Komunikat o błędzie sterownika wirtualnego urządzenia w 16-bitowym podsystemie MS-DOS

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 254914 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL254914
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314452.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania Rejestru. Przed modyfikowaniem Rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wykonywania kopii zapasowej, modyfikowania i edytowania rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Po zainstalowaniu niektórych programów może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie przy próbie wykonania programów 16-bitowych:
16-bitowy podsystem MS-DOS
dysk:\ ścieżka programu
XXXX. Nie powiodło się zainicjowanie DDL przez instalowalny sterownik urządzenia wirtualnego. Wybierz przycisk „Zamknij”, aby zamknąć aplikację.
lub
16-bitowy podsystem MS-DOS
dysk:\ ścieżka programu
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers. VDD. Format sterownika urządzenia wirtualnego w Rejestrze jest nieprawidłowy. Wybierz przycisk „Zamknij”, aby zamknąć aplikację.
W niektórych przypadkach klikanie przycisku Ignoruj umożliwia poprawne działanie programu, lecz komunikat o błędzie nadal jest wyświetlany, gdy zostaną uruchomione programy 16-bitowe.

Przyczyna

Takie zachowanie występuje, jeśli następująca wartość Rejestru uległa uszkodzeniu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers\VDD
Ten problem może wystąpić po zainstalowaniu programu 16-bitowego albo programu, który używa programu 16-bitowego niezgodnego z systemem Windows 2000.

Rozwiązanie

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Uruchom Edytor Rejestru (Regedt32.exe).
 2. Zlokalizuj i kliknij następującą wartość:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers\VDD
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń.
 4. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość.
 5. Wpisz klucz VDD w polu Nazwa wartości, kliknij wartość REG_MULTI_SZ dla pola Typ danych, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Pojawi się edytor wielociągów. Pozostaw ten wpis pusty i kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij program Edytor Rejestru.
Jeśli powyższe kroki nie pomogą albo gdy nie można utworzyć klucza VDD, może także okazać się konieczne usunięcie i ponowne utworzenie całego klucza VirtualDeviceDrivers Rejestru.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Więcej informacji

Te komunikaty o błędach mogą także wystąpić w systemie Microsoft Windows NT 4.0, jeśli ten klucz został ręcznie usunięty w celu testowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 254914 - Ostatnia weryfikacja: 19 listopada 2003 - Weryfikacja: 4.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbappdev kbprb kb3rdparty KB254914

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com