วิธีการล้างข้อมูลคอมพิวเตอร์สำเนารหัสในเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 254735
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการค้นหา และล้างค่าไคลเอนต์ Microsoft ระบบการจัดการ Server 2.0 และ Microsoft ระบบ Management Server 2003 ที่ใช้รหัสเดียวกันที่เฉพาะ เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบรหัสเฉพาะคุณสมบัติถูกใช้เพื่อแยกไคลเอ็นต์ของการจัดการระบบ คุณจำเป็นว่า ค่านี้ยังคงไม่ซ้ำกันสำหรับไคลเอนต์แต่ละงาน

คุณอาจมีรหัสที่ซ้ำกันในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ ถ้าลอกคุณ "แบบ" เวิร์กสเตชันที่มีการติดตั้งไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ หรือ ถ้าคุณมี remnants จากการติดตั้งไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบก่อนหน้า (เช่นแฟ้ม Sms.ini หรือ Smscfg.ini)

รหัสที่ซ้ำกันอาจทำให้เกิดลักษณะการทำงานเช่นการใช้หน่วยการประมวลผลกลางสูง (CPU) การรายงานสินค้าคงคลังที่ไม่ถูกต้อง โฆษณาที่มีการเรียกใช้ โดยไคลเอนต์ไม่ถูกต้อง และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ไม่คาดคิด เพื่อที่ช่วยหลีกเลี่ยงการทำงานเหล่านี้ คุณจำเป็นเพื่อล้างรหัสซ้ำเร็วที่สุดหากคุณพบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตรวจสอบว่า คุณมีรหัสที่ซ้ำกัน สร้างการสอบถามเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบขึ้นอยู่กับแบบสอบถามต่อไปนี้ของตัวอย่างต่อไปนี้:
เลือก * จาก sms_g_system_SYSTEM เป็น sms_gh_system_SYSTEM การเข้าร่วม INNER g เป็น h on g.ResourceId = h.ResourceId ที่ g.Name <> h.Name
เมื่อคุณรันการสอบถามนี้ คุณเห็นชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่กำลังใช้หมายเลขเดียวกันทั้งหมด โปรดสังเกตว่า ไคลเอนต์มัลติบูตหรือไคลเอนต์ที่ถูกเปลี่ยนชื่อจะปรากฏเป็นรายการที่ซ้ำกัน หลังจากที่คุณค้นหาการซ้ำ จัดสรร ID แบบใหม่ไปยังเวิร์กสเตชันเหล่านี้

คุณยังสามารถเรียกใช้แบบสอบถามต่อไปนี้ในตัววิเคราะห์คำถาม SQL จากฐานข้อมูลของไซต์ SMS:
select all g.Domain0,g.InstanceKey,g.Name0,g.MachineID,g.RevisionID,g.SMSID0,g.SystemRole0,g.SystemType0,g.TimeKey,h.Domain0,h.InstanceKey,h.Name0,h.MachineID,h.RevisionID,h.SMSID0,h.SystemRole0,h.SystemType0,h.TimeKey from System_DATA AS g INNER JOIN System_HIST AS h ON g.MachineID = h.MachineID where g.Name0 <> h.Name0
เมื่อคุณรันการสอบถามนี้ คุณเห็นชื่อคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันทั้งหมดที่จะใช้รหัสที่เหมือนกัน โปรดสังเกตว่า ไคลเอนต์มัลติบูตหรือไคลเอนต์ที่ถูกเปลี่ยนชื่อจะปรากฏเป็นรายการที่ซ้ำกัน

หลังจากที่คุณค้นหาการซ้ำ จัดสรร ID แบบใหม่ไปยังเวิร์กสเตชันเหล่านี้ มีสองวิธีสำหรับการปันส่วนหมายเลขแบบใหม่ไปยังไคลเอ็นต์

วิธีการด้วยตนเอง

เมื่อต้องการด้วยตนเองล้างไคลเอนต์ รันแฟ้ม 20clicln.bat ถอนการติดตั้งไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ ลบอินสแตนซ์ใด ๆ ของแฟ้ม Sms.ini หรือ Smscfg.ini บนเวิร์กสเตชัน หลังจากนี้เสร็จสมบูรณ์ ติดตั้งไคลเอนต์ โดยใช้วิธีการติดตั้งแบบปกติ รหัสแบบใหม่จะมีการปันส่วนไปยังไคลเอนต์ br / >
รุ่นของ 20CliCln.bat ที่สามารถดาวน์โหลดได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือสนับสนุนการติดตั้ง SP2 จะสามารถรัน ด้วยสวิตช์บรรทัดคำสั่งของ/scrubซึ่งแฟ้ม Smscfg.ini การเอาออก และเปิดใช้งานการสร้างของ GUID ที่ใหม่ ไม่ได้เอา Sms.ini ที่เหลือผ่านจากไคลเอ็นต์ SMS 1.2

วิธีการกระจายซอฟต์แวร์

ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ลทั้งที่ต้องการรหัสเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบใหม่ คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Microsoft BackOffice ทรัพยากร Kit 4.5 Newuid.exe สร้างแพคเกจ โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์กับNewuid.exe /sคำสั่ง ซึ่งทำให้โปรแกรมอรรถประโยชน์การทำงานอยู่เบื้องหลัง คุณต้องสร้างคอลเลกชันที่ประกอบด้วยทั้งหมดของเวิร์กสเตชันที่มีรหัสที่ซ้ำกัน ใช้แบบสอบถามที่ขึ้นอยู่กับแบบสอบถามตัวอย่างต่อไปนี้:
เลือก r.Name ที่แตกต่างกัน r.OperatingSystemNameandVersion, r.ResourceDomainORWorkgroup, r.LastLogonUserDomain, r.LastLogonUserName, r.SMSUniqueIdentifier การ r.ResourceId จาก SMS_R_System เป็น r, SMS_GH_System_SYSTEM เป็น h, SMS_G_System_SYSTEM เป็น g ที่ g.ResourceID = h.ResourceID และ g.Name <> h.Name และ r.ResourceID = g.ResourceID
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เอาใด ๆ ส่งกลับค่าขนส่งจากแบบสอบถามนี้ก่อนที่จะวางไว้ในหน้าต่างการแก้ไขแบบสอบถามสำหรับคอลเลกชันนี้ ถ้าคุณได้ลบการคืนค่าขนส่ง แบบสอบถามไม่ถูกบันทึกเนื่องจากความไวยากรณ์ที่ไม่เหมาะสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
234262การเชื่อมโยงแบบสอบถามกับกฎการเป็นสมาชิกของคอลเลกชันอาจไม่ทำงาน
หลังจากที่คุณสร้างคอลเลกชันนี้ คุณอาจไม่เห็นหมายเลขเดียวกันของไคลเอ็นต์ ตามที่คุณใช้ในการสอบถามแรก ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแบบสอบถามนี้เท่านั้นเฉพาะรายการซ้ำกันของรหัสที่ส่งกลับ หลังจากที่คุณ advertise แพคเกจ Newuid.exe ไปยังคอลเลกชันนี้ ไคลเอนต์ทั้งหมดที่แสดงในแบบสอบถามก่อนหน้านี้ที่เรียกใช้โปรแกรมได้เนื่องจากเวิร์กสเตชันเหล่านี้ทั้งหมดใช้ร่วมกันรหัสเดียวกัน (ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันเดียวกัน หรือ guid ของ)

เมื่อคุณรัน Newuid.exe ใช้Newuid.exe /s / การปันส่วนคำสั่งทำให้ไคลเอนต์เพื่อรับรหัสใหม่ และรักษาฟังก์ชันการทำงานของไคลเอ็นต์ กระบวนการ/sสวิตช์ทำให้การติดตั้งให้เรียกใช้อยู่เบื้องหลัง

หมายเหตุ:เมื่อการ/ การปันส่วนใช้สวิตช์ Newuid.exe พยายามเรียกใช้ Smsboot1.exe จากจุดการเข้าสู่ระบบ การเข้าถึงไปยังจุดการเข้าสู่ระบบที่ต้องการให้ผู้ใช้ล็อกออ ถ้าผู้ใช้ไม่ได้เข้าสู่ GUID ที่มีอยู่ถูกลบออก ไป แต่ GUID ที่ใหม่ไม่มีการปันส่วนจนถึง Smsls.bat หรือดำเนินการ Smsman.exe

หมายเหตุ:คุณไม่ได้รับการยืนยันว่า ไคลเอนต์ได้สำเร็จแล้วรันโปรแกรมถ้าคุณไม่ได้ใช้การ/ การปันส่วนสลับไป หลังจากที่มีการรัน Newuid.exe โดยไม่ต้องการ/ การปันส่วนสวิตช์ การสื่อสารไคลเอ็นต์ทั้งหมดสามารถเข้าถึงไคลเอ็นต์จุดหยุด (CAP) จนกว่าไคลเอ็นต์รัน Smsls.bat หรือ Smsman.exe หรือได้ถูกติดตั้งใหม่ โดยใช้การติดตั้งไคลเอนต์ระยะไกลของ Microsoft Windows NT ฟังก์ชันการทำงานของไคลเอนต์ที่ไม่ได้ส่งคืนสินค้า และหมายเลขใหม่ไม่ถูกปันส่วนจนกว่าไคลเอ็นต์ได้ใช้วิธีการติดตั้งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

หลังจากที่คุณมีรักษาอัพหมายเลขที่ซ้ำกัน กำจัดประวัติของสินค้าคงคลังในฐานข้อมูลของคุณ ใช้แบบลบประวัติของสินค้าคงคลังที่คำนวณอายุงานภายใต้งานภายใต้การบำรุงรักษาฐานข้อมูลในคอนโซลของเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบจะลบประวัติทั้งหมดที่เก่ากว่าหนึ่งวัน คุณสามารถตั้งค่านี้กลับไปเป็นค่าก่อนหน้าหลังจากที่คุณได้หลังสินค้าคงคลังของไคลเอ็นต์และมีที่คุณได้รับการตรวจสอบที่มีอยู่ไม่มีรายการที่ซ้ำกันเพิ่มเติมในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของงานบำรุงรักษาของฐานข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณเก่ากว่าหนึ่งวันอาจถูกเอาออก นี่คืออย่างในหลายกรณี อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีขนาดเล็กเปอร์เซ็นต์ของสินค้าคงคลังของคุณที่ไม่ซ้ำ นี้อาจไม่เหมาะสมเท่านั้น

เช่นในกรณี ใช้เอกสารทางเทคนิคการจัดการเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ Microsoft สำเนาตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งอาจมีการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นหมายเหตุ:เอกสารนี้อธิบายถึงกระบวนการลบข้อมูลประวัติสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ซ้ำกัน ไม่ฐานข้อมูลทั้งหมดเท่านั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 254735 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbclient kbcollections kbconfig kbdatabase kbinfo kbinventory kbquery kbsmsadmin kbmt KB254735 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:254735

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com