แนะนำเป็นการภายใน และภายนอก namespaces ซ้อนทับกันอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ ผลลัพธ์สุดท้ายของการกำหนดค่านี้ได้ว่า คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถระบุตำแหน่งทรัพยากรที่จำเป็นเนื่องจากการรับ IP แอดเดรสที่ไม่ถูกต้องจาก DNS นี่คือเกี่ยวกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับการแปลที่อยู่เครือข่าย (NAT) และอยู่ IP ภายนอกที่อยู่ในช่วงที่ไม่สามารถเข้าถึงสำหรับเครื่องไคลเอนต์ภายใน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์รากไม่สร้างตั้งใจ เซิร์ฟเวอร์รากอาจถูกสร้างขึ้น โดยตัวช่วยสร้าง Dcpromo อันเป็นผลในไคลเอนต์ภายในจะสามารถเข้าถึงไคลเอนต์ภายนอก หรือเข้าถึงโดเมนหลัก ถ้าการ "ด้วย" มีโซน เซิร์ฟเวอร์รากที่ถูกสร้างขึ้น คุณอาจจำเป็นการเอาออกสำหรับการแก้ปัญหาชื่อเฉพาะที่ทำงานนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  229840root hint ของเซิร์ฟเวอร์ DNS และหน้า forwarder ไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 254680 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbproductlink kbdns kbinfo kbmt KB254680 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:254680

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com