ขนาดของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เพิ่มขึ้นรวดเร็วบนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows Server 2008 R2 โดยใช้ที่เป็นโฮสต์ให้บทบาทของเซิร์ฟเวอร์ DNS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2548145 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งบทบาทการบริการระบบโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ DNS บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2003
 • คอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์หลายโซน Active Directory-Integrated DNS
 • ที่ โปรแกรมปรับปรุงแบบไดนามิก การตั้งค่าในการ ทั่วไป แท็บของตัว คุณสมบัติ หน้าของได้ชะลอโซน DNS แบบรวมไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ถูกตั้งค่าเป็นแบบท้องถิ่น การรักษาความปลอดภัยเท่านั้น.
 • ระเบียน DNS ที่เหมือนกันถูกลงทะเบียน และ deregistered บ่อยครั้ง ยกตัวอย่างเช่น ระเบียน DNS เดียวกันถูกลงทะเบียน และ deregistered หลายร้อยครั้งต่อวัน
ในสถานการณ์สมมตินี้ ขนาดของแฟ้มแผนภูมิ (.dit) ไดเรกทอรีของฐานข้อมูล Active Directory ข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป ถ้าต้องติดตามการเปลี่ยนแปลง โดยใช้การ repadmin /showchanges คำสั่ง คุณเห็นว่าส่วนใหญ่ของการเติบโตของแฟ้ม ขนาดจะช่วยจัด โดยวัตถุ DNS ที่ถูกลบ

หมายเหตุ การเพิ่มขนาดของแฟ้ม NTDS.dit ในเส้นทางไดเรกทอรีที่ใช้งานฐานข้อมูลคือ exacerbated สาเหตุต่อไปนี้:
 • ค่าขนาดใหญ่สำหรับการตั้งค่าอายุการใช้งาน Tombstone
 • ไดรฟ์ข้อมูลขนาดใหญ่ของการลงทะเบียนบันทึกปรับปรุงแบบไดนามิกที่มีสาเหตุมาจากประชากรขนาดใหญ่ของ Windows และไคลเอ็นต์ DNS อื่น ระยะเวลาการเช่า DHCP สั้น หรือรหัสข้อบกพร่องที่ทำให้อุปกรณ์อื่น ๆ ในการลงทะเบียนระเบียนบ่อยเกินไป
 • การเปิดใช้งานคุณลักษณะที่ใช้งานไดเรกทอรีถังรีไซเคิล

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก tombstoning Active Directory ไม่ถูกต้องของออปเจ็กต์ของ DNS

ไคลเอ็นต์ DNS ควรนำวัตถุ DNS ที่มีอยู่แล้วที่ทำเครื่องหมายจะถูกลบทิ้งเมื่อพวกเขาลงทะเบียนระเบียน DNS ออปเจ็กต์ของ DNS ที่มีอยู่จะถูกเรียกโดยทั่วไปว่า "reanimating วัตถุ" อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS สร้างวัตถุใหม่สำหรับไคลเอ็นต์ DNS เหล่านี้ และย้ายวัตถุที่มีอยู่ของ DNS คอนเทนเนอร์วัตถุที่ถูกลบ ช่วงเวลา ลักษณะการทำงานนี้ทำให้ขนาดของแฟ้ม DIT ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เมื่อต้องเพิ่มอย่างมาก

การแก้ไข

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้ ไคลเอ็นต์ DNS สามารถนำวัตถุ DNS reanimating ที่มีอยู่เมื่อพวกเขาลงทะเบียนของระเบียน DNS

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น
การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 mainstream สิ้นสุดลงในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหานี้มีอยู่ แต่จะไม่พร้อมใช้งานทั่วไป กรุณาตรวจทาน นโยบายทำฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.

การสนับสนุนเพิ่มเติม

ขั้นตอนขยายการสนับสนุนไปตาม Mainstream สนับสนุนสำหรับธุรกิจและผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ในการ ได้รับการสนับสนุนระดับ service packสนับสนุนเพิ่มเติมรวมถึง:
 • วิธีการชำระเงิน
 • สนับสนุนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ไม่มีต้นทุนเพิ่มเติม
 • ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยที่ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนที่แยกต่างหากที่ขยายโปรแกรมแก้ไขด่วนสนับสนุนการตกลงที่จะซื้อ (ค่าธรรมเนียมต่อแก้ไขยังใช้)
โปรดสังเกต:
 • Microsoft จะยอมรับการร้องขอการสนับสนุนการรับประกัน การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ หรือลักษณะการทำงานใหม่ในระหว่างขั้นตอนขยายการสนับสนุน
 • การสนับสนุนแบบขยายจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค ฮาร์ดแวร์ หรือมัลติมีเดีย
กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
นอกจากนี้ คุณต้องมีบทบาทเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Server 2003 service pack ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ
ถ้าคุณหยุดบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2003
 • ติดตั้งแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การแก้ไขด่วนนี้ยังและแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์2548145.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Afd.sys5.2.3790.4898150,52817-Aug-201115:38x 86ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Dns.exe5.2.3790.4928451,58403-พฤศจิกายน-201114:21x 86ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Dnsperf.dll5.2.3790.446011,77617 2009 กุมภาพันธ์08:12x 86ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Dnsperf.hไม่เกี่ยวข้อง6,64208-ก.ค.-201018:34ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Dnsperf.iniไม่เกี่ยวข้อง11,59708-ก.ค.-201018:34ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Mswsock.dll5.2.3790.4318257,02420 มิย 200819:01x 86ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Tcpip.sys5.2.3790.4573400,89615 2009 Aug08:27x 86ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Tcpip6.sys5.2.3790.4662248,64010 2010 กุมภาพันธ์15:51ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
W03a3409.dll5.2.3790.471544,54409-ก.ค.-201004:25x 86ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77604-พฤศจิกายน-201107:03x 86ติดตั้ง SP2WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49604-พฤศจิกายน-201107:03x 86ติดตั้ง SP2WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54404-พฤศจิกายน-201107:03x 86ติดตั้ง SP2WOW
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Afd.sys5.2.3790.4898292,35204-พฤศจิกายน-201107:03x 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Dns.exe5.2.3790.4928780,80004-พฤศจิกายน-201107:03x 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Dnsperf.dll5.2.3790.446014,33604-พฤศจิกายน-201107:03x 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Dnsperf.hไม่เกี่ยวข้อง6,64204-พฤศจิกายน-201107:03ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Dnsperf.iniไม่เกี่ยวข้อง11,59704-พฤศจิกายน-201107:03ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Mswsock.dll5.2.3790.4318493,05604-พฤศจิกายน-201107:03x 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Tcpip.sys5.2.3790.4573798,20804-พฤศจิกายน-201107:03x 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Tcpip6.sys5.2.3790.4662396,03204-พฤศจิกายน-201107:03x 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
W03a3409.dll5.2.3790.471545,05604-พฤศจิกายน-201107:03x 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77604-พฤศจิกายน-201107:03x 86ติดตั้ง SP2WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49604-พฤศจิกายน-201107:03x 86ติดตั้ง SP2WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54404-พฤศจิกายน-201107:03x 86ติดตั้ง SP2WOW
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Afd.sys5.2.3790.4898584,19204-พฤศจิกายน-201107:03IA 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Dns.exe5.2.3790.49281,151,48804-พฤศจิกายน-201107:03IA 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Dnsperf.dll5.2.3790.446026,62404-พฤศจิกายน-201107:03IA 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Dnsperf.hไม่เกี่ยวข้อง6,64204-พฤศจิกายน-201107:03ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Dnsperf.iniไม่เกี่ยวข้อง11,59704-พฤศจิกายน-201107:03ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Mswsock.dll5.2.3790.4318789,50404-พฤศจิกายน-201107:03IA 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Tcpip.sys5.2.3790.45731,336,32004-พฤศจิกายน-201107:03IA 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Tcpip6.sys5.2.3790.4662802,68804-พฤศจิกายน-201107:03ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
W03a3409.dll5.2.3790.471543,52004-พฤศจิกายน-201107:03IA 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77604-พฤศจิกายน-201107:03x 86ติดตั้ง SP2WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49604-พฤศจิกายน-201107:03x 86ติดตั้ง SP2WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54404-พฤศจิกายน-201107:03x 86ติดตั้ง SP2WOW
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะถูกแสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงเสมอใดที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนใช้
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MANIFEST และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Cache.dnsไม่เกี่ยวข้อง3,19810-มิย.-200920:31ไม่เกี่ยวข้อง
Dns.exe6.1.7600.20969696,83219 2011 พฤษภาคม05:54x 64
Dnsserver.events.xmlไม่เกี่ยวข้อง60910-มิย.-200920:31ไม่เกี่ยวข้อง
Cache.dnsไม่เกี่ยวข้อง3,19805 2010 พฤศจิกายน01:52ไม่เกี่ยวข้อง
Dns.exe6.1.7601.21730697,34419 2011 พฤษภาคม05:49x 64
Dnsserver.events.xmlไม่เกี่ยวข้อง60905 2010 พฤศจิกายน01:52ไม่เกี่ยวข้อง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา เปลี่ยนแปลงค่าของ การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เมื่อต้องการ ไม่มี หรือไป ปลอดภัย และไม่ปลอดภัย ในโซนเซิร์ฟเวอร์ DNS

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ดูแลระบบควรติดตั้งโปรแกรมแก้ไขนี้บนเซิร์ฟเวอร์ DNS เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows Server 2008 R2 โดยยึดที่โฮสต์แบบโฆษณาไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่รวมสำเนาของโซนหลักที่ได้รับการปรับปรุงไคลเอ็นต์ ให้ความสำคัญในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขนี้ลงในเซิร์ฟเวอร์ DNS เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และใช้ Windows Server 2008 R2 ที่โฮสต์การโฆษณาแบบรวมการปรับปรุง โดยไคลเอนต์ผ่านเขตพื้นที่ไม่ได้รับการปรับปรุง โดยไคลเอ็นต์ DNS เซิร์ฟเวอร์หลักโซน Windows Server 2003 โดยใช้ และใช้ Windows Server 2008 R2 เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่โฮสต์ role ใช้ ที่โฮสต์แบบรวมโฆษณาโซนหลักที่มีอายุการใช้งาน หรือว่า สำเนาขึ้นอยู่กับแฟ้มโฮสต์ของโซน DNS จะไม่ได้รับจุดบกพร่องนี้ และไม่จำเป็นต้องใช้ หรือได้รับประโยชน์จากการแก้ไขนี้ได้เนื่องจากพวกเขาไม่เคยหันการตั้งค่าคอนฟิก at-risk

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องป้องกันไม่ให้เพิ่มเติม NTDSDIT เติบโตที่เกิดขึ้นจากการ accumulation ของลบระเบียน DNS บนระเบียน re-ลงทะเบียน Microsoft ขอแนะนำให้ คุณรอการไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไปอย่างสวยงามล้มล้างระเบียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเก็บรวบรวมขยะตรงข้ามกับการตั้งค่าอายุการใช้งาน tombstone เพื่อรวบรวมขยะของออบเจ็กต์ DNS tombstoned accelerate ที่ลดลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ repadmin showchanges คำสั่ง โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคำสั่งย่อยที่ repadmin
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
952087 สิทธิที่กำหนดเองที่ถูกนำไปใช้กับระเบียน DNS จะถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อระเบียนเหล่านี้จะถูกลบ และ tombstoned บนเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุการใช้งานสำหรับฟอเรสต์ tombstone โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_065d593d9101b797f01c2ac02576fe8e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_6394a86100881bf7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)20:55
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7013e66b791e7749ad22c529a3fdca2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_2104ff898fe07770.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)20:55
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-dns แบบเซิร์ฟเวอร์-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_aa9e1e66094f5eb9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม158,131
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-dns แบบเซิร์ฟเวอร์-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_ac9be896066592c3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม158,131
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,371
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)20:55
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2548145 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2548145 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2548145

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com